Tải bản đầy đủ (.doc) (18 trang)

GIÁO ÁN LỚP 5 -TUẦN 4 NĂM HỌC 2019 2020 CHUẨN KTKN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (126.05 KB, 18 trang )

Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 4

Tiết 7:

Năm học: 2019 - 2020

Thứ hai, ngày 30 tháng 9 năm 2019
ChÀO CỜ
-----------------------------------------------Toán
ÔN TẬP BỔ SUNG VỀ GIẢI TOÁN

Tiết 16:
I. Mục tiêu:
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Biết quy tắc giải một dạng toán về quan hệ tỉ lệ.
2. Kĩ năng:
- Biết cách giải bài toán có liên quan đến quan hệ tỉ lệ này bằng một trong 2 cách
rút về đơn vị hoặc tìm tỉ số.
3. Thái độ
- Học sinh chủ động học tập, yêu thích môn học
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
- Bảng phụ; Bộ đồ dạy toán 5.
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của GV

1.Bài cũ( 5p)
2.Dạy bài mới: ( 30p)
Giới thiệu bài.
a. Ví dụ:
Gv nêu ví dụ, sgk.


- Qua ví dụ trên, em nào có thể nêu mối
quan hệ giữa thời gian đi và quãng
đường đi được ?
Bài toán:
- GV yêu cầu HS đọc đề bài, phân tích
đề và HD HS giải
- GV nhận xét và chốt lại
- GV gợi ý cho HS cách giải thứ hai
b.Thực hành
Gv hướng dẫn làm bài tập: 1 sgk
Bài 1: Hs làm bài
Tóm tắt
5m : 80000 đồng
7m : … đồng ?

3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
- Về nhà xem lại bài, chuẩn bị bài
sau.Luyện tập

Hoạt động của HS

2Hs làm bảng
- HS phân tích đề và lập bảng
TG đi
1giờ
2giờ
QĐđi
4km
8km
được


3giờ
12km

Hs nhận xét: Khi thời gian gấp lên bao
nhiêu lần thì quãng đường đi được cũng
gấp lên bấy nhiêu lần.
- Hs lên bảng làm
C1:
Bài giải
Trong 1 giờ ô tô đi được là:
90 : 2 = 45(km)
Trong 4 giờ ô tô đi được là:
45 x 4 = 180(km)
Đáp số: 180 km
- Cả lớp sửa bài
1Hs lên bảng làm
Mua 1m vải hết số tiền là :
80 000 : 5 = 16 000 (đồng)
Mua 7 m vải đó hết số tiền là :
16 000 x 7 = 112 000 đồng
Hs làm vào vở
Cả lớp sửa bài.


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 4

Năm học: 2019 - 2020

-----------------------------------------------Tập đọc

NHỮNG CON SẾU BẰNG GIẤY

Tiết 7:
I.Mục tiêu
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Tố cáo tội ác chiến tranh hạt nhân, nói lên khát vọng sống, khát vọng hoà bình
của trẻ em toàn thế giới
2. Kĩ năng:
- Đọc đúng các tên người, tên địa lí nước ngoài; Bước đầu biết đọc diễn cảm bài
văn.
- ( Trả lời được các câu hỏi 1,2,3)
- Xác định giá trị; Thể hiện sự cảm thông.
3. Thái độ
- Giáo dục ý thức chia sẻ, cảm thông với các nạn nhân của chiến tranh.
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
- Tranh minh họa bài đọc sgk; Bảng phụ.
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.Bài cũ( 5p)
2.Dạy bài mới: ( 30p)
Giới thiệu bài.
a. Luyện đọc
- Luyệnđọc: 4 đoạn
- Đ1: Từ đầu...Nhật Bản.
- Đ2: Tiếp đến nguyên tử.
- Đ3: tiếp đến 644 con.

- Đ4: còn lại).
- Giáo viên HD giải nghĩa từ
- Hdẫn giọng đọc, ngắt nghỉ hơi, sửa phát
âm
- Gv đọc diễn cảm toàn bài
b. Tìm hiểu bài
- Xa- da- cô bị nhiễm phóng xạ nguyên tử
từ khi nào?
- Cô bé hi vọng kéo dài cuộc sống của
mình bằng cách nào?

- Hs đọc lại vở kịch Lòng dân, trả lời câu
hỏi
- Hs nghe,quan sát tranh
- 1Hs đọc toàn bài
- Hs đọc nối tiếp đoạn
- Hs đọc chú giải, giải nghĩa từ
- Hs luyện đọc cặp
- Thi đọc

- Từ khi Mĩ ném 2 quả bom nguyên tử
xuống Nhật Bản
- Bằng cách ngày ngày gấp sếu , vì em
tin vào một truyền thuyết nói rằng nếu
gấp đủ một nghìn con sếu treo quanh
phòng em sẽ khỏi bệnh.
- Các bạn nhỏ trên khắp thế giới đã gấp
- Các bạn nhỏ đã làm gì để tỏ tình đoàn
những con sếu và gửi tới cho Xa- da- cô
kết với Xa- da- cô?

