Tải bản đầy đủ

SƯU TẦM HƯỚNG DẪN CÁCH SOẠN BÀI


Microsoft PowerPoint 2000
Microsoft PowerPoint 2000
Giới thiệu Làm việc với Presentation
Thực hiện trình chiếu
Đối tượng trong Slide
Nội dung
Giới thiệu, khởi động, thoát PowerPoint
Làm việc với Presentation
Chèn và hiệu chỉnh các đối tượng trong
Slide
Thực hiện một màn trình chiếu

I. Giới thiệu, khởi động, thoát khỏi PowerPoint
I. Giới thiệu, khởi động, thoát khỏi PowerPoint
Làm việc với Presentation
Thực hiện trình chiếu
Đối tượng trong Slide
Giới thiệu
1. Giới thiệu, khởi động PowerPoint
1. Giới thiệu, khởi động PowerPoint


PowerPoint là một phần mềm cho các bảng trình diễn,
máy chiếu và các màn trình diễn đa phương tiện...

Dùng PowerPoint có thể xây dựng các bảng trình diễn
bao gồm các đối tượng văn bản, đồ hoạ, hình ảnh, âm
thanh, video...

PowerPoint hấp dẫn người dùng vì có cách giao tiếp
rõ ràng, lôi cuốn, đạt hiệu quả cao.

Khởi động: Start / Programs / Microsoft PowerPoint

Làm việc với Presentation
Thực hiện trình chiếu
Đối tượng trong Slide
Giới thiệu
2. Các kiểu hiển thị của PowerPoint
2. Các kiểu hiển thị của PowerPoint
Chọn lệnh View, sau đó chọn:

Normal: cho
phép làm việc
với từng Slide, ta
có thể dễ dàng
điều chỉnh nội
dung từng Slide
trước khi trình
diễn

Làm việc với Presentation
Thực hiện trình chiếu
Đối tượng trong Slide
Giới thiệu
2. Các kiểu hiển thị của PowerPoint (tiếp)
2. Các kiểu hiển thị của PowerPoint (tiếp)

Slide Sorter: sắp xếp tất cả các Slide trên màn hình.
Kiểu này được dùng khi muốn sắp xếp lại các Slide
hoặc xem thứ tự các Slide trước khi trình diễnLàm việc với Presentation
Thực hiện trình chiếu
Đối tượng trong Slide
Giới thiệu
2. Các kiểu hiển thị của PowerPoint (tiếp)
2. Các kiểu hiển thị của PowerPoint (tiếp)

Slide Show: khi
muốn chạy thử các
Slide. Cho ta xem
được sự chuyển
động của các Slide,
các hiệu ứng hoạt
hoạ, âm thanh khi
trình diễn...

Làm việc với Presentation
Thực hiện trình chiếu
Đối tượng trong Slide
Giới thiệu
3. Thoát khỏi PowerPoint
3. Thoát khỏi PowerPoint

Đóng tư liệu hiện hành: Chọn File / Close (Ctrl+F4)
Nếu Presentation đang soạn chưa được lưu thì sẽ có
thông báo

Thoát khỏi ứng dụng: Chọn File / Exit (Alt+F4)
Nếu Presentation đang soạn chưa được lưu thì cũng
sẽ có thông báo như trên

II. Làm việc với Presentation
II. Làm việc với Presentation
Thực hiện trình chiếu
Đối tượng trong Slide
1. Tạo một Slide trống
1. Tạo một Slide trống

Chọn lệnh Insert / New Slide (Ctrl + M), hộp thoại New
Slide xuất hiện
Giới thiệu
Làm việc với Presentation

Choose an AutoLayout: chọn blank (góc dưới phải)

Thực hiện trình chiếu
Đối tượng trong Slide
2. Tạo một Slide dùng các khuôn mẫu cho sẵn
2. Tạo một Slide dùng các khuôn mẫu cho sẵn

Chọn lệnh Insert / New Slide (Ctrl + M), hộp thoại New
Slide xuất hiện
Giới thiệu
Làm việc với Presentation

Choose an AutoLayout: chọn kiểu phù hợp

Thực hiện trình chiếu
Đối tượng trong Slide
3. Thay đổi khuôn mẫu đã có bằng khuôn mẫu mới
3. Thay đổi khuôn mẫu đã có bằng khuôn mẫu mới

Chọn lệnh Format / Slide Layout, hộp thoại Slide
Layout xuất hiện
Giới thiệu
Làm việc với Presentation

Change the layout of the slide to: chọn kiểu phù hợp

Chọn Apply để áp dụng kiểu vừa chọn

Thực hiện trình chiếu
Đối tượng trong Slide
4. Chọn áp dụng một kiểu Template có sẵn
4. Chọn áp dụng một kiểu Template có sẵn

Chọn lệnh Format / Apply Design Template, hộp thoại
Apply Design Template xuất hiện như sau
Giới thiệu
Làm việc với Presentation

Chọn kiểu phù hợp

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×