Tải bản đầy đủ

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 10 NĂM PCGDTH -Đ ĐT 2000- 2010

PHÒNG GD&ĐT GIO LINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH GIO PHONG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gio phong, ngày 23 tháng 11 năm 2010
BÁO CÁO THÀNH TÍCH TẬP THỂ
Đề nghị tặng bằng khen về thành tích xuất sắc 10 năm thực hiện
PCGDTH-ĐĐT giai đoạn 2000 - 2010
PHẦN I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
Xã Gio Phong nằm ở phía bắc huyện Gio Linh, gồm có 3 thôn dân số 3.928
người gồm 851 hộ. Là một xã chủ yếu sản xuất nông nghiệp, một bộ phận kinh doanh
dịch vụ và sản xuất tiểu thủ công nghiệp; thu nhập bình quân đầu người 950kg/năm.
Trong những năm qua cùng với lãnh đạo phát triển kinh tế- văn hóa xã hội, an
ninh quốc phòng, Đảng ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo
phong trào giáo dục và phổ cập Tiểu học đúng độ tuổi, coi đây là nhiệm vụ quan trọng
trong quá trình xây dựng, phát triển kinh tế xã hội. Là địa phương có truyền thống
hiếu học, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về tầm quan của sự nghiệp giáo
dục nói chung và phổ cập giáo dục nói riêng, nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực,
bồi dưỡng nhân tài cho quê hương được quan tâm thường xuyên.
Xã có 03 thôn đều được công nhận văn hóa cấp huyện và tinh, trong đó thôn
Lễ Môn đã 02 lần được công nhân đơn vị văn hóa cấp Tỉnh. Các tổ chức đoàn thể tích
cực phối hợp với các trường học thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục.
Đội ngũ thầy cô giáo nhiệt tình, có năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo

đức, yêu nghề, có trách nhiệm với công việc, được nhân dân và học sinh tin yêu.
Cơ sở vật chất trang thiết bị trường học được bổ sung, đầu tư xây dựng đáp
ứng yêu cầu dạy học. Đến nay trường đã có đủ phòng học và các phòng chức năng.
Năm 2007 nhà trường đã được UBND Tỉnh cấp bằng công nhận trường tiểu học đạt
chuẩn quốc gia mức độ II.
Song bên cạnh những thuận lợi cơ bản tình hình thực hiện phổ cập giáo dục
tiểu học đúng độ tuổi trong nhà trường cũng còn gặp một số khó khăn.
Là xã chủ yếu sản xuất nông nghiệp, đời sống một bộ phận nhân dân còn khó
khăn, một số hộ gia đình có bố hoặc mẹ đi làm ăn xa nên ảnh hưởng đến quản lý và
đầu tư cho việc học tập của học sinh.
Nhận thức của một số ít phụ huynh học sinh về giáo dục và nhiệm vụ phổ cập
giáo dục tiểu học đúng độ tuổi còn hạn chế, thiếu quan tâm phó mặc cho nhà trường.
PHẦN II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1.Công tác chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền.
Trên cơ sở Chỉ thị 61 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 14 của Tỉnh ủy, BCĐ phổ
cập giáo dục các cấp đã có các văn bản hướng dẫn thực hiện; được phòng GD-ĐT chỉ
đạo trực tiếp. Đảng ủy đã có những chủ trương về xây dựng, phát triển sự nghiệp giáo
dục và thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi của địa phương, đưa vào
1
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các nhiệm kỳ và Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội
hàng năm về chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục.
HĐND- UBND và HĐGD xã đã có kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết Đảng chỉ
đạo nhà trường thực hiện công tác PCGDTH-Đ ĐT một cách sâu sát.
UBND xã ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo PCGDTH –Đ ĐTgồm các đồng
chí lãnh đạo xã, mặt trận và các đoàn thể, BGH các tổ chuyên môn trường do đồng
chí Chủ tịch UBND làm trưởng ban và phân công cụ thể trách nhiệm cho các thành
viên trong ban chỉ đạo.
Bố trí các nhóm giáo viên phụ trách phổ cập về từng thôn phụ trách công tác
điều tra, tập hợp số liệu, huy động học sinh trong độ tuổi đến trường và có biện pháp
tích cực phối hợp với gia đình vận động học sinh đi học chuyên cần.
Nhà trường đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động do đó lãnh đạo Đảng,
chính quyền các ban ngành đoàn thể, quần chúng nhân dân và phụ huynh học sinh đã
có nhận thức đúng đắn về công tác PCGDTH-Đ ĐT,
2. Công tác huy động và duy trì số lượng:
Hàng năm, nhà trường đã phối hợp cùng các trườngTHCS và mầm non phối
hợp tổ chức điều tra, tập hợp xử lý số liệu chính xác số lượng trẻ trong từng độ tuổi.
