Tải bản đầy đủ

kế hoạch chủ đề Nghề Nghiệp 5-6 tuổi

Trường Mầm Non Hoa Phượng
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP
Thêi gian thùc hiÖn 5 tuÇn, tõ ngµy 15/11/2010 ®Õn ngµy 17/12/2010
LVPT MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1.
Phát
triển
thể
chât
a. Phát triển vận động
- PT cơ lớn,cơ nhỏ và hô hấp
+ Trẻ thực hiện được các động tác hô
hấp,tay,chân ,bụng nhịp nhàng
+ Trẻ biết phối hộ các vận động của cơ
thể để các trò chơi vận động
- Kỹ năng vận động (VĐCB)
+ Trẻ thực hiện một cách nhanh nhẹn
các vận động : Bò,chui qua ống dài,Đi
và đập bóng,chuyền bóng qua đầu,chạy
thay đổi tốc độ,đi thay đổi hướng theo
hiệu lệnh,ném xa 1 tay,bật nhẩy,bò dích

dắc,trèo lên xuống ván...
- Phát triển vận động tinh( vận động bàn
tay,ngón tay)
+ Trẻ sử dụng bàn tay,ngón tay linh
hoạt tập bày,sắp sắp trang trí làm 1 số
dụng cụ lao động 1 số nghề,nặn 1 số sản
phẩm các ngành nghề.
b, Giáo dục dinh dưỡng,sức khỏe:
- Trẻ biết mô phỏng các thao tác và tập
chế biến 1 số món ănđồ uống,
+ trẻ thực hiện thành thạo kỹ năng rửa
tay bàng xà phòng....kỹ năng vệ sinh cá
nhân.
+ Trò chuyện,thảo luận về 1 số hành
-Tập các động tác hô hấp, chân,
bụng.

-Tập các kỹ năng :
Bò,trèo,chuyền bóng,Đi thay đổi
hướng ,đi và đập bóng bật
nhảy,chạy đổi hướng theo hiệu
lệnh.
-Tập các vận động bàn tay,uốn
các ngón tay,xoay cổ tay
- Trẻ biết các thao tác của nấu
cơm,pha nước chanh.
- Trẻ biết tránh một số hành
động gây nguy hiểm ( Bỏng,điện
giật,....)
* TuÇn 11:
- V§CB: “Bật liên tục vào vòng;Ném xa
bằng một tay”.
- Trß ch¬i V§: Ai bay.
*TuÇn 12 :
- V§CB: “Bò chui qua ống dài;Đi và
đập bóng”.
- Trß ch¬i V§: Đuổi bắt.
*TuÇn 13 :
- V§CB: “Chuyền bóng 2 tay qua
đầu;Chạy thay đổi tốc độ”.


- TCVĐ: Bác thợ săn tài giỏi.
*TuÇn 14:
-V§CB: “Đi thay đổi hướng theo hiệu
lệnh .Ném xa bằng một tay”..
- TCV§: Rung chuông vàng .
*TuÇn 15:
- V ĐCB: “Bật nhảy từ trên cao xuống”
- TCV§: Kéo co.
Kế hoạch CĐ Gia Đình 5-6 Tuổi
1
Trường Mầm Non Hoa Phượng
dộng có thể gây nguy hiểm khi vào nơi
lao động sản xuất.

