Tải bản đầy đủ (.pdf) (42 trang)

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN PHÒNG CHỐNG BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH VÀ HEN PHẾ QUẢN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (7.95 MB, 42 trang )

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
PHÒNG CHỐNG BPTNMT VÀ HPQ

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
DỰ ÁN PHÒNG CHỐNG BỆNH PHỔI TẮC
NGHẼN MẠN TÍNH VÀ HEN PHẾ QUẢN

TS. BS. NGUYỄN HẢI ANH
Phó giám đốc Trung tâm Hô hấp - BV Bạch Mai


Tổng quan về dự án PC BPTNMT và HPQ
 BPTNMT &HPQ là 2 bệnh
lý thường gặp, tỷ lệ mắc
& TV cao ở hầu hết các
Quốc gia trên thế giới.

 Là nguyên nhân gây TV
hàng thứ 4 và sẽ đứng
hàng thứ 3 thế giới
(2020).

 Tỷ lệ mắc: 7-19%
Việt Nam : 4 -10%


CÁC QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT
 2010 QĐ 2331/QĐ-TTg: Ban hành Danh mục các
Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2011, trong
đó có nội dung PC BPTNMT & HPQ.


 2011 QĐ 595/QĐ-BYT: Phê duyệt KH hoạt động
năm 2011 của Chương trình PC BPTN&MT. Giao
cho BV Bạch Mai làm đầu mối thực hiện DA

 2012 QĐ 1208/ QĐ-TTg: Phê duyệt Chương trình
mục tiêu Quốc gia về Y tế năm 2012-2015.


MỤC TIÊU DỰ ÁN
1. Nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị, dự
phòng BPTNMT và HPQ ở các tuyến y tế

2. Nâng cao nhận thức đúng của nhân dân về
BPTNMT, HPQ và các yếu tố nguy cơ gây bệnh.

3. Xây dựng hệ thống chính sách, mạng lưới quản
lý BPTN&MT trong toàn quốc
Giảm tỷ lệ mắc bệnh, nhập viện và TV


CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN
 Xây dựng hệ thống mạng lưới BQLDA từ TW
→ Địa phương.

 Thành lập phòng quản lý BPTNMT và HPQ
 Đào tạo nâng cao kiến thức cho CBYT tham
gia DA: chẩn đoán, điều trị, phòng bệnh HPQ
và BPTNMT.

 Khám sàng lọc phát hiện BN HPQ và BPTNMT

 Khảo sát kiến thức, thái độ, hành vi, của CBYT,
BN và gia đình người bệnh về BPTNMT &HPQ


CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN TW
 XD phác đồ hướng dẫn chẩn đoán điều trị
 Tổ chức Hội nghị khoa học hưởng ứng ngày BPTNMT
và HPQ toàn cầu.

 Xây dựng trang web, phần mềm quản lý BPTNMT &
HPQ, và phần mềm giám sát các hoạt động DA

 Truyền thông: xây dựng phim truyền hình, phóng sự,
tờ rơi, poster…

 Tổ chức Giám sát các hoạt động của DA tại các địa
phương


SƠ ĐỒ QUẢN LÝ ĐIỀU PHỐI HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN
BỘ Y TẾ
BĐH DỰ ÁN PC BỆNH KHÔNG LÂY
NHIỄM - BYT
BĐH DỰ ÁN
PC BPTNMT VÀ HENPQ - BVBM

CÁC TIỂU
BAN

VĂN PHÒNG

BQL DỰ ÁN
PC BPTN VÀ
MT

PHÒNG
TCKT
BVBM

BĐH DỰ ÁN
CÁC TỈNH


BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN TRUNG ƯƠNG
PGS.TS. Nguyễn Quốc Anh