- Các bạn nhỏ đã làm gì để bày tỏ nguyện - Các bạn quyên góp tiền XD tượng đài
tưởng nhớ những nạn nhân đã bị bom
vọng hoà bình?
- Nếu đứng trước tượng đài, em sẽ nói gì nguyên tử sát hại…: Mong muốn thế
giới này mãi mãi hoà bình.
với Xa- da- cô?
- Hs nêu
- Nêu nội dung của bài văn?
- Hs phát biểu
c. Hdẫn Hs đọc diễn cảm


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 4

- Gv đọc mẫu
3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
- Về nhà luyện đọc, chuẩn bị bài sau

Năm học: 2019 - 2020

- Hs luyện đọc theo cặp
- Hs thi đọc
- Hs nêu lại ý bài

-----------------------------------------------Kể chuyện
TIẾNG VĨ CẦM Ở MỸ LAI

Tiết 4:
I.Mục tiêu
- Sau bài học , học sinh có khả năng:

1. Kiến thức:
- Hiểu nội dung: Ca ngợi hành động dũng cảm của những người Mỹ có lương tâm
đã ngăn chặn và tố cáo tội ác man rợ của quân đội Mĩ trong cuộc chiến tranh xâm
lược VN.
2. Kĩ năng:
- Dựa vào lời kể của GV, hình ảnh minh hoạ và lời thuyết minh , kể lại được câu
chuyện đúng ý, ngắn gọn, rõ các chi tiết trong truyện.
- Biết ca ngợi hành động dũng cảm, ngăn chặn và tố cáo tội ác.
3. Thái độ
- Học sinh có ý thức ca ngợi hành động dũng cảm, phê phán tội ác.
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
-Tranh minh họa truyện ; Bảng phụ.
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của GV

1.Bài cũ( 5p)
2.Dạy bài mới( 25p)
a.Giới thiệu bài.
b.Hdẫn Hs kể chuyện
Gv kể chuyện lần 1: Ghi bảng
Ngày 16/ 3/ 1968
Mai- cơ: cựu chiến binh Mĩ; Tôm -xơn:
Chỉ huy đội bay; Côn- bơn: Xạ thủ súng
máy; An-đrê-ốt-ta; Hơ-bớt; Rô-nan.
Gv kể lần 2: Kết hợp tranh sgk
Đ 1:Cựu chiến binh Mĩ Mai-cơ…
Đ 2:Năm 1968, quân Mĩ đã hủy diệt Mỹ
Lai…
Đ 3:Hình ảnh chiếc trực thăng của Tômxơn và đồng đội trên cánh đồng Mỹ Lai…
Đ 4:Anh lính da đen Hơ-bớt tự bắn vào

chân khỏi tham gia tội ác…
Đ 5: Tôm-xơn và Côn-bơn đã trỏ lại Việt
Nam…
c. Hdẫn Hs kể chuyện, trao đổi về ý nghĩa
câu chuyện
K/c theo cặp
K/c trước lớp
3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)

Hoạt động của HS

Hs kể lại câu chuyện tiết trước

Hs nghe kể

Hs nghe kể

HS tập kể theo nhómvà tìm ý nghĩa câu
chuyện
HS thi kể
HS khác nhận xét bạn kể
HS nêu ý nghĩa câu chuyện


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 4

Năm học: 2019 - 2020

- Kể lại câu chuyện, chuẩn bị bài tiết sau


-----------------------------------------------Thứ ba ngày 1 tháng 10 năm 2019
Toán
LUYỆN TẬP

Tiết 17:
I.Mục tiêu
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Học sinh biết quy tắc giải bài toán liên quan đến tỉ lệ bằng một trong 2 cách rút
về đơn vị hoặc tìm tỉ số.
2. Kĩ năng:
- Học sinh vận dụng kiến thức giải bài toán liên quan đến tỉ lệ bằng một trong 2
cách rút về đơn vị hoặc tìm tỉ số.
3. Thái độ
- Học sinh chủ động học tập, yêu thích môn học
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
Bộ đồ dùng dạy toán 5; Bảng phụ.
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.Bài cũ( 5p)
2.Dạy bài mới( 30p)
a.Giới thiệu bài
b.Thực hành
Bài 1:
Tóm tắt
12 quyển : 24000 đồng
30 quyển : ... đồng ?

- Giáo viên nhận xét
Bài 3: Tóm tắt:
120 học sinh : 3 ôtô
160 học sinh : ... ôtô ?

2Hs làm bài

Bài 4:Yêu cầu Hs làm vở

Hs làm vào vở. Cả lớp sửa bài.
Mỗi ôtô chở được số học sinh là :
120 : 3 = 40 (học sinh)
Số ôtô cần để chở 160 học sinh là :
160 : 40 = 4 (ôtô)
Đáp số: 4 ô tô
Hs nhắc lại bài học

3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
- Gv nhận xét tiết học
- Về nhà ôn kiến thức đã học, chuẩn bị
bài sau.