2.
Phát
triển
nhận
thức
-Làm quen với một số khái niệm về
toán
Trẻ nhận biết phân biệt khối vuông,khối
chữ nhật
+ Trẻ nhận được mối quan hệ giữa số
lượng và chữ số trong phạm vi 7
+ Tập đo và so sánh một số đồ dùng
dụng cụ đo .
- Khám phá khoa học:
+ Trẻ biết tên gọi công cụ,sản phẩm các
hoạt động và ý nghĩa của các nghề phổ
biến ,các nghề sản xuất công
nghiệp,nông dan,mộc,mĩ nghệ.,nghề
dịch vụ,bán hàng,nghề truyền thống ở
địa phương,hiểu được ý nghĩa của ngày
hội QPTD 22/12.
- Làm quen với một số khái
niệm vè toán,nhận biết,phân biệt
khối vuông và khối chữ nhật
-Nhận biết mối quan hệ giữa số
lượng và chữ số trong phạm vi7
- Tách ,gộp các nhóm có 7 đối
tượng
Khám phá khoa học:
+ Cho trẻ tham quan nưi làm
việc,tiếp xúc với những người
làm nghề( nếu có thể ).
+ Trò chuyện thảo luận tìm hiểu
và so sánh phân biệt một số đặc
điểm đặc trưng của các nghề phổ
biến,dịch vụ,nghề truyền thống
địa phương.
+ biết sản phẩm của một số
nghề- công dụng ....
*TuÇn 11:
- To¸n: Tách nhóm có 6 đối tượng bằng
các cách khác nhau.(T3).
- KPXH: “ Tìm hiểu,trò chuyện về ngày
nhà giáo Việt Nam 20/11”.
*TuÇn 12:
-To¸n: “ Nhận biết,phân biệt khối
vuông,khối chữ nhật”.
- KPXH: “ Tên gọi công cụ,sản phẩm
các hoạt động và ý nghĩa của một số
nghề phổ biến”.(NghềCN,Nông nghiệp)
*TuÇn 13:
- Toán: “Đếm đến 7.Nhận biết các đồ
vật có 7 đối tượng.Nhận biết số 7”.(T1)
- KPXH: “Tên gọi công cụ,sản phẩm
các hoạt động và ý nghĩa của một số
nghề phổ biến”.(Nghề dịch vụ,mĩ
nghệ,mộc...).
*TuÇn 14:
- To¸n: “Gộp,tách các đối tượng trong
Kế hoạch CĐ Gia Đình 5-6 Tuổi
2
Trường Mầm Non Hoa Phượng
phạm vi 7’(T2).
- KPKH: “Tên gọi công cụ,sản phẩm
các hoạt động và ý nghĩa của nghề
truyền thống địa phương”.
*TuÇn 15:
- KPKH: “Tìm hiểu,trò chuyện về ngày
Quốc phòng toàn dân 22/12(Ngày thành
lập QĐNDVN)”
3.Phát
triển
ngôn
ngữ
- Kỹ năng nghe:
+ Trẻ lắng nghe,hiểu và làm theo các
yêu cầu liên tiếp của cô giáo
+ Trẻ lắng nghe hiểu nội dung truyện
kể,truyện đọc,thơ,ca dao,đồng dao về
nghề nghiệp
-Kỹ năng nói:
- Trẻ biết bày tỏ tình cảm,nhu cầu và
hiểu biết của bản thân bằng câu rõ
ràng,dễ hiểu .
- Trẻ trả lời đúng và biết đặt câu hỏi về
nguyên nhân
+ Trẻ biết nói và thể hiện cử chỉ,điệu bộ
,nét mặt phù hợp với yêu cầu
+ trẻ biết kể lại chuyện đã được nghe
theo trình tự
+ Trẻ thuộc các bài thơ
- Làm quen với việc đọc.viết
+ trẻ nhận biết,phân biệt,phát âm đúng
các chữ cái e,ê,u.ư/i t c trong các từ chỉ
+Kỹ năng nghe:
- Trẻ hiểu và làm theo yêu cầu
của cô ,nghe hiểu nội dung câu
truyện kể,truyện đọc nghe đọc
các bài dồng dao,ca dao
- Khả năng nói: Bày tỏ tình
cảm,nhu cầu,hiểu biết của bản
thân bằng câu hỏi rõ ràng,dễ
hiểu.
- Trả lời và đặt câu hỏi về
nguyên nhân.
- Nói thẻ hiện cử chỉ , điệu bộ
nét mặt phù hợp với yêu cầu.
- Biết kể lại câu truyện được nhe
theo trình tự.
+ Làm quen việc đọc,viết:
- Nhận biết,phân biệt ,phát âm
đúng các chữ cái e,ê,u,ư,i t c.
- Có thói quen đọc đúng hướng.
*TuÇn 11:
- LQVCC: “Tập tô chữ cái : U Ư“.
-Văn học: + Thơ: “Bàn tay cô giáo”,
“Ướ mơ của Tý”. “ Thị”.
+ KCTT : “Cô giáo của em”.
* TuÇn 12 :
- V¨n häc: + Truyện: “Cô bác sĩ tí hon”,
“Ba chú lợn nhỏ”.
+ Thơ: “ Cái bát xinh xinh”.
- LQVCC: Ôn chữ cái: E, Ê,U, Ư.
*TuÇn 13:
- LQVCC: Làm quen với chữ cái:I,T,C
*TuÇn 14:
- Văn học:
+ Truyện: “ Người bán mũ rong”, “ Bác
Kế hoạch CĐ Gia Đình 5-6 Tuổi
3
Trường Mầm Non Hoa Phượng
nghè nghiệp,sản phẩm của các
nghề...Trẻ có thói quen đọc lướt từ trên
xuống dưới từ trái qua phải theo hướng
dẫn của cô.
sĩ chim”.
+ Thơ: “ Hạt gạo làng ta”; “ Xếp nhà”.
+ Đồng dao: “Vuốt hột nổ”.
*TuÇn 15:
- Văn học: + Thơ: “Chú bộ đội hành
quân trong mưa”, “Bé làm bao nhiêu
nghề”,
- LQVCC: “Tập tô chữ cái: I,T,C”.
4 Phát
triển
tình
cảm và
kỹ
năng
xã hội
- Phát triển tình cảm:
+ Trẻ yêu quý các cô bác công
nhân,nông dân ...các cô các chú,bác ở
các nghành nghề ...
+ Biết quan tâm,giúp đỡ các cô chú ,bác
+ Trò chuyện thể hiện tình cảm,mong
muốn được làm việc ở một số nghề nào
dó ,ước mơ trử thành người làm nghề
mà trẻ biết và yêu thích.
+ Biết giữ gìn,bảo vệ công cụ lao
dộng ,biết yêu quí và bảo vệ ,tiets kiệm
cac sản phẩm lao động.
+ Đóng vai người làm nghề thể hiện và
thực hành tình cảm yêu quý người lao
động ,biết quí trọng các nghề khác
nhau.
- Biết thể hiện sự quan tâm và
quý trọng các cô,chú bác công
nhân....thông qua việc chào,hỏi
lễ phép mời uống nước...
- Mạnh dạn tự tin khi bày tỏ
nghề mà trẻ yêu,thích và ước mơ
sau này trở thành người làm
nghề đó.
- Biết bảo vệ dụng cụ ,sản phẩm
lao động ...nhặt cơm rơi vãi...
- Trò chơi:
+ Chơi vào vai 1 số nghề phổ biến.Đóng
vai bác sỹ,y tá bệnh nhân,cô giáo .Công
nhân xây dựng . Vào vai thợ làm
tóc,bán hàng.
+ Thực hành và thể hiện tình cảm yêu
quý người lao động,quý trọng các nghề
khác nhau.
5.
Phát
- Phát triển cảm nhận,cảm xúc thẩm mĩ:
+ Trẻ cảm nhận,thể hiện được tình cảm
của mình với các cô,chú bác bộ
- Cảm nhận- cảm xúc:
+ Thể hiện thái độ kính trọng,lễ
phép với các cô,chú bác làm
* Tuần 11:
- Tạo hình:+ “ Làm bưu thiếp tặng cô
giáo.”
Kế hoạch CĐ Gia Đình 5-6 Tuổi
4
Trường Mầm Non Hoa Phượng
triển
thẩm

