Tải bản đầy đủ

Kế hoạch dạy học lớp 5 tuần 7 năm học 2019-2020 chuẩn ktkn.

Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 7

Tiết 13:

Năm học: 2019 - 2020

Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2019
CHÀO CỜ
-----------------------------------------------Toán
LUYỆN TẬP CHUNG

Tiết 31:
I. Mục tiêu:
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:

1 1
1
1
1
;


;

10 10
100 100
1000
- Tìm một thành phần chưa biết của phép tính với phân số.

- Nắm được mối quan hệ giữa: 1 và

2. Kĩ năng:
- Học sinh làm được bài tập liên qua đến phân số, tìm số trung bình cộng, bài toán rút
về đợn vị, ...
3. Thái độ
- Yêu thích môn toán, chủ động làm các bài tập
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
- Bảng nhóm, phấn viết.
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của giáo viên

1. Kiểm tra bài cũ: ( 5p)
- GV kiểm tra bài làm nhà của HS
- GV nhận xét.
2. Dạy bài mới: ( 30p)
Giới thiệu bài: GV nêu yêu cầu tiết học
Bài 1: Tính
- Yêu cầu HS đọc đề
- Cho HS tự làm rồi chữa

Hoạt động của học sinh

- Hai HS làm BT1.
- Lớp nhận xét.
- HS lắng nghe.
1 em đọc to , lớp đọc thầm
Cả lớp làm cá nhân
Kết quả a, b, c : Gấp 10 lần
- HS tự giải vào vở
- Chọn 4 HS giải nhanh nhất sửa bài
4 em nhắc lạiBài 2: Tìm x
- Cho HS nhắc lại cách tìm số hạng và
thừa số chưa biết , số bị trừ , số bị chia
- Yêu cầu HS làm bài vào vở, lên bảng ,
Bài 3:
nhận xét kết quả.
Giải
- Gọi 4 bạn lên sửa
Trung bình mỗigiờ vòi nước đó chảy vào
Bài 3:
bể được là
- Cho HS nêu bài toán rồi tự làm bài, sau
1
 2 1

:
2

(bể)


đó GV nhận xét.
15 5 
6

3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
1
- Chuẩn bị tiết sau: Khái niệm số thập phân
Đ/s : bể
6
- Chuẩn bị bài sau, bảng con, vở nháp.
-----------------------------------------------Tập đọc


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 7

Năm học: 2019 - 2020

Tiết 13:
NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT
I. Mục tiêu:
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Biết đọc
- Hiểu các từ ngữ khó trong bài
- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Khen ngợi sự thông minh, tình cảm gắn bó của cá heo với
con người.
2. Kĩ năng:
- Đọc trôi chảy , lưu loát bài văn , đọc diễn cảm được bài văn.
- Đọc hiểu, trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3.
3. Thái độ
- Học sinh có ý thức bảo vệ động vật, bảo vệ môi trường thiên nhiên
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
- Bảng phụ , phấn viết. Tranh SGK (phóng to).
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của giáo viên

1. Kiểm tra bài cũ: ( 5p)
+Vì sao tên phát –xít có thái độ bực tức đối
với ông cụ người Pháp ?
+ Nhà văn Đức Si-le được ông cụ đánh giá
thế nào ?
2.Dạy bài mới: ( 30p)
Giới thiệu bài:
Luyện đọc:
- Gọi 1 HS đọc toàn bài
- GV ghi bảng từ khó và hướng dẫn đọc : Ari-ôn , Xi-xin, boong tàu , sửng sốt .
- Phân đoạn : 4 đoạn.
- Yêu cầu HS đọc nối tiếp nhau từng đoạn ,
đọc chú giải, đọc theo nhóm cặp., đọc lại
bài.
- HS đọc lại bài.
- GV đọc diễn cảm cả bài .
Tìm hiểu bài:
* HS kết hợp đọc từng đoạn để trả lời các
câu hỏi sau :
- Vì sao nghệ sĩ A-ri-ôn phải nhảy xuống
biển ?
- Điều kì lạ gì xảy ra khi nghệ sĩ cất tiếng
hát từ giã cuộc đời ?
- Qua câu chuyện em thấy cá heo đáng yêu
đáng quý ở điểm nào ?
- Em có suy nghĩ gì về cách đối xử của đám

Hoạt động của học sinh

- 3 em đọc bài và lần lượt trả lời câu hỏi
- Lớp nhận xét.
- Quan sát tranh
- 1 em khá gỏi đọc toàn bài
- 4 HS tiếp nối nhau đọc .
- Luyện đọc từ khó theo hướng dẫn .
- HS luyện đọc theo cặp.
- 1HS đọc lại bài.
A - ri - ôn phải nhảy xuống biển vì thuỷ
thủ trên tàu nổi lòng tham, cướp hết tặng
vật của ông, đòi giết ông.
- Khi A-ri-ôn giã biệt cuộc đời, đàn cá
heo đã bơi đến vây quanh tàu, say sưa
thưởng thức tiếng hát của ông. Bầy cá
heo đã cứu A-ri-ôn khi ông nhảy xuống
biển và đưa ông trở về đất liền.
- Cá heo đáng yêu, đáng quý vì biết
thưởng thức tiếng hát của nghệ sĩ; biết
cứu giúp nghệ sĩ khi ông nhảy xuống


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 7

Năm học: 2019 - 2020

thuỷ thủ và của cá heo đối với nghệ sĩ A-raôn ?

biển. Cá heo là bạn tốt của người.
- Đám thuỷ thủ là người nhưng tham
lam, độc ác, không có tính người. Đàn
cá heo là loài vật nhưng thông minh, tốt
bụng, biết cứu giúp người gặp nạn.
* Nội dung chính
*ND: Khen ngợi sự thông minh, tình
Đọc diễn cảm:
cảm gắn bó của cá heo với con người.
- GV đọc mẫu đoạn 2.
- 4 HS tiếp nối nhau đọc 4 đoạn của bài.
- Hướng dẫn HS đọc đoạn 2
- Lớp nhẫn xét.
- HS luyện đọc theo nhóm , thi đọc diễn cảm - HS luyện đọc diễn cảm.
3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
- Luyện đọc thi. Lớp nhận xét.
- Chuẩn bị bài Tiếng đàn ba la lai ca trên
sông Đà.
-----------------------------------------------Kể chuyện
CÂY CỎ NƯỚC NAM

Tiết 7:
I. Mục tiêu:
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Hiểu ND chính của từng đoạn, hiểu ý nghĩa của câu chuyện.
2. Kĩ năng:
- Dựa vào tranh minh hoạ SGK kể lại được từng đoạn và bước đầu kể được toàn bộ
câu chuyện.
3. Thái độ
- Biết yêu quý bảo vệ thiên nhiên .
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
- Tranh minh hoạ SGK.
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của giáo viên

1. Bài cũ: (5p)
- HS kể lại câu chuyện đa kể trong tiết học
tuần trước.
2. Bài mới: (25p)
GTB: Cây cỏ nước Nam
GV kể chuyện:
- GV kể lần 1, kể chậm rãi ,từ tốn.
- GV kể lần 2, theo tranh minh hoạ.
- GV viết lên bảng tên một số cây thuốc
quý: sâm nam, đinh lăng, cam thảo nam.
- Giải nghĩa từ
* Trưởng tràng: Người đứng đầu nhóm học
trò cùng học một thầy thời xưa.
* Dược sơn: Núi thuốc.

