Tải bản đầy đủ (.docx) (21 trang)

thảo luận nhóm TMU quản trị thương hiệu quan điểm tiếp cận thương hiệu yêu cầu trong thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.65 MB, 21 trang )

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
***
BIÊN BẢN LÀM VIỆC NHÓM
Học phần: Quản trị thương hiệu 1
Mã lớp HP: H2001BRMG2011
Địa điểm làm việc: Phòng V504
Thời gian: 15h-15h30 thứ 5 ngày 2/7/2020
Nội dung:
1. Phổ biến đề tài cho nhóm
2. Lập đề cương chi tiết
3. Phân chia công việc cho các thành viên
4. Lên thời gian và kế hoạch thực hiện
DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM
Họ và tên

Chữ kí

Điểm

Nguyễn Thị Thùy Linh (Nhóm trưởng)
Phạm Thị Linh
Trần Mỹ Linh
Trần Thị Linh
Trịnh Thùy Linh
Nguyễn Khánh Linh
Vũ Thị Thùy Linh
Đinh Thị Luyến
Vũ Khánh Linh
Nguyễn Thị Linh


Hà Nội, ngày 9 tháng 7 năm 2020
TM. NHÓM
Nhóm trưởng
Nguyễn Thị Thùy Linh

MỤC LỤC


LỜI MỞ ĐẦU..............................................................................................................1
NỘI DUNG................................................................................................................... 2
PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN........................................................................................2
1. Các quan điểm tiếp cận thương hiệu......................................................................2
2. Lý thuyết về hệ thống nhận diện thương hiệu.......................................................3
3. Nguyên tắc khi hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu................................3
4. Lý do cần hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu.........................................4
PHẦN 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU CỦA
MEKONG SMILE.......................................................................................................6
1. Giới thiệu chung về doanh nghiệp..........................................................................6
2. Danh mục sản phẩm, dịch vụ và thị trường mục tiêu của doanh nghiệp............6
3. Hệ thống nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp..............................................7
4. Nhận xét:................................................................................................................. 11
PHẦN 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT CHO DOANH NGHIỆP........................................12
1. Đề xuất về logo.......................................................................................................12
2. Đề xuất làm mới logo của doanh nghiệp Mekong Smile.....................................12
2.1. Phân tích logo đang được sử dụng tại doanh nghiệp Mekong Smile.............12
2.2. Ý tưởng cho logo mới........................................................................................13
2.3. Logo mới được thiết kế.....................................................................................15
2.4. Ứng dụng logo mới trên ấn phẩm, vật phẩm của doanh nghiệp....................15
2. Đề xuất về slogan....................................................................................................16
KẾT LUẬN................................................................................................................. 191
LỜI MỞ ĐẦU
Với tiềm năng du lịch đa dạng và phong phú. Trong những năm qua, du lịch Việt
Nam đang trên đà phát triển, lượng khách quốc tế đến cũng như lượng khách đi du lịch
nội địa ngày càng tăng. Du lịch Việt Nam ngày càng được biết đến nhiều hơn trên thế
giới, nhiều điểm đến trong nước được bình chọn là địa chỉ yêu thích của du khách
quốc tế. Du lịch Việt Nam đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Chính vì vậy, có rất nhiều các doanh nghiệp kinh doanh về dịch vụ du lịch cạnh tranh
phát triển hiện nay.
Để có thể cạnh tranh được trên chính thị trường trong nước, các doanh nghiệp
phải tạo cho mình những thương hiệu mạnh. Và thương hiệu muốn tồn tại trong tâm trí
người tiêu dùng phải có một hệ thống nhận diện thương hiệu. Việc xây dựng một hệ
thống nhận diện thương hiệu rất cần thiết và đánh giá hệ thống nhận diện thương hiệu
sẽ giúp doanh nghiệp tìm ra những vấn đề còn tồn tại để hoàn thiện và nâng cao
thương hiệu. Hệ thống nhận diện thương hiệu là những gì khách hàng nhìn thấy, nghe
thấy về thương hiệu ấy trong cuộc sống hàng ngày và là công cụ quảng bá thương hiệu
nhằm mục đích khắc sâu sự khác biệt thê hiện cá tính đặc thù vào tâm trí khách hàng,
như một lời hứa của doanh nghiệp đảm bảo cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho khách
hàng.
Do đó, việc hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu của khách hàng là rất cần
thiết đối với các doanh nghiệp hiện nay, đặc biệt là các doanh nghiệp lựa chọn kinh
doanh ngành nghề dịch vụ. Nhận thức được tầm quan trọng đó, để phát triển tốt kế
hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại Nụ cười Mê Kông, cũng như xây
dựng một thương hiệu lớn mạnh hơn trong ngành du lịch trong nước, nên nhóm quyết
định chọn đề tài: “Quan điểm tiếp cận Thương hiệu. Yêu cầu trong thiết kế hệ
thống nhận diện thương hiệu.”2
NỘI DUNG
PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
1. Các quan điểm tiếp cận thương hiệu
- Thương hiệu là nhãn hiệu thương mại, là cách khác của nhãn hiệu thương mại.
Thương hiệu hoàn toàn không có gì khác biệt so với nhãn hiệu. Việc người ta gọi nhãn
hiệu là thương hiệu chỉ là sự thích dùng chữ và muốn gắn nhãn hiệu với yếu tố thị
trường, muốn chỉ rằng nó có thể mua bán như những loại hàng hóa khác.
- Thương hiệu là nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ, được pháp luật thừa nhận
và được mua đi bán lại trên thị trường. Theo quan điểm này chỉ được công nhận là
thương hiệu khi đã có nhãn hiệu và nhãn hiệu đó được biết đến rộng rãi hoặc nổi tiếng,
được ghi nhận và ưa thích, chỉ những nhãn hiệu đã được đăng ký thì mới có thể mua đi
bán lại.
- Thương hiệu là thuật ngữ để chỉ chung cho các đối tượng sở hữu công nghiệp
được bảo hộ như nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý và tên gọi xuất
xứ. Thương hiệu chính là tên thương mại, nó dùng để chỉ hoặc được gán cho doanh
nghiệp.
- Thương hiệu là một cái tên hoặc một biểu tượng, một hình tượng dùng để
nhận diện, phân biệt sản phẩm và doanh nghiệp này với sản phẩm và doanh nghiệp
khác. Biểu tượng, hình tượng có thể là logo, tên thương hiệu, một nhãn hiệu đăng ký,
một cách đóng gói đặc trưng và cũng có thể là âm thanh. Rõ ràng quan niệm này ngầm
định, tất cả những yếu tố thuộc về phần cảm nhận là thương hiệu, còn những gì biểu
hiện trực quan thì được coi là nhãn hiệu.
- Một quan điểm hiện đang được công nhận khá rộng rãi là một thuật ngữ dùng
nhiều trong marketing theo đó thương hiệu là một hoặc một tập hợp các dấu hiệu các
dấu hiệu để nhận biết và phân biệt sản phẩm, doanh nghiệp, là hình tượng về sản phẩm
và doanh nghiệp trong tâm trí khách hàng và công chúng. Theo quan niệm này thương
hiệu bao trùm nhãn hiệu, nghĩa là ngoài tiếp cận như một nhãn hiệu, thương hiệu còn
được nhấn mạnh ở hình tượng của sản phẩm và doanh nghiệp trong tâm trí khách hàng
và công chúng.3
2. Lý thuyết về hệ thống nhận diện thương hiệu
- Hệ thống nhận diện thương hiệu: là tập hợp sự thể hiện các thành tố thương
hiệu trên các phương tiện và môi trường khác nhau nhằm nhận biết, phân biệt và thể
hiện đặc tính thương hiệu.
- Tên thương hiệu: là một từ, cụm từ hoặc tập hợp của các chữ cái và thường là
phát âm được, được chủ sở hữu thương hiệu lựa chọn để đặt tên cho thương hiệu của
mình.
- Logo: là tín hiệu tạo hình thẩm mỹ có cấu trúc hoàn chỉnh chứa đựng một
lượng thông tin hàm súc biểu đạt lực năng hoạt động của một công ty, một tổ chức,
một hoạt động (như một cuộc thi, phong trào…) hay một ban nhóm (ở Việt Nam logo
còn được goi là biểu trưng).
- Slogan: là một câu văn ngắn chứa đựng thông điệp mang tính mô tả và thuyết
phục về tính chất một thương hiệu. Slogan thường diễn tả một lời hứa, giá trị cốt lõi
hay hướng phát triển sản phẩm của công ty. Thông thường, slogan được áp dụng lối
chơi chữ- sự điệp âm, các kiểu chơi chữ và những từ ngữ có nghĩa mở rộng- điều gần
như là bắt buộc trong các khẩu hiệu quảng cáo.
- Nhạc hiệu: là một đoạn nhạc hoặc một bài hát ngắn dễ nhớ, dễ lặp lại, đuợc
sáng tác dựa trên giá trị cốt lõi của nhãn hiệu và sản phẩm. Nhạc hiệu thuờng mang
giai điệu nhanh hoặc chậm, vui tuơi hoặc trang trọng tùy thuộc vào tính cách của nhãn
hiệu và sản phẩm.
- Bao bì: được thiết kế cần đạt những tiêu chuẩn nhu tạo nhận biết cho nhãn
hiệu qua hình thức, màu sắc, thiết kế, kiểu dáng. Bao bì phải cung cấp những thông tin
cần thiết và thuyết phục về lợi ích của sản phẩm cũng nhu cách thức sử dụng và tạo sự
tiện lợi cho việc di chuyển và bảo vệ sản phẩm không bị hư hại.
3. Nguyên tắc khi hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu
- Cần có định hướng chiến lược, tập khác hàng mục tiêu ngay từ khi bắt đầu xây
dựng hệ thống nhận diện thương hiệu.

