Tải bản đầy đủ (.docx) (34 trang)

thảo luận nhóm TMU quy luật lượng chất vận dụng quy luật đó vào lĩnh vực học tập và đời sống của mình

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (280.26 KB, 34 trang )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

BÀI THẢO LUẬN
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA
CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN I

Giáo viên hướng dẫn : Phương Kì Sơn
Đề tài:
Lớp :

Quy luật lượng - chất. Vận dụng quy luật đó vào lĩnh vực học tập và
đời sống của mình
H2002MLNP0111

Nhóm:

9

Hà Nội, 2020


[NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN 1 ] | [ GVHD: PHƯƠNG KỲ SƠN ]

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ
Chức
trách

STT Họ và tên

81


Nguyễn
Huyền

82

Phạm
Huyền

83
84

Thị

Thanh Thành
viên

Nữ

Khánh Thành
viên
Thành
Vũ Thanh Huyền
viên
Thành
Nguyễn Kim Khánh
viên

85

Nguyễn Kim Khánh


Thành
viên

86

Thịnh Đình Khoa

Thư ký

87

Nguyễn Văn Kỷ

Thành
viên

88

Nguyễn Thị Lài

Thành
viên

89

Trần Lê Ngọc Lâm

Nhóm
trưởng


90

Hoàng Đình Lân

Thành
viên

Công việc

Tự
đánh
giá

Nhóm
đánh giá

Hoàn thiện lời mở đầu,
lời cam kết, câu nói
tóm gọn đề tài, biên
bản thảo luận

10

Không tham gia

0

Tìm hiểu và trình bày
phạm trù chất

Tìm hiểu và trình bày
phạm trù lượng
Mối quan hệ biện
chứng giữa sự thay đổi
về lượng
Tìm hiểu khái niệm
“độ”, “điểm nút” và
“bước nhảy”. Ghi chép
và tổng hợp nội dung
cuộc họp thảo luận
Sự thay đổi về chất
theo quy luật lượng –
chất
Trình bày ý nghĩa
phương pháp luận
Phân công cho các
nhóm, tổng hợp nội
dung bài làm của các
nhóm, lên bài word
Không tham gia

Nhóm Trưởng

10
10
10

10

10

10
10
0
Thư kí

Trần Lê Ngọc Lâm

Thịnh Đình Khoa

2

Kết luận


[NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN 1 ] | [ GVHD: PHƯƠNG KỲ SƠN ]

LỜI MỞ ĐẦU
Trong sống ngày, đằng sau vật tượng đa dạng phong phú giới khách quan,
người nhận thức tính trật tự mối liên hệ có tính lặp lại vật tượng, từ hình thành khái
niệm “quy luật” .Với tư cách phạm trù lý luận nhận thức, khái niệm “quy luật” sản
phẩm tư khoa học phản ánh liên hệ vật, tượng tính chỉnh thể chúng. Các quy luật tự
nhiên, xã hội tư người mang tính kháchq uan. Con người tạo xóa bỏ quy luật mà nhận
thức vận dụng vào thực tiễn sống. Quy luật “chuyển hóa từ thay đổi lượng thành chất
và ngược lại” ba quy luật phép biện chứng vật, cho biết cách thức vận động phát
triển.Việc nhận thức quy luật có ý nghĩa to lớn thực tiễn xem xét vật, tượng. Nếu nhận
thức không quy luật dễ dẫn đến hiện tượng “tả khuynh” “hữu khuynh”. “Tả khuynh”
kiểu tư tưởng chủ quan nóng vội, muốn sớm có thay đổi lượng lại không tính đến việc
tích lũy chất. “Hữu khuynh” tư tưởng bảo thủ, trì trệ, không dám thực hiện “bước
nhảy” khi có tích lũy đủ lượng.
Ngạn ngữ Trung Quốc có câu” Gieo hành vi gặt thói quen, Gieo thói quen gặt

tính cách, Gieo tính cách gặt số phận” Câu nói đó có ý nghĩa triết học của nó. Đó là
quy luật lượng- chất trong triết học, rõ ràng là, những thói quen mà chúng ta đang có
được hình thành từ sự tích lũy của nhiều hành vi Được lặp đi lặp lại trong cuộc sống
hàng ngày, Nhiều thói hư như thế đến lượt nó lại quyết định đến tính cách của chúng
ta, và số phận của mỗi con người phụ thuộc vào tính cách của họ. Khi tích lũy hành vi
(lượng) dần dần sẽ tạo nên thói quen (chất), sinh viên cần rèn luyện cho mình tính
chăm chỉ, tự chủ năng động trong quá trình học tập, tích lũy tri thức giản đơn nhất từ
những thói quen hàng ngày. Trong cuộc sống cũng như trong quá trình học tập sinh
viên phải rèn luyện hàng ngày để hình thành những thói quen học tập, rèn luyện tốt,
như: phải biết tiết kiệm thời gian, làm việc nghiêm túc và khoa học,... tích lũy nhiều
thói quen như vậy sẽ góp phần hình thành nên tính cách, giúp chúng ta thành công
trong học tập cũng như trong cuộc sống.
Nhóm 9 chúng em xin chân thành cảm ơn !

3


[NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN 1 ] | [ GVHD: PHƯƠNG KỲ SƠN ]

LỜI CẢM ƠN
Các bạn biết không? Trên thực tế không có sự thành công nào mà không gắn
liền với sự giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau. Ai đó đã từng bộc bạch: “Muốn đi
nhanh hãy đi một mình, nhưng nếu muốn đi xa hãy đi cùng nhau”.
Đối với những người khác, có lẽ họ chẳng mảy may nghĩ đến lí do mình bắt đầu
cuộc sống này như thế nào mà thản nhiên coi đó là lẽ tất nhiên. Nhưng đối với chúng
tôi, chúng tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì trái đất đã mang chúng tôi đến đây. Hơi
thở của thiên nhiên đất trời, của cát bụi đã sinh ra chúng tôi, để chúng tôi được đứng
trên mảnh đất mẹ yêu dấu này, hòa quyện mình vào trái đất thiêng liêng, lắng nghe
nhịp đập của tất cả vạn vật đang chảy trôi. Và hơn hết, trái đất đã cho chúng tôi được
gặp gỡ và truyền cho nhau hơi ấm của tình yêu thương, truyền cho nhau những câu

chuyện về ý chí, lòng dũng cảm, để chúng tôi cùng nhau làm nên những điều vĩ đại!Ai
sinh ra mà không lớn lên từ bầu sữa mẹ, từ bờ vai vững chắc của cha? Nếu như ai đó
hỏi chúng tôi về một bến đỗ bình yên nhất trên thế gian này thì chúng tôi chẳng ngần
ngại mà đáp lại rằng: “Gia đình”. Chúng tôi luôn muốn nói lời cảm ơn chân thành nhất
từ trong sâu thẳm tâm can đối với ba mẹ đã sinh thành và nuôi nấng chúng tôi. Nhờ có
gia đình – điểm tựa vững chắc tâm hồn, kim chỉ nam dẫn lối trên con đường tương lai
mà chúng tôi có thể lớn lên, trưởng thành, có một đôi cánh mang theo những ước mơ
hoài bão, để có thể đứng trên giảng đường Đại học và tri nhận những kiến thức đầy bổ
ích như ngày hôm nay!
Đặc biệt chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc và đặc biệt nhất đến với thầy
giáo của chúng tôi, thầy giáo hướng dẫn Phương Kỳ Sơn - giảng viên bộ môn Những
nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin! Nếu như ba mẹ cho ta sự sống thì “thầy
giáo cho ta phương cách sống đàng hoàng tử tế” (Philoxêne De Cythêrê). Nhờ có tấm
lòng nhiệt thành, tri thức giàu có cùng với tâm huyết và sự say mê, thầy đã truyền cho
chúng tôi những bài học vô cùng giá trị và quý giá - là ngọn lửa luôn cháy rừng rực
để soi sáng tâm hồn, chỉ đường dẫn lối chúng tôi đi trên con đường đầy gian nan, khó
khăn phía trước! Hơn hết, thầy tiếp thêm cho chúng tôi động lực, niềm tin và sự kiên
cường, giúp chúng tôi nhận ra một chân lý: “Không như những người khác, tôi tin
rằng số phận không quyết định tôi mà tôi mới là người quyết định số phận”!
Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn !

4


[NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN 1 ] | [ GVHD: PHƯƠNG KỲ SƠN ]

“Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”
Ca dao dân ca


5


[NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN 1 ] | [ GVHD: PHƯƠNG KỲ SƠN ]

LỜI CAM ĐOAN
Chúng tôi xin cam đoan đề tài: “Quy luật lượng - chất” là một công trình
nghiên cứu độc lập không có sự sao chép của người khác.Tất cả những tham khảo và
kế thừa đều được trích dẫn và tham chiếu đầy đủ!
Hà Nội, 2020

6


[NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN 1 ] | [ GVHD: PHƯƠNG KỲ SƠN ]

PHẦN I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUY LUẬT LƯỢNG-CHẤT
I. Nội dung quy luật lượng – chất:
Quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và
ngược lại phát biểu rằng: Bất kỳ sự vật nào cũng là sự thống nhất giữa chất và lượng,
sự thay đổi dần dần về lượng vượt quá giới hạn của độ sẽ dẫn tới thay đổi căn bản về
chất của sự vật thông qua bước
II. Phân tích nội dung quy luật lượng – chất:
1. Phạm trù “chất” và phạm trù “lượng”:
1.1. Phạm trù “chất”:
Định nghĩa: Chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ tính quy định khách quan vốn
có của sự vật và hiện tượng, là sự thống nhất hữu cơ các thuộc tính làm cho nó là nó
mà không phải là cái khác.
Ta cần lưu ý mối quan hệ giữa chất và thuộc tính như sau:
 Tổng hợp các thuộc tính của sự vật làm nên chất của sự vật đó. Thuộc tính ở

đây có thể hiểu là “tính chất”, như tính dẫn điện, tính co giãn, tính chua, tính ngọt…
 Để nhận thức được chất của sự vật, ta phải nhận thức được những thuộc tính
của sự vật đó. Và để nhận thức được thuộc tính nhất định của sự vật, ta cần nhận thức
thuộc tính đó trong mối quan hệ giữa các sự vật. Ở mức độ cao hơn, để nhận thức
được chất của sự vật, ta phải nhận thức sự vật trong tổng hợp các mối quan hệ có thể
có giữa sự vật đó với các sự vật khác.
 Nếu nhận thức sự vật A trong 01 mối quan hệ giữa sự vật A với sự vật B, ta hiểu
phần nào về chất của A. Nếu nhận thức sự vật A trong 02 mối quan hệ là giữa A với B
và giữa A với C, ta hiểu hơn về chất của A. Cứ như vậy, nhận thức càng nhiều
mối quan hệ của A với các sự vật B, C, D, E.., Z, ta sẽ hiểu ngày càng đầy đủ về chất
của A.
Ta cũng có thể hiểu mỗi sự vật có vô vàn chất: Vì mỗi sự vật có muôn vàn thuộc tính,
mỗi thuộc tính lại có một phức hợp những đặc trưng về chất của mình, khiến mỗi
thuộc tính ây lại trở thành một chất.
Chất căn bản và giới hạn tồn tại của sự vật:
 Mỗi sự vật có nhiều thuộc tính khác nhau; có thuộc tính cơ bản và thuộc tính
không cơ bản. Tổng hợp những thuộc tính cơ bản tạo thành chất căn bản của sự vật.
 Ở mỗi sự vật chỉ có một chất căn bản. Đó là loại chất mà nếu mất đi, sự vật
cũng mất đi. Chất can bản sẽ quy định sự tồn tại, phát triển hay tiêu vong của sự vật.

7


[NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN 1 ] | [ GVHD: PHƯƠNG KỲ SƠN ]

 Mỗi sự vật đều có giới hạn tồn tại của mình. Khi xem xét sự vật trong tính xác
định về chất của nó, ta thường so sánh sự vật đó với các sự vật khác. Sự so sánh này
giúp ta hình thành về giới hạn tồn tại của sự vật.
Vượt qua giới hạn của mình, sự vật không còn là nó mà trở thành một cái gì đó khác.
Điều đó có nghĩa chất của sự vật đồng nghĩa với tính có hạn của nó.

1.2. Phạm trù “lượng”:
Định nghĩa: Lượng là một phạm trù triết học để chỉ tính quy định vốn có của sự vật,
biểu thị số lượng, quy mô, trình độ, nhịp điệu của sự vận động và phát triển của sự vật
cũng như các thuộc tính của nó.
Ta cần lưu ý một số điểm sau liên quan phạm trù lượng:
 Lượng có thể được xác định bằng những đơn vị đo lường cụ thể và chính xác.
Ví dụ: dài 3 mét, nặng 20 ki-lô-gram.
Đồng thời, có những tính quy định về lượng chỉ có thể biểu thị dưới dạng trừu
tượng, khái quát. Ví dụ: anh A yêu chị B rất nhiều, trình độ dân trí cao, ý thức pháp
luật thấp…
 Cũng như chất của sự vật, lượng của sự vật cũng mang tính khách quan. Trong
sự tồn tại khách quan của mình, sự vật có vô vàn chất. Do đó, sự vật cũng có vô vàn
lượng.
 Chất và lượng là hai mặt không thể tách rời và quy định lẫn nhau. Một chất nhất
định của sự vật có lượng tương ứng với nó.
Ví dụ: Một cậu bé 10 tuổi (chất là “cậu bé”) có lượng kiến thức vừa phải. Khi cậu bé
trở thành thanh niên (chất là “thanh niên”), anh ta có lượng kiến thức lớn hơn.
Như thế, sự biến đổi tương quan giữa chất và lượng tạo nên tiến trình phát triển của sự
vật.
2. Mối quan hệ biện chứng giữa sự thay đổi về lượng và sự thay đổi về chất theo quy
luật lượng – chất:
Để nắm được mối quan hệ này, ta cần nắm được định nghĩa về “độ”, “điểm nút” và
“bước nhảy”.
2.1. “Độ”:
Định nghĩa: “Độ là một phạm trù triết học dùng để chỉ sự thống nhất giữa lượng và
chất, nó là khoảng giới hạn, mà trong đó, sự thay đổi về lượng chưa làm thay đổi căn
bản về chất của sự vật”.
Bất kỳ sự vật, hiện tượng nào cũng có chất và lượng. Khi sự vật vận động và
phát triển, chất và lượng của nó cũng vận động, biến đổi, thay đổi. Sự thay đổi của
lượng và của chất không diễn ra độc lập với nhau mà có quan hệ chặt chẽ với nhau.

