Tải bản đầy đủ

Bai 11. Vẽ tiếp họa tiết vào đ][ngf diềm và vẽ màu
Thứ ba ngày 09 tháng 11 năm 2010
Mĩ Thuật

Thứ ba ngày 09 tháng 11 năm 2010
Mĩ Thuật

Thứ ba ngày 09 tháng 11 năm 2010
Mĩ Thuật
Bài 11: Vẽ trang trí
Vẽ tiếp hoạ tiết vào đường diềm và vẽ màu


1. Quan sát, nhận xét:
- Giới thiệu một số đồ vật được trang trí.
Lọ
Váy
Chăn, ga, gốiCái bát
Cái đĩa

Cái bình
- Kể tên những đồ vật trên?
* Nhờ có trang trí đường diềm làm cho các đồ
vật xung quanh chúng ta được đẹp hơn.
- Các đồ vật trên có đẹp không? vì sao?
+ Có. Vì được trang trí bởi một số đường
diềm.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×