- Nguyên tắc khác biệt: Khi thiết kế cũng như trong quá trình hoàn thiện HTND
không chỉ giúp doanh nghiệp thỏa mãn những nhu cầu và quy định của pháp luật mà
quan trọng hơn là để cho thương hiệu không bị “lẫn” trong các thương hiệu khác và
nâng cao mức độ nhận biết và nhận thức về thương hiệu, góp phần tạo sự khác biệt
trong quá trình phát triển thương hiệu.


4
- Nguyên tắc song hành xây dựng thương hiệu: Thiết kế bộ nhận dạng thương
hiệu để phát triển hình ảnh thương hiệu. Vì vậy, nhận dạng thương hiệu qua màu sắc,
hình tượng hay phong cách phải tập trung làm nổi bật hình ảnh thương hiệu mà công
ty nhắm đến.
- Nguyên tắc đơn giản, tối giản:
 Trước hết, về tên thương hiệu: cần dễ phát âm, ngắn gọn, dễ nhớ.
 Về biểu trưng và biểu tượng: sử dụng màu sắc, nét đồ họa, các họa tiết cấu
thành một cách hợp lý.
 Về màu sắc sử dụng: cần được thiết kế theo một chuẩn màu cho các chi tiết
của hệ thống nhận diện thương hiệu. Tránh sử dụng những gam màu quá sáng và chói,
điều này có thể gây khó chịu cho mắt. Cũng không nên sử dụng những màu quá nhạt,
dễ chìm, không thu hút được sự chú ý.
- Đảm bảo yêu cầu về văn hóa, ngôn ngữ: Phải thể hiện, gắn kết những giá trị
mà doanh nghiệp muốn truyền tải, đáp ứng được những giá trị cảm nhận và phù hợp
với yếu tố văn hóa của thị trường đích và cộng đồng nơi doanh nghiệp đứng chân
- Hấp dẫn, độc đáo và có tính thẩm mỹ cao: Phải tạo ra được tính hấp dẫn để
khách hàng ấn tượng và dễ ghi nhớ, ý tưởng độc đáo cũng vẫn cần phải gắn với tập
khách hàng mục tiêu doanh nghiệp nhắm đến, ý tưởng định vị mà thương hiệu đó đã
được xác lập
4. Lý do cần hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu
Hệ thống nhận diện thương hiệu là một công cụ để quảng bá thương hiệu hữu
hiệu, nó là một tài sản cần phải được chăm sóc, quản trị và đầu tư một cách sâu rộng

