Tải bản đầy đủ (.docx) (32 trang)

thảo luận nhóm TMU quản trị kinh doanh tổ chức điểm bán hàng của một công ty lựa chon địa điểm, phương thức bán hàng, bố trí mặt hàng, trưng bày hàng hoá, đề xuất cải tiến

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.23 MB, 32 trang )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
----------

BÀI THẢO LUẬN
Đề tài thảo luận

Tổ chức điểm bán hàng của một công ty: Lựa chon địa điểm, phương
thức bán hàng, bố trí mặt hàng, trưng bày hàng hoá, đề xuất cải tiến.

Môn: Quản trị bán hàng
Nhóm : 6
Lớp HP: H2001CEMG2621
Giảng viên hướng dẫn: Lã Tiến Dũng

HÀ NỘI - 2020


LỜI CAM ĐOAN
Chúng tôi xin cam đoan nội dung của bài thảo luận này hoàn toàn được hình
thành và phát triển từ chính các thành viên trong nhóm, được thực hiện trên cơ sở
nghiên cứu lý thuyết, nghiên cứu khảo sát tình hình thực tiễn, nghiên cứu khảo sát tình
hình thực tiễn, dưới sự hướng dẫn khoa học của thầy Lã Tiến Dũng và không có sự sao
chép vô căn cứ bất kỳ tài liệu nào trước đó, nếu có chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách
nhiệm.

1


MỤC LỤC


LỜI CAM ĐOAN.........................................................................................................1
LỜI MỞ ĐẦU...............................................................................................................4
PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP MASAN MEATLIFE..........................5
1.Giới thiệu doanh nghiệp Masan MEATLife................................................................5
1.1. Lịch sử hình thành..................................................................................................5
1.2. Triết lý, slogan........................................................................................................7
1.3. Thành tựu................................................................................................................ 7
1.4. Các sản phẩm..........................................................................................................8
2.Giới thiệu về sản phẩm thịt MeatDeli.........................................................................8
2.1. Giới thiệu về sản phẩm...........................................................................................8
2.2. Quy trình sản xuất, chứng nhận..............................................................................9
2.3. Tình hình phân phối hiện tại.................................................................................11
2.4. Doanh thu và lợi nhuận sau khi Masan ra mắt Meat Deli.....................................13
3.Đối thủ cạnh tranh, Khó khăn, Giải pháp sơ bộ........................................................15
3.1.Đối thủ cạnh tranh..................................................................................................15
3.2.Khó khăn................................................................................................................ 16
3.3.Giải pháp................................................................................................................ 16
PHẦN 2: TỔ CHỨC BÁN HÀNG TRONG VAI TRÒ LÀ CỬA HÀNG NHƯỢNG
QUYỀN....................................................................................................................... 17
1.Lựa chọn địa điểm bán hàng.....................................................................................17
1.1.Khái niệm, vai trò của địa điểm kinh doanh...........................................................17
1.1.1.Khái niệm địa điểm kinh doanh..........................................................................17
1.1.2.Các loại điểm bán hàng.......................................................................................17
1.2.Lựa chọn địa điểm bán hàng..................................................................................18
1.2.1.Giới thiệu vị trí nhắm tới....................................................................................18
TỔNG QUAN DỰ ÁN...............................................................................................18
VỊ TRÍ DỰ ÁN...........................................................................................................18
1.2.2.Phân tích theo các căn cứ lựa chọn điểm bán hàng.............................................19
2.Tổ chức không gian và trưng bày hàng hoá..............................................................22
2.1.Bố trí mặt bằng của cửa hàng.................................................................................22

2.2.Trưng bày hàng hoá...............................................................................................22
2


2.3.Xây dựng hình ảnh điểm bán hàng.........................................................................25
PHẦN 3: TỔNG KẾT VÀ ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN CHO DOANH NGHIỆP...............26
Đề xuất giải pháp.........................................................................................................26
BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN.....................................................................27
BIÊN BẢN HỌP NHÓM.............................................................................................28

