Tải bản đầy đủ (.ppt) (20 trang)

Bai 10 biet noi loi yeu cau de nghi

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.32 MB, 20 trang )


Tuần 21- Tiết 21
NĂM HỌC: 2018-2019
Giáo viên : Tu Văn Lành


Thứ năm ngày 24 tháng 1 năm 2019
Đạo đức:

Kiểm tra bài cũ: Trả lại của rơi
Câu 1: Khi nhặt được của rơi em cần phải
làm gì? Vì sao em lại làm như vậy?
Trả lời: Khi nhặt được của rơi, em cần tìm
cách trả lại cho người mất.
Vì làm như vậy sẽ mang lại niềm vui cho họ và
cho chính mình.


Thứ năm ngày 24 tháng 1 năm 2019
Đạo đức:

Kiểm tra bài cũ: Trả lại của rơi
Câu 2: Khi thấy bạn nhặt được của rơi
nhưng không chịu trả lại cho người mất, em sẽ
làm gì?
Trả lời: Khi em thấy bạn nhặt được của rơi
mà không trả lại cho người mất, em sẽ khuyên
bạn hãy tìm cách trả lại cho người mất, không
nên tham của rơi.Thứ năm ngày 24 tháng 1 năm 2019
Đạo đức:


Thứ năm ngày 24 tháng 1 năm 2019
Đạo đức:

* TÌNH HUỐNG:
Khi em nhờ một bạn nhặt hộ em chiếc bút bị
rơi, em sẽ nói như thế nào với bạn?


Thứ năm ngày 24 tháng 1 năm 2019
Đạo đức:

Hoạt động 1: Đóng vai xử lý tình huống

Trong
giờ học
muốn
chì của
Quan
sát tranh
và vẽ,
choNam
biết nội
dungmượn
tranhbút
vẽ gì?
bạn Tâm. Em hãy đoán xem Nam sẽ nói gì với Tâm?Thứ năm ngày 24 tháng 1 năm 2019
Đạo đức:

Nam có thể nói với Tâm:
- Cậu có thể cho mình mượn bút chì
được không?
- Tâm ơi, cho mình mượn cây bút chì!
- Cậu cho tớ mượn bút chì, dùng xong
tớ sẽ trả ngay!
- Cậu cho tớ mượn bút chì với!


Thứ năm ngày 24 tháng 1 năm 2019
Đạo đức:

Muốn mượn bút chì của bạn Tâm, Nam
cần sử dụng những câu yêu cầu, đề nghị
nhẹ nhàng, lịch sự. Như vậy Nam đã tôn
trọng bạn và có lòng tự trọng.


Thứ năm ngày 24 tháng 1 năm 2019
Đạo đức:

Hoạt động 2: Đánh giá hành vi
1

2


Các bạn trong tranh đang
làm gì?
Em có đồng tình với việc làm
của các bạn không? Vì sao?
3

Thảo luận nhóm 4


Thứ năm ngày 24 tháng 1 năm 2019
Đạo đức:

Sai

1


Thứ năm ngày 24 tháng 1 năm 2019
Đạo đức:

Đúng

2


Thứ năm ngày 24 tháng 1 năm 2019
Đạo đức:

Đúng


3


Thứ năm ngày 24 tháng 1 năm 2019
Đạo đức:

Việc làm trong tranh 2, tranh 3 là đúng
vì các bạn đã biết dùng lời đề nghị lịch sự
khi cần được giúp đỡ.
Là anh, nếu muốn mượn đồ chơi của em
cũng cần phải nói lời yêu cầu, đề nghị lịch
sự.


Thứ năm ngày 24 tháng 1 năm 2019
Đạo đức:Bài 10 : Biết nói lời yêu cầu, đề nghị (tiết 1)

Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến
a. Em cảm thấy ngại ngần khi phải nói lời
yêu cầu, đề nghị.
b. Nói lời yêu cầu, đề nghị với bạn bè, người
thân là không cần thiết.
c. Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị với người
lớn tuổi
d. Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị khi cần
nhờ việc quan trọng.
e. Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch sự là tự
trọng và tôn trọng người khác.
Hoạt động cá nhân (Giơ thẻ xanh - đỏ)Thứ năm ngày 24 tháng 1 năm 2019
Đạo đức:Bài 10 : Biết nói lời yêu cầu, đề nghị (tiết 1)

Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến
a. Em cảm thấy ngại ngần khi phải nói lời
yêu cầu, đề nghị.
b. Nói lời yêu cầu, đề nghị với bạn bè, người
thân là không cần thiết.
c. Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị với người
lớn tuổi.
d. Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị khi
cần nhờ việc quan trọng.
e.Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch sự là tự
trọng và tôn trọng người khác.


Thứ năm ngày 24 tháng 1 năm 2019

Đạo đức:

• Qua bài này em học được điều gì?
Biết sử dụng lời yêu cầu, đề nghị lịch sự
trong giao tiếp hằng ngày.

• Biết nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp
thể hiện được điều gì?
Biết nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp thể hiện
sự tự trọng và tôn trọng người khác.Thứ năm ngày 24 tháng 1 năm 2019
Đạo đức:

Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
Ca dao


Thứ năm ngày 24 thángnăm2019
Đạo đức:

Dặn dò
* Về nhà sử dụng lời yêu cầu, đề
nghị phù hợp trong giao tiếp.
* Tìm hiểu bài, tuần sau học tiếp
tiết 2.
Xem Thêm

×