Hoạt động của học sinh

- 2 HS thực hiện .
- Lớp nhận xét
- HS lắng nghe
- HS nhìn tranh
- HS thực hiện


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 7

Hướng dẫn HS kể chuyện, trao đổi về ý
nghĩa câu chuyện:
- Ba HS đọc yêu cầu1, 2, 3 của bài tập.
- Kể chuyện theo nhóm ( 2,3 em)
- Thi kể trước lớp từng đoạn theo tranh.
- Nội dung chính của từng tranh:

- HS nêu ý nghĩa câu chuyện.
- Nhắc HS phải biết yêu quý những cây cỏ
xung quanh.
3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
- Chuẩn bị bài : Kể chuyện đã nghe đã đọc

Năm học: 2019 - 2020

+Tranh 1: Tuệ Tĩnh giảng giải cho học
trò về cây cỏ thuốc Nam.
+Tranh 2:Quân dân nhà Trần tập luyện
chuẩn bị chống quân Nguyên.
+Tranh 3:Nhà Nguyên cấm bán tghuốc
men cho nước ta.
+Tranh 4:Quân dân nhà Trần chuẩn bị
thuốc men cho cuộc chiến đấu.
+Tranh 5:Cây cỏ nước Namgóp phần
làm cho binh sĩ thêm khoẻ mạnh
+Tranh 6: Tuệ Tĩnh và học trò phát
triển cây thuốc nam.
- HS thực hiện.

------------------------------------------------Thứ ba ngày 22 tháng 10 năm 2019
Toán
KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN

Tiết 32:
I. Mục tiêu:
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Biết về số thập phân dạng đơn giản
2. Kĩ năng:
- Biết đọc, biết viết số thập thân dạng đơn giản.
3. Thái độ
- Yêu thích môn toán, chủ động làm bài tập
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
- Phấn màu - Hệ thống câu hỏi - Tình huống - Bảng phụ kẻ sẵn các bảng trong SGK.
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của giáo viên

1. KT BÀI CŨ: ( 5p)
- Giáo viên yêu cầu HS lên bảng sửa bài 4
2. BÀI MỚI: ( 30p)
- GIỚI THIỆU BÀI
 Hoạt động 1: Khái niệm về số thập phân
a) Hướng dẫn học sinh nhận xét từng hàng
+ 1dm bằng phần mấy của mét?
+ 1dm hay

1
m viết thành 0,1m
10

+ 1cm bằng phần mấy của mét?

Hoạt động của học sinh

- Hát
- HS giải bảng – lớp nhận xét, sửa bài

- Học sinh trả lời
m
dm
0
1
0
0

cm
1

mm


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 7
1
+ 1cm hay
m viết thành 0,01m
100

+ 1mm bằng phần mấy của mét?
1
m viết thành 0,001m
1000
1
1
1
- Các phân số thập phân ,
,
được
10 100 1000

+ 1mm hay

viết thành: 0,1; 0,01; 0,001.
- GV giới thiệu cách đọc, cách viết các số thập
phân.
* Các số: 0,1; 0,01; 0,001 gọi là số thập
phân.
- Giáo viên làm tương tự với bảng ở phần b.
*Các số: 0,5; 0,07; 0,007 là các số thập
phân.
 Hoạt động 2: Thực hành
* Bài 1: Đọc các số thập phân
- Giáo viên tổ chức cho học sinh đọc: 0,2; 0,3;
0,4,….
* Bài 2: Viết số thập phân theo mẫu )
- Giáo viên yêu cầu HS làm bài
- Giáo viên tổ chức cho học sinh làm bảng lớp
từng bài.
* Bài 3:
3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
- Chuẩn bị bài: khái niệm số thập phân ( tt )
- Nhận xét tiết học

Năm học: 2019 - 2020

0
0
- Học sinh nêu .

0

1

1
m
10
1
1cm =
m
100
1
1mm =
m
1000

1dm =

- HS trả lời
- Lần lượt học sinh vừa viết vừa đọc
- Học sinh đọc
- Học sinh nhắc lại
- Học sinh làm bài
- Mỗi học sinh đọc phân số thập phân
và số thập phân
- Học sinh đọc đề
- Học sinh làm vở
- HS làm bảng lớp.
- Học sinh làm vào vở
- Học sinh làm trên bảng phụ.

-----------------------------------------------Tập đọc
TIẾNG ĐÀN BA-LA-LAI-CA TRÊN SÔNG ĐÀ

Tiết 14:
I. Mục tiêu:
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Đọc diễn cảm được toàn bài, ngắt nhịp hợp lí theo thể thơ tự do.
- Hiểu nghĩa các từ ngữ khó trong bài
- Hiểu nội dung và ý nghĩa: Cảnh đẹp kì vĩ của công trường thuỷ điện sông Đà cùng
với tiếng đàn ba-la-lai-ca trong ánh trăng và ước mơ về tương lai tươi đẹp khi công
trình hoàn thành
2. Kĩ năng:
- Đọc hiểu và trả trả lời được các câu hỏi SGK, thuộc 2 khổ thơ).
- HS khá giỏi thuộc cả bài và nêu ý nghĩa của bài.
3. Thái độ
- Yêu thiên nhiên, có ý thức học tập.


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 7

Năm học: 2019 - 2020

II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
- Ảnh về thuỷ điện Hoà Bình.
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của GV

1.Bài cũ: ( 5p)
- HS đọc bài Những người bạn tốt, Trả lời
câu hỏi SGK.
2.Bài mới: ( 30p)
GTB:
Hướng dẫn HS luyện đọc và tìm hiểu bài:
a/ Luyện đọc:
- GV hd phân đoạn: Mỗi khổ thơ là một
đoạn.
- Đọc toàn bài với giọng chậm rãi, ngân
nga ,thể hiện niềm xúc động của tác giả khi
lắng nghe tiếng đàn trong đêm trăng.
- HS luyện đọc nối tiếp.
- Hướng dẫn HS đọc từ khó: ba-la-lai-ca,
ngẫm nghĩ, xe ben, lấp loáng, bỡ ngỡ, thuỷ
điện.
- HS luyện đọc theo nhóm đôi.
- GV giải nghĩa thêm 1 số từ ngữ:
+ Cao nguyên: Vùng đất rộng và cao,xung
quanh có sườn dốc, bề mặt bằng phẳng hoặc
lượn sóng.
+ Trăng chơi vơi: Trăng một mình sáng tỏ
giữa cảnh trời nước bao la.
- GV đọc diễn cảm toàn bài.
b/ Tìm hiểu bài: HS đọc thầm cả bài.
- Những chi tiết nào trong bài thơ gợi lên
hình ảnh một đêm trăng vừa tĩnh mịch
vừa sinh động trên công trường sông Đà ?
-Tìm 1 hình ảnh đẹp trong bài thơ thể hiện
sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên
trong đêm trăng bên sông Đà.
- Những câu thơ nào trong bài sử dụng
phép nhân hoá?
* Qua bài thơ, tác giả muốn nói với chúng ta
điều gì? ( ND chính )

c/ Đọc diễn cảm và HTL bài thơ:
- HS tiếp nối nhau đọc 3 khổ thơ.