- Học sinh đọc bài, tóm tắt trình bày bài
giải
Hs làm nháp. Cả lớp sửa bài
Mua 1 quyển vở hết số tiền là :
24 000 : 12 = 200 (đồng)
Mua 30 quyển vở hết số tiền là :
2000 x 30 = 60 000 (đồng)
Đáp số: 60 000 đồngKế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 4

Năm học: 2019 - 2020

-----------------------------------------------Tập đọc
BÀI CA VỀ TRÁI ĐẤT

Tiết 8:
I.Mục tiêu
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Học sinh nắm được nội dung: Mọi người hãy sống vì hòa bình, chống chiến
tranh, bảo vệ quyền bình đẳng của các dân tộc.
2. Kĩ năng:
- Biết đọc diễn cảm bài thơ với giọng vui, tự hào.
- Hs khá, giỏi học thuộc và đọc diễn cảm toàn bộ bài thơ.
3. Thái độ
- Giáo dục ý thức bảo vệ, yêu quê hương đất nước Việt Nam.
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
-Tranh minh họa bài đọc sgk; Bảng phụ.
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.Bài cũ( 5p)
2Hs đọc, trả lời câu hỏi
2.Dạy bài mới( 30p)

Hs nghe,quan sát tranh
a.Giới thiệu bài.
1Hs đọc toàn bài
b. Luyện đọc
Hs đọc nối tiếp đoạn
-Luyện đọc: 3 đoạn ( 3 khổ thơ).
Hdẫn giọng đọc, ngắt nghỉ hơi, sửa phát Hs đọc chú giải, giải nghĩa từ
Hs luyện đọc cặp
âm
Gv đọc diễn cảm toàn bài
c. Tìm hiểu bài
Trái đất như quả bóng xanh giữa bầu
- Hình ảnh trái đất có gì đẹp?
trời xanh, có tiếng chim bồ câu và
nhữnh cánh chim hải âu vờn trên sóng
- Em hiểu 2 câu thơ cuối khổ thơ 2 ý nói biển.
Mỗi loài hoa có vẻ đẹp riêng, nhưng
gì?
đều thơm và quý, như mọi người trên
thế giới dù là da vàng, da trắng, da đen
đều có quyền bình đẳng, tự do như
nhau, đều đáng quý đáng yêu.
Chúng ta phải cùng nhau chống chiến
- Chúng ta phải làm gì để giữ bình yên
tranh, chống bom nguyên tử, bom H,
cho trái đất?
bom, A, xây dựng một thế giới hoà
- Bài thơ muốn nói với em điều gì?
bình. Chỉ có hoà bình , tiếng cười mới
mang lại sự bình yên trẻ mãi không già

cho trái đất.
Hs nêu
c.Hdẫn Hs đọc diễn cảm
Hs luyện đọc theo cặp
Gv đọc mẫu
Hs thi đọc
3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
Hs nhắc lại nội dung bài
- Gv nhận xét tiết học
- Về nhà luyện đọc, chuẩn bị bài sau


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 4

Năm học: 2019 - 2020

-----------------------------------------------Luyện từ và câu
TỪ TRÁI NGHĨA

Tiết 7:
I.Mục tiêu
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Học sinh nắm được khái niệm thế nào là từ trái nghĩa, tác dụng của từ trái nghĩa
khi đặt cạnh nhau(nội dung ghi nhớ).
2. Kĩ năng:
- NhậnBiết được cặp tìm từ trái nghĩa trong các thành ngữ tục ngữ(BT 1)Biết tìm
từ trái nghĩa với từ cho trước(BT2,BT3)
- HS khá giỏi đặt được 2 câu để phân biệt cặp từ trái nghĩa tìm được (BT2)
3. Thái độ

- Học sinh chủ động học tập, yêu thích môn học
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
- Bảng phụ; Từ điển.
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của GV

1.Bài cũ( 5p)
2.Dạy bài mới( 30p)
a.Giới thiệu bài.
b.Hd phần nhận xét
Câu 1: Hãy so sánh nghĩa của các từ in
đậm: phi nghĩa, chính nghĩa
Câu 2:Tìm những từ trái nghĩa với nhau
trong câu tục ngữ sau: Chết vinh còn
hơn sống nhục.
Câu 3: Cách dùng từ trái nghĩa trong câu
tục ngữ trên tạo ra 2 vế tương phản, làm
nổi bật quan niệm sống rất cao đẹp của
người VN : Thà chết mà dược tiếng
thơm còn hơn sống mà bị người đời
khinh bỉ.
*Ghi nhớ
c.Hdẫn phần luyện tập
Bài tập 1: Hs làm bảng
GV nhận xét

Bài tập 2: Tương tự
Bài tập 3: Gv nhận xét chung
3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
- Gv nhận xét tiết học

- Học thuộc các thành ngữ.

