Tải bản đầy đủ

GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 5 NĂM HỌC 2019 2020 CHUẨN KTKN

Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 5

Năm học: 2019 - 2020

Thứ hai, ngày 7 tháng 10 năm 2019
CHÀO CỜ
-----------------------------------------------Toán
ÔN TẬP: BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI

Tiết 9:

Tiết 21:
I. Mục tiêu:
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Nắm được tên gọi, kí hiệu và quan hệ của các đơn vị đo khối lượng thông dụng.
2. Kĩ năng:
- Biết chuyển đổi các đơn vị đo độ dài và giải các bài toán với các số đo độ dài.
3. Thái độ
- HS yêu thích môn học, có ý thức học tập và vận dụng vào cuộc sống.
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.

- Bảng phụ; Bộ đồ dùng toán 5, bảng con.
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.Bài cũ( 5p)
- Học sinh lên làm bài tâp.
2.Dạy bài mới (30p)
a.Giới thiệu bài.
b.Thực hành
Bài 1:
1m bằng bao nhiêu dm ?
1m bằng bao nhiêu dam ?

2Hs làm bảng

- Y/c học sinh nêu mối quan hệ giữa các
đơn vị đo liền kề

b) Nhận xét: Hai đơn vị đo độ dài liền
nhau:
- Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé;
- Đơn vị bé bằng 110110 đơn vị lớn.
Hs nối tiếp làm
Cả lớp nhận xét

- Học sinh đọc yêu cầu bài 1
HS đọc đề bài.
a.

Bài 2: Viết số hoặc phân số thích hợp…
a) 1350 dm

b) 830dam

cm
3420cm

40km1
m
100

150mm

1
10

2 HS lên bảng làm bài
HS cả lớp làm bài vào vở

25km

1
m
1000

Bài 3: Tương tự
4037m
812cm

c)

35m 4dm
3 km 40m

2 Hs lên bảng làm
Cả lớp làm vào vở
Cả lớp sửa bài.


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 5

Năm học: 2019 - 2020

3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
- Gv nhận xét tiết học
- Xem bài Ôn Tập bảng đơn vị đo độ dài
--------------------------------------------Tập đọc
MỘT CHUYÊN GIA MÁY XÚC

Tiết 9:
I.Mục tiêu:
- Sau bài học, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Học sinh biết cách ngắt nghỉ, hiểu được một số từ ngữ trong bài.
- Trả lời được các câu hỏi 1,2,3.
-Tình cảm và tình hữu nghị của chuyên gia nước bạn với công nhân Việt Nam
2. Kĩ năng:
- Đọc lưu loát, diễn cảm bài văn thể hiện được cảm xúc về tình bạn, tình hữu nghị
của người kể chuyện với chuyên gia nước bạn.
3. Thái độ
- Có ý thức giữ gìn và phát huy tình hữu nghị giữa các dân tộc.
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
-Tranh minh họa bài đọc sgk; Bảng phụ.
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của GV

1.Bài cũ( 5p)
- Học sinh lên đọc bài và trả lời câu hỏi
2.Dạy bài mới(30p)
a.Giới thiệu bài.
b.Hdẫn Hs luyện đọc, tìm hiểu bài
-Luyệnđọc: 4đoạn
Hdẫn giọng đọc, ngắt nghỉ hơi, sửa phát
âm
Gv đọc diễn cảm toàn bài
-Tìm hiểu bài
Anh Thuỷ gặp anh A- lếch - xay ở đâu?
Dáng vẻ của anh A- lếch- xây có gì đặc
biệt khiến anh Thuỷ chú ý?

Hoạt động của HS

Hs đọc thuộc lòng Bài ca về trái đất, trả
lời câu hỏi

1Hs đọc toàn bài
Hs đọc nối tiếp đoạn
Hs đọc chú giải, giải nghĩa từ
Hs luyện đọc cặp
Anh Thuỷ gặp anh A- lếch- xây ở công
trường xây dựng
Anh A-lếch- xây có vóc người cao lớn,
mái tóc vàng óng ửng lên như một
mảng nắng , thân hình chắc và khoẻ
trong bộ quần áo xanh công nhân,
Cuộc gặp gỡ giữa hai người bạn đồng
khuôn mặt to chất phác.
nghiệp diễn ra như thế nào?
Cuộc gặp gỡ giữa 2 người bạn đồng
nghiệp rất cởi mở và thân mật, họ nhìn
Chi tiết nào làm cho em nhớ nhất?Vì sao? nhau bằng ánh mắt đầy thiện cảm, họ
Nêu nội dung của bài văn?
nắm tay nhau bằng bàn tay đầy dầu mỡ
c.Hdẫn Hs đọc diễn cảm
Anh Thuỷ và anh A- lếch xây. Họ rất
Gv đọc mẫu
hiểu nhau về công việc. Họ rất nói
chuyện rất cởi mở, thân mật .
Hs phát biểu
3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
Hs luyện đọc theo cặp


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 5

- Gv nhận xét tiết học
- Về nhà luyện đọc, chuẩn bị bài sau

Năm học: 2019 - 2020

Hs thi đọc

----------------------------------------------Kể chuyện
KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE ĐÃ ĐỌC

Tiết 5:
I. Mục tiêu:
- Sau tiết học , hs có khả năng
1.Kiến thức:
- Biết trao đổi về nội dung, ý nghĩa câu chuyện.
2. Kĩ năng:
- Kể lại được câu chuyện đã nghe, đã đọc ca ngợi hoà bình, chống chiến tranh.
3. Thái độ:
- Chăm chú nghe bạn kể, nhận xét được lời kể của bạn.
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh:
- Sách, báo, truyện gắn với chủ điểm hoà bình.
III. Tổ chức dạy học trên lớp:
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Hoạt động Khởi động (3’)
- Gọi HS kể lại câu chuyện “Tiếng vĩ cầm - HS kể lại theo tranh 2-3 đoạn câu
ở Mỹ Lai” và nêu ý nghĩa câu chuyện
chuyện
- Nhận xét.
- Giới thiệu bài.
2.Hoạt động tìm hiểu, lựa chọn câu chuyện phù hợp với yêu cầu tiết học: (8’)
* Mục tiêu: Chọn được câu chuyện đã nghe, đã đọc ca ngợi hoà bình, chống chiến
tranh.
- Gọi HS đọc đề
- HS đọc đề bài
- GV gạch chân những từ trọng tâm ca
ngợi hòa bình, chống chiến tranh.
- GV nhắc HS một số câu chuyện các em
đã học về đề tài này và khuyến khích HS
tìm những câu chuyện ngoài SGK
- Gọi HS giới thiệu câu chuyện mình sẽ - HS giới thiệu câu chuyện mình sẽ kể
kể
3. Hoạt động thực hành kể chuyện:(23 phút)
* Mục tiêu:
- Biết trao đổi về nội dung, ý nghĩa câu chuyện.
- Kể lại được câu chuyện đã nghe, đã đọc ca ngợi hoà bình, chống chiến tranh.
- Y/c HS luyện kể theo nhóm đôi
- HS kể theo cặp
- Thi kể trước lớp
- Thi kể chuyện trước lớp
- Cho HS bình chọn người kể hay nhất
- Bình chọn bạn kể chuyện tự nhiên
nhất, bạn có câu hỏi hay nhất, bạn có
- Trao đổi về ý nghĩa câu chuyện
câu chuyện hay nhất.
- Nhận xét.
- Trao đổi và nói ý nghĩa câu chuyện
mình kể.