Hoạt động của HS

- 3 HS thực hiện.
- Lớp nhận xét.
- HS xem tranh.
- Học sinh đọc toàn bài
- 3 HS tiếp nối nhau đọc.
- 3 nhóm đọc ( 6 em).
- Cả công trương say ngủ cạnh dòng
sông. Đêm trăng vừa tĩnh mịch vừa sinh
động vì có tiếng đàn của cô gái - - Nga,
có dòng sông lấp loáng dưới ánh trăng và
có những sự vật được tác giả miêu tả
bằng biện pháp nhân hoá:tháp khoan
đang bận ngẫm nghĩ,xe ủi, xe ben sóng
vai nằm ngủ,…
-VD:Câu thơ chỉ có tiếng đàn ngân
nga/với một dòng sông lấp loáng sông Đà
gợi lên 1 hình ảnh đẹp, thể hiện sự gắn
bó,hoà quyện giữa con người với thiên
nhiên,giữa ánh trăng với dòng sông
- Cả công trường say ngủ cạnh dòng
sông/những tháp khoan nhô lên trời
ngẫm nghĩ/ những xe ủi xe ben sóng vai
nhau nằm nghĩ/biển sẽ nằm bỡ ngỡ giữa
cao nguyên/ Sông Đà chia ánh sáng đi
muôn ngả.
* ND: Cảnh đẹp kì vĩ của công trường
thuỷ điện sông Đà cùng với tiếng đàn
ba-la-lai-ca trong ánh trăng và ước mơ
về tương lai tươi đẹp khi công trình
hoàn thành
- 3 HS thực hiện.
- HS luyện đọc


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 7

- Hướng dẫn đọc diễn cảm khổ 3, chú ý
nhấn giọng các từ ngữ nối liền,nằm bỡ ngỡ,
chia muôn ngả,lớn, đầu tiên.
- HS luyện đọc diễn cảm
- HS HTL 2 khổ - HS giỏi HTL cả bài.
- Nêu nội dung bài thơ.
3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
- GV nhận xét tiết học.

Năm học: 2019 - 2020

- HS đọc thi giữa các tổ.
- 2-3 HS nêu nội dung chính bài thơ.

-------------------------------------------------Luyện từ và câu
TỪ NHIỀU NGHĨA

Tiết 13:
I. Mục tiêu:
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Nắm được kiến thức sơ giản về từ nhiều nghĩa (ND ghi nhớ).
2. Kĩ năng:
- Nhận biết được từ mang nghĩa gốc, từ mang nghĩa chuyển trong các câu văn có dùng
từ nhiều nghĩa (BT1, Mục III); tìm được VD về sự chuyển nghĩa của 3 trong số 5 từ
chỉ bộ phận cơ thể người và động vật (BT2).
3. Thái độ
- Ý thức sử dụng từ nhiều nghĩa khi nói , viết, có ý thức học tập.
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
- Bảng phụ viết sẵn bài tập 1, 2 ( phần nhận xét )
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của giáo viên

1* KTBC: ( 5p)
- Gọi HS làm bài tập 2( đặt câu phân biệt
nghĩa từ đồng âm )
2. Bài mới: ( 30p)
- Giới thiệu bài
* Bài 1:
- GV gọi HS nêu yêu cầu và nội dung của
bài tập 1 trên bảng phụ.
- GV yêu cầu HS tự làm bài, nhắc HS dùng
bút chì nối từ với nghĩa thích hợp ở cột b.
- Gọi HS đọc lại bài tập sau khi hoàn
thành.
* Bài 2:
- GV gọi HS nêu yêu cầu BT
- HS trao đổi theo cặp để làm bài.
+ Nghĩa của các từ tai, răng, mũi ở bài
tập 2 có gì khác nghĩa của chúng ở bài tập
1?

Hoạt động của học sinh

- Kiểm tra 3 HS.
- HS cả lớp lắng nghe
- HS nêu yêu cầu
- Cả lớp tự hoàn thành bài tập 1.
- 1 HS đọc bài làm.
Tai – nghĩa a; răng – nghĩa b; mũi – nghĩa
c.
- 1 HS nêu
- HS trao đổi ý kiến
- HS phát biểu:


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 7

+ Nghĩa của các tư: tai, răng, mũi ở bài
tập 1 và bài tập 2 có gì giống nhau ?
Ghi nhớ
- Yêu cầu HS đọc ghi nhớ
- HS đọc thuộc nội dung cần ghi nhớ.
Luyện tập
* Bài 1:
- HS nêu yêu cầu đề bài.
- GV yêu cầu HS gạch một gạch dưới từ
mang nghĩa gốc, gạch hai gạch dưới từ
mang nghĩa chuyển.
- HS làm bài trên bảng.
* Bài 2:
- HS nêu yêu cầu đề bài
- GV nhận xét chẳn hạn: lưỡi: lưỡi hái,
lưỡi cày,….
3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
- GV nhận xét tiết học.

Năm học: 2019 - 2020

- 2 HS nhắc lại
- Lớp đọc thầm

- HS nêu yêu cầu
- HS làm bài vào vở.
- HS làm bảng
- HS chữa bài
- HS nêu yêu cầu
- HS làm bài và trả lời trước lớp
- HS tìm sự chuyển nghĩa của các từ:
Lưỡi, miệng, cổ, tay, lưng.

----------------------------------------------Tập làm văn
LUYỆN TẬP TẢ CẢNH

Tiết 13:
I. Mục tiêu:
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Xác định được phần mở bài, thân bài, kết bài của bài văn (BT1);hiểu mối liên hệ về
nội dung giữa các câu và biết cách viết câu mở đoạn ( BT2, BT3).
2. Kĩ năng:
- Viết và chọn được câu mở đoạn cho đoạn văn, phân biệt mở bài và mở đoạn
3. Thái độ
- Học sinh có ý thức học tập
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
- Ảnh minh hoạ vịnh Hạ Long. Bảng phụ, phấn viết.
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của giáo viên

1.Bài cũ: ( 5p)
- HS trình bày dàn ý bài văn miêu tả cảnh
sông nước- BT2 TLV trước.
2. Bài mới: ( 30p)
GTB: GV nêu mục tiêu.
.Hướng dẫn HS luyện tập:
Bài tập 1: HS tiếp nối đọc BT
- HS nêu yêu cầu BT.
- HS thảo luận nhóm 4.

Hoạt động của học sinh

- 2 HS trình bày.
- HS lắng nghe.
- 2 HS tiếp nối thực hiện.
a/Mở bài:Vịnh Hạ Long là một thắng
cảnh có một không hai của nướcViệt


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 7

- GV nhận xét, chốt ý đúng.

Bài tập 2:HS nêu yêu cầu bài
- HS làm bài cá nhân.
- GV nhận xét .

Bài tập 3:HS nêu y/cầu bài.
- HS làm bài cá nhân.
- GV nhận xét.
3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
- Về nhà h/thành bài còn lại

Năm học: 2019 - 2020

Nam.
Thân bài: Gồm 3 đoạn tiếp theo,mỗi
đoạn tả một đặc điểm của cảnh.
Kết bài: Câu văn cuối ( Núi non s óng
nước….mãi mãi giữ gìn)
b/ Phần thân bài gồm có 3 đoạn:
- Đoạn 1: Tả sự kì vĩ của vịnh Hạ Long
với hàng nghìn hòn đảo.
- Đoạn 2: Tả vẻ duyên dáng của vịnh Hạ
Long.
- Đoạn 3: Tả những nét riêng biệt, hấp
dẫn của Hạ Long qua mỗi mùa.
c/ Các câu văn in đậm có vai trò mở đầu
mỗi đoạn, nêu ý bao trùm toàn đoạn. Xét
trong toàn bài, những câu văn đó còn có
tác dụng chuyển đoạn, nối kết các đoạn
với nhau.
- HS nêu yêu cầu.
Đoạn 1: Điền câu b,vì câu này nêu được
cả 2 ý trong đoạn văn:Tây Nguyên có
núi cao và rừng dày.
Đoạn 2: Điền câu c vì câu này nêu được
ý chung của đoạn văn: Tây Nguyên có
những thảo nguyên rực rỡ muôn màu
sắc.
- HS làm bài cá nhân .Lớp nhận xét.