Hoạt động của HS

2Hs làm bài

Hs đọc yêu cầu bài, làm việc nhóm
Phi nghĩa: trái với đạo lí.
Chính nghĩa: đúng với đạo lí.
Đại diện nhóm trình bày
Cả lớp bổ sung, nhận xét
Sống/ chết , vinh/ nhục
Hs làm theo cặp
Hs trình bày, cả lớp nhận xét
HS đọc
Đục/ trong; đen/ sáng; rách/ lành; dở/ hay
Hẹp/ rộng; xấu/ đẹp; trên/ dưới.
Hoà bình/ chiến tranh, xung đột
Thương yêu/ căm ghét, căm giận, căm
thù, ghét bỏ, thù ghét, thù hận, ...
Đoàn kết/ chia rẽ, bè phái, xung khắc
Giữ gìn/ phá hoại, tàn phá, huỷ hoại


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 4

Năm học: 2019 - 2020

-----------------------------------------------Tập làm văn
LUYỆN TẬP TẢ CẢNH


Tiết 7:
I.Mục tiêu
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Lập được dàn ý chi tiết cho bài văn tả ngôi trường đủ 3 phần: mở bài, thân bài,
kết bài; Biết lựa chọn được những nét nổi bật để tả ngôi trường.
2. Kĩ năng:
- Dựa vào dàn ý viết được một đoạn văn miêu tả hoàn chỉnh, sắp xếp các chi tiết
hợp lí.
3. Thái độ
- Giáo dục HS cảm nhận được vẻ đẹp của môi trường thiên nhiên
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
- Bảng phụ; Những ghi chép của học sinh khi quan sát cơn mưa.
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của GV

1.Bài cũ( 5p)
2.Dạy bài mới( 30p)
a.Giới thiệu bài.
b.H dẫn Hs làm luyện tập
Bài tập 1:
- Học sinh nêu yêu cầu
- Giáo viên hướng dẫn
Đối tượng em định miêu tả là gì? Thời
gian em quan sát là lúc nào? Em tả
những phần nào của cảnh trường? Tình
cảm của em với mái trường?
Gv nhận xét, chốt lại
Bài tập 2:

- Yêu cầu HS tự làm bài
Em chọn đoạn văn nào để tả?
3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
- Gv nhận xét tiết học
- Chuẩn bị bài tiết sau, bài KT viết văn tả
cảnh sắp tới.

Hoạt động của HS

2 Hs làm bài

Thảo luận nhóm 4 .
Đại diện các nhóm nêu ý kiến
Cả lớp nhận xét, bổ sung.
Mở bài: Giới thiệu bao quát
Thân bài: Tả từng phần của trường:
+ sân trường
+ lớp học
+ các phòng làm việc của GV
+ vườn trường
Kết luận: Nêu cảm nghĩ về ngôi trường
HS nối tiếp nhau giới thiệu
- Hs làm cá nhân
- Một số HS đọc bài trước lớp
- Lớp nghe, nhận xét.
- HS nêu lại bài

-----------------------------------------------Thứ tư, ngày 2 tháng 10 năm 2019
Toán
ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ GIẢI TOÁN(t)


Tiết 18:
I.Mục tiêu
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 4

Năm học: 2019 - 2020

- Biết quy tắc giải bài toán về quan hệ tỉ lệ( Đại lượng này gấp len bao nhiêu lần
thì đại lượng tương ứng lại giảm đi bấy nhiêu lần
2. Kĩ năng:
-Biết cách giải bài toán có liên quan đến quan hệ tỉ lệ bằng một trong 2 cách rút về
đơn vị hoặc tìm tỉ số.
3. Thái độ
- Giáo dục HS yêu thích môn học .
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
-Bộ dạy học toán 5; Bảng phụ.
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của GV

1.Bài cũ( 5p)
2.Dạy bài mới( 30p)
a.Giới thiệu bài
b.Tìm hiểu ví dụ về quan hệ tỉ lệ
Gv nêu ví dụ, sgk
Khi số ki- lô- gam gạo ở mỗi bao tăng
lên thì số bao gạo ntn ?

Bài toán:
2 ngày : 12 người
4 ngày :
? người
Bài toán có mấy đại lượng ?
c.Thực hành
Gv hướng dẫn làm bài tập: 1 sgk
Bài 1:
7 ngày : 10 người
5 ngày : ? người

3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
- Gv nhận xét tiết học
- Về nhà xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

Tiết 19:
I.Mục tiêu

Hoạt động của HS

2Hs làm bài
Hs làm nháp
Quan sát bảng, tính và điền kết quả vào
bảng
Cả lớp sửa bài
Hs làm nháp
Cả lớp sửa bài
Hs nêu nhận xét
Hs làm bài vào vở
Để làm xong công việc trong 1 ngày thì

cần số người là :
10 x 7 = 70 (người)
Để làm xong công việc trong 5 ngày thì
cần số người là :
70 : 5 = 14 (người
Đáp số: 14 người

----------------------------------------------Thể dục
GIÁO VIÊN CHUYÊN DẠY
-----------------------------------------------Tiếng anh
GIÁO VIÊN CHUYÊN DẠY( 2 tiết)
-----------------------------------------------Thứ năm ngày 3 tháng 10 năm 2019
Âm nhạc
GIÁO VIÊN CHUYÊN DẠY
------------------------------------------------Toán
LUYỆN TẬP