8


[NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN 1 ] | [ GVHD: PHƯƠNG KỲ SƠN ]

Nhưng không phải bất kỳ sự thay đổi nào về lượng cũng ngay lập tức làm thay đổi căn
bản chất của sự vật. Lượng của sự vật có thể thay đổi trong giới hạn nhất định mà
không làm thay đổi căn bản chất của sự vật đó. Giới hạn đó chính là “độ”.
Ví dụ về “độ”:
 Người sống lâu nhất thế giới từng được biết đến có tuổi thọ 146 tuổi. Nên với
dữ kiện này, ta có thể thấy giới hạn từ 0 – 146 năm là “độ” của con người xét về
mặt tuổi. Diễn đạt một cách chính xác hơn: Sự thống nhất giữa trạng thái còn
sống và số tuổi từ 0 – 146 là “độ tồn tại” của con người. (Thuật ngữ “độ tuổi”
mà chúng ta hay dùng cũng ít nhiều liên quan ở đây).
 Từ 0 đến dưới 100 độ C, nước vẫn ở thể lỏng. Trong khoảng 0 < t < 100 độ C,
sự thống nhất giữa trạng thái nước lỏng và nhiệt độ C tương ứng là “độ” tồn tại
của nước lỏng. (Ở đây cần phân biệt “độ C” và “độ tồn tại” là hai khái niệm
khác nhau). Nếu quá 100 độ C, nước sẽ chuyển thành hơi nước. Nếu ở dưới 0
độ C, nước sẽ ở thể rắn.
2.2. “Điểm nút”:
Định nghĩa: “Những điểm giới hạn mà tại đó sự thay đổi về lượng sẽ làm thay đổi về
chất của sự vật gọi là điểm nút”.
Ví dụ: Ở những ví dụ đã nêu trên, 0 độ C, 100 độ C, 146 tuổi là những điểm nút.
Sự thay đổi về lượng khi đạt tới điểm nút sẽ dẫn đến sự ra đời của chất mới. Sự thống
nhất giữa lượng mới và chất mới tạo thành một độ mới với điểm nút mới.
2.3. “Bước nhảy”:
Định nghĩa: “Bước nhảy là một phạm trù triết học dùng để chỉ giai đoạn chuyển hóa về
chất của sự vật do những thay đổi về lượng trước đó gây ra”.
Ví dụ: Sự chuyển hóa từ nước lỏng thành hơi nước là một bước nhảy. Có bước nhảy
này là do nước lỏng có sự thay đổi về nhiệt độ và đạt đến 100 độ C.

Trong lịch sử triết học, do tuyệt đối hóa tính dần dần, tính tiệm tiến của sự thay đổi về
lượng nên các nhà triết học siêu hình đã phủ nhận sự tồn tại của “bước nhảy”. Triết
học Mác – Lênin cho rằng phải có “bước nhảy” thì mới giải thích được sự vận động,
phát triển của thực tế.
 Các hình thức của bước nhảy có thể phân loại như sau:
 Bước nhảy đột biến và bước nhảy dần dần:
Sự phân chia này dự trên thời gian và tính chất của sự thay đổi về chất của sự vật.
Những bước nhảy gọi là đột biến khi chất của sự vật biến đổi một cách nhanh chóng ở
tất cả các bộ phận cơ bản cấu thành nó.

9


[NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN 1 ] | [ GVHD: PHƯƠNG KỲ SƠN ]

Những bước nhảy dần dần xuất hiện khi quá trình thay đổi về chất diễn ra bằng con
đường tích lũy dần dần, lâu dài những nhân tố của chất mới và mất đi dần những nhân
tốc của chất cũ.
 Bước nhảy toàn bộ và bước nhảy cục bộ:
Sự phân chia này dựa trên sự xuất hiện của bước nhảy ở số lượng bộ phận cấu thành
của sự vật.
Nếu bước nhảy làm thay đổi về chất của tất cả các mặt, bộ phận, yếu tố cấu thành sự
vật…, thì đó là bước nhảy toàn bộ.
Còn bước nhảy cục bộ là bước nhảy làm thay đổi một số mặt, bộ phận… cấu thành sự
vật.
 Khi xem xét sự thay đổi về bản chất của xã hội, ta có thể chia sự thay đổi ra
thành thay đổi cách mạng và thay đổi có tính chất tiến hóa.
Cách mạng là sự thay đổi mà trong quá trình đó diễn ra sự cải tạo căn bản về chất của
sự vật, không phụ thuộc vào sự cải tạo đó được diễn ra như thế nào.
Tiến hóa là sự thay đổi về lượng cũng với những biến đổi nhất định về chất, nhưng là

chất không căn bản của sự vật.
III. Ý nghĩa phương pháp luận:
Quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và
ngược lại giúp chúng ta nhận thức được phương thức vận động và phát triển của sự
vật. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong nhận thức và hoạt động thực tiễn.
1. Để có tri thức đầy đủ về sự vật, ta phải nhận thức cả mặt lượng và mặt chất của nó.
Những nhận thức ban đầu về chất của các sự vật chỉ trở nên đúng đắn và sâu sắc hơn
khi đạt tới tri thức về sự thống nhất giữa chất và lượng của sự vật đó.
Để nhận thức được sự vật, ta phải nhận thức trong mối quan hệ tác động qua lại giữa
sự vật đó với những sự vật khác, cũng như giữa các mặt, thuộc tính của sự vật đó. Vì
chỉ khi đó, mặt lượng và mặt chất của sự vật mới bộc lộ ra.
2. Ta phải tổ chức hoạt động thực tiễn dựa trên sự hiểu biết đúng đắn vị trí, vai trò và
ý nghĩa của sự thay đổi về lượng cũng như sự thay đổi về chất trong sự phát triển xã
hội.
Ta phải biết kịp thời chuyển từ sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất,
từ những thay đổi mang tính tiến hóa sang thay đổi mang tính cách mạng.
Để xây dựng chiến lược và sách lược cách mạng, ta phải xem xét tiến hóa và cách
mạng trong mối quan hệ biện chứng của chúng. Hiểu đúng đắn mối quan hệ này sẽ
giúp chúng ta có cái nhìn nghiêm khắc với chủ nghĩa cải lương, chủ nghĩa xét lại và
chủ nghĩa tả khuynh.
10


[NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN 1 ] | [ GVHD: PHƯƠNG KỲ SƠN ]

3. Ta phải kiên trì đổi mới trên từng lĩnh vực để tiến tới đổi mới toàn diện đời sống xã
hội.
Nắm được quy luật lượng – chất sẽ giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan, toàn diện và
xác định đúng phương pháp, lộ trình thực hiện công cuộc đổi mới theo định hướng xã
hội chủ nghĩa tại Việt Nam hiện nay.

Theo tính chất, ý nghĩa và phạm vi bao quát của nó, đổi mới là một quá trình mang
tính cách mạng. Ta cần phải thực hiện đổi mới thành công trên từng lĩnh vực của đời
sống xã hội để tạo ra bước nhảy về chất ở đó. Với sự thành công trên nhiều lĩnh vực, ta
có cơ sở thực tế để đổi mới thành công toàn diện đất nước Việt Nam. Đó là khi ta tạo
được bước nhảy về chất của toàn bộ xã hội nói chung.
Những bước nhảy trong quá trình đổi mới hiện nay chỉ có thể là kết quả của qúa trình
thay đổi về lượng thích hợp. Do đó, bất kỳ sự nôn nóng, chủ quan, ảo tưởng nào đều
có thể gây ra những tổn thất lớn cho đất nước.