và dài lâu.
a. Người tiêu dùng nhận biết và mua sản phẩm dễ dàng
Một hệ thống nhận diện thương hiệu tốt sẽ mang tính thuyết phục và hấp dẫn cao,
nó giới thiệu một hình ảnh Thương hiệu chuyên nghiệp, khác biệt và dễ nhận biết đối
với người tiêu dùng, đó là điều tạo nên sự thành công. Hệ thống nhận diện thương hiệu
còn mang đến cho người tiêu dùng những giá trị cảm nhận về mặt lý tính (chất lượng
tốt, mẫu mã đẹp…) và cảm tính (chuyên nghiệp, có tính cách, đẳng cấp…), nó tạo một
tâm lý mong muốn được sở hữu sản phẩm.
b. Thuận lợi hơn cho lực lượng bán hàng


5
Sự nhất quán của hệ thống nhận diện thương hiệu và việc sử dụng đồng bộ các
phương tiện truyền thông sẽ làm cho mối quan hệ giữa mua và bán trở nên dễ dàng và
gần gũi hơn. Giờ đây người tiêu dùng mua sản phẩm một cách chủ động, họ tự tin ra
quyết định mua hàng bởi vì họ tin vào thương hiệu cũng như những giá trị ưu việt mà
thương hiệu mang đến cho họ.
c. Tác động vào giá trị công ty
Tạo cho cổ đông niềm tin, dễ dàng gọi vốn đầu tư, có nhiều thế mạnh trong việc
nâng cao và duy trì giá cổ phiếu. Danh tiếng của thương hiệu là một trong những tài
sản giá trị nhất của công ty. Thành công của một thương hiệu phụ thuộc rất lớn vào
việc xây dựng nhận thức cộng đồng, củng cố danh tiếng và tạo dựng những giá trị.
Một hệ thống nhận diện thương hiệu mạnh sẽ giúp xây dựng nhanh chóng tài sản
thương hiệu thông qua sự tăng trưởng về mặt nhận thức, sự hiểu biết, lòng trung thành
của người tiêu dùng đối với thương hiệu, nó làm cho giá trị thương hiệu tăng trưởng
một cách bền vững.
d. Tạo sự gắn bó giữa các thành viên, tạo niềm tự hào chung.
Điều này được thể hiện qua việc thiết kế văn phòng làm việc, đồng phục, logo…
của công ty, giúp nhân viên gắn bó hơn với doanh nghiệp
e. Tạo lợi thế cạnh tranh

Tạo được các thế mạnh khi thương lượng với nhà cung ứng, nhà phân phối về giá
cả, thanh toán, vận tải, ...


6
PHẦN 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU CỦA
MEKONG SMILE
1. Giới thiệu chung về doanh nghiệp
Nụ cười Mê Kông là một doanh nghiệp du lịch mới mẻ, đã và đang từng bước
khẳng định sự lớn mạnh của mình trong thị trường du lịch đầy cạnh tranh ở Việt Nam
nói chung và khu vực Tây Nam Bộ nói riêng. Nắm bắt được xu hướng và nhận thức
được lợi thế của mình trên thị trường ngành du lịch, doanh nghiệp đã xây dựng vững
trãi nòng cốt của mình là những tour du lịch chuyên biệt ở miền Tây.
Tên đầy đủ: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH NỤ CƯỜI MÊ
KÔNG ( MeKong Smile)
Mã số thuế: 1801511350
Đại diện pháp luật: Trần Thanh Thái
Địa chỉ: 81 Châu Văn Liêm, Phường An Lạc, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Hotline: +84979234234
Email: lienhe@nucuoimekong.com
 Sứ mệnh của công ty: “Chúng tôi sinh ra để khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn của
vùng đất Mê Kông, nhằm đem lại cho bạn những giá trị và cảm nhận chân thực về
miền tây sông nước. Hơn thế nữa, chúng tôi mong ước được tận dụng vẻ đẹp trù phú
của vùng đất 9 rồng để nâng tầm kinh tế, du lịch và cuộc sống người dân nơi đây.”
 Tầm nhìn: “Sự chuyên nghiệp theo đuổi tiêu chuẩn xuất sắc”
 Giá trị cốt lõi của công ty:
- Du lịch xanh vì môi trường xanh
- Con người là tải sản giá trị nhất
- Xuất sắc về mọi mặt
- Vì đồng bằng Sông Cửu Long- Vì chúng ta

2. Danh mục sản phẩm, dịch vụ và thị trường mục tiêu của doanh nghiệp
a. Các sản phẩm, dịch vụ du lịch:
 Các sản phẩm du lịch :
- Tour miền Tây: là sản phẩm chính của doanh nghiệp, gồm các Tour Cần ThơMiệt Vườn Bến Tre, Cần Thơ- Côn Đảo, Tour Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, Tour Cần