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 4

Năm học: 2019 - 2020

- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Học sinh nắm chắc quy tắc giải bài toán liên quan đến tỉ lệ bằng một trong 2 cách
rút về đơn vị hoặc tìm tỉ số
2. Kĩ năng:
- Biết giải bài toán liên quan đến tỉ lệ bằng một trong 2 cách rút về đơn vị hoặc tìm
tỉ số
3. Thái độ

- Giáo dục tính cẩn thận, yêu thích môn học.
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
-Bộ dạy học toán 5; Bảng phụ.
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của GV

1.Bài cũ( 5p)
2.Dạy bài mới( 30p)
a.Giới thiệu bài
b.Thực hành
Gv hướng dẫn làm bài tập: 1, 2 sgk
Bài 1:Gv hướng giải theo một trong hai
cách: Rút về đơn vị; Tìm tỉ số
Tóm tắt
3000 đồng : 25 quyển
1500 đồng : .... quyển ?
Bài 2:Yêu cầu lựa chọn cách giải phù hợp
Tóm tắt
3 người : 800 000 đồng/người/tháng
4 người : .... đồng/người/tháng ?

3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
- Gv nhận xét tiết học
- Về nhà xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

Hoạt động của HS

2Hs làm bài

Hs làm bài

Cả lớp sửa bài.
3000 đồng gấp 1500 đồng số lần là :
3000 : 1500 = 2 (lần)
Nếu mỗi quyển vở giá 1500 đồng thì
mua được số vở là :
25 x 2 = 50 (quyển)
Đáp số: 50 quyển
Hs làm bài vào vở
Tổng thu nhập của gia đình đó là :
800 000 x 3 = 2 400 000(đồng)
Khi có thêm một người con thì bình
quân thu nhập hằng tháng của mỗi
người là :
2 400 000 : 4 = 600 000 (đồng)
Như vậy, bình quân thu nhập hàng
tháng của mỗi người đã giảm là :
800 000 – 600 000 = 200 000 đồng
HS nhắc lại bài học

-----------------------------------------------Tiếng anh
GIÁO VIÊN CHUYÊN DẠY
------------------------------------------------Luyện từ và câu
LUYỆN TẬP VỀ TỪ TRÁI NGHĨA

Tiết 8:
I.Mục tiêu
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 4

Năm học: 2019 - 2020

- Học sinh nắm được khái niệm, phân biệt từ trái nghĩa
2. Kĩ năng:
- Tìm được các từ trái nghĩa theo yêu cầu của BT1, BT2(3 trong số 4 câu), BT3.
- Biết tìm những từ trái nghĩa để miêu tả theo yêu cầu của BT4(chọn 2 hoặc 3 trong
số 4 ý: (a,b,c,d); đặt được câu để phân biệt 1 cặp từ trái nghĩa tìm được ở
BT4(BT5)
- HS khá, giỏi thuộc được 4 thành ngữ, tục ngữ ở BT1, làm được toàn bộ BT4.
3. Thái độ
- Học sinh chủ động học tập, yêu thích môn học
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
- Bút dạ; Bảng phụ( giấy khổ to);Từ điển.
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của GV

1.Bài cũ( 5p)
Gv nhận xét
2.Dạy bài mới( 30p)
a.Giới thiệu bài.
b.Hdẫn Hs làm bài tập
Bài tập 1:
Gv kết luận: ít –nhiều; chìm - nổi; nắng –
mưa;
trẻ - già
Yêu cầu Hs học thuộc 4 thành ngữ, tục
ngữ.
Bài tập 2:Giải thích nghĩa

Gv kết luận: lớn, già, dưới, sống
Bài tập 3:
Gv nhận xét, chốt lại kết quả :nhỏ; vụng;
khuya.
Bài tập 4:Tìm từ trái nghĩa
Tả hình dáng:
Tả hành động:
Tả trạng thái:
Tả phẩm chất:
Bài tập 5:
Gv nhận xét chung
3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
- Học thuộc thành ngữ, tục ngữ; chuẩn bị
bài sau.

Hoạt động của HS

2Hs làm bài

Hs đọc yêu cầu bài, làm việc nhóm
Hs trình bày
Cả lớp bổ sung

Hs làm nhóm, trình bày
Cả lớp nhận xét

cao/ thấp; cao/ lùn; cao vống/ lùn tịt
khóc/ cười; đứng/ ngồi;
buôn / vui; lạc quan/ bi quan..
tốt/ xấu; hiền/ dữ..