------------------------------------------------Thứ tư ngày 23 tháng 10 năm 2019
Toán
KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN ( t )

Tiết 33:
I. Mục tiêu:
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Nhận biết ban đầu về khái niệm số thập phân (Ở các dạng thường gặp)
- Cấu tạo của số thập phân có phần nguyên và phần thập phân.
2. Kĩ năng:
- Đọc, viết các số thập phân (các dạng đơn giản thường gặp).
- Ghi nhớ cấu tạo số thập phân nhận biết phần nguyên phần thập phân. HS làm các bài
1, 2
3. Thái độ


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 7

Năm học: 2019 - 2020

- Yêu thích môn toán, chủ động học tập tiếp thu kiến thức
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
- Bảng phụ, phấn viết,….
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ: ( 5p)
- Gọi HS viết số thập phân:
- 4g =

35
m = …m
100

4
kg = ….kg
1000

2. Bài mới : ( 30p)
Giới thiệu khái niệm về STP (tt):
a/ Ví dụ:
- GV treo bảng phụ viết sẵn bảng như
SGK.HS đọc- GV viết lên bảng:
7
2m 7dm = 2 m
10

-GV giới thiệu: 2m 7dm hay 2

7
m được
10

viết thành: 2,7m
- GV giới thiệu: 2,7m đọc là hai phẩy bảy
mét
- GV viết : 8m 56cm = 8

56
m = 8,56 m
100

Đọc: 8,56m đọc là tám phẩy năm mươi
sáu mét.
*Tương tự: 0m 195cm =

195
m = 0,195m
1000

* GV kết luận: các số: 2,7 ; 8,56; 0,195
cũng là các số thập phân.
b/Cấu tạo của số thập phân:
- Qua ví dụ HS rút ra cấu tạo của STP :
+ Mỗi STPgồm 2 phần:Phần nguyên và
phần thập phân,chúng được phân cách bởi
dấu phẩy
+ Những chữ số ở bên trái dấu phẩy thuộc
về phần nguyên,những chữ số ở bên phải
dấu phải thuộc về phần thập phân.
Luyện tập thực hành:
Bài 1: Hs nêu yêu cầu BT
- Bài 2: HS nêu cầu bài tập
3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
- GV nhận xét tiết học
- Chuẩn bị bài: Đọc, viết số thập phân

- 2 HS lên bảng thực hiện.
- Lớp nhận xét.

- HS lắng nghe.
- HS đọc và viêt số : 2,7m
- HS đọc và viết số : 8,56m
- HS đọc và viết số: 0,195m

VD1:

8 , 56

Phần nguyên
phần thập phân
8,56 đọc là: tám phẩy năm mươi sáu.
VD2:
90, 638
phần nguyên
phần thập phân
90,638 đọc là: chín mươi phẩy sáu trăm
ba mươi tám.
- HS thực hiện.
- Lớp nhận xét.
- HS thảo luận nhóm đôi.
- Đại diện nhóm trình bày kết quả:
9
45
= 5,9
; 82
= 82,45
10
100
225
810
= 810, 225
1000

5


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 7

Năm học: 2019 - 2020

-------------------------------------------------Thể dục
GIÁO VIÊN CHUYÊN DẠY
--------------------------------------------------Tiếng anh
GIÁO VIÊN CHUYÊN DẠY( 2tiết)
--------------------------------------------------Thứ năm ngày 24 tháng 10 năm 2019
Âm nhạc
GIÁO VIÊN CHUYÊN DẠY
-------------------------------------------------Toán
Tiết 34: HÀNG CỦA SỐ THẬP PHẬN. ĐỌC, VIẾT SỐ THẬP PHÂN
I. Mục tiêu:
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Học sinh nắm được tên các hàng của số thập phân.
- Nắm được cấu tạo của số thập phân, ở phần nguyên các chữ số càng gần dấu phẩy
càng nhỏ, phần thập phân các chữ số càng gần dấu phẩy càng lớn
2. Kĩ năng:
- Biết đọc, viết số thập phân, chuyển số thập phân thành hỗn số có chứa phân số thập
phân.
- HS làm được các bài 1. bài 2(a,b).
3. Thái độ
- Yêu thích môn toán, chủ động học tập
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
- Bảng phụ, bảng nhóm.
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của giáo viên

1.Bài cũ: ( 5p)
- HS làm bài tập 3/37.
2.Bài mới: ( 30p)
GTB: GV nêu yêu cầu tiết học.
Giới thiệu các hàng,giá trị của các chữ số
ở các hàng và cách đọc, viết số thập phân:
-Phần nguyên các số thập phân gồm các
hàng nào?
-Phần thập phân của số thập phân gồm
các hàng nào?
- Mối quan hệ giữacác đơn vị của hai hàng
liền nhau.
b, Hướng dẫn HS nêu được cấu tạo của
từng phần trong số thập phân rồi đọc số đó.
Như c,Tương tự như phần b đối với số

Hoạt động của học sinh

- 2 HS lên bảng thực hiện.
- Lớp nhận xét.

- Hàng đơn vị, chục,trăm,nghìn..
-Phần mười,phần trăm, phần nghìn,….
- Mỗi đơn vị của một hàng bằng 10 đơn
vị của hàng thấp hơn liền sau hoặc bằng
1
đơn vị của hàng cao hơn liền trước.
10

- HS thực hiện nêu cách đọc.
- Lớp nhận xét.
- 2-3 HS thực hiện nêu kết luận.


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 7

Năm học: 2019 - 2020

thập phân 0,1985.
*Kết luận:Muốn đọc một số thập phân,ta
đọc lần lượt từ hàng cao đến hàng
thấp:Trước hết đọc phần nguyên, đọc dấu
“phẩy” sau đó đọc phần thập phân.Muốn
viết một số thập phân,ta viết lần lượt từ
hàng cao đến hàng thấp:Trước hết viết
phần nguyên,viết dấu “phẩy”,sau đó viết
phần thập phân.
- HS thực hiện.
Thực hành:
- Lớp nhận xét, bổ sung.
Bài 1: HS nêu yêu cầu BT.
- HS thực hiện.
-Yêu cầu HS làm cá nhân.
- Đại diện nhóm trình bày kết quả.
Bài 2: (a,b) HS nêu yêu cầu. HS thảo luận - Các nhóm nhận xét.
nhóm 4.
3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
- Chuẩn bị bài Luyện tập
-----------------------------------------------Tiếng anh
GIÁO VIÊN CHUYÊN DẠY
--------------------------------------------------Luyện từ và câu
Tiết 14:
LUYỆN TẬP VỀ TỪ NHIỀU NGHĨA
I. Mục tiêu:
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Nhận biết được nghĩa chung và các nghĩa khác nhau của từ chạy (BT1, BT2);hiểu
nghĩa gốc của từ ăn và hiểu được mối liên hệ giữa nghĩa gốc và nghĩa chuyển trong
các câu ở BT3.
2. Kĩ năng:
- Đặt được câu để phân biệt nghĩa của các từ nhiều nghĩa là động từ (BT4).
3. Thái độ
- Sử dụng từ nhiều nghĩa khi nói , viết, Yêu thích môn học
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
Bảng phụ, phấn viết.
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của giáo viên

1. Bài cũ: ( 5p)
- Thế nào là từ nhiều nghĩa? Cho ví dụ.
- GV nhận xét.
2. Bài mới: ( 30p)
GTB: GV nêu yêu cầu tiết học
Hướng dẫn HS luyện tập:
Bài 1: HS nêu yêu cầu BT.
- HS làm cá nhân.