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 5

Năm học: 2019 - 2020

4.Định hướng học tập tiếp theo ( 3 phút)
- Dặn dò HS về nhà xem lại câu - HS nghe
chuyện :Lý Tự Trọng
- HS nghe và thực hiện
-----------------------------------------------Thứ ba, ngày 8 tháng 10 năm 2019
Toán
ÔN TẬP: BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

Tiết 22:
I.Mục tiêu
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Biết tên gọi, kí hiệu và quan hệ của các đơn vị đo khối lượng thông dụng.
2. Kĩ năng:
- Biết chuyển đổi các đơn vị đo khối lượng và giải các bài toán với các số đo khối
lượng.
3. Thái độ
- Học sinh yêu thích môn học, thái độ học tập nghiêm túc.
II. II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
Bộ đồ dùng dạy toán 5; Bảng phụ.
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.Bài cũ( 5p)
- Học sinh lên làm bài tâp.
2.Dạy bài mới (30p)
a.Giới thiệu bài
b.Thực hành
Bài 1: 1kg bằng bao nhiêu hg ?
1kg bằng bao nhiêu yến ?
Gv yêu cầu Hs làm tiếp các cột còn lại
trong bảng.

2Hs làm bài
Hs làm nháp. Cả lớp sửa bài

- Nhận xét

b) Nhận xét: Hai đơn vị đo khối lượng
liền nhau:
- Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé;

a.

- Đơn vị bé bằng
Bài 2: Viết số thích hợp…

1
đơn vị lớn.
10

Hs làm bảng lớp. Cả lớp sửa bài.
a) 18 yến = 180 kg
b) 430 kg = 43
yến
200 tạ = 20 000kg
2500kg = 25tạ
35 tấn = 35 000kg
16 000kg =
16tấn
c)2kg 326g = 2326g d) 4008g = 4kg 8g
6kg 3g = 6003g 9050 kg = 9tấn50kg


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 5

Bài 4:Yêu cầu Hs làm vở

3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
- Gv nhận xét tiết học
- Học sinh

Năm học: 2019 - 2020

Ngày thứ hai cửa hàng bán được là :
300 x 2 = 600 (kg)
Hai ngày đầu cửa hàng bán được là :
300 + 600 = 900 (kg)
1 tấn = 1000 kg
Ngày thứ ba cửa hàng bán được là :
1000 – 900 = 100 (kg)
Đáp số: 100 kg

--------------------------------------------Tập đọc
Ê - MI - LI, CON…

Tiết 10:
I.Mục tiêu
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Nắm được nghĩa của một số từ ngữ, nội dung bài: Ca ngợi hành động dũng cảm
của một công dân Mĩ, dám tự thiêu để phản đối cuộc chiến tranh xâm lược Việt
Nam.( Trả lời được các câu hỏi1, 2, 3, 4; thuộc 1 khổ thơ trong bài.)
2. Kĩ năng:
- Đọc lưu loát, đọc đúng tên nước ngoài trong bài, đọc diễn cảm bài thơ.
- Học sinh khá, giỏi thuộc được khổ thơ 3 và 4, biết đọc diễn cảm bài thơ với giọng
xúc động, trầm lắng.
3. Thái độ
- Học sinh biết yêu hoà bình, phản đối chiến tranh, xung đột.
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
- Tranh minh họa bài đọc sgk; Bảng phụ.
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của GV

1.Bài cũ( 5p)
- Học sinh lên đọc bài và trả lời câu hỏi
2.Dạy bài mới (30p)
a.Giới thiệu bài.
b.Hdẫn Hs luyện đọc, tìm hiểu bài
-Luyện đọc: 4 khổ thơ.
Hdẫn giọng đọc, ngắt nghỉ hơi, sửa phát
âm
Gv đọc diễn cảm toàn bài
Tìm hiểu bài
Vì sao chú Mo-ri-xơn lên án cuộc chiến
tranh xâm lược của chính quyền Mĩ?
Chú Mo-ri-xơn nói với con điều gì khi từ
biệt?
Em có suy nghĩ gì về hành động của chú
Mo-li-xơn?
Bài thơ muốn nói với em điều gì?

Hoạt động của HS

2Hs đọc, trả lời câu hỏi

Hs nghe,quan sát tranh
1Hs đọc toàn bài
Hs đọc nối tiếp đoạn
Hs đọc chú giải, giải nghĩa từ
Hs luyện đọc cặp
Vì đây là cuộc chiến tranh phi nghĩa và
vô nhân đạo, không nhân danh ai…
Chú nói trời sắp tối, cha không bế con về
được nữa. Chú dặn khi mẹ đến, hãy ôm
hôn mẹ cho cha và nói với mẹ: " Cha đi
vui, xin mẹ đừng buồn”.
Chú Mo-li-xơn dám xả thân vì việc


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 5

c.H dẫn Hs đọc diễn cảm, học thuộc lòng
Gv đọc mẫu
3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
Học thuộc lòng, chuẩn bị bài sau.