Làm việc vào vở
Từng Hs nối tiếp nhau đọc
Hs nhắc lại bài học

------------------------------------------------


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 4

Năm học: 2019 - 2020

Thứ sáu, ngày 4 tháng 10 năm 2019
Toán
LUYỆN TẬP CHUNG

Tiết 20:
I.Mục tiêu
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Biết quy tắc giải bài toán có liên quan đến các mối quan hệ tỉ lệ bằng 2 cách rút
về đơn vị hoặc tìm tỉ số.
2. Kĩ năng:
- Vận dụng kiến thức giải bài toán có liên quan đến các mối quan hệ tỉ lệ bằng 2
cách rút về đơn vị hoặc tìm tỉ số trong thực tế
3. Thái độ
-Giáo dục Hs tính chính xác, yêu thích môn học.
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
-Bộ dạy học toán 5; Bảng phụ.
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của GV


1.Bài cũ( 5p)
2.Dạy bài mới( 30p)
a.Giới thiệu bài
b.Thực hành
Gv hướng dẫn làm bài tập: 1, 2, 3 sgk
Bài 1: GV yêu cầu HS nêu các bước giải
bài toán hai số khi biết tổng và tỉ số của
hai số đó.

Bài 2: Tương tự

Hoạt động của HS

2Hs làm bài

Hs nêu
Hs đọc đề - Phân tích và tóm tắt trên
bảng
Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là :
2 + 5 = 7 (phần)
Số học sinh nam là : 28 : 7 x 2 = 8 (em)
Số học sinh nữ là : 28 – 8 = 20 (em
Hs lên chữa bài trên bảng
Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là :
2 – 1 = 1 (phần)
Chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật
là:
15 : 1 = 15 (phần)
Chiều dài của mảnh đất là :

15 + 15 = 30 (m)
Chu vi của mảnh đất là :
(15 + 30) x 2 = 90 (m)
Làm bài vào vở.
100 km gấp 50 km số lần là :
100 : 50 = 2 (km)


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 4

Bài 3:Tóm tắt: 100 km : 12l
50 km : ...l ?
3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
- Gv nhận xét tiết học
- Về nhà xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

Năm học: 2019 - 2020

Đi 50 km thì tiêu thụ hết số lít xăng là :
12 : 2 = 6 (l)
Hs nhắc lại bài học

-----------------------------------------------Chính tả
A NH BỘ ĐỘI CỤ HỒ GỐC BỈ

Tiết 4:
I.Mục tiêu
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi.

2. Kĩ năng:
- Nắm được mô hình cấu tạo vần và quy tắc đánh dấu thanh trong tiếng ia,iê.
3. Thái độ
- Học sinh chủ động học tập, yêu thích môn học
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
- Bút dạ; Bảng phụ.
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của GV

1.Bài cũ( 5p)
2.Dạy bài mới( 30p)
a.Giới thiệu bài
b.Hd Hs nghe - viết
- Gv giải nghĩa từ

Hoạt động của HS

Hs nhắc lại quy tắc chính tả tiết trước

Hs đọc
Hs lắng nghe
Hs đọc thầm, viết bảng từ dễ viết sai
Hs trả lời
- Bài này cho em biết điều gì?
HS viết chính tả, theo thời gian qui định , Hs viết bài.
Hs tự soát lỗi
Yêu cầu Hs tự soát lại bài .
- Nhận xét chung
Hs lên bảng làm bài
Về cấu tạo hai tiếng: Giống nhau: Hai

c.Hd làm bài tập
tiếng đều có âm chính gồm 2 chữ cái;
Bài tập 2: Tiếng nghĩa và chiến về cấu
Khác nhau: tiếng chiến có âm cuối,
tạo vần có gì giống và khác nhau?
tiếng nghĩa không có âm cuối.
Gv nhận xét,kết luận
Dấu thanh được đặt ở âm chính; Tiếng
nghĩa không có âm cuối, dấu thanh
Bài tập 3: Em hãy nêu quy tắc viết dấu
được đặt ở chữ cái đầu ghi nguyên âm
thanh ở các tiếng chiến và nghĩa...
đôi; Tiếng chiến có âm cuối , dấu thanh
được đặt ở chữ cái thứ 2 ghi nguyên âm
- Gv chốt lại


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 4

Năm học: 2019 - 2020

đôi.
Hs nhắc lại qui tắc đánh dấu thanh trong
tiếng.

3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
- Gv nhận xét tiết học
- Chuẩn bị: Anh bộ đội cụ Hồ gốc Bỉ.
----------------------------------------------Tập làm văn
Tiết 8:

TẢ CẢNH
(Kiểm tra viết)
I.Mục tiêu
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Nắm được cách viết bài văn tả cảnh hoàn chỉnh có đủ 3 phần
2. Kĩ năng:
- Viết được bài văn tả cảnh hoàn chỉnh có đủ 3 phần thể hiện rõ sự quan sát và
chọn lọc chi tiết miêu tả.
- Diễn đạt thành câu bước đầu biết dùng từ ngữ, hình ảnh gợi tả gợi cảm trong bài
văn.
3. Thái độ
-Giáo dục ý thức bảo vệ cây xanh, yêu thích cảnh đẹp .
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
Bảng phụ.
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của GV

1.Bài cũ( 5p)
2.Dạy bài mới( 30p)
a.Giới thiệu bài.
b.H dẫn Hs làm bài tập
Gv cho Hs nhắc lại cấu tạo bài văn tả cảnh
Mở bài: Giới thiệu bao quát về cảnh sẽ tả.
Thân bài: Tả từng bộ phận của cảnh hoặc
sự thay đổi của cảnh theo thời gian
Kết bài: Nêu cảm nghĩ hoặc nhận xét của
người viết
Thu bài , nhận xét
3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)

- Gv nhận xét tiết học
- Chuẩn bị bài TLV tuần “ Lập dàn ý chi
tiết cho bài văn miêu tả trường học”.

