Tải bản đầy đủ

bài tập ôn tập lớp 5

Đề ôn tập ở nhà lớp 5 - Nghỉ dịch Covid 19
Đề ôn tập môn Toán lớp 5 - số 1
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
135,05 + 364,9
563,4 x 2,3
2905,3 - 104,15
24,36:6
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Bài 2: Số thập phân 2 chục, 3 đơn vị, 4 phần trăm được viết là:
A. 2,34
C. 23,04
B. 23,4
D. 23,004
Bài 3. Chữ số 3 trong số thập phân 465,7326 thuộc hàng:.........................................
Bài 4: Một hình tam giác có độ dài đáy là 1,5m và chiều cao là 10,6dm. Tính diện
tích của hình tam giác đó có đơn vị là mét vuông.

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Bài 5. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 26m, chiều rộng 6,5m. Người ta
dành 62,5% diện tích đất để làm nhà. Hỏi diện tích đất làm nhà là bao nhiêu m2?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Bài 6. Một cửa hàng đã bán 1020 lít dầu và số dầu đó bằng 25,5% tổng số dầu của
cửa hàng trước khi bán. Như vậy trước khi bán cửa hàng có bao nhiêu lít dầu?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................


Bài 7: Một thửa ruộng hình thang có độ dài đáy lớn bằng chiều cao của mảnh đất
hình tam giác có diện tích là 324m 2 và độ dài đáy là 18m. Đáy lớn của thửa ruộng
gấp 3 lần đáy bé. Đáy bé dài hơn chiều cao 5m. Tính diện tích của thửa ruộng hình
thang?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Bài 8: Tìm x:
68,25 - x = 6,45 x 3,8
x – 7,2 = 3,99 + 2,5 .
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................


.....................................................................................................................................

Đề ôn tập môn Toán lớp 5 - số 2
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
25,46 + 89,99
102 - 88,8

14,58 : 56
85,465 : 2,5


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Bài 2:
a) Cho 2km2 95 hm2= ..………....... km2
b) 8 tấn 5 yến =……...................tạ
Bài 3: Một cửa hàng bán gạo, ngày đầu bán được 9,8 tạ gạo. Bốn ngày sau, mỗi
ngày bán được 8,2 tạ gạo. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu
ki- lô- gam gạo?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
............................................................................................................................
Bài 4: Một lá cờ thể thao hình tam giác vuông có cạnh góc vuông thứ nhất là 25
cm và cạnh góc vuông thứ hai là 3 dm. Tính diện tích lá cờ đó với đơn vị đo là
dm2?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………… ..............................................................................
Bài 5: Một hình thang có độ dài 2 đáy lần lượt là 23 cm và 4,1 dm. Tính diện tích
hình thang biết chiều cao bằng trung bình cộng độ dài hai đáy?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Bài 6: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 100m, chiều rộng bằng ¾ chiều dài.
Người ta dành ra 25% diện tích đất để đào ao thả cá. Tính diện tích đất đào ao?


.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
............................................................................................................................
Bài 7: số gạo của cửa hàng là 382,5 tạ. Tìm 40% số gạo của cửa hàng đó?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
............................................................................................................................
Bài 8: Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a) 36,4x 99 + 36+0,4
b) 77,28x 20,2 + 23,72 x 20,2 – 20,2
c) 1,25 x 59,7 x 800
d) 2,5 x 46 + 54 x 2,5
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
............................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Phiếu bài tập lớp 5 môn Toán (Hình thang)


* Kiến thức chung:
1. Hình tam giác:
Chu vi: P = a + b + c
Diện tích: S = (a x h) : 2
Chiều cao: h = ( S x 2) : a
Cạnh đáy: a = ( S x 2) : h
A là cạnh đáy; h là chiều cao
2. Hình thang
Diện tích: S = (a+b) x h : 2
Chiều cao: h = (S x 2 ) : (a+b)
a và b là 2 cạnh đáy; h là chiều cao
3. Hình tròn
Bán kính hình tròn: r = d : 2 hoặc r = C : 3,14: 2
Đương kính hình tròn: d = r x 2 hoặc d = C : 3,14
Chu vi hình tròn: C = r x 2 x 3,14 hoặc C = d x 3,14
Diện tích hình tròn: S = r x r x 3,14
Tìm diện tích thành giếng = diện tích hình tròn lớn – diện tích hình tròn nhỏ
BÀI TẬP.
Bài 1: Một hình thang có độ dài hai đáy là 11cm và 13cm, chiều cao là 10cm. Diện
tích hình thang là:
A. 2400cm2


B. 240 cm2
C. 1200 cm2
D. 120 cm2
Bài 2: Cho độ dài hai đáy của một hình thang là 2,3dm và 4dm, chiều cao là
3,2dm. Diện tích hình thang là:
A. 1,08dm2
B. 10,08dm2
C. 10,8dm2
D. 100,8dm2
Bài 3: Biết độ dài hai đáy của một hình thang là 4/5 m và 6/5 m, chiều cao là 8/5
m. Diện tích hình thang là:.............
Bài 4: Một hình thang có độ dài hai đáy là 4,1dm và 5,9dm, chiều cao là 0,35m.
Diện tích hình thang là:
A. 1,75m2
B. 17,5m2
C. 17,5dm2
D. 175dm2
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Bài 5: Diện tích hình thang ABCD là:


A. 1,53dm2
B. 153 dm2
C. 15,3dm2
D. 1530dm2
Bài 6: Cho hình thang có tổng độ dài hai đáy là 5,8 m, diện tích là 14,5 m 2. Chiều
cao của hình thang là:
A. 0,05m2
B. 0,5m2
C. 5m2
D. 50m2
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Bài 7: Một hình thang có diện tích là 78,4 m 2, chiều cao là 14m. Tổng độ dài hai
đáy của hình thang là:
A. 5,6m2
B. 56m2


C. 1,12m2
D. 11,2m2
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Bài 8: Một hình tam giác có đáy 30cm, chiều cao 12cm. Một hình thang có diện
tích bằng diện tích hình tam giác và có chiều cao bằng 10cm. Trung bình cộng độ
dài hai đáy của hình thang là:
A. 18cm2
B. 180 cm2
C. 36 cm2
D. 360 cm2
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Bài 9: Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 20m, đáy nhỏ bằng 4/5 đáy lớn và
lớn hơn chiều cao là 10 m. Trung bình cứ 100 m 2 thu hoạch được 60kg thóc. Thửa
ruộng đó người ta thu hoạch được số tạ thóc là:
A. 64,8 tạ
B. 6,48 tạ
C. 0,648 tạ


D. 0,0648 tạ
................................................................................................................................
Bài 10: Một hình thang có đáy nhỏ 19cm và bằng 1/2 đáy lớn. Nếu mở rộng đáy
lớn thêm 4,5cm thì diện tích tăng thêm 27 cm2. Vậy diện tích hình thang ban đầu
là:
A. 342cm2
B. 34,2 cm2
C. 68,4 cm2
D. 684 cm2
(Lưu ý: Để giải được bài toán các em nên vẽ hình ra nháp)
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Phiếu bài tập lớp 5 môn Tiếng Việt
Đọc thầm văn bản, khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời phù hợp nhất và làm các bài
tập sau:
MÙA ĐÔNG TRÊN RẺO CAO


Mùa đông đã về thực sự rồi.
Mây từ trên cao theo các sườn núi trườn xuống, chốc chốc lại gieo một đợt mưa
bụi trên những mái lá chít bạc trắng. Hoa rau cải hương vàng hoe, từng vạt dài ẩn
hiện trong sương bên sườn đồi. Con suối lớn ồn ào, quanh co đã thu mình lại, phô
những dải sỏi cuội nhẵn nhụi và sạch sẽ. Trên mặt nước chỉ còn những chú nhện
chân dài như gọng vó bận rộn và vui vẻ thi nhau ngược dòng vượt lên. Trên những
ngọn cơi già nua cổ thụ, những chiếc lá vàng cuối cùng còn sót lại đang khua lao
xao trước khi từ giã thân mẹ đơn sơ. Nhưng những hàng cau làng Dạ thì bất chấp
tất cả sức mạnh tàn bạo của mùa đông, chúng vẫn còn y nguyên những tàu lá vắt
vẻo mềm mại như cái đuôi én. Trên nền đất rắn lại vì giá lạnh, những đọt lá non
vẫn đang xòe, vàng nhạt và những cây cau vẫn duyên dáng, đu đưa thân mình,
tưởng như chúng sinh ra còn là để trang điểm cho thôn bản làng Dạ thêm vẻ thanh
tú, nhẹ nhàng.
Theo Ma Văn Kháng
Chọn ý trả lời đúng rồi viết vào bài làm:
Câu 1. Điều gì đã “gieo những đợt mưa bụi” xuống những mái lá chít bạc trắng ?
a) Mùa đông về.
b) Con suối thu mình lại.
c) Mây từ trên núi trườn xuống.
Câu 2. Trong bài văn, những sự vật nào được nhân hóa?
a. hoa cải hương, con suối.
b. con suối, cây cau.
c. cây cau, mái nhà.
Câu 3. Trong câu “Con suối lớn ồn ào, quanh co đã thu mình lại phô những dải sỏi
cuội nhẵn nhụi và sạch sẽ.”, từ “thu mình” có thể hiểu như thế nào?


a) Mùa đông, con suối co mình lại vì rét.
b) Mùa đông, con suối đã cạn nước.
c) Mùa đông, con suối trở nên khiêm tốn.
Câu 4. Trong câu “Nhưng những hàng cau làng Dạ thì bất chấp tất cả sức mạnh tàn
bạo của mùa đông, chúng vẫn còn y nguyên những tàu lá vắt vẻo mềm mại như cái
đuôi én.”, từ “chúng” chỉ gì?
a) hàng cau
b) đuôi én
c) tàu lá
Câu 5. Đoạn văn tả cảnh gì?
a) Cảnh giao mùa từ thu sang đông.
b) Cảnh mùa đông ở làng Dạ.
c) Cảnh đẹp ở miền núi.
Câu 6. Dòng đều có từ ngữ chứa từ có nghĩa chuyển là:
a) Nhổ răng, răng cưa
b) Lưỡi liềm, lưỡi cày
c) Mũi dao, ngạt mũi
Câu 7. Dòng đều chứa các từ chứa tiếng hữu nghĩa là có:
a) Chiến hữu, thân hữu, bằng hữu
b) hữu ích, hữu hiệu, hữu tình
c) bạn hữu, hữu ích, bằng hữu