Năm học: 2019 - 2020

nghĩa. Hành động của chú thật cao cả...
HS đọc nối tiếp
Hs luyện đọc theo cặp
Hs thi đọc

--------------------------------------------Luyện từ và câu
MỞ RỘNG VỐN TỪ: HÒA BÌNH

Tiết 9:
I.Mục tiêu
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Hiểu nghĩa của từ hoà bình, tìm được từ đồng nghĩa với từ hoà bình
2. Kĩ năng:
- Viết một đoạn văn miêu tả cảnh thanh bình của một miền quê hoặc thành phố.
3. Thái độ
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.: Bảng phụ; Từ điển.
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của GV

1.Bài cũ
- Học sinh lên làm bài tập
2.Bài mới (30p)
a.Giới thiệu bài.
b.Hdẫn phần luyện tập
Bài tập 1:
ýb
- Trạng thái không có chiến tranh.
Bài tập 2: Những từ đồng nghĩa với từ hoà
bình: bình yên, thanh bình, thái bình.
- bình yên: yên lành không gặp điều gì rủi
ro hay tai hoạ; thái bình: yên ổn không có
chiến tranh; thanh bình: yên vui trong cảnh
hoà bình.
Bài tập 3:
Gv nhận xét chung
3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
- Gv nhận xét tiết học, chuẩn bị bài sau

Hoạt động của HS

2Hs làm bài

Hs đọc yêu cầu bài, làm việc cá nhân
Hoạt động nhóm
Đại diện nhóm trình bày
Cả lớp bổ sung, nhận xét

Hs viết một đoạn văn 5 -7 câu
HS đọc đoạn văn của mình
HS đọc

--------------------------------------------Tập làm văn
LUYỆN TẬP LÀM BÁO CÁO THỐNG KÊ

Tiết 9:
I.Mục tiêu:
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Học sinh nêu được tác dụng của bảng thống kê
2. Kĩ năng:
- Biết thống kê theo hàng(BT 1) và thống kê bằng cách lập bảng( BT 2) để trình
bày kết quả điểm học tập trong tháng của từng thành viên trong tổ và của cả tổ.


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 5

Năm học: 2019 - 2020

- Học sinh khá, giỏi nêu được tác dụng của bảng thống kê kết quả học tập của cả
tổ.
- Tìm kiếm và sử lí thông tin; Hợp tác; Thuyết trình kết quả tự tin.
3. Thái độ
- Học sinh có ý thức tự giác tích cực học tập.
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
Bảng phụ; Bút dạ.
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của GV

1.Bài cũ( 5p)
2.Dạy bài mới (30p)
a.Giới thiệu bài.
b.Hdẫn Hs làm luyện tập
Bài tập 1:Thống kê các kết quả học tập
trong tuần của em…
Em có nhận xét gì về kết quả học tập của
mình?
Gv nhận xét, chốt lại
Bài tập 2: Trong tổ, bạn nào tiến bộ nhất,
bạn nào chưa tiến bộ?
Hãy trình bày tác dụng của bảng thống kê
kết quả học tập của cả tổ?
3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
- Chuẩn bị bài tiết sau

Hoạt động của HS

2 Hs trả bài
HS đọc yêu cầu
HS làm vào giấy nháp
1Hs làm trên bảng
Đọc kết quả trên bảng
Cả lớp nhận xét
HS nối tiếp nhau giới thiệu
Hs làm vào vở
Một số HS đọc bài trước lớp
Lớp nghe, nhận xét.
HS nêu lại bài

----------------------------------------------Thứ tư, ngày 9 tháng 10 năm 2019
Toán
LUYỆN TẬP

Tiết 23:
I.Mục tiêu:
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Nắm được cách tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông, mối quan hệ giữa các số
đo độ dài, khối lượng.
2. Kĩ năng:
- Biết tính diện tích một hình quy về tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông
- Biết cách giải bài toán với các số đo độ dài, khối lượng.
3. Thái độ
- Có ý thức tham gia hoạt động nhóm, làm bài tập
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
- Bộ dạy học toán 5; Bảng phụ.
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của GV

1.Bài cũ( 5p)
2.Dạy bài mới (30p)
a.Giới thiệu bài
b.Thực hành

Hoạt động của HS

2Hs làm bài
Hs làm nháp


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 5

Năm học: 2019 - 2020

Bài 1:
Bài 1:

Bài 3:

3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
- Về nhà xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

Cả hai trường thu được là :
1 tấn 300kg + 2 tấn 700kg = 3 tấn 1000
kg (giấy)
3 tấm 1000kg = 4 tấm
4 tấn gấp 2 tấn số lần là :
4 : 2 = 2 (lần)
Số quyển vở sản xuất được là :
50000 x 2 = 100 000 (quyển
Đáp số: 100 000 quyển
Cả lớp sửa bài
Hs nêu nhận xét
HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.
Diện tích hình chữ nhật ABCD là:
14 x 6 = 84 (m2)
Diện tích hình vuông CEMN là :
7 x 7 = 49(m2)
Diện tích của mảnh đất là :
84 + 49 = 133 (m2)

-------------------------------------------------Thể dục
GIÁO VIÊN CHUYÊN DẠY
-------------------------------------------------Tiếng anh
GIÁO VIÊN CHUYÊN DẠY( 2 tiết)
--------------------------------------------------Thứ năm, ngày 10 tháng 10 năm 2019
Âm nhạc
GIÁO VIÊN CHUYÊN DẠY
--------------------------------------------------Toán
ĐỀ - CA - MÉT VUÔNG. HÉC - TÔ - MÉT VUÔNG.

Tiết 24:
I.Mục tiêu
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Biết tên gọi, kí hiệu và quan hệ của các đơn vị đo diện tích: đề- ca- mét vuông,
héc- tô- mét vuông .
- Biết mối quan hệ giữa đề- ca- mét vuông với mét vuông, đề- ca- mét vuông với
héc- tô- mét vuông.
2. Kĩ năng:
- Biết đọc, viết các số đo diện tích theo đơn vị đề- ca- mét vuông, héc- tô- mét
vuông.
- Biết chuyển đổi các số đo diện tích( trường hợp đơn giản)
3. Thái độ


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 5

Năm học: 2019 - 2020

- Có ý thức học tập, sử dụng các đơn vị đo vào thực tế.
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
Bộ dạy học toán 5; Bảng phụ.
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của GV

1.Bài cũ( 5p)
2.Dạy bài mới (30p)
a.Giới thiệu bài
b. Đề-ca-mét vuông

c.Thực hành
Gv hướng dẫn làm bài tập: 1, 2, 3 sgk
Bài 1: Đọc các số đo diện tích
Bài 2:Viết các số đo diện tích

Bài 3:Viết số thích hợp….