Tiết 8:

Hoạt động của HS

2 Hs đọc lại bài Nắng trưa

HS đọc đề trên bảng và chọn đề.
Hs nhắc lại

Hs làm bài trên giấy kiểm tra
Hs nộp bài

---------------------------------------------Sinh hoạt tập thể


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 4

Năm học: 2019 - 2020

I. yêu cầu:
- Học nội quy trường lớp.
- Hs nhận ra những ưu điểm và tồn tại trong mọi hoạt động ở tuần 4.
- Biết phát huy những ưu điểm và khắc phục những tồn tại, thiếu sót.
II. Nội dung:
- Học thuộc bài và làm bài tập đầy đủ.
- Đi học đều, nghỉ học phải có lý do chính đáng.

- Khi đi học cần ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, khăn quàng, guốc dép đầy đủ.
- Trong lớp giữ trật tự.
1/ Nhận xét chung:
- Duy trì tỷ lệ chuyên cần cao.
- Đi học đúng giờ, xếp hàng ra vào lớp nhanh nhẹn.
- Thực hiện tốt nề nếp của trường, lớp.
- Tồn tại:
- Lười học bài và làm bài chậm. Đi học quên đồ dùng
- Nhắc nhở những HS còn vi phạm nội quy của lớp.
2/ Phương hướng tuần 5:
- Phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại của tuần 4.
- Văn nghệ.
-------------------------------------------------------------------

Tiết 7:
I.Mục tiêu

Khoa học
TỪ TUỔI VỊ THÀNH NIÊN ĐẾN TUỔI GIÀ


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 4

Năm học: 2019 - 2020

- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Học sinh nắm được đặc điểm phát triển của con người từ tuổi vị thành niên đến
tuổi già
2. Kĩ năng:

- Nêu được các giai đọan phát triển của con người từ tuổi vị thành niên đến tuổi già
- Kĩ năng tự nhận thức và xác định được giá trị của lứa tuổi học trò nói chung và
giá trị bản thân nói riêng.
3. Thái độ
- Giáo dục ý thức giúp đỡ phụ nữ có thai.
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
- Hình ảnh trong sgk.
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của GV

1. Bài cũ: ( 5p)
2.Dạy bài mới( 25p)
a.Giới thiệu bài.
b.Hđ 1:Vị thành niên, trưởng thành, tuổi
già.
H 1: Tuổi vị thành niên
Từ 10 đến 19 tuổi
H2,3: Tuổi trưởng thành
Từ 20 đến 60 hoặc 65 tuổi
H4: Tuổi già
Từ 60 hoặc 65 tuổi trở lên
Gv kết luận
Hđ 2: Trò chơi “ Ai? Họ đang ở giai đoạn
nào của cuộc đời.”
Gv kết luận
3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
- Gv nhận xét tiết học
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài tiết sau
Tiết 8:


Hoạt động của HS

2Hs trả lời
Hs quan sát tranh
Hs thảo luận, trình bày
Cả lớp nhận xét, bổ sung.

Hs quan sát, đọc lời thoại
Hoạt động nhóm. Hs trình bày
Cả lớp nhận xét, bổ sung
Hs đọc mục bạn cần biết
Hs liên hệ
Hs đọc lại mục bạn cần biết

----------------------------------------------Khoa học
VỆ SINH TUỔI DẬY THÌ

I.Mục tiêu
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Nêu được những việc nên và không nên làm để giữ vệ sinh, bảo vệ sức khỏe tuổi
dậy thì.
2. Kĩ năng:
- Thực hiện vệ sinh cá nhân ở tuổi dậy thì hàng ngày, đúng cách để bảo vệ sức
khỏe
- Kĩ năng tự nhận thức những việc nên làm và không nên làm để giữ vệ sinh cơ thể,
bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần ở tuổi dậy thì; Kĩ năng xác định giá trị của


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 4


Năm học: 2019 - 2020

bản thân, tự chăm sóc vệ sinh cơ thể; Kĩ năng quản lí thời gian và thuyết trình khi
chơi trò chơi “ tập làm diễn giả” về những việc nên làm ở tuổi dậy thì.
3. Thái độ
- Giáo dục ý thức bảo vệ sức khỏe, môi trường xung quanh chúng ta.
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
- Hs chuẩn bị ảnh ; hình ảnh trong sgk
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của GV