11


[NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN 1 ] | [ GVHD: PHƯƠNG KỲ SƠN ]

PHẦN II: VẬN DỤNG QUY LUẬT LƯỢNG - CHẤT VÀO ĐỜI SỐNG VÀ QUÁ
TRÌNH HỌC TẬP

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Huyền
STT:81
Mã SV: 17D200015
Mã LHP: H2002MLNP0111
Bài làm
Em chào thầy ạ! Em là Nguyễn Thị Thanh Huyền đang theo học
chuyên ngành Luật Kinh tế tại Đại học Thương Mại. Em sinh ra và lớn
lên tại mảnh đất Mê Linh- một vùng ngoại thành Hà Nội. Hà Nội luôn
được nhắc đến là một vùng đất nghìn năm văn hiến. Hà Nội trong
mỗi chúng ta là Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, là Văn Miếu – Quốc Tử
Giám, là Hồ Tây, Hồ Gươm, chùa Một Cột gắn với các mốc thời gian
lịch sử. Và mời thầy đến với vùng quê Mê Linh của em. Mê Linh tự
hào là vùng đất đế đô thời Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa. Nơi đây

vẫn còn lưu giữ được 179 di tích lịch sử văn hóa, di tích cách mạng,
trong đó có di tích quốc gia đặc biệt đền thờ Hai Bà Trưng; 25 di tích
quốc gia, 48 di tích được xếp hạng cấp TP. Bên cạnh các di tích,
huyện còn bảo tồn được nhiều di sản văn hóa phi vật thể, điển hình
là lễ hội đền Hai Bà Trưng đã được công nhận là di sản văn hóa phi
vật thể quốc gia đầu năm 2018. Mê Linh cũng được biết đến với vùng
đất trồng hoa nức tiếng.Ghé thăm làng hoa Mê Linh, bạn sẽ vô cùng
thích thú khi được chiêm ngưỡng vô vàn loài hoa khác nhau như: hoa
hồng, hoa huệ, hoa cúc, hoa phong lan,… Với sự đa dạng đó, làng
không chỉ cung cấp hoa cho Hà Nội và các tỉnh thành lân cận khác
mà còn xuất khẩu ra nước ngoài. Từ đó cái lên Mê Linh cũng dần nổi
tiếng và được nhiều người biết đến hơn.
Lần đầu tiên có một môn học trên đại học mà có một người thầy
đặt ra các câu hỏi cho chúng em về quê hương, phương pháp giảng
dạy và phương pháp thảo luận. Thầy có một cách giảng dạy rất lôi
cuốn, luôn đưa ra các ví dụ thực tiễn đặc biệt thầy lấy thầy ra làm ví
dụ để chúng em có thể hiểu bài hơn. Những câu chuyện thầy kể kết
hợp với các bài học thầy giảng dạy chúng em tạo ra những nét khác
biệt rất lớn so với các thầy cô dạy các môn triết học em đã từng học.
Đối với thầy người nói phải có người nghe, phải có sự tôn trọng khi
thầy giảng dạy nên thầy hơi nghiêm khắc trong giờ học nhưng như
thế rất công bằng. Bên cạnh đó là phương pháp thảo luận rất mới
mẻ, mỗi người chỉ có 1 phút để giới thiệu về bản thân, đưa ra những
12


[NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN 1 ] | [ GVHD: PHƯƠNG KỲ SƠN ]

suy nghĩ về phương pháp học tập, thảo luận và những gì mình đã
nghiên cứu được trong quá trình học tập giúp bạn nào cũng có cơ hội

để rèn kỹ năng nói trước đám đông – một kỹ năng rất cần thiết khi
chúng ta tốt nghiệp đại học và bước vào môi trường cạnh tranh hơn
trong xã hội. Và sau đây m xin trình bày vấn đề vận dụng các quy
luật lượng chất vào quá trình học tập và rèn luyện của bản thân nói
riêng và các bạn sinh viên nói chung.
Bản thân em, là một sinh viên đại học em có thể nhận thức được
so với học ở phổ thông thì khối lượng kiến thức ở cấp độ Đại học tăng
lên một cách đáng kể đòi hỏi bản thân em cần phải chủ động tìm
hiểu và sẵn sàng để thích nghi với sự thay đổi này. Bên cạnh đó, các
nhiệm vụ trong học tập như: đi kiến tập, thực tập,...vừa là cơ hội
cũng như thách thức đối với bản thân em cũng như các bạn sinh
viên.Sự khác nhaugiữa việc học tập ở phổ thông và Đại Học là khác
nhau về bản chất chứ không chỉ là sự thay đổi về hình thức, bởi vậy
có thể nói sự chuyển đổi từ phổ thông lên Đại học cũng giống như
quá trình biến đổi từ lượng thành chất. Chính vì vậy mà bản thân em
cần phải thay đổi nếp sống mới sao cho phù hợp với hoàn cảnh hiện
tại, để có thể đạt được các thành tích bản thân mong muốn.
Học tập là quá trình tích lũy đủ về lượng mà điểm nút là các kỳ
thi,thi cử là bước nhảy và điểm số xác định quá trình tích lũy kiến
thức đã đủ dẫn tới sự chuyển hóa về chất hay chưa. Do vậy qua 3
năm bản thân em học tập và rèn luyện chăm chỉ để tích lũy kiến
thức, tích lũy kinh nghiệm qua thầy cô, qua những lần đi thực tập...
(lượng) và tốt nghiệp Đại học để có thể hoàn thành các công việc
theo chuyên môn của mình. Nói cách khác chất đã thay đổi và biến
đổi sang chất mới.
Là một sinh viên chúng ta phải tự học tập và rèn luyện tính tích
cực, tự chủ, nghiêm túc, trung thực.Trong một kỳ thi, việc gian lận có
thể giúp chúng ta qua được kỳ thi, nhưng về bản chất thì vẫn chưa
có được biến đổi nào về chất, khi học những kiến thức sâu hơn, khó
hơn chắc chắn chúng ta sẽ không tiếp thu được, không đáp ứng được

yêu cầu công việc sau này. Không nên vội vàng đốt cháy giai đoạn
khi tiếp thu những tri thức mới, muốn tiếp thu được tri thức ngày
càng nhiều và đạt được hiệu quả cao, thì mỗi sinh viên cần phải
hàng ngày học tập, học từ thấp đến cao, từ dễ đến khó để có sự biến
đổi về chất.
Sau khi vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT và bước chân vào cánh
cửa đại học, bản thân em và một bộ phận không nhỏ sinh viên đã có
những suy nghĩ như: gần đến thi thì học, còn 1-2 tháng nữa mới thi
13


[NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN 1 ] | [ GVHD: PHƯƠNG KỲ SƠN ]

mà...nên khi đến cuối kỳ do chủ quan, không tập trung học ngay từ
đầu nên đã có kết quả học tập không như mong muốn của mình. Xét
theo quan điểm của triết học, chất thay đổi sẽ tác động trở lại lượng
của sự vật. Sự tác động đó được thể hiện: Chất mới có thể làm thay
đổi kết cấu quy mô, trình độ, nhịp điệu của sự vật. Khi đã đỗ vào đại
học, trở thành sinh viên chúng ta được tiếp cận những tri thức cao
hơn, sâu hơn. Nhiệm vụ của mỗi sinh viên là phải tiếp tục học hỏi,
trau dồi thêm những kiến thức (tích lũy về lượng), đóng góp cho xã
hội, tránh tinh thần thỏa mãn với những gì đã đạt được.
Một tập thể bao gồm nhiều cá nhân. Mỗi cá nhân có phẩm chất
tốt (lượng) sẽ góp phần tạo nên “chất” tốt cho tập thể đó. Một lớp
học tập tốt, nếu trong lớp có nhiều cá nhân có ý thức học tập tốt,
luôn cố gắng để phấn đấu đạt được thành tích cao. Một lớp đoàn kết
nếu các cá nhân luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Có thể nói uy tín,
thành tích của một lớp phụ thuộc vào sự phấn đấu nỗ lực của mỗi
sinh viên.
Tóm lại, việc vận dụng nội dung quy luật về mối quan hệ biện

chứng giữa lượng và chất cũng như ý nghĩa phương pháp luận của
nó có vai trò to lớn trong việc học tập và rèn luyện của bản thân
em nói chung và các bạn sinh hiện nay. Lượng và chất là hai mặt
thống nhất biện chứng của sự vật, chỉ khi nào lượng được tích lũy
tới một độ nhất đinh mới làm thay đổi về chất, do đó trong hoạt
động nhận thức, hoạt động học tập của sinh viên phải tích lũy dần
về lượng và đồng thời phải biết thực hiện và thực hiện kịp thời
những bước nhảy khi có điều kiện để biến đổi về chất. Vì vậy mỗi
sinh viên phải luôn tích cực học tập, chủ động trong công việc học
tập và rèn luyện của mình cả đức và tài .

