Tải bản đầy đủ

Những điều làm nên thành công của một CEO

Những điều làm nên thành công của một CEO
Nói đến phẩm chất của các CEO, mọi người thường nhắc đến sự chính trực, tầm nhìn và
khả năng đóng vai trò như hình mẫu để mọi người soi vào. Tuy nhiên, ngoài những điều
đó, còn có 5 thuộc tính khác tham gia vào thành công của các CEO.
5 thuộc tính chủ yếu này bao gồm:
- Lãnh đạo và khuyến khích mọi người
- Hiểu các con số
- Dẫn đầu các xu hướng
- Lựa chọn và giữ chân người tài
- Lắng nghe những người khác
Lãnh đạo và khuyến khích những người khác
Tướng Colin Powell từng nói: "Hiệu quả của sự nhiệt tình và lạc quan của nhà lãnh đạo thật đáng
kinh hoàng". Ông cũng nói về tầm quan trọng của thái độ tích cực:"Chúng ta có thể thay đổi mọi
thứ, chúng ta có thể giành được những mục tiêu đáng ngạc nhiên, và chúng ta có thể là những
người tốt nhất".
Với các công ty có nguồn lực giới hạn, thái độ này có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn giữa thành
công và thất bại. Một vị CEO cần phải lường trước rõ ràng và truyền đạt tầm nhìn và giá trị của
công ty.
Powell cũng nói rằng: "Các nhà lãnh đạo vĩ đại luôn luôn là những người đơn giản", vì vậy, nếu
mọi người hiểu tầm nhìn dễ dàng hơn thì cơ hội có được sự chấp nhận và cam kết của họ cũng
lớn hơn.

Hiểu các con số
Mục tiêu đầu tiên của CEO là chắc rằng công ty làm ra tiền, để lợi ích tài chính có thể được chia
sẻ với các nhà đầu tư và nhân viên.
Nếu một vị CEO nói rằng: "Tôi muốn công ty của tôi trở thành nơi đầu tư tốt nhất cho các nhà đầu
tư của tôi", thì điều đó thể hiện sự cam kết chặt chẽ giữa CEO và các nhà đầu tư. Để tạo ra các
kết quả tài chính rõ ràng, các CEO luôn làm cho lợi ích thu hồi lại lớn hơn chi phí.
Dẫn đầu xu hướng
Các CEO thành công xác định các xu hướng về nhu cầu tốt hơn các đối thủ cạnh tranh. Điều này
có thể dẫn đến cơ hội đầu tư thành công. Những người biết nắm cơ hội cần phải lường trước
vấn đề khi thay đổi mô hình kinh doanh hoặc để nắm bắt cơ hội tiếp theo.
Đây là lúc các CEO với kinh nghiệm nghề nghiệp vững mạnh chắc chắn sẽ thành công. Các CEO
này có khả năng nhận ra các xu hướng hoặc mẫu hình khi họ phát triển.
Họ cũng có khả năng lấp đầy các thành phần còn thiếu, và điều này cho phép họ khai thác cơ hội
trước các đối thủ cạnh tranh.
Colin Powell từng nói: "Bạn không thể biết bạn có thể làm gì cho đến khi bạn thử". Câu nói này sẽ
có giá trị khi theo đuổi một xu hướng mang lại thị trường và có sự chấp nhận của khách hàng.
Lựa chọn và giữ chân người tài
Các CEO dành rất nhiều thời gian thuê người tài. Jack Welch của công ty GE danh tiếng thừa
nhận ông dành 60 - 70% thời gian vào những vấn đề có liên quan đến con người.
Mọi người lựa chọn những người phù hợp như thế nào? Nếu 10 CEO khác nhau được hỏi câu
hỏi đó, có thể sẽ có 10 câu trả lời khác nhau. Đa phần các CEO có thể nói về phẩm chất mà họ
mong đợi, gồm các phẩm chất cá nhân, sự thông minh, động cơ và kinh nghiệm.
Quy tắc chọn người của Powell là "tìm kiếm sự thông minh và phán đoán, và quan trọng nhất, tìm
người có khả năng lường trước, để thấy quanh các góc độ". Ông cũng gợi ý rằng bạn cần "sự
định hướng, cái tôi cân bằng và hướng đi để hoàn thành mọi việc".
Duy trì những nhân viên tài năng là thử thách chính cho CEO.
Tiếp thu ý kiến từ những người khác
Các CEO thành công giỏi trong việc hỏi và lắng nghe lời khuyên từ những người khác. Một CEO
gợi ý rằng nếu bạn đang xây một doanh nghiệp, bạn không thể biết mọi điều, vì thế đừng ngại đặt
câu hỏi.
Trong cuộc khảo sát về vai trò của CEO do Accenture tiến hành với 250 nhà điều hành, kết quả
cho thấy, 45% các nhà điều hành xin lời khuyên từ người cố vấn và 47% các nhà điều hành báo
cáo rằng có một người huấn luyện hoặc hướng dẫn trong công ty.
Các CEO thành công tạo ra môi trường làm việc gắn chặt quyền lực và trách nhiệm để tạo ra
những người thông minh và nhiệt tình. Họ khuyến khích và củng cố mọi người, nhưng vẫn để
mắt tới chi tiết tài chính. Không có sự thu hồi tài chính, họ biết họ không thể thu hút người tài
hoặc nguồn vốn an toàn từ các nhà đầu tư.
CEO cần thiết lập định hướng, xây dựng sự cam kết, đảm bảo việc thực thi và tạo ra thay đổi.
Điều này có thể là một đòi hỏi cao nhưng nhiều CEO đã thực hiện được nó.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×