Tải bản đầy đủ

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH S.C.O.M

Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Tp.HCM
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG
TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY
TNHH S.C.O.M
3.1 Định hướng phát triển kinh doanh của công ty TNHH S.C.O.M trong
những năm tới.
Trong điều kiện cạnh tranh kinh doanh như hiện nay, đặc biệt đối với ngành
công nghệ thông tin luôn đòi hỏi sự sáng tạo, nhạy bén rất cao thì kết quả đạt được
trên đây chỉ là cơ sở để tạo đà phát triển cho năm tới.
Là một công ty dịch vụ thì khách hàng là một yếu tố rất quan trọng. Đòi hỏi
của khách hàng đối với dịch vụ của công ty ngày càng cao, cùng với xu thế hội nhập
và cạnh tranh đã tạo sức ép đáng kể cho công ty.
Tuy là một công ty mới đi vào hoạt động chưa lâu nhưng công ty hiện đang sở
hữu một đội ngũ cán bộ nhân viên trẻ, năng động, có trình độ, được đào tạo chuyên
môn, nghiệp vụ vững chắc với tinh thần làm việc cao và tận tụy với nghề. Đó chính là
yếu tố cấu thành nên sự thành công của công ty trong hơn 2 năm qua và đặt ra những
mục tiêu mới cho năm tới của Công ty:
 Xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, có kỷ luật, và có bản lĩnh.
 Lấy sự thành công và phát triển của khách hàng làm trọng tâm.
3.2 Định hướng phát triển đào tạo của công ty TNHH S.C.O.M
Đi cùng với những định hướng, những kế hoạch phát triển kinh doanh trong

năm tới, công ty cũng đã đưa ra định hướng phát triển đào tạo phù hợp nhằm đáp ứng
nhu cầu phát triển của công ty.
Công ty chú trọng vào việc phát triển, đào tạo để có được một đội ngũ chuyên
nghiệp, trình độ cao.
GVHD: ThS.Lê Thị Ngọc Hằng 1/57 SVTH: Đoàn Huỳnh Thanh Luật
Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Tp.HCM
Trong năm 2011, ban Giám đốc kết hợp với phòng nhân sự để nâng cao chất
lượng và hoàn thiện hơn công tác đào tạo của công ty nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo
phát triển của đội ngũ nhân viên trong công ty và đưa công tác đào tạo lên một vị trí
mới, đóng vai trò quan trọng, có giá trị đối với sự phát triển của công ty.
3.3 Một số giải pháp
3.3.1 Thiết kế chương trình đào tạo
Cần có một chương trình đào tạo xuyên suốt để tất cả nhân viên có thể theo
dõi và có thể chủ động trong việc lựa chọn nội dung đào tạo phù hợp với mỗi nhân
viên.
Cần có một kế hoạch đào tạo tốt, chặt chẽ từ khâu lên kế hoạch cho tới khâu
đánh giá.
Xác định mục tiêu đào tạo: Mục tiêu cần cụ thể, lượng hóa được, thực hiện
và quan sát được. Xác định rõ mục tiêu sẽ giúp cho công tác đào tạo thực hiện tốt
hơn, rõ ràng, nhanh chóng và hiệu quả.
Chọn địa điểm đào tạo: Chọn địa điểm phù hợp cho việc đi lại. Nếu số
lượng đăng ký ở mỗi văn phòng đủ để tổ chức thì nên tổ chức lớp đào tạo ở hai nơi
với cùng một nội dung.
Chọn nội dung đào tạo: Nội dung đào tạo cần bám sát với nhu cầu thực tế
của công ty, cần phải dựa vào định hướng phát triển và xu hướng thay đổi nguồn
nhân lực của công ty, nội dung đào tạo cũng phải đáp ứng được mong muốn của
nhân viên. Cần đưa các lớp học kỹ năng mềm phù hợp để trau dồi khả năng hoàn
thành công việc.
Kinh phí: Đảm bảo kinh phí đào tạo phải hiệu quả. Theo dõi tình hình tham
gia học tập của nhân viên, nếu vắng quá số buổi quy định phải có hình thức để xử
GVHD: ThS.Lê Thị Ngọc Hằng 2/57 SVTH: Đoàn Huỳnh Thanh Luật
Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Tp.HCM
lý. Điều này sẽ tránh việc sử dụng kinh phí đào tạo cho nhân viên không hiệu quả.
Đặc biệt là đào tạo tiếng Anh.
Chọn giáo viên: Nội dung đào tạo hiện nay được đánh giá phù hợp với công
việc hiện tại. Tuy nhiên, ngoài việc sử dụng nguồn lực nội bộ để thực hiện các khóa
đào tạo, công ty cần chọn cho mình một địa chỉ đào tạo đáng tin cậy để tiếp nhận
những cái mới.
Số lượng người tham gia trong một lớp đào tạo: Đảm bảo vấn đề số lượng
nhân viên tham gia trong mỗi lớp đào tạo phù hợp để phát huy hiệu quả đào tạo.