Hoạt động của HS

2Hs làm bài

HS quan sát hình.
HS viết : dam2.
HS đọc : đề-ca-mét vuông
1 dam = 10m
1 dam2 = 100 m2
Hs viết: hm; đọc: héc-tô-mét vuông
1 hm2 = 100dam2
HS lên bảng làm bài
HS khác làm bài vào vở bài tập.
Hs làm bài
a)271 dam2 b)18954dam2 c)603 hm2
d)34620hm2
Cả lớp sửa bài.
Hs làm bài vào vở
a) 200 m2 ; 2dam2 ; 1205dam2
315 m2 ; 3000 dam2 ; 7dam2 60 m2
HS nhắc lại bài học

3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
- Gv nhận xét tiết học, chuẩn bị bài sau
-------------------------------------------------Tiếng anh
GIÁO VIÊN CHUYÊN DẠY
--------------------------------------------------Luyện từ và câu
Tiết 10:
TỪ ĐỒNG ÂM
I.Mục tiêu:
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Hiểu thế nào là từ đồng âm( ND ghi nhớ).
- Hiểu tác dụng của từ đồng âm qua mẩu chuyện vui và các câu đố.
2. Kĩ năng:
- Nhận diện được 1 số từ đồng âm trong giao tiếp. Biết phân biệt nghĩa của các từ
đồng âm( BT 1); đặt được câu để phân biệt các từ đồng âm (2 trong số 3 từ ở BT2);
- HS khá , giỏi làm được đầy đủ BT3, nêu được tác dụng của từ đồng âm qua BT3,
BT4.
3. Thái độ
- Có ý thức khi sử dụng từ đồng âm trong khi nói và viết.
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 5

Năm học: 2019 - 2020

- Bút dạ; Bảng phụ( giấy khổ to);Từ điển.
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.Bài cũ( 5p)
2Hs trả bài
2.Bài mới (30p)
a.Giới thiệu bài.
b.Hdẫn phần nhận xét
Câu 1: Đọc
a) Câu (cá):bắt cá tôm……
Hs đọc yêu cầu bài, làm việc nhóm
b) Câu (văn): đơn vị của lời nói….
Hs trình bày
Câu 2:
Cả lớp bổ sung
Dòng thứ nhất: a
Hs làm nhóm, trình bày
Dòng thứ hai: b
Cả lớp nhận xét
Gv kết luận :Khi đọc, viết giống nhau
Rút ra phần ghi nhớ SGK
nhưng nghĩa khác nhau, đây là những từ
Em hãy lấy 1VD
đồng âm.
c.Hdẫn Hs làm bài tập
Bài tập 1:Phân biệt nghĩa của những từ HS thảo luận ghi lại KQ theo nhóm
đồng âm…
đôi
Gv kết luận: Cánh đồng: khoảng đất rộng Các nhóm trình bày
và bằng phẳng….Tượng đồng:tên của 1 Nhóm khác NX,bổ sung
kim loại …Một nghìn đồng:đơn vị tiền VN
Bài tập 2:Đặt câu
HS làm việc cá nhân
Bài tập 3:
HS trình bày.
Gv kết luận:VìNam hiểu sai nghĩa của Cả lớp nhận xét, bổ sung
từ“tiền tiêu” trong bức thư
Bài tập 4: Đố vui:
a. ba ; con chó thui; con số 9
Làm việc vào vở
b. cây súng ; cây hoa súng
Từng Hs nối tiếp nhau đọc
Gv nhận xét chung
Cả lớp nhận xét
3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
- Gv nhận xét tiết học
- Chuẩn bị bài tiếp theo
-------------------------------------------------Thứ sáu, ngày 11 tháng 10 năm 2019
Toán
Tiết 25: Mi - LI - MÉT VUÔNG. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH
I.Mục tiêu
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Biết tên gọi, kí hiệu, độ lớn của mi-li-mét vuông.
- Biết quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích mi-li-mét vuông và xăng-ti-mét vuông.
- Biết tên gọi kí hiệu và mối quan hệ của các đơn vị đo diện tích trong bảng đơn vị
đo diện tích
2. Kĩ năng:
- Biết chuyển đổi đơn vị đo diện tích
3. Thái độ


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 5

Năm học: 2019 - 2020

- Có ý thức học tập
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
Bộ dạy học toán 5; Bảng phụ.
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của GV

1.Bài cũ( 5p)
2.Dạy bài mới (30p)
a.Giới thiệu bài
b.Giới thiệu đơn vị đo điện tích Mi-li-mét
vuông
Để đo những diện tích rất bé người ta cũn
dựng đơn vị milimet vuông
Kí hiệu: mm2
Tương tự, bảng đơn vị đo diện tích
1 mét vuông bằng bao nhiêu đề-xi-mét
vuông ? 1 mét vuông bằng mấy phần đềca-mét vuông ?
GV viết vào cột mét :
1m2 = 100dm2 =

1
dam2
100

Hoạt động của HS

2Hs làm bài

Hs nêu: 1cm2 = 100 mm2
2=

1
100 cm2

1 mm
HS nêu : 1mm2 = 100dm2
1m2 =

1
dam2
100

Hs tự làm bài, chữa bài
Hs làm vào vở
Một đơn vị đo diện tích ứng với hai
chữ số trong số đo diện tích, chẳng
hạn :
5 00 00 cm2 = ….. m2

Thực hành
Bài 1: Rèn luyện cách đọc, viết số đo diện
tích với đơn vị mm2.
Bài 2: Viết số thich hợp vào chỗ chấm.
m2 dm2 cm2 Như vậy, ta có :
a) 500mm2 1200hm2 10000m2
50000cm2 = 5m2
70000m2
1 Hs lên bảng
3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
- Chuẩn bị bài tiếp theo
---------------------------------------------Chính tả
Tiết 5:
NGHE VIẾT: MỘT CHUYÊN GIA MÁY XÚC
I.Mục tiêu:
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Nắm được cách trình bày bài, quy tắc đánh dấu thanh ở các tiếng chứa nguyên âm
đôi uô, ua
2. Kĩ năng:
- Viết đúng bài chính tả Một chuyên gia máy xúc đoạn: Qua khung cửa kính
…..thân mật, trình bày đúng đoạn văn.
- Tìm được các tiếng có chứa uô, ua trong bài văn và nắm được cách đánh dấu
thanh ở các tiếng chứa nguyên âm đôi uô, ua(BT2). Tìm được tiếng thích hợp có
chứa uô hoặc ua để điền vào 2 trong số 4 câu thành ngữ ở bài tập 3.
- Học sinh khá, giỏi làm được đầy đủ bài tập 3.
3. Thái độ
- Có ý thức viết bài
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
- Bút dạ; Bảng phụ.
III. Tổ chức dạy học trên lớp.


