Tải bản đầy đủ (.pdf) (43 trang)

TÌNH HÌNH TĂNG HUYẾT ÁP Ở CỘNG ĐỒNG & HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG TĂNG HUYẾT ÁP GS.TS. Nguyễn Lân Việt

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.29 MB, 43 trang )

“Từ bằng chứng lâm sàng đến chính sách y tế”

TÌNH HÌNH TĂNG HUYẾT ÁP Ở CỘNG
ĐỒNG &

HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH QUỐC
GIA

GS.TS. Nguyễn Lân Việt

Giám đốc BanTĂNG
quản lý dựHUYẾT
án phòng chống
PHÒNG CHỐNG
ÁPTHA
(Chương trình mục tiêu quốc gia)

Hạ Long, 07/10/2012
THA LÀ NGUYÊN NHÂN QUAN TRỌNG NHẤT LÀM
GIA TĂNG CÁC BIẾN CHỨNG VỀ TIM MẠCH


TỶ LỆ THA ĐANG CÓ KHUYNH HƯỚNG
TĂNG NHANH TRÊN THẾ GIỚI


TỶ LỆ TỬ VONG VÀ GÁNH NẶNG DO


BỆNH LÝ TIM MẠCH GÂY NÊNĐIỀU TRỊ VÀ QUẢN LÝ THA TRÊN THẾ GIỚI

Ibrahim MM et al. Lancet 2012;380:611-9


TÌNH HÌNH TĂNG HUYẾT ÁP Ở VIỆT NAM

Son PT et al. J Hum Hypertens 2012;26(4):268-80.


CĂN CỨ CỦA CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA
PHÒNG CHỐNG TĂNG HUYẾT ÁP
1. QĐ 172/2008/QĐ-TTg ngày 19/12/2008 bổ sung QĐ
108/2007/QĐ-TTg ngày 17/07/2007 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt CT mục tiêu QG phòng chống một số bệnh xã
hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006-2010.

2. QĐ 2331/QĐ-TTg ngày 20/12/2010 và QĐ 2406/QĐ-TTg ngày
18/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục
các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015:
trong đó “Dự án phòng chống tăng huyết áp” nằm trong dự
án 1 “Phòng chống một số bệnh có tính chất nguy hiểm đối
với cộng đồng” – thuộc chương trình mục tiêu quốc gia Y tế.
10MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA
PHÒNG CHỐNG TĂNG HUYẾT ÁP
Mục tiêu chung:
1. Nâng cao nhận thức đúng của nhân dân về tăng

huyết áp và các yếu tố nguy cơ.
2. Tăng cường năng lực của nhân viên y tế trong công
tác dự phòng, phát hiện sớm và điều trị đúng tăng
huyết áp theo phác đồ do Bộ Y tế quy định.
11


MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA
PHÒNG CHỐNG TĂNG HUYẾT ÁP

1. Nâng cao nhận thức của nhân dân về dự phòng và kiểm soát
tăng huyết áp. Phấn đấu đạt chỉ tiêu 50% người dân hiểu
đúng về tăng huyết áp và các biện pháp phòng, chống tăng
huyết áp;

2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực làm công tác dự
phòng và quản lý tăng huyết áp tại tuyến cơ sở. Phấn đấu
đạt chỉ tiêu 80% cán bộ y tế hoạt động trong phạm vi dự án

được đào tạo về biện pháp dự phòng, phát hiện sớm, điều
trị và quản lý tăng huyết áp.
12


MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA

PHÒNG CHỐNG TĂNG HUYẾT ÁP
Mục tiêu cụ thể:
3. Xây dựng, triển khai và duy trì bền vững mô hinh quản
lý bệnh tăng huyết áp tại tuyến cơ sở;
4. Phấn đấu đạt chỉ tiêu 50% số bệnh nhân tăng huyết áp

được phát hiện sẽ được điều trị đúng theo phác đồ do
Bộ Y tế quy định.

