Tải bản đầy đủ

HƯỚNG DẪN BIÊN SOẠN TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG

GVHD: Phạm Đức Minh HƯỚNG DẪN BIÊN SOẠN TCVĐ NBS: Điển tên các bạn vào Ngày..tháng..năm…


Trò chơi vận động: TÊN TRÒ CHƠI
Nội dung: Phần này các bạn sẽ tóm tắt nội dung chính của trò chơi.
Mục tiêu:
 Phần này các bạn sẽ nêu mục đích chính của trò chơi. Tức là lý do tại sao chơi môn này, giúp được gì cho người chơi. Thường nêu từ 2-3 mục
tiêu. Ví dụ: giúp HS làm quen với mọi người . . .v.v.
Thời gian chơi tối thiểu: Phần này các bạn sẽ đưa ra đề xuất thời gian chơi dự kiến là bao lâu là phù hợp? (tính bằng phút).
Lứa tuổi: Phần này các bạn sẽ trình bày trò chơi dành cho nhóm tuổi nào?
Số người chơi: Phần này các bạn sẽ đưa ra đề xuất bao nhiêu người tham gia là vui nhất.
Số hướng dẫn viên: Phần này các bạn sẽ đưa ra đề xuất trò chơi này cần bao nhiêu bạn tham gia làm hướng dẫn viên là đủ.
Địa điểm chơi: Phần này các bạn sẽ đưa ra đề xuất trò chơi này chơi ở đâu là vui nhất, địa điểm chơi lý tưởng nhất.
Vật dụng cần chuẩn bị : Phần này các bạn sẽ đưa ra đề xuất vật dụng nào cần chuẩn bị cho trò chơi là các bạn nên nêu rõ ra cụ thể

Chuẩn bị trước khi chơi:
HDV: Phần này các bạn sẽ trình bày Hướng dẫn viên sẽ phải làm gì chuẩn bị cho trò chơi. Ví dụ: gói quà, phát dụng cụ chơi

Cách chơi:
 Ở phần này các bạn sẽ trình bày các bạn cần nêu rõ cụ thể từng bước làm gì? như thế nào? Càng cụ thể càng tốt nhưng không trình bày quá
rườm rà.

 Trình bày sao cho khi có bất cứ một bạn nào đó sau khi đọc giáo án TTVĐ của các bạn người ta vẫn có khả năng hướng dẫn trò chơi được.
Phương thức trao đổi thông tin khi chơi:
 Phần này các bạn trình bày những nhiệm vụ người chơi cần làm. Ví dụ: Các em chủ động chạy lại làm quen các bạn . . .v.v.

GVHD: Phạm Đức Minh HƯỚNG DẪN BIÊN SOẠN TCVĐ NBS: Điển tên các bạn vào Ngày..tháng..năm…


Lưu ý trong khi chơi:
 Phần này các bạn sẽ trình bày nên cần chú ý những gì, ví dụ không xô đẩy mạnh hay chơi ở mặt sân trường gồ ghềnh không bảo đảm cho sức
khỏe.

Cách chia nhóm:
 Phần này các bạn sẽ trình bày hình thức chia nhóm. Ví dụ: một nhóm 10 người bao gồm 5 nam và 5 nữ.

Hướng dẫn viên cần chú ý:
 Đây chính là phần các bạn nêu lên những kinh nghiệm thực tế của mình về trò chơi này. Tức là làm sao để điều khiển trò chơi 1 cách hay hơn,
sôi động hơn. Ví dụ: Để không bị lộn xộn thì HDV cần làm gì?, Để trò chơi hấp dẫn HDV cần làm gì để cho người tham gia chơi hết mình???, làm gì để
cho người ngoài cuộc thấy đây là trò chơi hay? Hấp dẫn đến nỗi người ta muốn vào chơi lun. Kaka.

Sơ đồ vị trí trong trò chơi (nếu có):
 Phần này các bạn sẽ trình bày sơ đồ thi đấu giữa các đội với nhau. Ví dụ: 2 đội đứng thành 2 hàng ngang giáp mặt vào nhau.

Các biến thể của trò chơi (nếu có):
 Phần này các bạn sẽ trình bày các hình thức biến tấu khác của trò chơi. Ví dụ: trò chơi là chạy đuổi nhau thì thay bằng lò cò đuổi nhau.

Tài liệu kèm theo (nếu có):
 Phần này các bạn sẽ ghi chú các vật dụng kèm theo. Ví dụ: Mẫu sticker tên, sticker hình, mẫu giấy Bingo

Ghi chú:
 Những mục in đậm là các bạn phải giữ nguyên không thay đổi, chỉ trình bày những dòng chữ in nghiên.
 Trình bày trên khổ giấy A4. Top: 2.5cm, Botton: 2.5cm, Left: 2.5cmm Right: 2.5cm. Font size: 12. Nếu trình bày trên Photoshop thì vẫn
phải giữ nguyên nội dung như đã trình bày.
 Càng nhiều màu sắc và hình ảnh minh họa đẹp càng được đánh giá cao.
 Chúc các bạn thành công. Nếu cần trao đổi các bạn có thể mail cho thầy qua địa chỉ: jeck_vbf@yahoo.co.nz

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×