Hoạt động của học sinh

- 2 HS lên bảng trả lời.
- Lớp nhận xét.
- HS lắng nghe.
- HS thực hiện.
- Lớp nhận xét:
(1)→ (d); (2) → (c); (3) → (a);(4)→(b)


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 7

- GV nhận xét ,chốt ý đúng.
Bài 2: HS nêu yêu cầu BT.
- HS thảo luận nhóm đôi.
- GV nhận xét, chốt ý đúng.
Bài 3: HS nêu yêu cầu BT.
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4.
- GV nhận xét. Tuyên dương.
Bài 4: HS nêu yêu cầu BT.
- Yêu cầu HS làm cá nhân.
- GV nhận xét, chốt ý đúng.

Năm học: 2019 - 2020

- HS thực hiện.
- HS thảo luận nhóm đôi.
- Đại diện nhóm trình bày kết quả:
Chạy: Sự vận động nhanh.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS thực hiện.
- Đại diện nhóm trình bày kết quả:
* Từ ăn trong câu c được dùng với nghĩa
gốc (ăn cơm).
- Các nhóm khác nhận xét.
- HS thực hiện.
+ Nghĩa 1: Bé Thơ đang tập đi.
+ Nghĩa 2: Mẹ nhắc Nam đi tất vào cho
ấm.
VD về lời giải phần b:
+ Nghĩa 1: Chú bộ đội đứng gác.
+ Nghĩa 2: Trời đứng gió.
- Lớp nhận xét, bổ sung.

3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
- Về nhà hoàn thành các bài tập còn lại.
- Chuẩn bị bài sau : MRVT: Thiên nhiên.
- GV nhận xét tiết học.
-----------------------------------------------Thứ sáu ngày 25 tháng 10 năm 2019
Toán
Tiết 35:
LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Chuyển phân số thập phân thành hỗn số.
- Chuyển phân số thập phân thành số thập phân.
2. Kĩ năng:
- HS làm các bài trên lớp: Bài 1, bài 2( 3 phân số thứ 2, 3, 4); bài 3.
3. Thái độ
- Yêu thích môn toán
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
- Bảng phụ, bảng con, phấn viết.
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của giáo viên

1. Bài cũ: ( 5p)
- Nêu cách đọc và viết số thập phân.
- Đọc các số thập phân sau: 78,478;
212,49.
2. Bài mới: ( 30p)
GTB: GV nêu cầu tiết học.
Hướng dẫn Hs luyện tập:
Bài 1: HS nêu yêu cầu bài tập.

Hoạt động của học sinh

- 2 HS lên bảng thực huện.
- Lớp nhận xét.

- HS thực hiện.
- HS tìm cách chuyển.


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 7
162
-Gv viết lên bảng phân số
và yêu cầu
10

Hs tìm cách chuyển phân số thành hỗn số.
- GV khẳng định như SGK .
- Yêu cầu HS làm cá nhân.
- GV nhận xét.
Bài 2: HS nêu yêu cầu bài tập.
- HS thảo luận nhóm 4.
- Đại diện nhóm trình bày kết quả.
- GV nhận xét.
Bài 3: HS nêu yêu cầu bài tập.
-GV hướng dẫn cách làm mẫu cho HS:
2,1m = 2

1
m =2m 1dm =21dm
10

Năm học: 2019 - 2020

- Lớp nhận xét,bổ sung.
-2 HS lên bảng thực hiện.
734
4 5608
8 605
5
73 ;
56
;
6
10
10 100
100 100
100

- Lớp nhận xét.
- HS thực hiện.
- Đại diện nhóm trình bày kết quả:
834
1954
2167
83,4;
19,54;
= 2,167
10
100
1000

- Các nhóm khác nhận xét.
- HS thực hiện nêu yêu cầu.
- Đại diện nhóm trình bày kết quả:
2,1m = 21dm ; 5,27m = 527 cm
8,3m = 830 dm ; 3,15m = 315 cm
- Các nhóm khác nhận xét.

- HS thảo luận nhóm đôi .
- Đại diện nhóm trình bày kết quả.
- GV nhận xét.
3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
- Chuẩn bị bài sau:Số TP bằng nhau.
--------------------------------------------Chính tả
Tiết 7:
DÒNG KINH QUÊ HƯƠNG
I. Mục tiêu:
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Nghe viết đúng chính tả, đúng mẫu chữ bài chính tả
2. Kĩ năng:
- Viết đúng bài CT; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
- Tìm được từ thích hợp để diền cả vào 3 chỗ trống trong đoạn thơ (BT2); thực hiện
được 2 trong 3 ý (a, b, c) của BT3.
3. Thái độ
- Biết yêu quý vẻ đẹp của quê hương, tự hào về vẻ đẹp quê hương.
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
- Bài tập 2 viết sẵn trên bảng phụ.
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của giáo viên

1* KTBC: ( 5p)
- HS viết các từ: lưa thưa, thửa ruộng, con
nương, tưởng tượng, quả dừa.
- Nêu nhận xét về quy tắc đánh dấu thanh
trên các tiếng có nguyên âm đôi ưa, ươ ?
2. Bài mới: ( 30p)
- giới thiệu bài
a Nghe - viết:

Hoạt động của học sinh

- 2 HS viết bảng lớp.
- 2 HS trả lời.
- Lắng nghe


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 7

- HS đọc bài chính tả trong SGK.
- Lớp đọc thầm trả lời câu hỏi:
+ Những hình ảnh nào cho thấy dòng kinh
rất thân thuộc với tác giả ?
Hướng dẫn viết từ khó
- Y/ cầu HS nêu các từ khó viết, dễ lẫn khi
viết chính tả.
- Yêu cầu HS đọc, viết các từ ngữ vừa tìm
được
Viết chính tả
- GV đọc cho HS viết theo tốc độ quy định,
mỗi dòng đọc từ 1,2 lượt – Nhắc HS ngồi
viết đúng tư thế.
- Soát lỗi và nhận xét:
- GV đọc toàn bài, HS soát lỗi
Hướng dẫn làm bài tập chính tả
* Bài tập 2:
- GV chia nhóm
- HS nêu yêu cầu bài tập
- GV đính bảng phụ lên bảng
- Nêu nhận xét về cách đánh dấu thanh ở
các tiếng chứa nguyên âm iê ?
- Sửa bài theo lời giải đúng.
* Bài tập 3:
- HS nêu yêu cầu đề bài
- Yêu cầu HS tự làm bài.
3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
- GV nhận xét tiết học

Năm học: 2019 - 2020

- Cả lớp đồng thầm
- HS trả lời câu hỏi .

- HS tìm và nêu các từ khó.
- 3 HS viết bảng, HS dưới lớp viết vở
nháp.
- Nghe đọc và viết bài.

- Đôi bạn đổi vở cho nhau dùng bút chì
gạch chân lỗi sai , ghi số lỗi ra lề vở.
- 2 nhóm, thảo luận tìm vần cần điền.
- HS đọc bài đã hoàn chỉnh.
- HS điền vần
- Lớp sửa bài
- 1 HS nêu
- Cả lớp
- 2 HS nêu

-----------------------------------------------Tập làm văn
Tiết 14:
LUYỆN TẬP TẢ CẢNH
I. Mục tiêu:
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Biết chuyển một phần dàn ý (thân bài) thành đoạn văn miêu tả cảnh sông nước rõ
một số đặc điểm nổi bật, rõ trình tự miêu tả.
2. Kĩ năng:
- Thực hành chuyển một phần dàn ý thành đoạn văn, biết dùng từ đặt câu, liên tưởng
để câu văn có hình ảnh
3. Thái độ
- Học sinh yêu thích môn học
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
- Dàn ý của bài văn tả cảnh sông nước tuần trước. Bảng phụ, phấn viết.


