Tải bản đầy đủ

quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác


Chương III:
QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC.
CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC
GV: Nguyễn Thanh Hiền – Trường THCS Triệu Hòa

Câu 1: Hãy phát biểu hai định lý quan hệ giữa góc và cạnh đối diện
trong một tam giác?
ĐÁP ÁN:
Định lý 1:Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn là
góc lớn hơn.
Định lý 2:Trong một tam giác, cạnh đối diện với góc lớn hơn là
cạnh lớn hơn.

Câu 2:

A
B
C
Đi theo đường thẳng ngắn hơn đi theo đường gấp khúc.


1. BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC:
QUAN HỆ GIỮA BA CẠNH CỦA MỘT TAM GIÁC.
BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC
Tiết:51
(?1) Hãy thử vẽ tam giác với các
cạnh có độ dài 1 cm, 2 cm, 4 cm.
Em có vẽ được không?
Chẳng hạn, thử vẽ ABC sao cho AB = 1cm;
AC = 2cm; BC = 4cm
Nhóm 3-4: Hãy thử vẽ

ABC sao cho
AB = 1 cm; AC = 3 cm; BC = 4 cm.
Em có vẽ được không?
Nhóm 5-6: Hãy thử vẽ

ABC sao cho
AB = 2 cm; AC = 3 cm; BC = 4 cm.
Em có vẽ được không?
Nhóm 1-2:
Nhóm 1-2:
Vẽ được
Không vẽ được
C
K
Nhóm 3-4:
Nhóm 5-6
Vẽ được
Không vẽ được
C
K
Vẽ được
Không vẽ được
C
K

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×