14


[NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN 1 ] | [ GVHD: PHƯƠNG KỲ SƠN ]

Họ và tên: Vũ Thanh Huyền
STT:83
Mã SV: 18D100319
Mã LHP: H2002MLNP0111
Bài làm
Thưa thầy giáo em tên là Vũ Thanh Huyền, em đến từ Thành
Phố Hưng Yên _ là một thành phố nằm ở trung tâm đồng bằng sông
Hồng. Nơi đây có rất nhiều những di tích lịch sử như quần thể di tích
Phố Hiến : Văn Miếu Xích Đằng,, đền Trần Hưng Yên, đền Mẫu, chùa
chuông, hồ Bán Nguyệt,.... Hưng yên nổi tiếng với đặc sản Nhãn
Lồng Phố Hiến, gà Đông Tảo, tương Bần, bún thang ,...
Trong quá trình được nghe thầy Phương Kỳ Sơn giảng dạy trên
lớp, em nhận thấy rằng phương pháp giảng dạy của thầy thực sự hay
và gây nguồn cảm hưng cho sinh viên học , trong đó thầy luôn xen

lẫn các ví dụ mới mẻ trong cuộc sống để áp dụng vào bài học giúp
sinh viên hiểu rõ về bài học hơn. Hơn thế nữa thầy là người rất hiểu
rõ tâm lý sinh viên khi học môn này, chính vì vậy trong mỗi buổi học
thầy luôn là người tạo ra tiếng cười cho các bạn sinh viên
Còn về phương pháp thảo luận thì thầy chủ động hướng dẫn
nhiệt tình từ cách trình bày đến cách làm bài cho sinh viên. Và đặc
biệt hơn nữa là cách thảo luận thầy đưa ra rất mới mẻ và khác các
giáo viên ở chỗ là thầy tạo cơ hội đều cho tất cả mọi người ai cũng
được lên bảng thuyết trình bài của mình
Quá trình được thầy giảng dạy , truyền đạt kiến thức trên lớp
cùng với tìm hiểu và thảo luận nhóm đề tài “ tôn trọng khách quan
và đổi với tư duy” bản thân nhận thấy rằng vai trò to lớn của triết
học với sự phát triển nhân loại, đặc biệt qua bài học thấy rằng những
vấn đề triết học về lý luận nhận thức và thực tiễn, bài học tôn trọng
khách quan và đổi mới tư duy luôn là cơ sở, là phương hứng cho sự
phát triển trên mọi mặt trận lĩnh vực cuộc sống. Bản thân là sinh
viên năm hai của trường Đại học Thương Mại, nhận thấy rằng vai trò
quan trọng và sự cần thiết của việc tôn trọng khách quan và đổi mới
tư duy đối với lĩnh vực đời sống và học tập của bản thân và từ đó rút
ra được một số bài học áp dụng như sau :
Trong lĩnh vực đời sống học tập của bản thân , việc tôn trọng
khách quan là một trong những nguyên tắc sống còn trong môi
trường cạnh tranh học tập cũng như tìm kiếm việc làm khá khá khốc
liệt như ngày nay. Bản thân hiện tại là sinh viên kiến thức vẫn còn
15


[NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN 1 ] | [ GVHD: PHƯƠNG KỲ SƠN ]

non yếu, vì vậy muốn phát triển về sau này cần phải nhận được vị

thế hiện tại của mình mình đang ở đâu, điểm yếu và điểm mạnh của
mình là gì. Trong suốt 12 năm ngồi trên ghế các cấp học phổ thông
em cũng đã nhận được khá nhiều kiến thức từ thầy cô và bạn bè. Và
sau khi dần dần thi lên đại học em bắt đầu thấy cuộc sống hoàn toàn
mới đến với mình và bản thân cũng bắt đầu từ đây mà tiếp xúc dần
với nó hơn. Hồi mới là sinh viên năm nhất lên Hà Nội học còn nhiều
điều bỡ ngỡ từ trường học, bạn bè, nhà trọ, đồ ăn,......Hiện tại đang
được học dưới ngôi trường Đại học Thương mại bản thân tự đưa ra
hai mục tiêu đó là mục tiêu dài hạn và ngắn hạn. Mục tiêu dài hạn là
4 năm tốt nghiệp bằng cử nhân Đại học Thương Mại loại giỏi và ra
trường có việc làm. Trước mục tiêu dài hạn đó bản thân định hướng
đưa ra các mục tiêu ngắn hạn như trong quá trình học phải rèn luyện
mỗi ngày, có mục tiêu phấn đấu mỗi ngày, để kết thúc đúng ngày thì
bản thân cần chăm chỉ học tập và cân bằng tín chỉ đăng kí mỗi học
kỳ dựa trên năng lực bản thân và điều kiện tài chính của gia đình
Muốn phát triển bản thân thì không thể không đổi mới tư duy
và phải đổi mới tư duy làm sao để áp dụng vào học tập, vào đời sống
hàng ngày để đạt được hiệu quả cao. Học tập trong môi trường tự lực
năng động thì bản thân phải tư duy tự lực tìm ra được phương pháp
hiệu quả phù hợp với bản thân với quỹ thời gian hiện đang có. Nhận
thấy không thể áp dụng phương pháp học lối mòn như học ở cấp
dưới, bản thân luôn vận động tư duy, trai r nghiệm với nhiều phương
pháp học và tìm ra phương pháp tự học tối ưu nhất cho bản thân và
thấy rằng cách học này mang lại hiệu quả phù hợp
Tri thức kinh nghiệm không phải tự dưng mà có. Bản thân luôn
phải tư duy vận động chủ động tìm hiểu, học tập, trao dồi kiến thức
để trang bị cho bản thân những hành trang tốt nhất
Cuối cùng, đổi mới tư duy trong lối sống luôn là vấn đề cấp
bách đối với sinh viên, đặc biệt vô cùng quan trọng đối với chính bản
thân. Trong quỹ thời gian rảnh chỉ biết ngồi xem phim, lướt web, lướt

facebook,.... Nhưng bản thân đã được thay đổi thực sự sau khi được
học bộ môn triết của thầy Phương Kỳ Sơn và tự thấy mình đang lãng
phí thời gian và đã thay đổi tư duy lối sống, dành thời gian rảnh và ra
ngoài học, nâng cao trình độ ngoại ngữ cùng với các kỹ năng mềm
như giao tiếp, ứng xử xã hội

16


[NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN 1 ] | [ GVHD: PHƯƠNG KỲ SƠN ]