7
Thơ- Nam Du, Tour Tiền Giang- Bến Tre, Tour Cần Thơ- Sóc Trăng - Bạc Liêu, Tour
Cần Thơ- Cà Mau.
- Tour Cần Thơ: tour chuyên biệt ở Cần Thơ, gồm chợ nổi Cái Răng, miệt vườn,
Cồn Sơn, Cù Lao Mây, Miracles Farm.
- Tour khách đoàn: phục vụ đối tượng khách đi theo đoàn lớn, nhỏ gồm Tour
Cần Thơ- Phan Thiết, Tour Cần Thơ- Phú Quốc, Tour Cần Thơ- Nha Trang, Tour Cần Thơ- Đà Nẵng,
Tour Cần Thơ- Côn Đảo , Tour Cần Thơ- Hòn Sơn,Tour Nhà Cổ Bình Thuỷ – Vườn
Cò Bằng Lăng, Tour Cần Thơ- Đà Lạt.
- Một số tour của miền Bắc, miền Trung và nước ngoài: Các tour này ít và
không được tập trung nhiều. Một số tour tiêu biểu như Cần Thơ- Hà Nội ; Cần ThơĐà Lạt, Cần Thơ- Đà Nẵng ; Cần Thơ- Thái Lan, …
 Các dịch vụ doanh nghiệp cung cấp :
- Thuê xe, tàu, ghe
- Vé máy bay, vé tàu, xe
- Homestay, khách sạn
- Dịch vụ Visa
- Marketing online
b. Thị trường khách hàng mục tiêu:
Nụ cười Mê Kông chủ yếu tập trung vào hai đối tượng khách chính là khách nội
địa và khách quốc tế (những quốc gia nói tiếng Anh)
 Đối với khách nội địa, doanh nghiệp tập trung vào đối tượng khách ở các khu
vực địa lý khác, ít tập trung khách bản địa. Đối tượng khách này là khách có nhu cầu
du lịch cao, ưa khám phá, trải nghiệm và ở độ tuổi khoảng 30- 50 tuổi, có thu nhập ổn
định.

 Đối với khách quốc tế, doanh nghiệp tập trung vào khách ở khu vực châu Âu,
Bắc Mỹ. Đối tượng khách này cũng là những người ưa trải nghiệm, khám phá thiên
nhiên và văn hóa mới lạ mà quốc gia mình không có. Họ ở độ tuổi khoảng 20- 60 tuổi.
Thực tế, thị trường doanh nghiệp hướng tới đang thiếu đa dạng bởi chỉ đang tập
trung vào các du khách thực sự muốn trải nghiệm mà chưa đánh mạnh vào các nhóm
đối tượng khách du lịch khác.
3. Hệ thống nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp
a. Thực trạng hệ thống nhận diện của doanh nghiệp


8
Hiện tại, doanh nghiệp đang tập trung xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu
qua các thành tố chủ yếu là: Tên thương hiệu, logo, slogan và màu sắc. Sau đây, nhóm
xin đi phân tích cụ thể thực tế hệ thống nhận diện thương hiệu của Nụ cười Mê Kông.

 Tên thương hiệu:
- Tên thương hiệu của doanh nghiệp là Mekong Smile. Đây là tên tiếng Anh của
doanh nghiệp cũng là tên thương hiệu gắn liền với tất cả các sản phẩm dịch vụ của
doanh nghiệp. Tên thương hiệu là tiếng Anh vì đối tượng khách hàng doanh nghiệp
muốn hướng tới không chỉ là khách nội địa mà còn mở rộng tiếp cận cả đối tượng
khách quốc tế. Vậy Mekong Smile có ý nghĩa là gì?
- Mekong Smile có nghĩa là Nụ cười Mê Kông. Khu vực miền Tây Nam Bộ của
Việt Nam chính là nơi con sông Mê Kông phù sa, màu mỡ chảy qua. Lấy tên Mê Kông
vì đây là một cách định vị của công ty là công ty du lịch uy tín tại Cần Thơ chuyên
cung cấp các dịch vụ lữ hành, lưu trú và thông tin du lịch về miền Tây. Nụ cười Mê
Kông là nụ cười công ty muốn gửi gắp đến khách hàng và các đối tác. Đó là nụ cười
thân thiện, mến khách của người dân miền Tây, là nụ cười từ chân tâm, mang đến sự
vui vẻ, thoải mái và hài lòng cho người xung quanh; là sự uy tín, tận tâm với khách
hàng; là sự truyền tải những giá trị văn hóa đặc sắc đậm chất miền Tây đến từng khách
hàng.


 Logo:
Đây là logo hiện tại của công ty Nụ cười Mê Kông. Logo đã gắn liền với công ty
từ khi thành lập và luôn tồn tại ở các bộ nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp.
Logo được thể hiện qua một mặt cười. Mặt cười này thể hiện nụ cười mà doanh nghiệp
hướng đến - “Nụ cười Mê Kông”, nụ cười thân thiện và đến từ chân tâm. Trên mặt
cười này, phần miệng được miêu tả bằng hai nét - đây chính là biểu tượng cho hình
cây dừa- đăc trưng của vùng miền Tây sông nước. Tiếp đó, trên phần đầu của mặt cười
là hình bông hoa 5 cánh với 5 màu (đỏ, vàng, xanh lá, xanh dương và tím) - biểu tượng
của du lịch Việt Nam.
Hình tượng bông hoa sen là quốc hoa của Việt Nam được lựa chọn là hình tượng
chính cho logo bởi nó tượng trưng cho những ý nghĩa cao quý, vẻ đẹp tâm hồn của
người Việt, non nước Việt. Màu sắc của cánh hoa gợi mở sự liên tưởng về các sản
phẩm du lịch, những trải nghiệm phong phú, những cung bậc cảm xúc tốt đẹp của du
khách khi đến với Việt Nam nói chung và đến với công ty Nụ cười Mê Kông nói riêng.