Câu 8. Từ “trong” ở cụm từ “phấp phới trong gió” và từ “trong” ở cụm từ “nắng
đẹp trời trong” có quan hệ với nhau như thế nào?
a) Đó là một từ nhiều nghĩa
b) Đó là hai từ đồng nghĩa
c) Đó là hai từ đồng âm
Câu 9: Từ “ Nhà” trong câu nào được dùng theo nghĩa gốc? (0.5 điểm)
a) Nhà tôi có ba người.
b) Nhà tôi vừa mới qua đời.
c) Nhà tôi ở gần trường.
Câu 10. Trật tự các vế câu trong câu ghép: “ Sở dĩ thỏ thua rùa là vì thỏ kiêu ngạo.”
có quan hệ như thế nào?
a) Kết quả - nguyên nhân
b) Nguyên nhân – kết quả
c) Điều kiện – kết quả
Đề ôn tập môn Tiếng việt lớp 5 - số 1
Bài 1. Xác định danh từ, động từ, tính từ trong những từ sau: niềm vui, yêu
thương, tình yêu, vui chơi, vui tươi, đáng yêu.
- Danh từ.............................................................................................................
- Động từ...........................................................................................................
- Tính từ.............................................................................................................
Bài 2. Đặt câu:
a) có từ "của" là danh từ
b) .................................................................................................
c) có từ "của" là quan hệ từ
d) ...........................................................................................
e) có từ “hay” là tính từ


f) ................................................................................................
g) có từ “hay” là quan hệ từ
h) ..........................................................................................
Bài 3. Xác định danh từ, động từ, tính từ trong hai câu thơ sau:
“Cảnh rừng Việt Bắc thật là hay
Vượn hót chim kêu suốt cả ngày.”
- Danh từ.............................................................................................................
- Động từ...........................................................................................................
- Tính từ.............................................................................................................
Bài 4.Tìm và viết lại các tính từ trong câu sau:
a) Vóc cao, vai rộng, người đứng thẳng như cái cột đá trời trồng.
- Tính từ...................................................................................................
b. Vục mẻ miệng gầu.
- Tính từ...................................................................................................
Bài 5.Từ thật thà trong các câu nào dưới đây là danh từ?
a. Chị Loan rất thật thà .
b. Chị Loan ăn nói thật thà, dễ nghe.
c. Thật thà là phẩm chất tốt của chị Loan.
d. Chị Loan sống thật thà nên ai cũng quý mến.

Đề ôn tập môn Tiếng việt lớp 5 - số 2
Bài 1. Điền cặp quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống:
a).........................trời mưa.......................chúng em sẽ nghỉ lao động.
b)..........................cha mẹ quan tâm dạy dỗ........................em bé này rất ngoan.
c)......................nó ốm.....................nó vẫn đi học.
d)......................Nam hát rất hay......................Nam vẽ cũng rất giỏi.
e) ………… mưa bão lớn…………… việc đi lại gặp khó khăn.
f). ……… bão to……………. các cây lớn không bị đổ.
Bài 2. Tìm và gạch dưới quan hệ từ rồi cho biết chúng biểu thị quan hệ gì?
a. Bạn Hà chẳng những học giỏi mà bạn ấy còn ngoan ngoãn.
Biểu thị quan hệ: …………………………………………
Tuy chúng ta đã tận tình giúp đỡ Khôi nhưng bạn ấy vẫn chưa tiến bộ.
Biểu thị quan hệ: ……………………………………………
Nếu trời mưa thì ngày mai chúng ta không đi cắm trại.
Biểu thị quan hệ: ……………………………………………
Biểu thị quan hệ: ………………………………………………


Nhờ bạn Minh giúp đỡ mà kết quả học tập của Thắng tiến bộ rõ.
Biểu thị quan hệ: ………………………………………………
Mặc dù nhà rất xa nhưng bạn An chưa bao giờ đi học trễ.
Biểu thị quan hệ: ………………………………………………
Nhờ có dịp đi chơi xa nhiều nên tôi mới tận mắt thấy hết sự giàu có của quê hương
mình.
Biểu thị quan hệ: ………………………………………………

Phần tập đọc:
Mỗi buổi tối đọc 3-5 lần các bài tập đọc từ tuần 19- 25

Phần chính tả:
- Mỗi tối luyện viết chính tả 5 – 10 dòng các bài chính tả theo tuần.

Phần tập làm văn:
- Viết các đề bài tập làm văn sau:
Đề 1: Tả quyển sách Tiếng Việt lớp 5 tập 2
Đề 2: Tả một đồ vật hoặc một món quà có ý nghĩa sâu sắc với em
Đề 3: Tả một người thân trong gia đình của em
Đề 4: Tả một người bạn học của emTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×