Họ và tên: Nguyễn Kim Khánh
STT:84
Mã SV: 18D220202
Mã LHP: H2002MLNP0111
Bài làm
Biển lớn trí thức nhân loại thật bao la vô tận. Con người, bên cạnh việc phát
triển về thể xác, tính thân còn phải luôn tự mình tiếp thu những tri thức của nhân loại,
trước hết là đề phục vụ cho bản thân. Trí thức tôn tại dưới nhiều hình thức đa dạng và
phong phú, do vậy con người có thể tiếp thu nó bằng nhiều cách khác nhau. Quá trình
tích lũy tri thức, kinh nghiệm điển ra ở mỗi người khác nhau là khác nhau, tùy thuộc
vào mục đích, khả năng, điều kiện... của mỗi người. Quá trình tích lũy tri thức của con
người cũng không nằm ngoài quy luật lượng chất. Bởi vì, dù nhanh hay chậm thì sớm
muộn, sự tích lũy về trí thức cũng sẽ làm con người có được sự thay đổi nhất định, tức
là có sự biến đổi về chất. Quá trình biến đổi này trong bản thân con người diễn ra vô
cùng đa dạng và phong phú, ở ví dụ này em xin làm rõ quy luật lượng chất thông qua
quá trình học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên.
Là sinh viên, ai cũng phải trải qua quá trình học tập ở các bậc học phổ thông
kéo dài trong suốt 12 năm. Trong 12 năm ngôi trên ghế nhà trường, em được trang bị
những kiến thức cơ bản của các môn học thuộc hai lĩnh vực cơ bản là khoa học tự

nhiên và khoa học xã hội. Bên cạnh đó, em lại tự trang bị cho mình những kỹ năng,
những hiểu biết riêng về cuộc sống, về tự nhiên, xã hội. Quá trình tích lũy về lượng (tri
thức) của em là một quá trình đài, đòi hỏi nỗ lực không chỉ từ phía gia đình, nhà
trường mà còn chính từ sự nỗ lực và khả năng của bản thân người học. Quy luật lượng
chất thể hiện ở chỗ, em dần tích lũy cho mình một khối lượng kiến thức nhất định qua
từng bài học trên lớp cũng như trong việc giải bài tập ở nhà. Việc tích lũy kiến thức sẽ
được đánh giá qua các kỳ, trước hết là các kì thi học kì và sau đó là kỳ thi tốt nghiệp.
Việc tích lũy đủ lượng kiến thức cần thiết sẽ giúp em vượt qua các kì thi và chuyển
sang một giai đoạn học mới. Như vậy, có thể thấy rằng, trong quá trình học tập, rèn
luyện của em thì quá trình học tập tích lũy kiến thức chính là độ, các kì thi chính là
điểm nút, việc vượt qua các kì thi chính là bước nhảy làm cho việc tiếp thu trí thức của
học sinh bước sang giai đoạn mới, tức là có sự thay đổi về chất.
17


[NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN 1 ] | [ GVHD: PHƯƠNG KỲ SƠN ]

Trong suốt 12 năm học phổ thông, em phải tích lũy đủ khối lượng kiến thức và
vượt qua những điểm nút khác nhau, nhưng điểm nút quan trọng nhất, đánh dấu bước
nhảy vọt về chất và lượng mà học sinh nào cũng muốn vượt qua đó là kì thi đại học.
Vượt qua kì thi tốt nghiệp cấp 3 đã là một điểm nút quan trọng, nhưng vượt qua được
kì thi đại học lại còn là điểm nút quan trọng hơn, việc vượt qua điểm nút này chứng tỏ
em đã có sự tích lũy đầy đủ về lượng, tạo nên bước nhảy vọt, mở ra một thời kỳ phát
triển mới của lượng và chất, từ học sinh chuyển thành sinh viên.
Cũng giống như ở phổ thông, để có được tấm bằng đại học thì sinh viên cũng phải tích
lũy đủ các học phần theo quy định. Tuy nhiên, việc tích lũy kiến thức ở bậc đại học có
sự khác biệt về chất so với học phô thông. sự khác biệt nằm ở chỗ, em không chỉ tiếp
thu kiến thức một cách đơn thuần mà phải tự mình tìm tòi nghiên cứu, dựa trên những
kỹ năng mà giảng viên đã cung cấp. Nói cách khác, ở bậc đại học, việc học tập của em
khác hẳn về chất so với ở phổ thông. Việc tiếp tìm trí thức diễn ra dưới nhiều hình thức

đa dạng và phong phú, từ cơ bản đến chuyên sâu, từ đơn giản đến phức tạp, từ ít đến
nhiều. Từ sự thay đổi về chất do sự tích lũy về lượng trước đó (ở bậc học phổ thông)
tạo nên, chất mới cũng tác động trở lại. Trên nền tảng mới, trình độ, kết cầu cũng như
quy mô nhận thức của em cũng thay đổi, tiếp tục hướng em lên tầm tri thức cao hơn.
Cũng giống như ở bậc học phổ thông, quá trình tích lũy các học phần của em
chính là độ, các kì thi chính là điểm nút và việc vượt qua các kì thi chính là bước nhảy,
trong đó bước nhảy quan trọng nhất chính là kỳ thi tốt nghiệp. Vượt qua kì thi tốt
nghiệp lại đưa sinh viên chuyển sang một giai đoạn mới, khác về chất so với giai đoạn
trước. Quá trình đó cứ liên tục tiếp diễn, tạo nên sự vận động và phát triển không
ngừng ngay trong chính bản thân con người, tạo nên động lực không nhỏ cho sự phát
triển của xã hội.
Việc nhận thức quy luật lượng chất trong quá trình học tập của học sinh, sinh viên có ý
nghĩa rất to lớn trong thực tiến, không chỉ với bản thân người học mà còn rất có ý
nghĩa với công tác quản lý và đào tạo. Thực tế trong nhiều năm qua, giáo dục nước ta
đã mắc phải nhiều sai lầm trong tư duy quản lý cũng như trong hoạt động đào tạo thực
tiễn. Việc chạy theo bệnh thành tích chính là thực tế đáng báo động của ngành giáo
dục bởi vì mặc dù sự tích lũy về lượng của học sinh chưa đủ nhưng lại vẫn được “tạo
điều kiện? đề thực hiện “thành công” bước nhảy, tức là không học mà vẫn đỗ, không
18


[NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN 1 ] | [ GVHD: PHƯƠNG KỲ SƠN ]

học nhưng vẫn có bằng. Kết quả là trong nhiều năm liền, giáo dục nước ta đã cho ra lò
những lớp người không “lượng” mà cũng chẳng có “chất”.
Xuất phát từ việc nhận thức một cách đúng đắn quy luật trên cho phép chúng ta
thực hiện những cải cách quan trọng trong giáo dục. Tiêu biếu là việc chống lại căn
bệnh thành tích trong giáo dục vẫn tồn tại hàng thập kỷ qua. Bên cạnh đó là việc thay
đổi phương giáo dục ở bậc phổ thông và đào tạo đại học. Việc chuyển từ đào tạo niên
chế sang đào tạo tín chỉ và cho phép người học được học vượt tiến độ chính là việc áp

dụng đúng đắn quy luật lượng chất trong tư duy con người.