9
Màu xanh nước biển là màu chủ đạo biểu thị cho du lịch biển đảo, một trong những
sản phẩm du lịch chính của Việt Nam. Màu xanh lá cây tượng trưng cho du lịch sinh
thái, thiên nhiên; màu vàng cam tượng trưng cho du lịch văn hoá, lịch sử; màu tím
tượng trưng cho du lịch khám phá, mạo hiểm; màu hồng tượng trưng cho sự năng
động, lòng hiếu khách của con người Việt Nam. Đây cũng là các lĩnh vực sản phẩm du
lịch của công ty Nụ cười Mê Kông đang kinh doanh và phát triển trong thời gian tới.

Logo của Công ty Nụ cười Mekong

 Slogan:

Slogan của Nụ cười Mê Kông: “See Miracles in Life everyday”10
Slogan mà công ty đưa ra là “See Miracles in Life everyday”, mang ý nghĩa là “Thấy
phép màu trong cuộc sống thường ngày”. Slogan phù hợp với sứ mệnh của công ty, sinh ra
để khám phá vẻ đẹp thân thuộc và tiềm ẩn của vùng đất Mekong cũng như miền Tây sông
nước màu mỡ, trù phú, giàu tài nguyên thiên nhiên, giúp du khách đến gần hơn để tận
hưởng vẻ đẹp độc đáo như phép lạ của vùng đất 9 rồng qua các sản phẩm, dịch vụ du lịch
của công ty. Đó là những sản phẩm, dịch vụ du lịch gắn liền với thiên nhiên và con người
miền Tây Nam Bộ hiếu khách, xởi lởi, dễ gần.

 Màu sắc:
Màu xanh là màu chủ đạo doanh nghiệp Nụ cười Mê Kông chọn để thể hiện cá
tính riêng của mình. Màu xanh chính là đại diện của các sản phẩm du lịch chính của
doanh nghiệp là du lịch sinh thái, khám phá thiên nhiên nên doanh nghiệp đã chọn lựa
màu sắc chủ đạo là màu xanh lá thể hiện sự hài hòa thiên nhiên, tạo sự khác biệt với
các doanh nghiệp lữ hành khác. Màu sắc xanh chủ đạo thể hiện trên tất cả hệ thống
nhận diện của doanh nghiệp như tên thương hiệu, logo, website, hình ảnh, poster,
brochures,…
b. Đánh giá hệ thống nhận diện thương hiệu
 Ưu điểm:
- Màu sắc đã thể hiện được văn hóa và sản phẩm của doanh nghiệp mang lại cho
khách hàng cảm giác gần gũi với thiên nhiên sông nước vùng miền Tây từ đó kích
thích nhu cầu tìm hiểu khám phá của khách hàng với các tour du lịch của doanh
nghiệp.
- Tên thương hiệu ngắn gọn, dễ nhớ, dễ đọc. Doanh nghiệp vừa có tên thương
hiệu bằng ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt giúp khắc sâu thương hiệu vào trí nhớ
khách hàng đặc biệt ý nghĩa tên thương hiệu lan tỏa những điều chân thành, mến
khách luôn nở nụ cười của người dân tại miền Tây.
- Câu slogan có ý nghĩa, súc tích, ngắn gọn, khi được dịch sang Tiếng Việt mang

ý nghĩa “Thấy phép màu trong cuộc sống thường ngày”, slogan phù hợp với sứ mệnh
của công ty, sinh ra để khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn của vùng đất Mekong cũng như miền
Tây sông nước, tận hưởng vẻ đẹp kỳ vĩ như phép lạ của vùng đất 9 rồng qua các dịch
vụ du lịch của công ty.


11
- Slogan được sử dụng bằng Tiếng Anh nên có cơ hội tiếp cận được khách hàng
của công ty là khách nước ngoài và một bộ phận người Việt cũng có thể hiểu được ý
nghĩa mà công ty muốn truyền tải.
 Hạn chế:
- Logo khá đơn điệu, doanh nghiệp thiết kế chưa độc đáo và thể hiện được “ hồn”
của doanh nghiệp. So với các doanh nghiệp lữ hành khác như Saigontourist,
Vietravel, ... logo của doanh nghiệp thực sự chưa nổi bật để khách hàng nhớ lâu, ấn
tượng về doanh nghiệp trên thị trường.
- Tập khách hàng mà công ty hướng tới, bên cạnh khách nước ngoài còn có một
phần lớn là các khách hàng nội điạ có nhu cầu thăm quan các tour du lịch do công ty
cung ứng, việc sử dụng slogan là tiếng Anh sẽ không giúp doanh nghiệp tối ưu được
sự tiếp cận với khách hàng nội địa, bởi không phải ai cũng có thể hiểu và tiếp nhận
một cách trọn vẹn thông điệp mà công ty muốn truyền tải.
- Slogan chưa có sự nhất quán và đồng bộ trong hệ thống nhận diện thương hiệu.
Tại website của công ty hoặc các tấm áp phích, banner trong các sự kiện mà công ty tổ
chức, slogan không được chú trọng thể hiện bên cạnh logo, thậm chí không được xuất
hiện, làm giảm khả năng ghi nhớ của công chúng đối với slogan mà công ty đã đề ra.
- Ý nghĩa và thông tin của slogan chưa có mức độ nhận diện cao vì công ty
không chú trọng tập trung vào các dự án truyền thông, xây dựng nhận diện slogan để
công chúng có những giá trị cảm nhận về lợi ích, thông điệp mà doanh nghiệp muốn
gửi gắm đến khách hàng.
- Hiện nay doanh nghiệp chưa có đồng phục chính thức điều này chưa tạo sự
đồng bộ trong hệ thống nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp, mức độ bao phủ

nhận diện về doanh nghiệp chưa nhiều, chưa tạo được dấu ấn đối với du khách chưa sử
dụng sản phẩm và những du khách đã sử dụng các sản phẩm của doanh nghiệp.
4. Nhận xét:
Đây là giai đoạn thị trường ngày càng cạnh tranh gay gắt, đòi hỏi Mekong Smile
một diện mạo và nội lực mới. Việc thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu của
Mekong Smile không nằm ngoài mục đích tạo lập hình ảnh mới, hiện đại, xứng tầm,
chuyên nghiệp hơn. Do đó, doanh nghiệp cần phải có sự thay đổi về logo, slogan và
đặc biệt cần có đồng phục nhân viên với màu sắc chủ đạo của doanh nghiệp để tạo sự
riêng biệt, thu hút và lan tỏa thông điệp của doanh nghiệp tới khách hàng.