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 5
Hoạt động của GV

1.Bài cũ( 5p)
- Học sinh làm bài tập chính tả
2.Dạy bài mới (30p)
a.Giới thiệu bài
b.Hd Hs nghe - viết
Gv giải nghĩa từ
Bài này cho em biết điều gì?
HS viết chính tả, theo thời gian qui định ,
yêu cầu.
Hs tự soát lại bài .
Nhận xét 7- 10 bài, nhận xét chung

Năm học: 2019 - 2020
Hoạt động của HS

2 Hs trả bài tiết trước

Hs đọc
Hs đọc thầm, viết bảng từ dễ viết sai
Hs trả lời
Hs viết bài.
Hs tự soát lỗi
2 Hs lên bảng làm bài
Các tiếng chứa uô: cuốn, cuộc, muôn,
buôn;
c.Hd làm bài tập
dấu thanh đặt ở chữ cái thứ 2 của âm
Bài tập 2: Tìm các tiếng chứa uô, ua; Giải chính uô - chữ ô
thích quy tắc ghi dấu thanh…
Các tiếng chứa ua: của, múa; dấu thanh
Gv kết luận:Trong các tiếng chứa ua dấu đặt ở chữ cái đầu của âm chính ua - chữ
thanh đặt ở chữ cái đầu của âm chính ua u
là chữ u. Trong các tiếng chứa uô dấu Hs làm bài vào vở
thanh đặt ở giữa chữ cái thứ 2 của âm Muôn người như một: mọi người đoàn
chính uô là chữ ô
kết một lòng.
Bài tập 3: Tìm tiếng còn thiếu trong câu Chậm như rùa: quá chậm chạp.
thành ngữ và giải thích nghĩa của thành Ngang như cua: tính tình gàn dở , khó
ngữ đó.
nói chuyện, khó thống nhất ý kiến.
- Gv chốt lại
Cày sâu cuốc bẫm: chăm chỉ làm việc
3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
trên đồng ruộng.
- Học thuộc lòng các thành ngữ, chuẩn bị Hs nhắc lại qui tắc đánh dấu thanh
bài sau
trong các tiếng chứa uô, ua.
----------------------------------------------Tập làm văn
Tiết 10:
TRẢ BÀI VĂN TẢ CẢNH
I.Mục tiêu:
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Nắm được cấu tạo của bài văn tả cảnh
2. Kĩ năng:
- Biết rút kinh nghiệm khi viết văn tả cảnh( về ý, bố cục, dùng từ, đặt câu,...).
- Nhận biết lỗi trong bài văn và tự sửa được lỗi.
3. Thái độ
- Có ý thức bảo vệ cây xanh, yêu thích cảnh đẹp .
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
Bảng phụ.
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của GV

1.Bài cũ( 5p)
2.Dạy bài mới (30p)
a.Giới thiệu bài.

Hoạt động của HS

2 Hs nộp bài


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 5

Năm học: 2019 - 2020

b.Nhận xét chung và hướng dẫn HS chữa
một số lỗi điển hình.
Gv cho Hs nhắc lại cấu tạo bài văn tả cảnh Hs đọc lại đề trên bảng
Ưu điểm: đã hiểu đề, viết đúng yêu cầu của
đề; xác định đúng yêu cầu của đề, bố cục
Hs nhắc lại
rõ ràng; diễn đạt câu ý rõ ràng; có sáng tạo
khi làm bài; lỗi chính tả có tiến bộ, hình
Hs xem lại bài của mình.
thức trình bày đẹp, khoa học.
Nhược điểm: nêu một số lỗi điển hình về ý,
về dùng từ, đặt câu, cách trình bày...
Viết trên bảng phụ các lỗi phổ biến
Hs chữa bài
Gv phát bài
HS tự chữa bài của mình bằng cách
c.Hdẫn Hs chữa bài
trao đổi với bạn
GV theo dõi giúp đỡ
Hs viết lại một đoạn văn hay hơn
3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
- Chuẩn bị bài sau”.
-------------------------------------------------Tiết 10: SINH HOẠT LỚP TUẦN 5 - THANH LỊCH VĂN MINH
GIỚI THIỆU TÀI LIỆU GIÁO DỤC NẾP SỐNG TLVM
I.Môc tiªu:
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Đánh giá hoạt động của tuần 5 và đề ra kế hoạch hoạt động trong tuần 6
- Sự cần thiết của việc thực hiện nếp sống thanh lịch, văn minh.
- Chương trình học của học sinh tiểu học , học sinh THCS, THPT.
- Chương trình, thời gian học 8 bài của học sinh lớp 5.
- Cấu trúc của từng bài học trong SHS
- Lời khuyên.
2. Kĩ năng :
- Sử dụng tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh lớp
5 (đọc lời giới thiệu, chương trình, các bài học, mục lục).
3. Học sinh có thái độ đồng tình, ủng hộ và mong muốn học và thực hiện nếp sống
thanh lịch, văn minh.
3. Thái độ
- Học sinh chủ động thực hiện những hành vi thể hiện sự kính trọng đối với
người lớn tuổi.
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
- Tranh ảnh sưu tầm.
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

A. Sinh hoạt lớp (10p)
1 .Nhận xét tình hình lớp trong tuần 5:
- Lớp trưởng điều khiển buổi sinh hoạt.
- Lớp trưởng nhận xét chung.
- GV tổng kết chung:
2 .Kế hoạch tuần 6:
- Học chương trình tuần 6

- Đánh giá các hoạt động của lớp trong
tuần qua.
a/ Các tổ thảo luận, kiểm điểm ý thức
chấp hành nội quy của các thành viên
trong tổ.
Tổ trưởng tập hợp, báo cáo kết quả kiểm
điểm.