19


[NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN 1 ] | [ GVHD: PHƯƠNG KỲ SƠN ]

Họ và tên: Nguyễn Kim Khánh
STT:85
Mã SV: 18D250082
Mã LHP: H2002MLNP0111
Bài làm
Sự vận dụng của quy luật lượng chất tại Thành phố Hạ Long Quảng Ninh
Đầu tư về cơ sở hạ tầng (lượng) để xây dựng thành phố hiện đại,
khang trang hơn (biến đổi về chất)
-

Đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, đô thị, du lịch đồng bộ,
hiện đại. Để làm được điều này, thành phố đã tập trung phối
hợp với các ngành của tỉnh, các nhà đầu tư để khẩn trương giải
phóng mặt bằng (GPMB) tạo quỹ đất sạch, tạo điều kiện và môi
trường thuận lợi để các nhà đầu tư chiến lược đẩy nhanh các
công trình, dự án trọng điểm phát triển hạ tầng du lịch trên địa
bàn thành phố. GPMB đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, cải
tạo, nâng cấp, mở rộng tuyến đường 336, 337; GPMB để các
nhà đầu tư xây dựng lại các nhà chung cư cũ phường Trần Hưng
Đạo, phường Bạch Đằng...

-


Cùng với việc huy động các nguồn lực đầu tư cho kết cấu hạ
tầng đô thị, thành phố cũng đẩy mạnh công tác đầu tư chỉnh
trang đô thị, đặc biệt là đầu tư nâng cao chất lượng một số dịch
vụ công ích đô thị trong thành phố, như: Hoàn thiện đưa vào sử
dụng công trình Cột Đồng Hồ; lắp đặt thùng chứa rác trên các
trục đường (Lê Thánh Tông, Nguyễn Văn Cừ, Trần Quốc Nghiễn,
Hạ Long, Trần Hưng Đạo); đầu tư cải tạo vỉa hè bằng vật liệu
đá; hạ ngầm đường dây điện, cáp viễn thông trên một số tuyến
đường; lắp đặt biển chỉ dẫn bằng tiếng Anh tại một số điểm du
lịch; lắp đặt đèn trang trí trên các trục đường, tuyến phố trung
tâm... Bên cạnh đó, thành phố cũng đang chỉ đạo các đơn vị
tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, đặc biệt là
các công trình khắc phục hậu quả mưa lũ, công trình thoát
nước, công trình chuyển tiếp, như: Mở rộng, nâng cấp đường
Trần Hưng Đạo; cải tạo chỉnh trang đường 25/4; xây dựng hệ
thống thoát nước tuyến đường Nguyễn Văn Cừ; mở rộng quốc
lộ 18... qua đó hoàn thiện hạ tầng đồng bộ trên địa bàn, đáp
ứng nguyện vọng của người dân.

20


[NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN 1 ] | [ GVHD: PHƯƠNG KỲ SƠN ]

-

Hình ảnh của Hạ Long hôm nay mang diện mạo mới của một
thành phố du lịch hiện đại từ những công trình đang được kiến
tạo bên bờ di sản. Các hệ thống hạ tầng du lịch mới được đưa
vào hoạt động, từng bước phát triển, mở rộng và kết nối không

gian du lịch trên Vịnh Hạ Long, nổi bật như: Vinpearl Ha Long
Bay - Resort; Công viên Đại Dương; Bệnh viện Đa khoa Quốc tế
Vinmec; Trung tâm thương mại Vincom Hạ Long; Công viên Hoa
Hạ Long; dự án khu đô thị Mon Bay; Cung Quy hoạch, Hội chợ,
Triển lãm và Văn hoá; Bảo tàng - Thư viện... Những công trình
được kiến tạo, được đầu tư từ những tập đoàn lớn trong và
ngoài nước có tiềm lực như Sun Group, Vingroup, My Way, BIM
Group, Tuần Châu,... đang tạo tiền đề vững chắc, mở ra cánh
cửa lớn giúp du lịch Hạ Long vươn tầm ra thế giới để trở thành
thành phố du lịch, trung tâm tổ chức các sự kiện quốc tế trong
thời gian tới.

-

Phấn đấu đến năm 2020 xây dựng TP Hạ Long trở thành thành
phố du lịch hiện đại và văn minh. Trong Quy hoạch tổng thể
phát triển kinh tế - xã hội TP Hạ Long đến năm 2020, tầm nhìn
2030 mới được UBND tỉnh phê duyệt cũng xác định mục tiêu
phát triển của thành phố, đó là: Lấy phát triển du lịch và dịch
vụ làm trọng tâm, gắn với việc phát huy giá trị của Di sản - Kỳ
quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, mở rộng kết nối với
Vịnh Bái Tử Long; đồng thời tập trung xây dựng các dự án ưu
tiên để xúc tiến đầu tư, xây dựng phát triển ngành công nghiệp
dịch vụ, công nghiệp giải trí, công nghiệp văn hóa dựa trên nền
tảng công nghiệp sáng tạo được tổ chức ở trình độ cao, tạo ra
sự đột phá, khác biệt và giá trị gia tăng cao. Quan tâm khai
thác 3 trụ cột là con người, tài nguyên thiên nhiên, văn hóa làm
lợi thế so sánh đảm bảo các ngành, sản phẩm dịch vụ, du lịch
của Hạ Long nhanh chóng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu,
trở thành thương hiệu mạnh trong nước và quốc tế.


-

Theo đó, thành phố sẽ phát triển du lịch đa dạng, chất lượng
cao, tập trung vào phân khúc thị trường khách du lịch quan
trọng và phát triển các dịch vụ du lịch phù hợp với các phân
khúc trong 4 cụm di tích trọng điểm của tỉnh. Phát triển du lịch
Hạ Long mang tính chất kết nối vùng, liên kết với các sản phẩm
du lịch địa phương trong và ngoài tỉnh. Hạ Long trở thành trung
tâm thu hút du lịch, đặc biệt là các hoạt động du lịch có giá trị
gia tăng cao...

Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh và thành phố đã và đang nỗ lực thực
hiện nhiều giải pháp trên quan điểm phát triển du lịch bền vững gắn
21


[NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN 1 ] | [ GVHD: PHƯƠNG KỲ SƠN ]

với việc bảo vệ giá trị tài nguyên và môi trường, đưa du lịch Hạ Long
phát huy thế mạnh và đạt hiệu quả cao. Trong đó, đẩy mạnh quy
hoạch các khu, điểm du lịch trên địa bàn thu hút đầu tư phát triển cơ
sở hạ tầng du lịch, kết nối du lịch giữa các địa phương, phát triển sản
phẩm du lịch; tăng cường các hoạt động quảng bá, xúc tiến và hợp
tác, cải thiện môi trường kinh doanh
du lịch, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực...
Du lịch Hạ Long đang phấn đấu đón 7,5 triệu lượt khách du lịch,
trong đó 4,4 triệu khách quốc tế vào năm 2020. Đến năm 2030, TP
Hạ Long sẽ trở thành một nền kinh tế dịch vụ phát triển hiện đại với
ngành du lịch là đòn bẩy chủ đạo. Với thế mạnh đặc biệt về vị trí, tài

nguyên du lịch, hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư khá hoàn chỉnh,
Hạ Long đã và đang tiến tới là một trong những thành phố du lịch
hiện đại và văn minh.