12
PHẦN 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT CHO DOANH NGHIỆP
1. Đề xuất về logo
a. Nguyên tắc thiết kế Logo
- Logo thiết kế đơn giản dễ nhớ, có tính nhận diện cao
Logo của doanh nghiệp xuất hiện ở rất nhiều nơi khác nhau và được in ấn trên
nhiều chất liệu và kích thước khác nhau như trên đồng phục, áp phích quảng cáo, tờ
rơi, … Thế nên logo được thiết kế rõ ràng và đơn giản để hiển thị một cách chính xác
và hiệu quả ở bất cứ kích thước nào. Những đường nét và mảng chữ đậm biểu hiện tốt
hơn các chi tiết mờ nhạt và gây ấn tượng hơn cho khách hàng. Một logo tốt phải thể
hiện điều gì đó bất ngờ và duy nhất, những biểu tượng đơn giản dễ nhận ra vì nó dễ
nhớ và hiệu quả cho việc truyền đạt thông điệp
- Logo thương hiệu vừa mắt người nhìn, phần này không bị lấn át phần kia
Đây là yêu cầu quan trọng trong thiết kể logo, mỗi logo cần có thiết kế vừa mắt
người nhìn, phần này không lấn át phần kia. Màu sắc, biểu tượng và kiểu chữ cần phải
hài hòa với nhau tọa nên một tổng thể hài hòa cân xứng
- Logo có tính duy nhất và có tính cạnh tranh thương hiệu cao
Mục đích của Logo là để nhận diện thương hiệu cho nên tính duy nhất rất quan
trọng. doanh nghiệp có thể tham khảo các logo từ các nhà thiết kế logo để lấy ý tưởng

nhưng không được sao chép nguyên bản. Nếu logo của thương hiệu này được thiết kế
giống hệt như logo của một thương hiệu khác thì đó là một logo thất bại. Vì vậy sự
khác biệt trong thiết kế là một yếu tố quan trọng có tính cạnh tranh giữa các thương
hiệu
2. Đề xuất làm mới logo của doanh nghiệp Mekong Smile
2.1. Phân tích logo đang được sử dụng tại doanh nghiệp Mekong Smile
- Logo của doanh nghiệp đang sử dụng có màu sắc và thiết kế khá đơn giản. Màu
sắc được sử dụng trong logo là màu xanh lá mạ- một màu sắc tươi mới đồng bộ với
màu sắc trên Website của doanh nghiệp. Ngoài ra logo còn sử dụng 5 dải màu sắc gồm
xanh lục, đỏ, vàng, tím và xanh da trời tạo hình thành bông hoa sen thể hiện cho các
loại hình du lịch mà doanh nghiệp đang khai thác và đây cũng được lấy ý tưởng từ 5
dải màu sắc của logo của tổng cục du lịch Việt Nam.
Theo đánh giá, đây là một ý tưởng tạo nên nhiều điểm khơi gợi nhưng nó sẽ gây
nhầm lẫn khi khách hàng thấy nét tương đồng với logo của tổng cục du lịch Việt Nam,


13
sẽ gây ra hiểu lầm về việc đạo nhái ý tưởng thiết kế. Do vậy chúng tôi thấy chi tiết này
trong logo là không phù hợp.
- Hình mặt cười: đây được cho là điểm nhấn trong logo của doanh nghiệp và
được thiết kế cách điệu tạo nét như một cây dừa. Mặc dù ý tưởng sáng tạo nhưng cách
thể hiện hình ảnh chưa được rõ ràng nên người nhìn khó có thể nhận ra ý tưởng đó.
Việc này gây rào cản cho doanh nghiệp khi tiếp cận đối với khách hàng
- Tên thương hiệu: được đặt ngay bên dưới của logo, giúp khách hàng vừa có thể
nhận diện được logo và tên thương hiệu của doanh nghiệp bởi hình ảnh kèm chữ sẽ đi
sâu vào tâm trí khách hàng. Tuy nhiên việc sử dụng phông chữ basic (đơn giản) khiến
cho tên thương hiệu bị mờ nhạt, kèm theo đó, tên thương hiện lại được sử dụng đồng
màu xanh khiến cho tổng thể của logo bị mờ nhạt và không có điểm nhấn. Do vậy,
theo nhóm chúng tôi đánh giá đây chưa phải là logo phù hợp với doanh nghiệp và có
sự nhận diện cao.