đội..công an,bác sĩ.cô giáo,,.
-Kỹ năng:
+ Trẻ biết làm 1 số sản phầm về hủ đề
nghề nhiệp
+ trẻ biết cùng nhau múa hát các bài hát
về nghề nghiệp.
-Sáng tạo :
+Trẻ biết lựa chọn ý tưởng sáng tạo để
tạo lên sản phẩm
+ Trẻ biết nhận xét sản phẩm và đặt tên
cho sản phẩm
việc ở các ngành nghề.
- Kỹ năng:
+ Hát đúng giai điệu,lời ca và
thể hiện sắc thái ,tình cảm của
bài hát,điệu múa.
+ Vận động nhịp nhàng theo
đúng giai điệu ,nhịp điệu bài hát
+ biết nghe và vận đông theo
nhạc một cáh nhịp nhàng..
+ lựa chọn ,sử dụng ,biết phối
kết hợp các nguyen liệu sẵn có
cũng như kỹ năng tạo hình
vẽ,nặn,xé dán,xếp hình đẻ tạo
nen sản phảm
+ Nhận xét sản phẩm của
mình,của bạn
- Sáng tạo: Nói lên ý tưởng của
mình
- Đặt tên cho sản phẩm của mình
* Tuần 12:
- Âm nhạc:
+ Hát,VĐ: “Lớn lên cháu lái máy
cày;Cháu yêu cô thợ dệt;
+ Nghe hát: “Hạt gạo làng ta”.
* Tuần 13:
-Âm nhạc:
+ Hát,VĐ : “Bác đưa thư vui tính”.
Cháu yêu cô chú công nhân”.
+ Nghe hát: Dân ca.(Tự chọn)
- Tạo hình:
+ Gấp quạt giấy; Vẽ củ
lạc;Vẽ,xé,dán,nặn một số đồ dùng của
nghề dịch vụ(Cắt tóc...).
* Tuần 14:
- Âm nhạc:
+ Hát,VĐ: “Bé xây nhà”; “Ngôi nhà
mới’
+ Nghe hát: Dân ca(Tự chọn).
- Tạo hình:
+ “.Vẽ theo ý thích; Nặn lọ ”
* Tuần 15:
- Âm nhạc:
+ Hát,VĐ: “Cháu thương chú bộ đội”.
+ Nghe hát: “Màu áo chú bộ đội”; “Chú
bộ đội đi xa’...
- Tạo hình:
+ “Vẽ,nặn quà tặng chú bộ đội”.
Kế hoạch CĐ Gia Đình 5-6 Tuổi
5

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×