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 7

Năm học: 2019 - 2020

III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ: ( 5p)
- Nêu vai trò của câu mở đoạn trong mỗi
- HS lên bảng thực hiện.
đoạn và trong bài văn, đọc câu mở đoạn
- Lớp nhận xét.
của em
2. Bài mới: ( 30p)
GTB: GV nêu yêu cầu tiết học.Ghi đề bài
lên bảng: Luyện tập tả cảnh.
Hướng dẫn HS luyện tập:
- GV kiểm tra dàn ý bài văn tả cảnh sông
nước của HS
- HS thực hiện.
- HS đọc đề bài và gợi ý làm bài.
- HS lắng nghe.
Lưu ý:
+Phần thân bài có thể gồm nhiều đoạn tả
một đặc điểm hoặc một bộ phận của
cảnh.Nên chọn một phần tiêu biểu thuộc
thân bài- để viết một đoạn văn.
+ Trong mỗi đoạn thường có một câu văn
- HS thực hiện viết đoạn văn.
nêu ý bao rùm từng đoạn.
- HS tiếp nối nhau đọc đoạn văn.
+ Các câu trong đoạn phải cùng làm nỗi
- Cả lớp bình chọn người viết đoạn văn tả
bật đặc điểm của cảnh và thể hiện được
cảnh sông nước hay nhất, có nhiều ý
cảm xúc của người viết.
mới ,sáng tạo.
- Yêu cầu HS viết đoạn văn.
- GV nhận xét một số doạn văn.
3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
-Xem trước yêu cầu và gợi ý tiết TLV tuần
8.
---------------------------------------------------Tiết 14:
SINH HOẠT LỚP TUẦN 7
THÂN THIỆN VỚI BẠN BÈ, NHƯỜNG NHỊN EM NHỎ

Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
1 .Nhận xét tình hình lớp trong tuần 7: (10p)
- Lớp trưởng điều khiển buổi sinh hoạt.
- Lớp trưởng nhận xét chung.
- GV tổng kết chung:
-Đi học chuyên cần, ra vào lớp đúng giờ, duy
trì sinh hoạt 15 phút đầu giờ
-HS ngoan, lễ phép, biết giúp đỡ bạn yếu, tính
tự giác được nâng cao hơn.
- Các em có ý thức học tập tốt, chuẩn bị bài
trước khi đến lớp, hăng hái phát biểu xây dựng
bài.Bên cạnh đó còn một số học sinh tiếp thu
bài chậm, chưa chăm chỉ

Ho¹t ®éng cña häc sinh


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 7

-Tham gia sinh hoạt Đội đầy đủ.
2 .Kế hoạch tuần 8:
- Đi học chuyên cần, đúng giờ, chuẩn bị bài
đầy đủ trước khi đến lớp
- Tham gia sinh hoạt Đội đầy đủ,
- Vệ sinh trường, lớp sạch sẽ
B. THÂN THIỆN VỚI BẠN BÈ, NHƯỜNG
NHỊN EM NHỎ (20p)
Hoạt động 1 : Giới thiệu bài
- GV giới thiệu bài “Thân thiện với bạn bè,
nhường nhịn em nhỏ”.
Hoạt động 2 : Nhận xét hành vi
Bước 1: GV tổ chức cho HS thực hiện phần
Quan sát tranh, SHS trang 8, 9.
Bước 2 : HS trình bày kết qu
- GV kết luận nội dung theo từng tranh :
- Tranh 1: Bạn nữ đang xem ca nhạc nhưng vẫn
vui vẻ nhường em trai xem phim hoạt hình >
Bạn biết nhường nhịn, yêu quý em.
- Tranh 2: Hai bạn nữ thấy em nhỏ bị ngã đã kịp
thời nâng em dậy, lời hỏi thăm rất tình cảm >
Hai bạn đã biết cách giúp đỡ em nhỏ.
- Tranh 3: Bạn nữ cho bạn nam mượn bút khi bút
của bạn nam bị hỏng > Bạn nữ biết quan tâm,
giúp đỡ bạn bè đúng lúc.
- Tranh 4 : Các bạn nam tranh chỗ chơi của các
em nhỏ, dọa nạt các em > Các bạn không
nhường nhịn em nhỏ.
Bước 3 : GV hướng dẫn HS rút ra nội dung lời
khuyên, SHS trang 10.
Bước 4 : GV liên hệ nội dung lời khuyên với
thực tế của HS.
Hoạt động 3 : Bày tỏ ý kiến
Bước 1: GV tổ chức cho HS thực hiện bài tập 1
Bước 2 : HS trình bày kết quả.
GV kết luận từng trường hợp:
Trung vui vẻ rủ em trai chơi cùng. > Trung biết
cách quan tâm, chia sẻ với em nhỏ.
Tuấn mải xem ti vi, em gái hỏi bài bạn gắt
gỏng không giúp. > Tuấn không có ý thức giúp
đỡ em nhỏ.
Các bạn lớp 5A hào hứng biểu diễn chúc mừng
ngày Tết thiếu nhi 1- 6. > Các bạn chủ động
quan tâm tới các em nhỏ.

Năm học: 2019 - 2020

QS tranh
Thảo luận theo nhóm, đại diện nhóm
nêu kết quả nội dung từng tranh.

Đọc lại lời khuyên SHS.
Theo dõi

Trao đổi theo bàn, nêu ý kiến của
mình.

Nêu miệng nối tiếp ý kiến của cá
nhân.


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 7

Lan chỉ giúp đỡ bạn khi bạn cho mình một thứ
gì đó. >Lan chưa có ý thức giúp đỡ bạn bè.
Bước 3 : GV liên hệ với thực tế của HS.
Hoạt động 4 : Trao đổi, thực hành
Bước 1: GV tổ chức cho HS thực hiện bài tập 2
Bước 2 : HS trình bày kết quả
- GV kết luận từng trường hợp :
- Khi thấy bạn Vũ bị ốm, Hùng đã sang thăm
bạn, ân cần hỏi thăm bạn > Hùng biết cách
quan tâm tới bạn bè
- Bạn Hằng không cho em bé hàng xóm mượn
con búp bê > Hằng không có ý thức quan tâm
tới em nhỏ.
Bước 3 : GV liên hệ với thực tế của HS.
Hoạt động 5 : Trao đổi, thực hành
Bước 1 : GV tổ chức cho HS thực hiện bài tập
3.
Bước 2 : HS trình bày kết quả.
- GV nhận xét và động viên HS theo từng tình
huống.
Bước 3 : GV liên hệ với thực tế của HS.
3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
-Xem trước yêu cầu và gợi ý tiết TLV tuần 8.

Năm học: 2019 - 2020

Liên hệ,nhận xét, bổ sung.

Hoạt động theo bàn, đại diện đóng
vai thể hiện tình huống
1,2 Hs nhắc lại .

----------------------------------------------------------------

Khoa học
Tiết 13: PHÒNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT
I. Mục tiêu:
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Biết nguyên nhân và cách phòng bệnh sốt xuất huyết.
2. Kĩ năng:
- Giữ VS nhà ở và môi trường xung quanh ,diệt muỗi,diệt bọ gậy, kĩ năng tự bảo vệ và
đảm nhận trách nhiệm giữ VS môi trường xung quanh nơi ở.
3. Thái độ
- Có ý thức vệ sinh phòng bệnh ở gia đình.