2.2. Ý tưởng cho logo mới
Logo mới mà nhóm chúng tôi đưa ra cho doanh nghiệp Mekong Smile được làm
mới dựa trên những nguyên tắc thiết kế logo
Thứ nhất, thiết kế đơn giản, dễ nhớ
Với tiêu chí đưa sản phẩm vào sâu trong tâm trí của khách hàng, đơn giản là yếu
tố đầu tiên chúng tôi muốn đề cập đến.
 Về hình khối, chúng tôi lựa chọn thiết kế theo khung hình tròn
Bởi đây là khung hình phổ biến trong thiết kế logo tạo một cảm giác đơn giản
gọn gàng, có thể in ấn ở nhiều nơi khác nhau trong nhiều kích thước như áo đồng
phục, poster quảng cáo, biển quảng cáo, logo in trên giấy tờ, vv…
 Về màu sắc, chúng tôi lựa chọn tone màu chủ đạo là màu xanh và đen
Logo mới mà chúng tôi dự định sẽ thiết kế sẽ sử dụng màu xanh nhạt, xanh đậm
và đen. Mỗi màu có một mức độ diện tích sử dụng trên logo khác nhau để đảm bảo sự
thống nhất trong màu sắc và ý nghĩa của từng màu. Cụ thể:
- Màu xanh nhạt: thể hiện cho loại hình du lịch sinh thái vùng sông nước miền
tây, đây là loại hình kinh doanh du lịch chính mà doanh nghiệp chủ yếu hướng đến và
khai thác, dựa vào màu sắc để nói về sản phẩm doanh nghiệp đang theo đuổi là một
trong những yếu tố sẽ giúp khách hàng phần nào mường tượng được dịch vụ mà doanh
nghiệp cung cấp cũng như khách hàng sẽ nhận được nếu sử dụng dịch vụ tại doanh


14
nghiệp. Và chúng tôi chọn cách này để góp phần đưa sản phẩm của mình tới tập khách
hàng tiềm năng
- Màu xanh đậm và màu đen thể hiện sức mạnh và tính chuyên nghiệp của doanh
nghiệp.Với 2 màu sắc này, chúng tôi muốn tạo ra điểm nhấn riêng cho doanh nghiệp
về màu sắc của logo mà không thể nhầm lẫn với các doanh nghiệp khác
 Điểm nhấn của logo
Vẫn lựa chọn giữ nguyên và sử dụng hình ảnh khuôn miệng cười như doanh
nghiệp đang sử dụng, nhưng có một điểm khác về ý nghĩa mà nhóm muốn đề cập đến,

đó là chúng tôi không lấy ý tưởng về hình ảnh cây dừa uốn cong thành mặt cười nữa,
thay vào đó sẽ sử dụng trực tiếp nguyên bản của hình mặt cười với một ý nghĩa duy
nhất đó là Mekong Simle luôn mong muốn mang đến những niềm vui và sự hài lòng
tuyệt đối cho du khách trong mỗi chuyến hành trình mà chúng tôi đồng hành cùng du
khách.
Thứ hai, Logo mới được thay đổi và lược bỏ đi nhiều màu sắc so với logo cũ để
vừa mắt người nhìn và phần này không bị lấn át phần kia
Song hành cùng việc lựa chọn về màu sắc chủ đạo, chúng tôi bổ sung thêm ý
tưởng về hình ảnh với những rặng dừa nước- loại cây biểu tượng của vùng đất miền
Tây và hình ảnh chiếc thuyền khiến cho du khách có thể liên tưởng ngay đến vùng đất
miền Tây sông nước với những tour du lịch miệt vườn độc đáo và hấp dẫn.
Kèm theo đó, phông chữ của tên thương hiệu cũng được cách điệu để tạo điểm
nhấn. Hai chữ “Mekong” và “Smile” được sử dụng hai phông chữ khác nhau tạo sự
độc đáo.
- Chữ “Mekong” sử dụng phông chữ mềm mại tạo nên nét mềm mại uyển chuyển
như hình tượng của con sông Mê Kông
- Chữ “Smile” sử dụng phông chữ thanh thoát và cổ điển hơn giúp cho logo được
hài hòa và cân xứng.
Thứ ba, mục đích của tạo logo là để nhận diện vì vậy logo của Mekong Smile là
duy nhất và có tính cạnh tranh thương hiệu cao
Logo mới mà chúng tôi thiết kế cho doanh nghiệp Mekong Smile phù hợp với
loại hình kinh doanh của doanh nghiệp đó là về du lịch. Logo hướng tới vẻ đẹp tự
nhiên trù phú, vô cùng tươi đẹp của vùng đất miền Tây. Bất kì khách hàng nào khi
nhìn vào logo cũng sẽ ấn tượng và in đậm trong tâm trí.


15
Logo mới được thiết kế hoàn toàn dựa trên sự sáng tạo của chúng tôi, độc quyền
và không sử dụng hình ảnh liên tưởng đến logo của bất kì doanh nghiệp hay tổ chức
nào.

2.3. Logo mới được thiết kế
Dưới đây là hình ảnh logo mới được chúng tôi thiết kế dành riêng cho doanh
nghiệp dựa trên các nguyên tắc thiết kế cũng như ý nghĩa mà doanh nghiệp đang
hướng tới

Ý nghĩa của logo mới: sử dụng hai màu chủ đạo là đen và xanh, logo thể hiện
được hơn cả những yếu tố về ý nghĩa cũng như sản phẩm của doanh nghiệp đang theo
đuổi. Lấy ý tưởng về những rặng dừa nước- loại cây biểu tượng của vùng đất miền tây
kết hợp cùng hình ảnh chiếc thuyền khiến cho du khách có thể liên tưởng ngay đến
vùng đất miền tây sông nước với những tour du lịch miệt vườn độc đáo, mới mẻ, mà
bình dị với nhiều hành trình đa dạng. Rời xa thành phố tấp nập, bước chân theo
chương trình du lịch của công ty Mekong Smile, du khách xuôi theo miền Tây, bắt đầu
trải nghiệm một ngày làm nông dân, hay khám phá những điều mới mẻ. Qua đó tự đưa
ra cảm nhận rõ hơn về cuộc sống miền sông nước bình dị, chất phác nơi đây.
2.4. Ứng dụng logo mới trên ấn phẩm, vật phẩm của doanh nghiệp
Qua sự hoàn thiện lại logo của doanh nghiệp Mekong Smile, chúng tôi đưa ra
một mẫu Poster cho doanh nghiệp với hình logo mới, thiết kế riêng cho một tour mới


16
của doanh nghiệp, đó là tour Micrale Farm – tour miệt vườn để ứng dụng thực hiện các
chương trình quảng cáo về sản phẩm của doanh nghiệp giúp thu hút thêm nhiều khách
hàng biết tới. Với hệ thống nhận diện của doanh nghiệp bao gồm tên thương hiệu,
logo, tên sản phẩm, giá cả, thời gian, hình ảnh để đảm bảo đầy đủ các thông tin của sản
phẩm tới khách hàng.