13


CHƯƠNG TRÌNH QG PHÒNG CHỐNG THA
GIAI ĐOẠN 2009-2010
Tên dự án: “Dự án Phòng, chống bệnh tăng huyết áp” thuộc
Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống một số bệnh xã hội,
bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006 - 2010.
Cơ quan quản lý dự án: Bộ Y tế.
Cơ quan thực hiện dự án: Viện Tim mạch, BV Bạch Mai.
Phạm vi triển khai:
-Năm 2009: triển khai ở 8 tỉnh/thành
-Năm 2010: triển khai ở 16 tỉnh/thành tất cả hoạt động và triển
khai ở 63 tỉnh/thành hoạt động truyền thông, đào tạo, giám sát
Nguồn kinh phí: Ngân sách Nhà nước
14


CHƯƠNG TRÌNH QG PHÒNG CHỐNG THA
GIAI ĐOẠN 2009-2010
Các địa phương triển khai dự án năm 2009

1. Thái Nguyên
2. Hà Nội
3. Thái Bình
4. Nghệ An
5. Đắk Lắk
6. Khánh Hòa
7. TP. Hồ Chí Minh
8. Đồng Tháp
Tổng ngân sách 2009: 24,6 tỷ đồng
Ngân sách trung ương: 5,4 tỷ đồng
Ngân sách địa phương: 19,2 tỷ đồng


CHƯƠNG TRÌNH QG PHÒNG CHỐNG THA
GIAI ĐOẠN 2009-2010
Các địa phương triển khai dự án năm 2010
1. Thái Nguyên
9. Yên Bái
2. Hà Nội
10. Thừa Thiên Huế
3. Thái Bình
11. Bắc Giang
4. Nghệ An
12. Gia Lai
5. Đắk Lắk
13. Bình Định
6. Khánh Hòa
14. Bắc Ninh
7. TP. Hồ Chí Minh 15. Cần Thơ
8. Đồng Tháp

16. Sóc Trăng
Tổng ngân sách 2010: 28,0 tỷ đồng
Ngân sách trung ương: 8,1 tỷ đồng
Ngân sách địa phương: 19,9 tỷ đồng


CHƯƠNG TRÌNH QG PHÒNG CHỐNG THA
GIAI ĐOẠN 2009-2010
Các hoạt động trong năm 2010

- Tuyên truyền GDSK phòng chống THA trên các
phương tiện thông tin đại chúng (truyền
thanh, truyền hình, báo giấy, trang Web của dự
án, pa nô, áp-phich, tờ rơi…)
- Hoàn thiện tài liệu đào tạo về truyền thông,
chẩn đoán, điều trị và quản lý THA ở các tuyến.

- Triển khai hoạt động đào tạo nâng cao năng
lực cán bộ y tế và truyền thông GDSK cho tất
cả 63 tỉnh/thành trong cả nước.
- Khám sàng lọc, quản lý THA tại 16 tỉnh/thành


CHƯƠNG TRÌNH QG PHÒNG CHỐNG THA
GIAI ĐOẠN 2009-2010
Kết quả thực hiện năm 2010 về tổ chức/quản lý
- Thành lập được các Ban chủ nhiệm Chương
trình Phòng chống THA của 16 tỉnh/thành.
- Ban hành thông tư liên tịch 36/2010/TTLTBTC-BYT ngày 17/3/2010 hướng dẫn nội dung
chi và mức chi cho dự án phòng chống THA.

- Thông qua và ban hành “Hướng dẫn chẩn
đoán và điều trị tăng huyết áp” tại các tuyến.
- Xây dựng “Hướng dẫn khám sàng lọc và phát
hiện sớm bệnh tăng huyết áp”.


CHƯƠNG TRÌNH QG PHÒNG CHỐNG THA
GIAI ĐOẠN 2009-2010

Kết quả thực hiện năm 2010 về tổ chức/quản lý
- Thành lập được các Ban chủ nhiệm Chương trình
Phòng chống THA của 16 tỉnh/thành.

- Ban hành thông tư liên tịch 36/2010/TTLT-BTC-BYT
ngày 17/3/2010 hướng dẫn nội dung chi và mức chi cho
dự án phòng chống THA.
- Thông qua và ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán và điều
trị tăng huyết áp” tại các tuyến.
- Xây dựng “Hướng dẫn khám sàng lọc và phát hiện sớm
bệnh tăng huyết áp”.