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 7

Năm học: 2019 - 2020

II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
- Tranh SGK(phóng to), bảng nhóm.
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của giáo viên

1.Kiểm tra bài cũ: ( 5p)
+ Nguyên nhân gây ra bệnh sốt rét là gì ?
+ Bệnh lây từ người qua người bằng con
đường nào ?
- Nhận xét .
2.Dạy bài mới: ( 30p)
Giới thiệu bài:
HĐ1:Làm việc SGK
- GV chia lớp thành các nhóm
- GV yêu cầu nhóm quan sát và đọc thông
tin trang 28 SGK và chọn câu trả lời đúng.
- Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi
- Nhóm trình bày
- GV chốt ý và cho vài em nhắc lại
HĐ2: Quan sát
- Yêu cầu HS quan sát hình 2,3 và 4 SGK
và trả lời câu hỏi
+ Hãy cho biết nội dung từng hình ?
+ Hãy giải thích việc làm của từng hình
trong phòng chống bệnh sốt xuất huyết ?
- GV kết luận :Cách tốt nhất để dập dịch
sốt xuất huyết là tập trung xử lí các nơi
chứa nước có bọ gậy , tổ chức phun hoá
chất diệt muỗi truyền bệnh theo đúng qui
định dịch tễ
3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
- Nhận xét tiết học, chuẩn bị bài Phòng
bệnh viêm não.

Hoạt động của học sinh

- 4 em lên bảng thực hiện.
- Lớp nhận xét.

- Thảo luận theo nhóm 4 làm việc theo
yêu cầu của GV
- Nhóm ghi chép kết quả thảo luận trên
phiếu
- Đại diện nhóm trình bày
- Các nhóm khác nhận xét , bổ sung
- 2 HS nhắc lại .
- Quan sát hình , trả lời câu hỏi.
*Hình 2 : Bể nước có nắp đậy bạn nữ
đang quét sân , nam đang khơi thông cống
rãnh
( để ngăn không cho muỗi đẻ trứng ).
*Hình 3: 1bạn ngủ có màn, kể cả ban
ngày
( ngăn không cho muỗi đốt vì muỗi vằn
đốt cả ban ngày lẫn ban đêm).
*Hình 4:Chum nước có nắp đậy (để ngăn
không cho muỗi đẻ trứng ).
- 2 em nhắc lại ghi nhớ

----------------------------------------------Khoa học
Tiết 14: PHÒNG BỆNH VIÊM NÃO
I. Mục tiêu:
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Biết nguyên nhân và phòng tránh bệnh viêm não.
2. Kĩ năng:
- Giữ VS nhà ở,dọn sạch chuồng trại gia súc và môi trường xung quanh; không để ao
tù,nước đọng;diệt muỗi,diệt bọ gậy.
- Phòng tránh bệnh viêm não


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 7

Năm học: 2019 - 2020

3. Thái độ
- Học sinh có ý thức phòng bệnh, vệ sinh môi trường
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
- Tranh ảnh SGK, phiếu học tập.
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

A.Bài cũ: ( 5p)
- Nêu nguyên nhân gây ra bệnh sốt xuất
- 2 HS lên bảng thực hiện.
huyết.
- Lớp nhận xét.
- Nên làm gì để phòng bệnh sốt xuất
huyết?
- HS lắng nghe.
B. Bài mới: ( 30p)
- HS thảo luận nhóm 4.
1- GTB: GV nêu yêu cầu tiết học
- Đại diện nhóm trả lời câu hỏi (Nhóm
2. Hướng dẫn tìm hiểu bài:
nào xong trước thì trả lời trước).
Hoạt động 1: Trò trơi “Ai nhanh ,ai
* 1- c ; 2-d ; 3-b ; 4- a
đúng”?
- Các nhóm khác nhận xét .
Mục tiêu:Nêu tác nhân lây truyền bệnh
viêm não.
- HS thảo luận nhóm đôi.
-HS nhận ra sự nguy hiểm của bệnh viêm
- Đại diện nhóm trả lời.
não.
H-1: Em bé ngủ có màn,kể cả ban ngày.
*GV phổ biến cách chơi và luật chơi.
H-2: Em bé đang tiêm thuốc để phòng
- Mọi thành viên trong nhóm đều đọc các
bệnh viêm não.
câu hỏi và câu trả lời SGK/30, tìm xem
H-3: Chuồng gia súc được làm cách xa
mỗi câu hỏi ứng với câu trả lời nào.
nhà ở.
Hoạt động 2: Quan sát và thảo luận.
H-4: Mọi người đang làm vệ sinh môi
Mục tiêu: Biết cách phòng bệnh viêm não. trường xung quanh nhà ở:quét dọn, khai
- Có ý thức trong việc ngăn chặn không
thông cống rảnh,dọn sạch những nơi đọng
cho muỗi sinh sản và đốt người.
nước…
- HS quan sát các hình 1, 2, 3, 4SGK/30,31 * Để phòng bệnh viêm não là giữ vệ sinh
trả lời câu hỏi:
nhà ở, dọn sạch chuồng trại gia súc và
+ Chỉ và nói về nội dung của từng hình.
môi trường xung quanh;không để ao tù
+ Giải thích tác dụng của việc làm trong
,nước đọng,diệt muỗi,diệt bọ gậy.Cần có
từng hình đối với việc phòng tránh bệnh
thói quen ngủ màn.
viêm não.
*Chúng ta nên làm gì để phòng bệnh viêm
não?
3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
- Để phòng bệnh viêm não các em nên làm
gì?
-----------------------------------------------Địa lí
Tiết 7: ÔN TẬP
I. Mục tiêu:
- Sau bài học , học sinh có khả năng:


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 7

Năm học: 2019 - 2020

1. Kiến thức:
- Xác định và mô tả được vị trí nước ta trên bản đồ.
- Biết hệ thống hoá các kiến thức đã học về địa lí tự nhiên Việt Nam ở mức độ đơn
giản; đặc điểm chính của các yếu tố tự nhiên như địa hình, khí hậu,sông ngòi,đất
,rừng.
2. Kĩ năng:
- Nêu tên và chỉ được vị trí một số dãy núi, đồng bằng, sông lớn, các đảo, quần đảo
của nước ta trên bản đồ.
3. Thái độ
- Học sinh chủ động học tập, yêu thích môn học.
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
- Bản đồ địa lí Việt Nam. Bảng phụ , phấn viết.
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của giáo viên

1. Bài cũ:(5p)
* GV nhận xét.
2. Bài mới: (25p)
GTB: Ôn tập
Hướng dẫn ôn tập:
a/ Quan sát lược đồ Việt Nam trong khu
vực Đông nam Á, chỉ trên lược đồ và mô
tả:
- Vị trí và giới hạn của nước ta.
- Vùng biển của nước ta.
- Một số đảo và quần đảo của nước ta:
b/ Quan sát lược đồ địa hình Việt Nam:
- Nêu tên và chỉ vị trí của các dãy núi:
- Nêu tên và chỉ vị trí các đồng bằng lớn ở
nước ta.
- Chỉ vị trí của sông Hồng, sông Đà, sông
Thái Bình, sông Mã, sông cả, sông Đà
Rằng, sông Đồng Nai, sông Tiền, sông
Hậu.
Hoạt động 2: Ôn tập về đặc điểm của các
yếu tố địa lí tự nhiên Việt Nam.
- Hs thảo luận nhóm 4 theo phiếu học tập.

Hoạt động của học sinh

- 3 HS lên bảng trả lời.
- Lớp nhận xét.

- HS thảo luận nhóm đôi .
- Từng HS lên thực hành,HS kia nhận xét.

- Quần đảo Trường Sa, quần đảo Hoàng
Sa; các đảo: Cát bà,Côn Đảo, Phú Quốc.
- Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn, các dãy
núi hình cánh cung.