Giám đốc BVBM

Trưởng Ban

GS.TS. Ngô Quý Châu

Phó Giám đốc BVBM

Phó TB Thường trực

PGS.TS. Lương Ngọc Khuê

Cục Trưởng Cục QLKCB

Phó Trưởng ban


PGS.TS. Đỗ Doãn Lợi

Phó Giám đốc BVBM

Phó Trưởng ban

GS.TS. Phạm Minh Thông

Phó Giám đốc BVBM

Phó Trưởng ban

CN. Nguyễn Ngọc Hiền

Phó Giám đốc BVBM

Phó Trưởng ban

PGS.TS. Trần Thúy Hạnh

Hiệu trưởng THYT

Phó Trưởng ban

PGS.TS. Nguyễn Văn Đoàn

Giám đốc TT DƯMDLS

Phó Trưởng ban


TS. Chu Thị Hạnh

Phó Giám đốc TT Hô hấp

Điều phối viên


THÀNH LẬP CÁC HỘI ĐỒNG CHUYÊN MÔN
 Hội đồng phê duyệt các đề cương nghiên cứu về
BPTNMT và HPQ

 Hội đồng biên soạn, thẩm định sách Hướng dẫn
chẩn đoán và điều trị bệnh hô hấp.

 Hội đồng phê duyệt các nội dung chuyên môn của
dự án:
 Phê duyệt nội dung các chương trình truyền hình,
truyền thanh
 Phê duyệt nội dung các bản tin


THÀNH LẬP VĂN PHÒNG DỰ ÁN TW -BVBM
 Liên kết toàn bộ các hoạt động của dự án
 Lập kế hoạch, điều phối các hoạt động trong dự án
 Đầu mối liên lạc, thu thập thông tin về dự án tại địa
phương

 Tổ chức các lớp đào tạo tại Bệnh viện Bạch Mai
 Tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ dự án

 Tiến hành thanh toán các nội dung hoạt động


25 tỉnh tham gia DA
Các tỉnh đã triển khai DA

Các tỉnh mới triển khai DA 2013

2011

2012

Hòa Bình

TP. Hồ Chí Minh

Hà Nội

Tuyên Quang

Quảng Ninh

Cần Thơ

Bắc Ninh

Lào Cai

Thái Bình


Bình Định

Hưng Yên

Hải Dương

Ninh Bình

Đồng Nai

Nam Định

Sơn La

Hà Tĩnh

Đắc Lắc

Nghệ An

Thái Nguyên

Tiền Giang

Bắc Giang

Đà Nẵng

Lâm Đồng
Đồng ThápXây dựng mạng lưới Quản lý DA tại tuyến tỉnh
1. Thành lập Ban điều hành DA tỉnh
 Lãnh đạo Sở Y tế
 Lãnh đạo BVĐK tỉnh/thành phố
 Lãnh đạo BV Lao và Bệnh phổi tỉnh/thành phố
 Lãnh đạo khoa Nội/ Hô hấp thuộc BVĐK tỉnh/ TP
 Lãnh đạo Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức
khỏe tỉnh/thành phố
 Lãnh đạo BHYT tỉnh/TP.

2. Thành lập phòng Quản lý BPTNMT & HPQ:
43 phòng/25 tỉnh


THÀNH LẬP BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN TẠI CÁC TỈNH


TIÊU CHUẨN PHÒNG QUẢN LÝ COPD & HPQ

 Trang bị máy đo chức năng hô hấp đạt chuẩn
ERS/ATS, máy tính, ống nghe, máy đo huyết áp…

 Bác sỹ thành thạo đọc kết quả đo CNHH và kỹ thuật
viên thành thạo quy trình đo chức năng hô hấp.

 Lưu danh sách bệnh nhân, đơn thuốc, quyết định,
công văn, … của DATổ chức đào tạo lớp giảng viên nguồn
 Địa điểm:
BV Bạch Mai, BVĐKTP Đà Nẵng, BV Đại học Y
Dược, BV Phạm Ngọc Thạch TPHCM

 Mục tiêu:
 Cung cấp kiến thức cho đội ngũ cán bộ y tế tham gia
dự án.
 Cung cấp đội ngũ CB đào tạo nguồn tại tuyến tỉnh

 Học viên: Các BS tham gia DA PC BPTNMT & HPQ
 Giảng viên: GS, TS, BS chuyên ngành Hô hấp.