3


LỜI MỞ ĐẦU
Cảm ơn các bạn đã ghé qua phần bài thảo luận “Tổ chức điểm
bán hàng của một công ty: Lựa chon địa điểm, phương thức bán hàng, bố trí mặt hàng,
trưng bày hàng hoá, đề xuất cải tiến”. Bài thảo luận này được hình thành là kết quả từ
tất cả quá trình học tập và thực hành tại lớp học phần H2001CEMG2621 của thầy Lã
Tiến Dũng là giảng viên hướng dẫn.
Bài thảo luận này là công trình nghiên cứu khoa học có sự góp
mặt của đầy đủ 10 thành viên tới từ nhóm 6 của lớp H2001CEMG2621. Tuy chỉ là
phần thảo luận cuối học phần, nhưng mọi sự học tập; rèn luyện đều được đúc kết vào
nội dung của bài thảo luận.
Dưới góc độ là một đại lý nhượng quyền nhóm sẽ trình bày
cho bạn đọc kiến thức và thực tiễn đúc kết được về tổ chức điểm bán hàng của một
công ty: Lựa chon địa điểm, phương thức bán hàng, bố trí mặt hàng, trưng bày hàng
hoá, đề xuất cải tiến.
Qua bài nghiên cứu, rất mong nhận được những phản hồi;
những nhận xét quý báu từ phía bạn đọc. Thay mặt cả nhóm, xin gửi lời cảm ơn chân
thành tới các bạn. Chúc các bạn gặt hái được thật nhiều những thành công trong cuộc

sống.

4


PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP MASAN MEATLIFE
1.Giới thiệu doanh nghiệp Masan MEATLife.
Masan MEATLife là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam áp dụng nền tảng 3F “từ
trang trại đến bàn ăn” với chuỗi giá trị tích hợp, nhằm cung cấp các sản phẩm thịt có
thương hiệu, đảm bảo vệ sinh, truy xuất được nguồn gốc và giá cả hợp lý. Với tầm
nhìn lớn đó là trở thành công ty lớn nhất Việt Nam trong ngành công nghệ thịt, MML
đã chọn nơi khởi đầu cho việc cung cấp thịt và nuôi dưỡng gia súc bằng cách kết hợp 2
công ty lớn nhất Việt Nam trong ngành thức ăn gia súc là ANCO và PROCONCO vào
năm 2015 và triển khai quá trình “ Bio-zeem”- 1 trong những quá trình dẫn đầu về
việc nuôi dưỡng gia súc chất lượng cao và năng suất lớn. MML còn liên tiếp đầu tư
vào các mảng khác như: nông trại, các xưởng chế biến và các cửa hàng bán lẻ... trong
năm 2017-2018 để đem tới những sản phẩm thịt tươi ngon, chất lượng dưới nhãn hiệu
Meat Deli tại các cửa hàng và siêu thị vào cuối năm 2018. Meat deli là hãng đầu tiên
đem tới thịt mát chất lượng cao, được sản xuất theo công nghệ tiên tiến nhất của Châu
Âu tại Việt Nam.
1.1. Lịch sử hình thành
 Tháng 10/2011 , Masan Nutri-Science được thành lập với tên gọi Công ty
TNHH Một Thành Viên Hoa Kim Ngân.
 Tháng 11/2012, Công ty TNHH Một Thành Viên Hoa Kim Ngân được đổi tên
thành Công ty TNHH Một Thành Viên Sam Kim.
 Tháng 7/2014 , Công ty TNHH Sam Kim mua 70% cổ phần của ANCO.
 Cuối năm 2014 , Công ty TNHH Sam Kim mua lại Shika, một công ty có 40%
cổ phần tại Proconco
 Tháng 1 và 2/2015, Công ty TNHH Sam Kim, thông qua công ty con, mua
thêm 13,06% cổ phần của Proconco.

 Tháng 4/2015, Masan Group mua lại Công ty TNHH Sam Kim, cổ đông kiểm
soát hai công ty Proconco và ANCO. Công ty Sam Kim sau đó được đổi tên thành
Masan Nutri-Science. Việc mua lại Masan Nutri- Science ngay lập tức biến Masan
thành một trong những công ty thức ăn chăn nuôi lớn nhất Việt Nam. Mục tiêu của
Masan Nutri-Science là thay đổi chuỗi giá trị thịt của Việt Nam nhằm cung cấp cho
người tiêu dùng các sản phẩm thịt có thương hiệu, ngon và sạch.
5


