Tải bản đầy đủ

Nghệ thuật lãnh đạo soi sáng

Nghệ thuật lãnh đạo soi sáng
Những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất trong lịch sử là những nhà lãnh đạo soi sáng. Lão Tử, nhà
triết học Trung Quốc, trong cuốn Đạo Đức Kinh hàng nghìn năm trước đã hướng dẫn cách
sống soi sáng: "Nếu muốn học cách thống trị...hãy chỉ cho người ta cách để trở về với sự
tự nhiên đích thực của họ".
Một sinh viên theo học nghệ thuật lãnh đạo hoặc một nhà lãnh đạo trong công việc, trong cộng
đồng, trong lĩnh vực nào đó có thể sẽ thích đề tài này. Bạn sẽ thấy mình được truyền cảm hứng
bằng những câu chuyện của việc lãnh đạo vĩ đại. Bạn được tiến bộ qua dẫn chứng về những cá
nhân, những người là hiện thân của những phẩm chất như có tầm nhìn, khuyến khích, đam mê,
suy nghĩ sáng tạo, quyết định táo bạo, luôn nghĩ đến người khác...
Bạn muốn trở thành nhà lãnh đạo tốt nhất có thể. Bạn sẽ cảm thấy thoải mái khi có ảnh hưởng,
định hình hoặc điều khiển những sức mạnh tích cực của những người khác. Bạn muốn trở thành
một phần của nhóm, của bộ phận hoặc của tổ chức, nơi mọi thành viên cảm thấy có mối quan hệ
thân thiết với nhau và thống nhất xung quanh mục tiêu chung. Bạn biết, bằng kinh nghiệm của
mình, điều gì tạo ra sự thống nhất như vậy, và bạn sẵn sàng nhận trách nhiệm để thực hiện điều
đó.
Bạn hiểu sức mạnh của của tập thể, và hiểu điều gì có thể xảy ra khi cả nhóm tập trung, tận tâm
theo đuổi một tầm nhìn chung. Bạn muốn sử dụng sức mạnh đó không chỉ để mang lại những kết
quả tốt, mà còn để làm cho tổ chức của bạn, cộng đồng của bạn, và có thể cả thế giới của chúng
ta, trở thành một nơi tốt đẹp.
Nếu bạn là người lãnh đạo như thế này, hoặc muốn trở thành người lãnh đạo như vậy, dù bạn có

nghĩ về những điều này hay không, bạn cũng đang đi trên hành trình tới sự soi sáng.
Nếu là một nhà lãnh đạo, bạn muốn có thể mang những điều cao cả nhất và tốt đẹp nhất đến cho
người khác, bạn phải chắc chắn làm chủ chính mình, một sự gặp gỡ thực sự giữa sự thông minh
và tình yêu. Bạn không cần phải trở thành một vị thánh, không cần phải trở thành người hoàn
toàn không có bản ngã nhưng đầu óc bạn phải rõ ràng, trái tim phải rộng mở và bạn phải biết
cách để đại diện mà không vì những việc cá nhân. Đó là một trong những dấu hiệu của sự soi
sáng.
Nhà triết học Ấn độ Nagarjuna, người sống ở Ấn Độ 500 năm sau thời của Đức Phật, hiểu soi
sáng là nghệ thuật lãnh đạo quan trọng như thế nào. Ông nói rằng: "Nếu một người thống trị
không thể thực thi những chính sách soi sáng, thì trước tiên ông ta hoặc bà ta phải từ bỏ ngai
vàng để theo học cách soi sáng".
Ngày nay, điều này không có nghĩa là nếu bạn đang phải nuôi dưỡng một môi trường làm việc
soi sáng và thống nhất, thì bạn phải từ bỏ vị trí này hoặc từ bỏ văn phòng của mình và đi "ở ẩn" ở
nơi nào đó. Điều này không có nghĩa là bạn phải dành tất cả thời gian trong quỹ thời gian bận rộn
của mình để làm những công việc thuộc về tinh thần này.
Bạn càng tĩnh tâm và rõ ràng, bạn càng nhiều quyền lực. Hãy đưa ra những nguồn nuôi dưỡng
trái tim và tâm hồn bạn, và thắp sáng tâm trí bạn. Hãy đọc những cuốn sách, tham gia những
buổi tập luyện, hướng dẫn mà hỗ trợ bạn trong sự tiến bộ này và cho phép bạn trở lại với trách
nhiệm lãnh đạo của bạn với sự rõ ràng, với tầm nhìn và sự đam mê.
Hãy nghe những lời mách bảo của chính bạn. Dành thời gian riêng mình trong việc suy nghĩ và
dự định. Hãy lắng nghe tiếng nói thật sự phát ra từ sâu thẳm bên trong bạn. Phát triển mối quan
hệ tin cậy bằng trực giác và sự mách bảo của bạn. Càng làm được điều này, bạn càng tăng lực
cho người khác làm nó. Bạn sẽ là hình mẫu trong hành vi soi sáng cho họ. Bạn sẽ truyền cho họ
hiểu sâu hơn chính họ. Và đó là cách bạn trở thành một nhà lãnh đạo vĩ đại.
Nguyệt Ánh
Theo leader-values

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×