Tải bản đầy đủ

2 LOI CAM ON

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành luận văn này, tôi đã được sự giúp đỡ của nhiều tập thể và cá
nhân thầy, cô giáo.
Quá trình học tập nghiên cứu là quá trình bản thân tôi được sự quan tâm
giúp đỡ của tập thể thầy, cô, các phòng ban, các cấp quản lí giáo dục. Với tấm
chân tình của mình, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Phòng Nội vụ,
Ủy ban Nhân dân huyện Trần Văn Thời, Ban lãnh đạo và tập thể thầy, cô của
trường Đại học Đồng Tháp, Phòng Sau đại học, Thư viện Lê Vũ Hùng đã tận tình
giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và làm luận văn khoa học này.
Tôi trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy tiến sĩ Hồ Văn Liên,
người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong quá trình chọn lựa đề tài, viết đề cương
và hoàn thành nội dung luận văn.
Tôi chân thành cảm ơn thầy, cô cán bộ quản lí, giáo viên các trường Trung
học cơ sở đạt chuẩn quốc gia và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trần Văn Thời
tỉnh Cà Mau, đã nhiệt tình cung cấp các thông tin cần thiết và tạo điều kiện thuận
lợi trong việc điều tra khảo sát thực trạng chất lượng giáo dục cũng như sự cần
thiết và tính khả thi khi thực hiện các giải pháp quản lí chất lượng giáo dục để tôi
hoàn thành luận văn của mình. Tôi đã hết sức cố gắng trong quá trình nghiên cứu,
viết luận văn, đề xuất các biện pháp quản lí nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tại
các trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia.
Mặc dù có nhiều cố gắng, nhưng thời gian nghiên cứu có hạn cho nên đề tài

không thể tránh khỏi những thiếu sót, mong được các thầy cô, đồng nghiệp thông
cảm, nhiệt tình góp ý, những đóng góp quý báu ấy tôi luôn tâm đắc và trân trọng.
Tôi xin chân thành cảm ơn !Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×