Tổ chức đào tạo lớp giảng viên nguồn
Thời gian

Địa điểm

Đối tượng

Số lớp

Học viên

2011

BVBM


CBYT 4 tỉnh

3

87

BVBM

CBYT 10 tỉnh

1

60

BVĐK TP
Đà Nẵng

CBYT 19 tỉnh
Nam Bộ

1

69

BVĐK TW
Cần Thơ

CBYT 20 tỉnh miền Trung
và Tây Nguyên


1

81

BVBM

CBYT 14 tỉnh Miền Bắc

1

38

BVĐK TP
Đà Nẵng

CBYT 15 tỉnh miền Trung
và Tây Nguyên

1

55

BV PNT
TP HCM

CBYT 19 tỉnh
phía Nam

1


49

9

439

2012

2013

Tổng số


ĐÀO TẠO CHỨC NĂNG HÔ HẤP
 Địa điểm: Bệnh viện Bạch Mai, BVĐK TP Đà Nẵng, BV
Đại học Y Dược TPHCM, BV Phạm Ngọc Thạch TPHCM,
BVĐK tỉnh

 Mục tiêu: đào tạo về CNHH cho các CBYT để phục vụ
hoạt động khám sàng lọc và hoạt động của phòng Quản lý
BPTNMT và HPQ

 Giảng viên: GS, TS, BS, CN điều dưỡng chuyên khoa, TT
Hô Hấp, TT Dị ứng & MDLS, Khoa Nhi BVBM

 Đối tượng: 2011: 1 lớp với 20 KTV, 24 BS
2012: 1 lớp với 25 KTV, 30 BS
2013: 9 lớp với 75 KTV, 142 BS
Tổng số:11 lớp với 120 KTV, 196 BSDự án P.C. Bệnh phổi tắc nghẽn và mạn tính


ĐÀO TẠO TẠI CÁC TỈNH CÓ DỰ ÁN
 Mục tiêu: đào tạo về BPTNMT và HPQ cho các CBYT để
phục vụ hoạt động của dự án

 Đối tượng: các CBYT tuyến tỉnh, huyện và xã thuộc 25 tỉnh
tham gia dự án

 Số lượng học viên: 9.441 học viên
 2011: 28 lớp 1.600 học viên
 2012: 51 lớp 3.341 học viên
 2013: 86 lớp 4.500 học viên


Dự án P.C. Bệnh phổi tắc nghẽn và mạn tính


KẾT QUẢ KHÁM SÀNG LỌC
Năm

Số người
đến khám

Số bệnh nhân mới phát hiện
Số người
đo CNHH


HPQ

BPTNMT

2011

45 056

3 905

648

241

2012

48 395

8 089

1 873

1 700

2013

11 465

3 133


694

923

11 994

2 521
(2,69%)

1 941
(2,07%)

Tổng số

93 451


KẾT QUẢ KHÁM SÀNG LỌC 2013
 Ngày 20/04/2013: Phối hợp với TT Hô hấp, TT dị ứng
MDLS tổ chức khám sàng lọc được 526 người dân,
đo CNHH cho 317 người, phát hiện 385 bệnh nhân
trong đó có 137 COPD và 248 HPQ

 Ngày 03/11/2013: Phối hợp với TT Hô hấp, TT dị ứng
MDLS, Khoa Nhi tổ chức khám sàng lọc được 756
người dân, đo CNHH cho 573 người, phát hiện 438
bệnh nhân trong đó có 174 COPD và 264 HPQ


KHÁM SÀNG LỌC TẠI CÁC TỈNH CÓ DỰ ÁNKHÁM SÀNG LỌC NGÀY HPQ 2013


KHÁM SÀNG LỌC NGÀY BPTNMT 2013


Xem Thêm

×