Xây dựng hồ sơ PCGDTH-Đ ĐT của nhà trường đầy đủ các loại sổ, biểu mẫu, báo
cáo có hình thức đẹp khoa học. Trên cơ sở số liệu điều tra nhà trường xây dựng kế
hoạch huy động học sinh vào trường trong từng năm.
Nhà trường đã tham mưu với UBND xã chỉ đạo các ban ngành, tổ chức đoàn


thể và các thôn phối hợp cùng nhà trường tuyên truyền vận động học sinh vào trường
nhằm huy động tối đa trẻ trong độ tuổi đi học.
Xây dựng quỹ “ Giúp bạn nghèo vượt khó ”, đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ của
các tổ chức cá nhân giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong 10 năm
qua nhà trường đã chỉ đạo cho các lớp, các chi đội thành lập từng đôi bạn cùng đến
trường. Động viên CBGV và học sinh quyên góp trên 20 triệu đồng quỹ tình nghĩa.
Gia đình thầy giáo Nguễn Hữu Cầu sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 40
triệu đồng. Tổ chức quyên góp được trên 300 cái áo, quần, 500 quyển sách vở và hành
trăm ĐDHThỗ trợ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Với những giải pháp trên,
tỷ lệ học sinh huy động trẻ trong độ tuổi vào trường hàng năm đạt tỷ lệ đúng độ tuổi
100%. Trong từng năm học không có học sinh bỏ học tạo điều kiện để đơn vị xã Gio
Phong đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi vững chắc.
3. Nâng cao chất lượng PCGDTH-Đ ĐT:
Vào đầu từng năm học nhà trường tổ chức khảo sát, phân loại chất lượng học
sinh, phân công giáo viên dạy phụ đạo học sinh yếu kếm. Bên cạnh đó thường xuyên
quan tâm công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, tổ chức dạy học bồi dưỡng cho
tất cả các khối lớp.
Đẩy mạnh hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, coi đây là biện
pháp cơ bản góp phần nâng cao kết quả phổ cập GD Tiểu học đúng độ tuổi .
Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp và hưởng ứng tích cực các cuộc vận
động và phong trào xây dựng “ Trường học thân thiện học sinh tích cực ” của ngành
nhằm giáo dục truyền thống, phẩm chất đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh.
Với quan điểm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng trường đạt
chuẩn Quốc gia là nâng cao chất lượng giáo dục phổ cập tiểu học đúng độ tuổi.Hàng
2
năm nhà trường đã thực hiện dạy đầy đủ các môn học theo quy định của Bộ GD&ĐT,
đồng thời trong các năm học vừa qua nhà trường đã tổ chức dạy các môn tự chọn: Tin
học, Anh văn cho học sinh khối lớp 3-5. Đến nay nhà trường đã tổ chức cho 100% số
lớp được học 2 buổi / ngày . Hàng năm nhà trường đã quan tâm có kế hoạch tổ chức
thành lập đội tuyển, xây dựng kế hoạch cụ thể cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi
và phụ đạo học sinh yếu từ lớp 1 đến lớp 5. Triển khai thực hiện tốt cuộc vận động
"Hai không " do Bộ GD&ĐT phát động.
Trong từng năm học nhà trường đã tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt
động giáo dục ngoài giờ lên lớp, tham gia các hội thi tìm hiểu về truyền thống lịch sử
của Đoàn , Đội. Tham gia thi kể chuyện truyền thống, giao lưu văm nghệ, tìm hiểu về
tai nạn bom mìn và vật liệu chưa nổ.
Trong 10 năm qua nhà trương luôn luôn đạt được nhiều kết quả cao trong việc
thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, văn hóa và hoạt động ngoài giờ lên
lớp cho học sinh.
Qua 10 năm thực hiện công tác PCGDTH-Đ ĐT và nâng cao chất lượng giáo
dục nhà trường đã có:
- 232 em đạt danh hiệu học sinh giỏi Huyện.
- 113 em đạt danh hiệu học sinh giỏi Tỉnh.
Năm học 2009-2010 có 02 em đạt giải Quốc gia về thi giải toán trên internet.
Tỷ lệ học sinh lên lớp và hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%.