CHƯƠNG TRÌNH QG PHÒNG CHỐNG THA
GIAI ĐOẠN 2009-2010
Kết quả năm 2010 về hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe
- Kênh VTV1: 14 chương trình Vì một trái tim khỏe” 45phút/buổi
phát vào từ 22h15- 23h00 tối thứ 3 hàng tuần.
- Kênh VTV2: 12 chuyên đề/phóng sự Sống và làm việc với một trái
tim khỏe” : 5phút/lần phát vào 16h30’ Chủ nhật.
- Kênh 02TV: 25 chương trình “Nào cùng đo huyết áp”.

- Thông điệp trên VTV1, VTV2, VTV3: ”Tăng huyết áp-kẻ giết người
thầm lặng” và “Hãy nhớ số đo huyết áp như nhớ số tuổi của mình”.
- Kênh VOV2 tần số 549, 558, 580, 702, 729, 738,783 KHz và trên
sóng FM 102,7MHz (thực hiện 16 chương trình phát thanh ).
- Phổ biến kiến thức về phòng chống THA trên các báo: Sức khỏe &
Đời sống, Nhân dân, Lao động, Phụ nữ Thủ đô, Bác sỹ Gia đình…


CHƯƠNG TRÌNH QG PHÒNG CHỐNG THA
GIAI ĐOẠN 2009-2010
Kết quả năm 2010 về hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe

- Tổ chức sự kiện “Ngày Tăng huyết áp thế giới” vào ngày 17/5/2010
với chủ đề “Kiểm soát cân nặng góp phần kiểm soát tăng huyết áp”
- Tổ chức sự kiện “Ngày tim mạch thế giới” vào ngày 26/9/2010 với
nhiều hoạt động truyền thông phong phú.
- Thiết kế hoàn chỉnh bộ tài liệu truyền thông (panô, áp phích, tờ rơi,
tranh gấp, tranh lật): được gửi cho các Ban Chủ nhiệm Chương trình
Phòng Chống THA địa phương thống nhất sử dụng.
- Xây dựng biểu trưng (Lôgô) của Chương trình Phòng Chống THA.
- Hoàn thiện và cung cấp các tivi spot về tăng huyết áp cho các
tỉnh/thành phố phát trên đài truyền hình địa phương.


MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRUYỀN THÔNG
PHÒNG CHỐNG TĂNG HUYẾT ÁP

2223


CHƯƠNG TRÌNH QG PHÒNG CHỐNG THA
GIAI ĐOẠN 2009-2010
Kết quả năm 2010 về hoạt động đào tạo và tập huấn
- Nội dung các bài được tập trung chủ yếu vào: (i) Tổ chức, quản
lý dự án; (ii) Chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp; (iii) Biến
chứng của tăng huyết áp; (iv) Điện tâm đồ và siêu âm ứng dụng
trong chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp
- Tổ chức 18 lớp tập huấn đào tạo tại 3 miền (Bắc, Trung, Nam)
cho 1.450 lượt học viên tuyến tỉnh/thành để thành hạt nhân tiếp
tục đào tạo cho y, bác sĩ các tuyến tại địa phương.
- Biên soạn 18 tài liệu chuyên môn về phòng chống tăng huyết áp
để sử dụng vào các hoạt động đào tạo và tuyên truyền.


CHƯƠNG TRÌNH QG PHÒNG CHỐNG THA
GIAI ĐOẠN 2009-2010
Kết quả năm 2010 về khám sàng lọc và quản lý THA:
- Triển khai trên 190 xã/phường của 16 tỉnh/thành trên cả nước.
Số người khám sàng lọc THA
(559.853/ 948.976)
Số người được phát hiện THA
(71.972/559.853)
Số người có tiền sử THA
(50.2%; 36.112 /71.972)

Số người mới phát hiện THA
(49.8%; 35.860/ 71.972)


Số người Được quản lý THA
(79.0%; 56.879 /71.972)


Xem Thêm

×