 Tháng 3/2016 , Công ty TNHH Masan Nutri-Science được chuyển đổi sang
hình thức công ty cổ phần với tên được đăng ký là Công ty Cổ phần Masan NutriScience; ANCO đấu giá thành công và hoàn tất việc thanh toán đối với 14% cổ phần
trong Vissan .
 Tháng 5/2016 , Công ty Cổ phần Masan Nutri-Science tăng tỷ lệ sở hữu trực
tiếp tại ANCO từ 70% lên 99,99%
 Tháng 6/2016 , ANCO nâng tỷ lệ sở hữu Vissan lên 24,94
 Tháng 6/2016, Masan Nutri-Farm (N.A) được thành lập
 Tháng 11/2016 , Masan Nutri-Science (N.A) khởi công trang trại chăn nuôi heo
công nghệ cao tại Nghệ An
 Tháng 4/2017 , KKR đầu tư 150 triệu USD vào Masan Nutri-Science để sở hữu
7,5% cổ phần
 Tháng 8/2017, Công ty TNHH MNS Meat Processing được thành lập
 Tháng 2/2018 , Masan Nutri-Science khởi công Dự án Tổ hợp Chế biến Thịt tại
Hà Nam nhằm cung cấp thịt mát (fresh chilled meat) đến người tiêu dùng
 Tháng 12/2018 , Masan Nutri-Science đã giới thiệu thành công ra thị trường sản
phẩm thịt heo mát mang thương hiệu “MEATDeli”
 23/07/2019, Masan Nutri-Science công bố đổi tên thành Masan MEATLife và
đặt trọng tâm vào ngành thịt.
 Tháng 01/2019, MNS Farm Nghệ An đã được cấp chứng nhận GLOBAL G.A.P
vì đã hoàn thành các tiêu chuẩn về nông trại được công nhận quốc tế dành cho việc
Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt “MEATDeli”.

 Ngày 29/7/2019, Công ty thay đỗi tên thành Công ty cổ phần Masan
MEATLife.
 Ngày 21/8/2019, Công ty tăng vốn điều lệ lên 3.243.274.470.000 đồng, thông
qua việc phát hành cổ phần mới để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ
phiếu thưởng).
 Ngày 25/11/2019, Công ty được UBCKNN chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty
đại chúng.

6


 Ngày 27/11/2019, Công ty được TTLKCK VN cấp Giấy chứng nhận đăng
ký chứng khoán số 61/2019/GCNCP-VSD với số lượng chứng khoán đăng ký
là 324.327.447 cổ phiếu.
1.2. Triết lý, slogan
Nguyễn Đăng Quang – nhà sáng lập và là chủ tịch tập đoàn Masan đã từng nói “
Phụng sự người tiêu dùng, thành công cho Masan, tự hào cho bản thân, hạnh phúc cho
gia đình”. Đây cũng chính là slogan của MML.
1.3. Thành tựu
 Mảng thịt và chăn nuôi của MML tiếp tục mở rộng quy mô, đạt doanh thu thuần
453 tỷ đồng trong quý I/2020. Mức doanh thu trên tăng 85% so với quý VI/ 2019. Tính
đến cuối quý I, thương hiệu thịt mát Meatdeli của MML có 1.100 điểm bán, tăng gần
gấp đôi so với tháng 12/2019.
 Trong bối cảnh phần lớn sản phẩm thịt lợn hiện nay đều không có thương hiệu,
Masan MEATLife tung sản phẩm thịt mát đóng gói đạt tiêu chuẩn Châu Âu MEATDeli
ra thị trường với giá cả hợp lý ngay lập tức được khách hàng ưa chuộng. MEATDeli ra
mắt vào tháng 12/2018 và chỉ mất 1 tháng để có 44 cửa hàng tại Hà Nội. Chỉ sau hơn 1
năm, thương hiệu này đã hiện diện tại hơn 1000 điểm bán trên toàn quốc, bao gồm các
cửa hàng tự sở hữu, đại lý nhượng quyền và siêu thị. Thương hiệu này đã đạt hơn 60%
thị phần tại Vinmart, có mặt tại BigC, dự kiến đạt hơn 30% thị phần Co.op Mart.