Tỷ lệ học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện từ 25-30%
Hiệu quả đào tạo sau năm năm đạt tỷ lệ 100%
4. Xây dựng đội ngũ CBGV:
Xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên là điều kiện tiên quyết để thực hiện mục
tiêu phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi nâng cao chât lượng dạy học, nhà trường
chú trọng công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cả về phẩm chất đạo đức
và năng lực chuyên môn, tạo điều kiện cho giáo viên học các lớp nâng cao trình độ.
Tham gia các hội thi, các lớp tập huấn, các hoạt động xã hội trên địa phương nhằm
bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ góp phần thực hiện công tác phổ cập giáo dục Tiểu
học .
Đội ngũ CBGV nhà trường có tư tưởng , lập trường chính trị vững vàng, có đạo
đức, phảm chất tốt, lối sống mẫu mực, có tinh thần đoàn kết xây dựng tập thể.
Thường xuyên quan tâm chăm sóc học sinh, có mối quan hệ tốt với phụ huynh học
sinh. Được quần chúng nhân dân và phụ huynh học sinh tin yêu.
Nhà trường đã thường xuyên quan tâm tạo điều kiện cho đội ngũ GV được
tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực sư phạm. Trong từng năm
học các đồng chí giáo viên đã tích cực tham gia các hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp,
thi ĐDDH, thi SKKN. Đội ngũ giáo viên đã thực hiện quy chế chuyên môn, thống
nhất về kế hoạch, phương pháp tổ chức giờ lên lớp, thảo luận các quy định về đánh
giá xếp loại học sinh. Các tổ chuyên môn đã thường xuyên tổ chức thao giảng, dự giờ
thăm lớp củng cố nội dung các chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học, lồng ghép
giáo dục bảo vệ môi trường, chuẩn kiến thức và kĩ năng.
Đến nay nhà trường đã có:
- 19 đ/c có trình độ cao đẳng và đại học. Tỷ lệ 63,6%
- 01 GVG- CSTĐ cấp tỉnh.
3
- 08 GVG- CSTĐ cấp huyện.
- 06 GVDG cấp tỉnh.
- 13 GVDG cấp huyện.
- Có 05 GV (T Dục – A Văn – M thuật – Tin học – Hát nhạc)
- Trong 10 năm đã có 12 giáo viên đựơc kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.
5. Xây dựng cơ sở vật chất trường học:
Hàng năm nhà trường chủ động tham mưu với lãnh đạo địa phương quy hoạch
khuôn viên, xây dựng cơ sở vật chất trường học mua sắm trang thiết bị dạy học.
Huy động các nguồn lực đầu tăng thêm trang thiết bị dạy học coi đây mục tiêu
phấn đấu hoàn thiện dần hệ thống CSCV vừa là điều kiện để nâng cao chất lượng dạy
học, thực hiện có hiệu quả cao phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi.
Tổng diện tích khuôn viên nhà trường là:1056 m
2
. Diện tích sân chơi là: 9244
m
2
, tỷ lệ: 29,6 m
2
. Diện tích bãi tập là700 m
2
. Trên sân trường đã trồng nhiều cây
bóng mát cho học sinh vui chơi. Nhà trường đã từng bước lập kế hoạch quy hoạch
khuôn viên, tăng cường xây dựng CSVC trường học.
Trong 10 năm qua thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng PCGDTH-Đ ĐT và
phong trào xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia nhà trường đã tập trung làm tốt công
tác tham mưu cùng UBND xã đầu tư kinh phí, huy động sự đóng góp của phụ huynh
học sinh làm được nhiều công trình như: Phòng thư viện, thiết bị, đầu tư phòng học
máy, nối mạng, trang bị máy tính cho các bộ phận làm việc. Xây dựng hệ thống
tường rào xung quanh trường, làm bê tông sân, sân bóng chuyền và hệ thóng đường đi
trong khuôn viên trường. Tập trung xây dựng công trình vệ sinh đạt chuẩn, xây dựng
bồn hoa. đóng mới bàn ghế tại hội trường, các phòng chức năng.
Đầu tư xây dựng thư viện nhà trường đạt tiêu chuẩn thư viện 01 vào năm 2003.
Đạt thư viện tiên tiến năm 2004. hàng năm nhà trường đều tổ chức tốt công tác hoạt
động đọc sách, báo, tạp chí cho CBGV và học sinh trong nhà trường.
Cùng với việc đầu tư xây dựng hệ thống phòng học, nhà trường đã tham mưu
cùng với địa phươngđầu tư xây dựng các phòng chức năng theo quy định của chuẩn.
Hiện nhà trường đã có 12 phòng chức năng. Gồm: phòng hiệu trưởng, phòng phó hiệu
trưởng, phòng y tế học đường, phòng đội, phòng kế toán, phong mỹ thuật, phòng tin
học, phòng âm nhạc, văn phòng, phòng thường trực, phòng thư viện, phòng thiết bị.