Các yếu tố
tự nhiên
Địa hình
Khoáng sản
Khí hậu
Sông ngòi
Đất
Rừng

Đặc điểm chính


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 7

Năm học: 2019 - 2020

- HS thảo luận nhóm 4
- Đại diện nhóm trình bày kết quả.
- Các nhóm nhận xét, bổ sung.
Đặc điểm chính

Các yếu tố tự nhiên
Địa hình

Trên phần đất liền của nước ta:

3
diện
4

1
4

Khí hậu

tích là đồi núi, diện tích là đồng bằng

Khoáng sản

Nước ta có nhiều loại khoáng sản như
than, a-pa-tít,bô-xít,sắc,dầu mỏ,…trong
đó than là loại khoáng sản có nhiều nhất ở
nước ta.
Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc
nhưng ít sông lớn. Sông có lượng nước
thay đổi theo mùa và có nhiều phù sa.
- Nước ta có hai loại đất chính:
- Phe-ra-lít màu đỏ hoặc vàng tập trung ở
vùng núi.- Đất phù sa màu mỡ tập trung
ở đồng bằng.
- Nước ta có nhiều loại rừng nhưng chủ
yếu hai loại rừng chính:
- Rừng rậm nhiệt đới tập trung ở vùng đồi
núi. Rừng ngập mặn ở các vùng ven biển.

Sông ngòi

Đất

Rừng

3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
- Chuẩn bị bài: Dân số nước ta
----------------------------------------------Tiết 4:
Kĩ thuật

NẤU CƠM
I. Mục tiêu:
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Nắm được các bước nấu cơm
2. Kĩ năng:
- Biết cách nấu cơm.
- Biết liên hệ với việc nấu cơm ở gia đình.Không thực hành nấu cơm.
3. Thái độ
- Có ý thức làm việc giúp đỡ gia đình
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
- Phiếu học tập.
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của giáo viên

A.Bài cũ: ( 5p)
- Nêu những công việc chuẩn bị nấu ăn?

Hoạt động của học sinh

- 2 HS trả lời câu hỏi.


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 7

- Nêu cách chọn thực phẩm nhằm đảm bảo
đủ lượng, đủ chất dinh dưỡng trong bữa ăn?
- GV nhận xét , ghi điểm.
B. Bài mới: ( 30p)
1.GTB: Nấu cơm (tiết 1)
2.Tìm hiểu các cách nấu cơm ở gia đình:
- HS nêu các cách nấu cơm ở gia đình.
* Nấu cơm bằng soong, nồi trên bếp đun và
nấu cơm bằng nồi cơm điện như thế nào để
cơm chín đều,dẻo?
3. Tìm hiểu cách nấu cơm bằng soong:
*Thảo luận nhóm 4 trên phiếu học tập:
- Kể tên các dụng cụ, nguyên liệu cần chuẩn
bị để nấu cơm bằng…….
- Nêu các công việc chuẩn bị nấu cơm
bằng… và cách thực hiện:…………..
- Trình bày cách nấu cơm bằng ………
- Nêu ưu, nhược điểm của cách nấu cơm
bằng…………………………………..
* GV nhận xét.
Lưu ý :
-Nên chọn nồi có đáy dày,nấu cơm không bị
cháy và ngon cơm.
- Muốn nấu cơm được cơm ngon phải cho
lượng nước vừa phải.
- Có thể cho gạo vào nồi cơm ngay từ đầu
hoặc cũng có thể đun nước sôi rồi mới cho
gạo vào nồi.
3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
- GV nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị tiết sau học tiếp.

Năm học: 2019 - 2020

- Lớp nhận xét.

- Có 2 cách nấu cơm chủ yếu là :
+ Nấu cơm bằng soong hoặc nồi trên bếp.
+ Nấu cơm bằng nồi cơm điện.
- HS thực hiện.
- Đại diện nhóm trả lời phiếu học tập.
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS trả lời

------------------------------------------------TiÕt 4:

THANH LỊCH -VĂN MINH
Bài 3: THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN
I. MỤC TIÊU :
1. Học sinh nhận thấy cần biết cách ứng xử tế nhị, cảm thông và chia sẻ với người
khuyết tật, người gặp hoàn cảnh khó khăn.
2. Học sinh có kĩ năng :
- Chào hỏi lễ phép, thân thiện khi giao tiếp với người khuyết tật, người gặp hoàn cảnh
khó khăn.
- Biết cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ với những việc làm cụ thể, vừa sức với mình.
- Biết cách ứng xử tế nhị tránh làm tổn thương.


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 7

Năm học: 2019 - 2020

3. Học sinh chủ động thể hiện thái độ ứng xử tế nhị, cảm thông và chia sẻ với người
khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn ở mọi nơi, mọi lúc.
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC :
- Tranh minh hoạ trong sách HS.
- Video clip có nội dung bài học, đồ dùng bày tỏ ý kiến, sắm vai.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Tg

1 : Kiểm tra bài cũ
- §èi với người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó
khăn ta cần làm gì?
2.Bài mới:
20 Hoạt động 1 : Giới thiệu bài
GV giới thiệu bài học, ghi tên bài “Thương người
như thể thương thân”.
Hoạt động 2: Nhận xét hành vi.
Bước 1 : GV tổ chức cho HS thực hiện phần Đọc
truyện, Bước 2 : HS trình bày kết quả .
- GV kết luận theo các câu hỏi gợi ý sau :
- Bạn Lan đã hưởng ứng phong trào ủng hộ đồng
bào lũ lụt như thế nào ?
- Bạn Hùng đã nói gì khi thấy bạn Lan ủng hộ đồng
bào bão lụt ?
( Hùng nói: “Cậu mang những gì mà gói đẹp thế ? )
- Lan đã giúp Hùng hiểu ra điều gì ? (SHS tr.12)
- Với người khuyết tật, người gặp khó khăn ta phải
có thái độ thế nào ?
Bước 3: GV hướng dẫn HS rút ra nội dung lời
khuyên, SHS trang 13.
Bước 4: GV liên hệ nội dung lời khuyên với thực tế
của HS.
Hoạt động 3 : Nhận xét hành vi
Bước 1 : GV tổ chức cho HS thực hiện bài tập 1
Bước 2 : HS trình bày kết quả.
- GV kết luận theo từng trường hợp.
Bước 3: GV liên hệ thực tế HS .
Hoạt động 4: Trao đổi, thực hành .
Bước 1 : GV tổ chức cho HS thực hiện bài tập 2,
SHS trang 12.
Bước 2 : HS trình bày kết quả
- GV nhận xét và động viên HS
Bước 3 : GV liên hệ với thực tế của HS.
5
3,Củng cố - dặn dò.
- GV yêu cầu HS nhắc lại toàn bộ nội dung lời
khuyên

Ho¹t ®éng cña häc sinh

5

- Giúp đỡ người khuyết
tật .
- Tham gia các hoạt động
nhân đạo giúp đỡ người
khuyết tật.

Nêu miệng

(Lan mang mấy bộ quần
áo và một ít đồ dùng học
tập)
( Hùng nói: “Cậu mang
những gì mà gói đẹp thế ?
)
(Khi giúp đỡ người gặp
hoàn cảnh khó khăn phải
có thái độ ứng xử tế nhị,
trân trọng , để thể hiện
tình cảm chân thành của
mình)
(Phải thân thiện , cởi mở,
khi giúp đỡ phải chú ý cư
xử tinh tế, tránh làm tổn
thương ).
2-3 Hs đọc truyện, thảo
luận theo bàn, đại diện
nêu kết quả, nhận xét, bổ
sung.
- Hs nêu lại nối tiếp 4-5


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 7

- Chuẩn bị bài 4 : Tôn trọng người lao động

Năm học: 2019 - 2020

em.
- Học snh thực hiện theo
bàn .
- Hs đóng vai thể hiện
hành vi

------------------------------------------------------


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×