 Kết lại 3 tháng đầu năm, dù ít nhiều chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, doanh
thu của MMl vẫn ghi nhận con số ấn tượng-3.397 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cùng kỳ
năm ngoái. Đóng góp đáng kể đến từ ngành thịt.
 Doanh thu mảng thức ăn chăn nuôi hỗ trợ bởi mức tăng trưởng 13,2% ở mảng
thức ăn gia cầm và 7,4% ở mảng thức ăn thủy sản. Tập đoàn này dự kiến mảng thức ăn
chăn nuôi tăng trưởng ở tốc độ vừa phải trong thời gian tới và sẽ có tiềm năng tăng
mạnh nếu việc tái đàn được đẩy nhanh nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước.
 Masan MEATLife đã thiết lập trang trại chăn nuôi công nghệ cao ở Nghệ An
với hai phân khu có tổng diện tích 200 ha, đủ sức cung cấp 250.000 con heo cho thị
trường mỗi năm. Đồng thời, tập đoàn này còn liên kết với các đối tác thu mua heo đạt
tiêu chuẩn nhằm gia tăng sản lượng và đảm bảo nguồn cung ổn định.
 Tiếp đến, mảng B2C của Masan MEATLife tăng trưởng tốt do người tiêu dùng
ngày càng đón nhận sản phẩm thịt mát MEATDeli. Hệ thống phân phối được mở rộng
nhờ số lượng đại lý tăng lên và bắt đầu đẩy hàng qua hệ thống VinMart+. Kết quả,
7


mảng này đạt tăng trưởng doanh thu trung bình 15% mỗi tháng trong 4 tháng đầu
năm.
1.4. Các sản phẩm
Tiêu biểu nhất là sản phẩm Meat Deli- thịt mát chất lượng cao, được áp dụng
công nghệ tiên tiến của Châu Âu. Thịt heo Meat Deli được chế biến, làm mát và đóng
gói bằng công nghệ )xy-Fresh ngay tại nhà máy của tổ hợp chế biến thịt Meat Hà Nam
của Masan, nhằm ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập. Để giữ trọn dưỡng chất cùng độ ngon
tối ưu của thịt, Meat Deli luôn bảo quản xuyên suốt ở nhiệt độ 0-4 độ C từ nhà máy
đến tận tay người tiêu dùng.
Ngoài ra, nhờ áp dụng nguyên tắc “ nhanh-sạch-lạnh” trong cả chuỗi nên khách
hàng là người chạm vào miếng thịt đầu tiên và có thể chế biến ngay mà không cần sơ
chế lại như các loại thịt nóng hay đông lạnh khác. Thịt heo mát Meat Deli có hạn sử
dụng trong vòng 5 ngày, nên khách hàng có thể yên tâm mua lưu trữ mà vẫn đảm bảo

tiêu chuẩn chất lượng.

Bên cạnh đó , MML còn phát triển thêm các sản phẩm ăn liền và chế biến sẵn
như xúc xích ăn liền, pate, thịt viên...v.v
2.Giới thiệu về sản phẩm thịt MeatDeli
2.1. Giới thiệu về sản phẩm
Ngày 23/12/2018 công ty cổ phần Masan MEATLife đã cho ra mắt sản phẩm
thịt mát MEATDeli tại khu công nghiệp Đồng Văn IV, xã Đại Cương, huyện Kim
Bảng, Tỉnh Hà Nam. Hiện nay MEATDeli đã xuất hiện trên hơn 500 địa điểm tại Hà
Nội, ở toàn bộ siêu thị Vinmart và các siêu thị, cửa hàng đại lý khác, ngoài ra còn có 5
cửa hàng bán lẻ MEATDeli trên địa bàn thành phố, thịt mát cũng được bán hàng trực
tuyến qua trang bán hàng điện tử adayroi.com và được giao hàng trong 2 tiếng trên địa
8


