Tải bản đầy đủ

bai giang dien tu tin hoc 6


BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TIN HOC 6
1. THÔNG TIN LÀ GÌ?
NỘI DUNG
GIÁO VIÊN: NGÔ QUANG NHẬN
2. HO T NG THÔNG TIN C A CON NG IẠ ĐỘ Ủ ƯỜ

Quan sát:
Đọc sách
Xem ti vi
Tính toán
1. Thông tin là gì ?
Quan sát hình ảnh và cho biết họ đang làm gì:
1
2
3

Quan sát:
Đọc sách
Xem ti vi
Tính toán

Những hành động này giúp họ biết được gì?
1
2
3
biết kiến thức
biết tin tức
biết kết quả
GỌI
CHUNG
THÔNG
TIN

Âm thanh về dự báo thời tiết cho em biết về tình
hình thời tiết nắng/mưa, nhiệt độ cao/thấp.
Hình ảnh đèn tín hiệu cho em biết đèn đỏ
đang bật, báo hiệu để các phương tiện tham
gia giao thông dừng lại trước vạch sơn trắng.
1. Thông tin là gì?
Chúng ta biết được gì từ những âm thanh, hình ảnh dưới đây?


Thông tin là tất cả những gì đem lại sự
hiểu biết về thế giới xung quanh( sự vật,
sự kiện…) và về chính con người
1. Thông tin là gì?
+
Khái niệm:

2. Hoạt động thông tin của con người
Làm thế nào biết
được những thông
tin trên?

Tiếp nhận thông tin:
Xem
tivi
Đọc sách
báo, xem
tranh ảnh
Học tập


Giao tiếp
sử dụng phương tiện truyền thông như điện thoại, mail, chat….
Quan sát hình ảnh và cho biết hàng ngày các em thường nhận
thông tin bằng những cách nào?


Hang ngày các em thường nhận thông
tin bằng những cách nào?

+ Đọc sách báo

+ Xem Tivi, nghe đài

+ Xem quảng cáo

+ Sử dụng Internet

+ Đi học trên lớp

+ Giao lưu với bạn bè

Truyền (trao đổi) thông tin:
- Trao đổi trực tiếp ( khi gặp mặt): Trò chuyện, hội họp, thảo luận….
- Trao đổi trực tiếp ( không gặp mặt): điện thoại, chat..
- Trao đổi gián tiếp: truyền hình, viết sách báo, viết thư, gửi mail….
2
2
.
.
Hoạt động thông tin của con người:
Hoạt động thông tin của con người:

Con người lưu trữ thông tin bằng gì?
- bộ não con người
-
sách
-
máy tính
2.
2.
Hoạt động thông tin của con người:
Hoạt động thông tin của con người:

2.
2.
Hoạt động thông tin của con người:
Hoạt động thông tin của con người:
Xử lý thông tin:
+ Thông tin trước xử lí được gọi là thông tin vào, còn thông tin
nhận được sau xử lý được gọi là thông tin ra. Việc tiếp nhận thông
tin chính là để tạo thông tin vào cho quá trình xử lí.
Thông tin vào
Thông tin ra
XỬ LÍ
XỬ LÍ
MÔ HÌNH QUÁ TRÌNH XỬ LÍ THÔNG TIN

Khi em tính bài toán: 25 + 35 = ? Bằng máy tính
25 + 35 = 60
Qua xử lý
của máy tính
Thông tin vào Thông tin ra
Qua xử lí của
bộ não
Thông tin vào Thông tin ra
Ví dụ: khi em thấy đèn đỏ.
mắt em nhìn thấy đèn đỏ em phải dừng lại

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×