Trong từng phòng học nhà trường đã bố trí sắp xếp đủ bàn ghế cho học sinh
ngồi học. Mỗi phòng học đều có tủ đựng thiết bị dạy học, có đủ hệ thống quạt và đèn
chiếu sáng. Phòng thiết bị thực hành nhà trường dã đầu tư trang bị tăng cường các
thiết bị dạy học như: Ti vi, đầu đĩa, cátset, máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kĩ thuật
số. Công tác quản lý, sử dụng được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả tốt.
Cảnh quan khuôn viên trường đã được đầu tư quy hoạch khoa học có sân chơi,
bãi tập, bồn hoa cây cảnh được trồng và chăm sóc tốt. Từ năm học 2009-2009 đến nay
nhà trường đã tổ chức thực hiện tốt phong trào xây dựng “trường học thân thiện, học
sinh tích cực”, luôn luôn thực hiện tốt tiêu chí "xanh- Sạch - Đẹp".
Tổng kinh phí đầu tư cho xây dựng CSVC, trang thiết bị kĩ thuật dạy học trong
10 năm qua trên : 837.572.000đ.00
(Tám trăm ba mươi bảy triệu năm trăm bảy mươi hai nghìn đồng)
* Kết quả cụ thể
4
Trong 10 năm qua nhờ làm tốt công tác PCGDTH-Đ ĐT và các phong trào thi
đua nâng cao chất lượng dạy học nhà trường đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ
trong từng năm học.
Năm 2000 đơn vị xã Gio Phong đạt tiêu chuẩn PCGDTH- ĐĐT theo QĐ số
28/1999/BGD&ĐT. Từ năm 2000 đến năm 2009 nhà trường luôn luôn duy trì tốt góp
phần tạo điều kiện để đơn vị xã Gio Phong đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học đúng
độ tuổi một cách vững chắc.
Năm 2010 nhà trường tích cực triển khai thực hiện tốt công tác PCGDTH-Đ
ĐT, qua kiểm tra của Huyện và Tỉnh đã công nhận xã Gio Phong đạt tiêu chuẩn
PCGDTH - ĐĐT mức độ I.
Trên cơ sở kết quả đạt mức độ I năm 2010 nhà trường tiếp tục tham mưu
cholãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương có kế hoạch huy động các nguồn lực đầu
tư về CSVC, trang thiết bị dạy học hiện đại phấn đấu đạt chuẩn mức độ II trong
những năm tới.
Cùng với những kết quả đạt được về PCGDTH-Đ ĐT nhà trường đã đạt được
nhiều thành tích cao trong việc thực hiện nhiệm vụ chung của toàn ngành.
Nhà trường đã nhận được nhiều danh hiệu thi đua của các cấp.
Chi bộ hàng năm đều đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh.
Trường liên tuc đạt danh hiệu trường tiên tiến cấp Huyện và Tỉnh.
Năm 2007 được công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ II.
Năm học 2008-2009 được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen đơn vị xuất sắc.
Năm học 2009-2010 được UBND huyện tặng giấy khen có thành tích xuất sắc
trong 10 năm xây dựng trường chuẩn Quốc gia. Hội khuyến học huyện tặng giấy khen
đơn vị có thành tích xuất săc trong phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi dự thi cấp
huyện, tỉnh đạt các giải cao.
Công đoàn liên tục nhiều năm đạt công đoàn vững mạnh.
Liên đội liên tục đạt danh hiệu liên đội mạnh cấp Tỉnh.
PHẦN III.
PHƯƠNG HƯƠNG CÔNG TÁC PCGDTH-Đ ĐT TRONG NHỮNG NĂM TỚI
I. Mục tiêu:
Duy trì vững chắc kết qủa phổ cập Tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCMC.
Huy động tối đa các nguồn lực để duy trì trường chuẩn quốc gia nhằm nâng cao chất
lượng dạy học.
Phấn đấu đơn vị xã đạt PCGDTH ĐĐT mức độ II
II. Kế hoạch thực hiện:
Tiếp tục quán triệt các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác PCGDTH –
Đ ĐT trong cán bộ, nhân dân và giáo viên. Xác định công tác phổ cập giáo dục Tiểu
học đúng độ tuổi là nhiệm trọng tâm của nhà trường trong từng năm học.
Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, động viên các tổ chức đoàn thể cùng
phối hợp với nhà trường tham gia huy động, duy trì số lượng, xây dựng cơ sở vật
chất trường học.
5

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×