22


[NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN 1 ] | [ GVHD: PHƯƠNG KỲ SƠN ]

Họ và tên: Thịnh Đình Khoa
STT:86
Mã SV: 17D110257
Mã LHP: H2002MLNP0111
Bài làm
Dạ chào thầy ạ, em xin tự giới thiệm em là Khoa đến từ quê
hương cố đô Ninh Bình , chắc hẳn thầy cũng đã biết Ninh Bình nổi
tiếng với nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Tràng An, Bái
Đính, Tam Cốc-Bích Động,... và đặc biệt không thể không nhắc tới
món ăn đặc sản của Ninh Bình đó là thịt dê cơm cháy. Đó là những
thứ nổi bật ở tỉnh Ninh Bình còn nói tới huyện mà em đang ở đó là
huyện Yên Khánh nơi này cũng không có danh lam thắng cảnh nổi
tiếng tuy nhiên nơi này lại có một món ăn rất ngon và đặc biệt cả về
hương vị và cách chế biến đó là món gỏi cá những ai đã từng ăn món
này sẽ không bao giờ có thể quên được.Tiếp đến em xin nêu lên một
vài suy nghĩ của mình về phương pháp giảng dạy và thảo luận của
thầy đó là em thấy phương pháp giảng dạy của thầy khá là đặc biệt
khác hơn so với một số thầy cô em đã học thầy giảng nhiệt tình và
tâm huyết, đưa ra nhiều ví dụ thực tế hơn để bọn em có thể hiểu
được bởi môn này là một môn khá là khó hiểu nhưng qua cách dạy
của thầy em thấy nó bớt khô khan và khó hiểu đi rất nhiều thầy tuy

hơi nghiêm nhưng lại rất rõ ràng và công bằng có thể nói rằng học
thầy tưởng không dễ mà lại dễ không tưởng.Còn về cách thảo luận
của thầy cũng có điều đặc biệt đó là mỗi người tự lên nói về phần
vận dụng thảo luận của bản thân mình việc này giúp làm giảm bớt
công việc cho nhóm trưởng khi phải phân công chọn ra người thuyết
trình, quan điểm này của thầy thể hiện rõ ràng một điều đó là chỉ
bạn nào có làm thì mới có điểm những ai không làm mà đòi có điểm
thì chỉ có điểm F thôi .Em rất thích phương pháp thảo luận này. Và
sau đây em xin vận dụng quy luật lượng chất vào quá trình học tập
và rèn luyện của bản thân em như sau:
Là sinh viên, ai cũng phải trải qua quá trình học tập ở các bậc
học phổ thông kéo dài trong suốt 12 năm. Trong 12 năm ngồi trên
ghế nhà trường, em đã được trang bị những kiến thức cơ bản của các
23


[NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN 1 ] | [ GVHD: PHƯƠNG KỲ SƠN ]

môn học thuộc hai lĩnh vực cơ bản là khoa học tự nhiên và khoa học
xã hội. Bên cạnh đó, em cũng tự trang bị cho mình những kĩ năng,
những hiểu biết riêng về cuộc sống, về tự nhiên, xã hội. Quá trình
tích lũy về lượng (tri thức) của em một quá trình dài, đòi hỏi nỗ lực
không chỉ từ phía gia đình, nhà trường mà còn chính từ sự nỗ lực và
khả năng của bản thân em. Quy luật lượng chất thể hiện ở chỗ, em
dần tích lũy cho mình một khối lượng kiến thức nhất định qua từng
bài học trên lớp cũng như trong việc giải bài tập ở nhà. Việc tích lũy
kiến thức sẽ được đánh giá qua các kì, trước hết là các kì thi học kì
và sau đó là kì thi tốt nghiệp. Việc tích lũy đủ lượng kiến thức cần
thiết sẽ giúp em vượt qua các kì thi và chuyển sang một giai đoạn
học mới. Như vậy, có thể thấy rằng, trong quá trình học tập, rèn

luyện của em thì quá trình học tập tích lũy kiến thức chính là độ, các
kì thi chính là điểm nút, việc vượt qua các kì thi chính là bước nhảy
làm cho việc tiếp thu tri thức của sinh viên bước sang giai đoạn mới,
tức là có sự thay đổi về chất.
Trong suốt 12 năm học phổ thông, em đều phải tích lũy đủ khối
lượng kiến thức và vượt qua những điểm nút khác nhau, nhưng điểm
nút quan trọng nhất, đánh dấu bước nhảy vọt về chất và lượng mà
sinh viên nào cũng muốn vượt qua đó là kì thi đại học. Vượt qua kì thi
tốt nghiệp cấp 3 đã là một điểm nút quan trọng, nhưng vượt qua
được kì thi đại học lại còn là điểm nút quan trọng hơn, việc vượt qua
điểm nút này chứng tỏ em đã có sự tích lũy đầy đủ về lượng, tạo nên
bước nhảy vọt, mở ra một thời kì phát triển mới của lượng và chất, từ
sinh viên chuyển thành sinh viên.
Cũng giống như ở phổ thông, để có được tấm bằng đại học thì
hiện đang là một sinh viên em cũng phải tích lũy đủ các học phần
theo quy định. Tuy nhiên, việc tích lũy kiến thức ở bậc đại học có sự
khác biệt về chất so với học phổ thông. Sự khác biệt nằm ở chỗ, em
không chỉ tiếp thu kiến thức một cách đơn thuần mà phải tự mình
tìm tòi nghiên cứu, dựa trên những kĩ năng mà giảng viên đã cung
cấp. Nói cách khác, ở bậc đại học, việc học tập của sinh viên khác
hẳn về chất so với sinh viên ở phổ thông. Việc tiếp thu tri thức diễn
ra dưới nhiều hình thức đa đạng và phong phú, từ cơ bản đến chuyên
sâu, từ đơn giản đến phức tạp, từ ít đến nhiều. Từ sự thay đổi về chất
24


[NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN 1 ] | [ GVHD: PHƯƠNG KỲ SƠN ]

do sự tích lũy về lượng trước đó (ở bậc học phổ thông) tạo nên, chất
mới cũng tác động trở lại.Trên nền tảng mới, trình độ, kết cấu cũng

như quy mô nhận thức của em cũng thay đổi, tiếp tục hướng em lên
tầm tri thức cao hơn. Cũng giống như ở bậc học phổ thông, quá trình
tích lũy các học phần của em chính là độ, các kì thi chính là điểm nút
và việc vượt qua các kì thi chính là bước nhảy, trong đó bước nhảy
quan trọng nhất chính là kì thi tốt nghiệp.
Vượt qua kì thi tốt nghiệp lại đưa em chuyển sang một giai
đoạn mới, khác về chất so với giai đoạn trước. Quá trình đó cứ liên
tục tiếp diễn, tạo nên sự vận động và phát triển không ngừng ngay
trong chính bản thân con người, tạo nên động lực không nhỏ cho sự
phát triển của xã hội. Việc nhận thức quy luật lượng chất trong quá
trình học tập của bản thân em có ý nghĩa rất to lớn trong thực tiễn,
không chỉ với bản thân em mà còn rất có ý nghĩa với công tác quản
lý và đào tạo Việc chuyển từ đào tạo niên chế sang đào tạo tín chỉ và
cho phép em được học vượt tiến độ chính là việc áp dụng đúng đắn
quy luật lượng chất trong tư duy con người.
Do đó, trong hoạt động nhận thức, hoạt động học tập của bản
thân em phải được từng bước tích lũy về lượng (tri thức) để làm biến
đổi về chất (kết quả học tập) theo quy luật. Cũng như trong hoạt
động của mình ông cho ta chẳng thường có câu "tích tiểu thành đại".
"năng nhặt, chặt bị" đó sao?
Những việc làm vĩ đại của con người bao giờ cũng là sự tổng hợp của
những việc làm bình thường của con người đó. Quy luật này giúp
chúng ta tránh được tư tưởng chủ quan trong học tập và trong hoạt
động thực tiễn hằng ngày.

25


Xem Thêm

×