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 5

Năm học: 2019 - 2020

- Đi học chuyên cần, đúng giờ, chuẩn bị
bài đầy đủ trước khi đến lớp
- Vệ sinh trường, lớp sạch sẽ
B. Thanh lịch văn minh (20p)
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
* Mục tiêu: Giúp HS định hướng về nội
dung sẽ học trong tiết dạy.
Bước 1: GV giới thiệu khái quát về tài
liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn
minh” dùng cho HS lớp 5.
Bước 2: GV giới thiệu mục tiêu tiết học.
Hoạt động 2 : Giới thiệu về tài liệu
* Mục tiêu: Giúp HS nhận thấy sự cần
thiết của việc thực hiện nếp sống thanh
lịch, văn minh.
Bước 1: GV nêu một số ví dụ về hành vi
chưa đẹp của học sinh lớp 5
Bước 2 : GV tóm tắt nội dung lời giới
thiệu, SHS trang 3.
Hoạt động 3: Giới thiệu chương trình
* Mục tiêu : Giúp HS biết chương trình
học của học sinh lớp 1, 2, 3, 4, 5,...
Bước 1 : GV hướng dẫn
Bước 2 : GV giới thiệu với HS chương
trình của tài liệu
Hoạt động 4: Tìm hiểu SHS lớp 5
* Mục tiêu : Giúp HS biết sơ lược nếp
sống thanh lịch, văn minh đối với HS lớp
5 cấu trúc của từng bài học trong SHS
Bước 1: GV hướng dẫn HS tìm hiểu SHS
- SHS gồm có mấy bài ?
- Tên từng bài là gì ?
- Mỗi bài gồm mấy phần ?

Đánh giá xếp loại các tổ.
Lớp trưởng nhận xét, đánh giá chung các
hoạt động của lớp.

HS đọc nội dung chương trình cấp tiểu
học, SHS trang 4.

- Đọc truyện, quan sát tranh
- Trao đổi, thực hành
- Lời khuyên).

-------------------------------------------------------------------------------

Khoa học


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 5

Tiết 9:

Năm học: 2019 - 2020

THỰC HÀNH: NÓI “KHÔNG”
ĐỐI VỚI CÁC CHẤT GÂY NGHIỆN

I.Mục tiêu
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Nêu được một số tác hại của các chất gây nghiện: rượu bia, thuốc lá, ma tuý. Từ
chối sử dụng các chất gây nghiện rượu bia, thuốc lá, ma tuý..
2. Kĩ năng:
- Kĩ năng phân tích và xử lí thông tin một cách hệ thống từ các tư liệu của sgk, của
Gv cung cấp về tác hại hại của chất gây nghiện; Kĩ năng tổng hợp, tư duy hệ thống
thông tin về tác hại của chất gây nghiện; Kĩ năng giao tiếp, ứng xử và kiên quyết từ
chối sử dụng các chất gây nghiện; Kĩ năng tìm kiếm sự giúp đỡ khi rơi vào hoàn
cảnh bị đe dọa phải sử dụng các chất gây nghiện
3. Thái độ
- Biết vận động tuyên truyền mọi người cùng nói: “không!” đối với các chất gây
nghiện.
II. II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.: Hình ảnh trong sgk.
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của GV

1.Bài cũ( 5p)
2.Dạy bài mới (25p)
a.Giới thiệu bài.
b.Hđ 1:Thực hành xử lí thông tin
Tác hại các chất gây nghiện đối với người
sử dụng, đối với người xunh quanh
Gv kết luận
Hđ 2: Tác hại của chất gây nghiện
Gv giao việc cho các nhóm: Nhóm 1, 2
hoàn thành phiếu về tác hại của thuốc lá;
Nhóm 3, 4 làm tác hại của rượu, bia;
Nhóm 5,6 làm phiếu về tác hại của ma
tuý.
3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
- Gv nhận xét tiết học
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài tiết sau

Tiết 10:

Hoạt động của HS

2Hs trả bài
Hs quan sát tranh
Hs kết hợp thông tin sưu tầm với sgk,
hoàn thành bảng.
Hs thảo luận, trình bày
Cả lớp nhận xét, bổ sung.
Đọc thông tin trong SGK.
Hoạt động nhóm
Đại diện nhóm trình bày
Cả lớp nhận xét, bổ sung
Hs đọc mục bạn cần biết
Hs liên hệ
Hs đọc lại bài học

----------------------------------------------Khoa học
THỰC HÀNH NÓI “KHÔNG”
ĐỐI VỚI CÁC CHẤT GÂY NGHIỆN(tiết 2)

I.Mục tiêu
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Nêu được một số tác hại của các chất gây nghiện: rượu bia, thuốc lá, ma tuý. Từ
chối sử dụng các chất gây nghiện rượu bia, thuốc lá, ma tuý..


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 5

Năm học: 2019 - 2020

2. Kĩ năng:
- Kĩ năng phân tích và xử lí thông tin một cách hệ thống từ các tư liệu của sgk, của
Gv cung cấp về tác hại hại của chất gây nghiện; Kĩ năng tổng hợp, tư duy hệ thống
thông tin về tác hại của chất gây nghiện; Kĩ năng giao tiếp, ứng xử và kiên quyết từ
chối sử dụng các chất gây nghiện; Kĩ năng tìm kiếm sự giúp đỡ khi rơi vào hoàn
cảnh bị đe dọa phải sử dụng các chất gây nghiện
3. Thái độ
- Vận động tuyên truyền mọi người cùng nói: “không!” đối với các chất gây
nghiện.
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
Hình ảnh trong sgk. Tranh ảnh, báo chí nói về tác hại của các chất gây nghiện.
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của GV

1.Bài cũ( 5p)
2.Dạy bài mới (25p)
a.Giới thiệu bài.
b.Hđ 1:Trò chơi “Bốc thăm, trả lời câu
hỏi”
Mục tiêu: HS có hiểu biết về tác hại của
thuốc lá, rượu, bia, ma túy.
Gv kết luận
c.Hđ 2Trò chơi “ chiếc ghế nguy hiểm”
Mục tiêu: Hs thực hiện tránh xa nguy hiểm
cho bản thân hoặc người khác mà có
người vẫn làm.
Em cảm thấy như thế nào khi đi qua chiếc
ghế nguy hiểm
Gv kết luận
d.Hđ 3: Đóng vai
Mục tiêu: Kĩ năng giao tiếp, ứng xử và
kiên quyết từ chối sử dụng các chất gây
nghiện; Kĩ năng tìm kiếm sự giúp đỡ khi
rơi vào hoàn cảnh bị đe dọa phải sử dụng
các chất gây nghiện
Gv giao việc cho mỗi nhóm thảo luận
Khi chúng ta từ chối ai đó một điều gì, các
em sẽ nói gì?
3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
-Gv nhận xét tiết học , chuẩn bị bài sau

Hoạt động của HS

2 Hs nêu bài học

Đại diện từng nhóm lên bốc thăm và trả
lời câu hỏi.