1.Bài cũ( 5p)
2.Dạy bài mới( 25p)
a.Giới thiệu bài.
b.Hđ 1:Động não
Mục tiêu: Nêu được những việc nên và
không nên làm để giữ vệ sinh, bảo vệ sức
khỏe tuổi dậy thì.
- GV yêu cầu HS nên làm gì và không
nên làm gì để giữ vệ sinh?
- Chúng ta nên làm gì để giữ cho cơ thể
luôn sạch sẽ, tránh bị mụn trứng cá?
Gv kết luận
c.Hđ 2: Làm trên phiếu học tập
Mục tiêu: Kĩ năng tự nhận thức những
việc nên làm và không nên làm để giữ vệ
sinh cơ thể, bảo vệ sức khỏe thể chất và
tinh thần ở tuổi dậy thì; Kĩ năng xác định
giá trị của bản thân, tự chăm sóc vệ sinh

cơ thể;
Gv kết luận: Phiếu 1: 1-b; 2-a, b, d; 3- b,
d;
Phiếu 2: 1- b, c; 2- a, b, d; 3- a; 4- a.
d.Hđ 3:Quan sát, thảo luận
Chúng ta nên làm gì và không nên làm
làm gì để bảo vệ sức khỏe về thể chất,
tinh thần ở tuổi dậy thì?
e.Hđ 4: Trò chơi “Tập làm diễn giả”
Mục tiêu: Kĩ năng quản lí thời gian và
thuyết trình khi chơi trò chơi “ tập làm
diễn giả” về những việc nên làm ở tuổi
dậy thì.
GV giao nhiệm vụ và hướng dẫn.
3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
- Gv nhận xét tiết học
- Chuẩn bị bài tiết sau
Tiết 4:

Hoạt động của HS

2 Hs nêu bài học

Hs phát biểu
Hs khác nhận xét
Hs trình bày, cả lớp nhận xét
Hs thảo luận nhóm
Đại diện nhóm trình bày
Cả lớp nhận xét, bỗ sung
Hs trả lời và nói nội dung từng hình

Các nhóm Hs trình bày
Cả lớp nhận xét
Hs liên hệ
Hs đọc lại mục bạn cần biết

----------------------------------------------Địa lý
SÔNG NGÒI


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 4

Năm học: 2019 - 2020

I.Mục tiêu
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Nêu được một số đặc điêm chính và vai trò của sông ngòi Việt Nam: Mạng lưới
sông ngoi dày đặc; Sông ngòi có lượng nước thay đổi theo mùa và có nhiều phù sa;
Sông ngòi có vai trò quan trọng trong sản xuất và đời sống:bồi đắp phù sa, cung
cấp nước, tôm cá, nguồn thuỷ điện,...
2. Kĩ năng:
- Xác lập được mối quan hệ địa lý đơn giản giữa khí hậu với sông ngòi: Nước sông
lên xuống theo mùa; Mùa mưa thường có lũ lớn; Mùa khô nước sông hạ thấp.
- Chỉ được vị trí một số con sông: sông Hồng , Thái Bình, Tiền, Hậu, Đồng Nai,
Mã, Cả trên bản đồ(lược đồ).
- Hs khá ,giỏi: Giải thích được vì sao sông ở miền Trung ngắn và dốc; Biết những
ảnh hưởng do nước sông lên, xuống theo mua tớ đời sống và sản xuất của nhân dân
ta: mùa nước cạn gây thiếu nước,mùa nước lên cung cấp nhiều nước sông thường
có lũ lụt gây thiệt hại.
3. Thái độ

- Sử dụng điện và nước tiết kiệm trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
Bản đồ địa lí Tự nhiên Việt Nam; Bản đồ Khí hậu Việt Nam hoặc hình 2 trong sgk.
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của GV

1.Bài cũ( 5p)
2.Dạy bài mới( 30p)
a.Giới thiệu bài.
b.Hđ 1:Nước ta có mạng lưới sông ngòi
dày đặc.
Nước ta có nhiều hay ít sông so với các
nước mà em biết ? Kể tên và chỉ trên hình
1 vị trí một số sông ở Việt Nam.Ở miền
Bắc và miền Nam có những con sông lớn
nào ? Nhận xét về sông ngòi ở miền
Trung.
GV kết luận.
c.Hđ 2:Sông ngòi nước ta có lượng nước
thay đổi theo mùa
GV yêu cầu HS làm việc theo cặp theo
các gợi ý trong sgk.
Gv kết luận
d.Hđ 3:Vai trò của sông ngòi.
Gv nhận xét
3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
- Gv nhận xét tiết học
- Về nhà ôn bài, chuẩn bị bài sau

Hoạt động của HS


2Hs trả bài

Hs quan sát tranh, thảo luận nhóm
Hs trả lời , cả lớp nhận xét
Hs chỉ bản đồ, trình bày
Cả lớp nhận xét
Hs quan sát hình 2,3 hoàn thành bảng
Đại diện Hs trình bày
Cả lớp nhận xét, bổ sung
Hs kể về vai trò của sông ngòi; Hs
khác lên chỉ trên bản đồ.
HS khác nhận xét, bổ sung.
Hs liên hệ
Hs nhắc lại bài học

------------------------------------------------


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 4

Năm học: 2019 - 2020Xem Thêm

×