Poster cho Tour Miracles Farm
2. Đề xuất về slogan
a. Các yêu cầu và nguyên tắc cơ bản trong thiết kế slogan
 Tính mục tiêu:

Một slogan khi được tung ra phải mang một mục tiêu nhất định và hướng đến
mục tiêu đó, gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của công ty nên phải có
tính kiên định, lâu dài. Và mục tiêu đó phải gắn với tầm nhìn và triết lý của doanh
nghiệp, gắn liền với định hướng và những ý tưởng trong kinh doanh của công ty.
 Ngắn gọn, dễ hiểu, dễ đọc:
Một slogan hay luôn phải là một slogan ngắn gọn, dễ hiểu, dễ đọc, với nhiệm vụ
phải đi vào tiềm thức của khách hàng, sử dụng ngôn ngữ kết nối tất cả mọi người,
công chúng và khách hàng mục tiêu.
 Không phản cảm:
Slogan phải tuyệt đối tránh những từ ngữ có thể gây phản cảm hoặc xúc phạm đến người
khác.


17
 Nhấn mạnh vào đặc tính sản phẩm:
Slogan phải thể hiện được tính năng lợi ích, đặc trưng, điểm mạnh vượt trội của
sản phẩm. Đơn giản hơn, đó có thể là một tính chất dễ nhận biết của sản phẩm, để
khách hàng dễ dàng nhận ra và ghi nhớ. Slogan là sự tương tác đầu tiên với khách
hàng, nên rất cần thiết cho họ thấy được sự vượt trội của sản phẩm.
b. Một số đề xuất để hoàn thiện slogan của doanh nghiệp Mekong Smile
Hiện tại, Công ty Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Nụ Cười Mê Kông sử
dụng slogan “Mekong Smile - See Miracles In Life everyday”. Với tiếp cận thị trường
khách hàng mục tiêu là khách hàng nội địa và khách hàng quốc tế, doanh nghiệp nên
có thêm những sự thay đổi về slogan để truyền tải đầy đủ thông điệp mà doanh nghiệp
hướng tới. Một số đề xuất nhóm chúng tôi đưa ra như sau:
- Bổ sung thêm slogan tiếng việt để nhắm tới tập khách hàng nội địa có thể hiểu
được những thông điệp và giá trị mà công ty có thể đem lại cho khách hàng.
- Phương án sử dụng song song 2 slogan:
 Slogan Tiếng Anh: Mekong Smile - See Miracles In Life everyday
 Slogan Tiếng Việt: Nụ cười Mekong - Phép màu trong cuộc sống thường ngày.

Ý nghĩa: Từ những tour du lịch mà công ty cung cấp, khách hàng có thể tìm thấy
được niềm vui, nụ cười, khám phá những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, trải nghiệm
những điều kỳ diệu mà thiên nhiên mang lại, giống như những phép màu luôn tồn tại
trong chính cuộc sống thường ngày của chúng ta.
- Đồng bộ nhất quán việc sử dụng slogan bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt trong
các chương trình, hội thảo, dự án, các ấn phẩm báo chí và thể hiện đồng bộ trên
website của công ty với các miền ngôn ngữ khác nhau. Đối với các sự kiện hướng đến
khách hàng trong nước ưu tiên dùng slogan tiếng Việt, các dự án có sự tham gia của
công chúng quốc tế thì sử dụng slogan Tiếng Anh.
- Bên cạnh đó, tại website của công ty, các slogan nên được thiết kế bên dưới
logo để gia tăng khả năng nhận biết và phân biệt đối với thương hiệu, khắc sâu vào
tâm trí khách hàng ý nghĩa slogan của công ty.
- Sử dụng một số công cụ truyền thông thương hiệu phổ biến như quảng cáo
trực tiếp, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng và qua các mạng xã hội
mà công ty đang sử dụng như Facebook, Instagram, Youtuber,... kết hợp sử dụng quan
hệ công chúng (tổ chức các sự kiện vì cộng đồng, gây quỹ trồng rừng ngập mặn, tổ


18
chức các chương trình khám phá miền tây, cuộc thi ảnh về nụ cười Mê kong,...). Các
hoạt động này gắn liền với ý nghĩa và định vị mà slogan đem lại, gia tăng nhận thức về
thương hiệu trong cộng đồng, hình thành bản sắc thương hiệu và tạo dựng hình ảnh
thương hiệu bền vững trong tâm trí khách hàng mục tiêu.


19
KẾT LUẬN
Một thương hiệu của doanh nghiệp muốn tồn tại được trong tâm trí khách hàng
và được công chứng biết đến phải là một thương hiệu có những đặc tính riêng của nó
mà các thương hiệu khác không có được. Vì vậy, việc xây dựng hệ thống nhận diện

các thương hiệu trên thị trường vẫn luôn là đề tài được quan tâm của các doanh
nghiệp. Tuy nhiên, việc hoàn thiện hệ thống nhận diên ở các doanh nghiệp vẫn còn
những hạn chế và gặp nhiều khó khăn do nhận thức chưa đầy đủ về thương hiệu.
Hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu là một quá trình liên tục, xuyên suốt
và kéo dài. Do đó doanh nghiệp cần có những chiến lược nhất quán trong định vị
thương hiệu, quảng bá truyền thông thương hiệu cùng với sự nỗ lực của toàn doanh
nghiệp nhằm xây dựng và và duy trì hình ảnh doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng
những sản phẩm, dịch vụ tốt trên thị trường.Xem Thêm

×