Hs thực hiện trò chơi
Cả lớp nhận xét
Hs phát biểu
Hs thảo luận nhóm
Đại diện nhóm trình bày
Cả lớp nhận xét, bỗ sung
Hs trả lời
Cả lớp nhận xét
Hs liên hệ
Hs đọc lại mục bạn cần biết

----------------------------------------------Địa lý
VÙNG BIỂN NƯỚC TA

Tiết 5:
I.Mục tiêu
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 5

Năm học: 2019 - 2020

- Nắm được một số đặc điểm và vai trò của vùng biển nước ta: Vùng biển Việt
Nam là một bộ phận của Biển Đông; Ở vùng biển Việt Nam, nước không bao giờ
đóng băng; Biển có vai trò điều hoà khí hậu, là đường giao thông quan trọng và
cung cấp nguồn tài nguyên to lớn.
2. Kĩ năng
- Chỉ được một số điểm du lịch, nghỉ mát ven biển nổi tiếng: Hạ Long, Nha Trang,
Vũng tàu…trên bản đồ.
- Học sinh khá, giỏi biết những thuận lợi và khó khăn của những người dân vùng
biển. Thuận lợi: Khai thác thế mạnh của biển để phát triển kinh tế; khó khăn: thiên
tai…
3. Thái độ
- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường biển.
- Sử dụng tiết kiệm năng lượng trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh:
- Bản đồ địa lí Tự nhiên Việt Nam; Tranh, ảnh về những nơi du lịch và bãi tắm
biển.
III. Tổ chức dạy học trên lớp:
Hoạt động của GV

1.Bài cũ ( 5 phút)
2.Dạy bài mới ( 25 phút)
a.Giới thiệu bài.
b.Hđ 1:Vùng biển nước ta
Mục tiêu: Học sinh biết Nêu được một số
đặc điểm và vai trò của vùng biển nước ta
GV cho HS quan sát lược đồ sgk
GV giới thiệu vùng biển nước ta trên bản
đồ.
Biển Đông bao bọc phần đất liền của nước
ta ở những phía nào ?
c.Hđ 2:Đặc điểm của vùng biển nước ta
HS dựa vào sgk và hoàn thành bảng sau vào
phiếu bài tập
d.Hđ 3:Vai trò của biển
Mục tiêu: Biển có vai trò điều hoà khí hậu,
là đường giao thông quan trọng và cung
cấp nguồn tài nguyên to lớn. Những thuận
lợi và khó khăn của những người dân vùng
biển.
Thảo luận để nêu vai trò của biển đối với
khí hậu, đời sống và sản xuất của nhân dân
ta.
Hãy nêu những thuận lợi và khó khăn của
những người dân vùng biển.
Gv nhận xét tiết học
3.Định hướng học tập tiếp theo ( 3 phút)
- Về nhà ôn bài, chuẩn bị bài sau

Hoạt động của HS

2
Hs trả bài

HS quan sát lược đồ trả lời câu hỏi.
1-2 HS lên chỉ vùng biển nước ta trên
bản đồ.
HS khác nhận xét, bổ sung.

Hs quan sát tranh, thảo luận nhóm
Đại diện nhóm trình bày
Cả lớp nhận xét
Hs kể về vai trò của biển HS khác nhận
xét, bổ sung.
Hs khác lên chỉ trên bản đồ.
Hs phát biểu
Hs liên hệ
Hs nhắc lại bài học


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 5

Năm học: 2019 - 2020

-------------------------------------------------

Tiết 5:

Kĩ thuật
MỘT SỐ DỤNG CỤ NẤU VÀ ĂN UỐNG TRONG GIA ĐÌNH
I.Mục tiêu
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Biết đặc điểm, cách sử dụng và bảo quản một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống
thông thường trong gia đình.
2. Kĩ năng:
- Biết giữ vệ sinh, an toàn trong quá trình sử dụng dụng cụ nấu ăn, ăn uống.
3. Thái độ
- Có ý thức sử dụng các dụng cụ nấu và ăn uống trong gia đình. Yêu thích tự hào
với sản phẩm làm được.
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
-Chuẩn bị mẫu thêu; Bộ đồ thêu như sgk.
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1.Ổn định Hs( 5p)
2.Dạy bài mới (30p)
a.Giới thiệu bài.
b.Hđ 1:Xác định các dụng cụ đun, nấu, ăn HS kể tên các dụng cụ thường để đun,
uống thông thường trong gia đình.
nấu, ăn uống trong gia đình
Em hãy kể tên các dụng cụ dùng để đun,
nấu, ăn uống trong gia đình em ?
Gv kết luận
HS thảo luận nhóm
Hđ 2:Tìm hiểu đặc điểm, cách sử dụng, Cả lớp nhận xét, bổ sung
bảo quản một số dụng cụ đun, nấu, ăn
uống trong gia đình.
Hs nhắc lại bài học
3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
Gv nhận xét tiết học
------------------------------------------------


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 5

Năm học: 2019 - 2020

Tiết 4:
SINH HOẠT LỚP – LUYỆN PHÁT ÂM L/N
I. Mục tiêu:
- Học sinh đọc, viết đúng các tiếng có âm đầu l/n. Luyện nói một số câu có âm đầu
l/n
- Đánh giá hoạt động của tuần 5 và đề ra kế hoạch hoạt động trong tuần 6
II. Đồ dùng dạy học: Vở bài tập
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Tg

5
15

15

1. Giới thiệu bài
a. Giáo viên đọc bài viết
- Giáo viên nêu nội dung bài
b Cho HS đọc lại bài.
- Nêu từ ngữ có âm l/n:
- Hướng dẫn luyện đọc
c. Luyện viết
- Giáo viên hướng dẫn học sinh viết các
từ có âm l/n
* Luyện nói:
- Cho HS thi đọc lại bài.
2. Sinh hoạt tập thể
1 .Nhận xét tình hình lớp trong
tuần5:
- Lớp trưởng điều khiển buổi sinh hoạt.
- Lớp trưởng nhận xét chung.
- GV tổng kết chung:
-Đi học chuyên cần, ra vào lớp đúng
giờ, duy trì sinh hoạt 15 phút đầu giờ
-HS ngoan, lễ phép, biết giúp đỡ bạn
yếu, tính tự giác được nâng cao hơn.
- Các em có ý thức học tập tốt, chuẩn bị
bài trước khi đến lớp, hăng hái phát
biểu xây dựng bài.Bên cạnh đó còn một
số học sinh tiếp thu bài chậm, chưa

Hoạt động của học sinh

- HS đọc thầm.
- HS đọc lại
- Học sinh luyện nói câu có tiếng
chứa âm l/n

2 .Kế hoạch tuần 6:
- Học chương trình tuần 6
- Đi học chuyên cần, đúng giờ,
chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến
lớp
- Tham gia sinh hoạt Đội đầy đủ,
- Vệ sinh trường, lớp sạch sẽ
- Đóng góp các khoản tiền quy
định.