Đối với những lớp có số lượng tham gia dưới mức quy định thì hủy bỏ lớp đào tạo
để tránh lãng phí thời gian và kinh phí.
3.3.2 Công tác tổ chức đào tạo
Nâng cao chất lượng và công tác tổ chức lớp đào tạo
Phòng nhân sự hiện nay vẫn còn thiếu nhân viên chuyên trách về mảng đào
tạo. Việc này ảnh hưởng phần nào đến công tác tổ chức và thực hiện kế hoạch đào
tạo của công ty. Do đó, việc bổ sung thêm nhân sự phụ trách công tác đào tạo là vấn
đề cần thiết.
Phòng nhân sự cần kiểm tra, theo dõi và hỗ trợ các bộ phận thực hiện việc
đánh giá nhân viên và kế hoạch phát triển nhân viên. Khi thực hiện tốt, nghiêm túc
việc đánh giá nhân viên và kế hoạch phát triển nhân viên sẽ góp phần hỗ trợ cho
việc xác định nhu cầu và lập kế hoạch đào tạo được chính xác và bám sát với những
nhu cầu thực tế của Công ty.
Thông tin phản hồi
GVHD: ThS.Lê Thị Ngọc Hằng 3/57 SVTH: Đoàn Huỳnh Thanh Luật
Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Tp.HCM
Công ty có một quy chuẩn về việc thu nhận phản hồi sau những lớp đào tạo.
Tránh việc đánh giá không hiệu quả hoặc không đánh giá, đánh giá không kịp thời.
Cấp tài liệu đầy đủ cho những lớp đào tạo
Việc cung cấp đầy đủ tài liệu sẽ giúp nhân viên nắm rõ nội dung sẽ được đào
tạo và nhanh chóng tiếp thu khi tham gia đào tạo. Họ sẽ chủ động trong việc bổ sung
kiến thức của mình. Việc cung cấp tài liệu cho nhân viên vẫn còn một số khuyết
điểm. Người phụ trách đào tạo cần kết hợp với giáo viên hướng dẫn để kịp thời cung
cấp cho nhân viên.
Thông tin về đào tạo
Thông tin khóa đào tạo cũng ảnh hưởng tới công tác tổ chức và chất lượng
đào tạo. Thông tin về mục đích và nội dung của khóa đào tạo sẽ giúp cho nhiên viên
hiểu rõ về lớp đào tạo, có tinh thần và thái độ tốt khi tham gia. Hiện nay, nhân viên
công ty chủ yếu biết thông tin của lớp đào tạo qua email. Đây là một kênh thông tin
thuận tiện, tuy nhiên, công ty cũng cần chú ý đến các kênh khác để thông tin về khóa
đào tạo nhằm tăng tính hiệu quả tạo sự thích thú cho nhân viên khi tham gia.
Biểu đồ 3.1: Biểu đồ thể hiện kênh cung cấp thông tin đào tạo
GVHD: ThS.Lê Thị Ngọc Hằng 4/57 SVTH: Đoàn Huỳnh Thanh Luật
Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Tp.HCM
Nguồn: Thống kê thực tế từ nhân viên công ty S.C.O.M
3.3.3 Đánh giá hiệu quả đào tạo
Một khâu quan trọng trong công tác đào tạo đó chính là đánh giá hiệu quả
đào tạo. Qua đánh giá hiệu quả đào tạo, công ty sẽ có cái nhìn chung nhất về tình
hình đào tạo. Tuy nhiên, cho đến nay, việc đánh giá đào tạo của công ty chưa được
quan tâm và thực hiện một cách bài bản. Đây cũng là một khuyết điểm lớn trong
công tác đào tạo. Chính vì vậy, việc tiến hành công tác đánh giá đào tạo trong thời
gian tới là rất cần thiết và cấp bách.
Đánh giá hiệu quả cần có sự kết hợp chắt chẽ giữa giáo viên hướng dẫn,
nhân viên tham gia và người phụ trách công tác đà tạo. Tiêu chuẩn đánh giá hiệu
quả đào tạo cần rõ ràng, phù hợp với tình hình đào tạo hiện tại của Công ty.
3.3.4 Định hướng phát triển nhân viên
Các cấp quản lý và bộ phận nhân sự cần lưu ý không phải nhân viên nào
cũng nhận ra giá trị của việc đào tạo. Vì vậy, cần phải có công tác tư tưởng giúp
nhân viên nhìn thấy sợi dây kết nối việc đào tạo với công việc.
GVHD: ThS.Lê Thị Ngọc Hằng 5/57 SVTH: Đoàn Huỳnh Thanh Luật

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×