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 5

Năm học: 2019 - 2020

chăm chỉ
-Tham gia sinh hoạt Đội đầy đủ.
--------------------------------------------------

Tiết 5:

THANH LỊCH -VĂN MINH
BÀI 2: THÂN THIỆN VỚI BẠN BÈ, NHƯỜNG NHỊN EM NHỎ
I. MỤC TIÊU :
1. Học sinh nhận thấy biết cách ứng xử thân thiện với bạn bè, nhường nhịn với em
nhỏ.
2. Học sinh có kĩ năng :
- Biết cách chia sẻ, nhường nhịn đồ chơi, đồ dùng học tập,… với bạn bè, em
nhỏ.
- Quan tâm, giúp đỡ bạn bè, em nhỏ đúng lúc, đúng chỗ.
- Biết biểu hiện tình cảm quý mến một cách chân thành.
3. Học sinh chủ động ứng xử thân thiện với bạn bè và nhường nhịn em nhỏ.
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC :
- Tranh minh hoạ trong sách HS.
- Video clip có nội dung bài học (nếu có).
- Đồ dùng bày tỏ ý kiến, sắm vai.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Tg
5

Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn

Ho¹t ®éng cña häc
sinh

1 : Kiểm tra bài cũ
Bước 1 : GV gợi mở cho HS nhắc lại kiến thức
liên quan đến cách ứng xử với bạn bè và em nhỏ:
Kể về việc làm:
- Quan tâm giúp đỡ bạn
- Chia sẻ vui buồn cùng bạn
- Tình bạn
Nêu miệng cá nhân.
Bước 2: GV nhận xét và dẫn dắt tới nội dung bài
20 mới.


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 5

2.Bài mới:
Hoạt động 1 : Giới thiệu bài
- GV giới thiệu bài “Thân thiện với bạn bè,
nhường nhịn em nhỏ”.
Hoạt động 2 : Nhận xét hành vi
Bước 1: GV tổ chức cho HS thực hiện phần Quan
sát tranh, SHS trang 8, 9.
Bước 2 : HS trình bày kết qu
- GV kết luận nội dung theo từng tranh :
- Tranh 1: Bạn nữ đang xem ca nhạc nhưng vẫn
vui vẻ nhường em trai xem phim hoạt hình > Bạn
biết nhường nhịn, yêu quý em.
- Tranh 2: Hai bạn nữ thấy em nhỏ bị ngã đã kịp
thời nâng em dậy, lời hỏi thăm rất tình cảm > Hai
bạn đã biết cách giúp đỡ em nhỏ.
- Tranh 3: Bạn nữ cho bạn nam mượn bút khi bút
của bạn nam bị hỏng > Bạn nữ biết quan tâm, giúp
đỡ bạn bè đúng lúc.
- Tranh 4 : Các bạn nam tranh chỗ chơi của các em
nhỏ, dọa nạt các em > Các bạn không nhường nhịn
em nhỏ.
Bước 3 : GV hướng dẫn HS rút ra nội dung lời
khuyên, SHS trang 10.
Bước 4 : GV liên hệ nội dung lời khuyên với thực
tế của HS.
Hoạt động 3 : Bày tỏ ý kiến
Bước 1: GV tổ chức cho HS thực hiện bài tập 1
Bước 2 : HS trình bày kết quả.
GV kết luận từng trường hợp:
Trung vui vẻ rủ em trai chơi cùng. > Trung biết
cách quan tâm, chia sẻ với em nhỏ.
Tuấn mải xem ti vi, em gái hỏi bài bạn gắt gỏng
không giúp. > Tuấn không có ý thức giúp đỡ em
nhỏ.
Các bạn lớp 5A hào hứng biểu diễn chúc mừng
ngày Tết thiếu nhi 1- 6. > Các bạn chủ động quan
tâm tới các em nhỏ.
Lan chỉ giúp đỡ bạn khi bạn cho mình một thứ gì
đó. >Lan chưa có ý thức giúp đỡ bạn bè.
Bước 3 : GV liên hệ với thực tế của HS.
Hoạt động 4 : Trao đổi, thực hành
Bước 1: GV tổ chức cho HS thực hiện bài tập 2
Bước 2 : HS trình bày kết quả
- GV kết luận từng trường hợp :
- Khi thấy bạn Vũ bị ốm, Hùng đã sang thăm bạn,
ân cần hỏi thăm bạn > Hùng biết cách quan tâm
tới bạn bè

Năm học: 2019 - 2020

Ghi bài.

QS tranh
Thảo luận theo nhóm,
đại diện nhóm nêu kết
quả nội dung từng
tranh.

Đọc lại lời khuyên
SHS.
Theo dõi

Trao đổi theo bàn, nêu ý
kiến của mình.

Nêu miệng nối tiếp ý
kiến của cá nhân.

Liên hệ,nhận xét, bổ
sung.


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 5

5

- Bạn Hằng không cho em bé hàng xóm mượn
con búp bê > Hằng không có ý thức quan tâm tới
em nhỏ.
Bước 3 : GV liên hệ với thực tế của HS.
Hoạt động 5 : Trao đổi, thực hành
Bước 1 : GV tổ chức cho HS thực hiện bài tập 3.
Bước 2 : HS trình bày kết quả.
- GV nhận xét và động viên HS theo từng tình
huống.
Bước 3 : GV liên hệ với thực tế của HS.
3,Củng cố - dặn dò
- GV yêu cầu HS nhắc lại toàn bộ nội dung lời
khuyên.
- Chuẩn bị bài 3 : Thương người như thể thương
thân.

Năm học: 2019 - 2020

Hoạt động theo bàn, đại
diện đóng vai thể hiện
tình huống
1,2 Hs nhắc lại .

------------------------------------------------Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×