bàn TP Hà Nội. Thịt heo mát MEATDeli được chế biến làm mát, đóng gói bằng công
nghệ Châu Âu Oxy-Fresh ngay tại nhà máy chế biến thịt tại Hà Nam. Để giữ trọn
dưỡng chất cùng độ tươi ngon tối ưu của miếng thịt, MEATDeli luôn đảm bảo xuyên
suốt ở nhiệt độ 0-4C từ nhà máy đến tay người tiên dùng. Với mô hình Masan “ từ
trang trại đến bàn ăn” Masan đã áp dụng nguyên tắc 3F “ Feed- Fram- Food”. Cụ thể,
Feed – thức ăn chăn nuôi đạt chuẩn; Fram- dự án chăn nuôi theo tiêu chuẩn Global
Gap; Food- quy trình chế biến độc đáo đạt chuẩn Châu Âu giúp cho miếng thịt được
kiểm soát nghiêm ngặt về tiêu chuẩn kĩ thuật và MEATDeli “thịt sạch thuần khiết” ra
đời với 3 không “ không chất tăng trưởng, không chất tạo nạc, không dịch bệnh” có
hạn sử dụng lên tới 5 ngày và lên đến 9 ngày đối với thịt ba rọi. Cùng với sự thuận tiện
trong mua sắm, người tiêu dùng thủ đô cũng có rất nhiều sự lựa chọn sản phẩm thịt
mát Meat Deli theo khẩu vị của bữa ăn hằng ngày với gần 20 mặt hàng khác nhau như
chân giò rút xương, nạc vai, ba rọi,….. với giá thành hợp lí.
2.2. Quy trình sản xuất, chứng nhận
Quy trình sản xuất:

Masan MEATlife định vị sản phẩm MEATDeli của mình là thực phẩm tươi sống
thuần khiết, với giá cả hợp lý phải chăng, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Sản
phẩm cũng rất đa dạng bao gồm cả: thịt, nạc, sườn, đuôi, giò, xương,…
Masan MEATlife đầu tư, xây dựng trang thiết bị dây chuyền vô cùng tân tiến và
hiện đại, ước tính lên đến 1000 tỷ đồng. Masan MEATlife đã hoàn thiện chuỗi giá trị
đạm động vật từ hệ thống chăn nuôi khép kín đến nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi
chất lượng cao, nhà máy chế biến thịt và hệ thống phân phối giữ mát để đảm bảo sản
phẩm thịt sạch MEATDeli đến tay người tiêu dùng với chất lượng thuần khiết theo
công nghệ thịt mát đến từ Châu Âu.
Trong quy trình sản xuất, sau khi xử lý, thịt được làm mát ngay về nhiệt
độ từ 0-4 độ C, đảm bảo phần thịt dày nhất cũng đạt được nhiệt độ này nhằm ngăn vi
khuẩn xâm nhập. Tiếp theo, thịt được pha lóc, cắt và đóng gói theo công nghệ OxyFresh giúp đảm bảo sản phẩm được tươi ngon mà không có bất kỳ hóa chất bảo quản
nào.
Sau khi đóng gói, sản phẩm được vận chuyển ngay đến điểm bán và
được giữ mát xuyên suốt từ nhà máy đến tận tay người mua. Thịt được kiểm soát

9


nghiêm ngặt từng giai đoạn với sự quản lý, giám sát và kiểm định bởi các chuyên gia
đến từ Châu Âu.
Công nghệ thịt mát kiểm soát chất lượng thịt từ đầu đến cuối. Nhờ vậy, người
tiêu dùng có thể chế biến ngay mà không cần rửa lại thịt, giúp giữ được tối đa chất
đạm, chất khoáng và các vitamin làm giảm chất lượng thịt.
Chứng nhận:
Thịt sạch MEATDeli được sản xuất trong quy trình khép kín, heo khỏe được
nuôi theo tiêu chuẩn Global GAP và áp dụng hệ thống 3 tuyến kiểm dịch theo hướng
dẫn của Bộ Nông nghiệp- Phát triển nông thôn và Cục an toàn thực phẩm - Bộ Y Tế:
Tuyến số 1: chỉ heo khỏe mới được xuất trại
Tuyến số 2: chỉ heo khỏe, không nhiễm bệnh mới được đưa vào nhà máy

Tuyến số 3: Thịt heo an toàn mới được xuất bán ra thị trường

Thịt được áp dụng đóng gói với Công nghệ Oxy-Fresh 9 từ Châu Âu. Công nghệ
này giúp giữ nguyên chất lượng và màu đỏ hồng của thịt tươi trong suốt thời hạn sử
dụng, hạn chế vi sinh phát triển nhờ cung cấp Oxy tự nhiên vào bên trong hộp thịt.
Toàn bộ quá trình chế biến, đóng gói, vận chuyển và phân phối đều đảm bảo nhiệt độ

10


thịt từ 0 đến 4 độ C giúp thịt tiếp tục “thở” trong môi trường mát lành, tươi ngon suốt
9 ngày (đối với thịt ba rọi).
Thịt mát MEATDeli được sản xuất theo công nghệ thịt mát từ Châu Âu lần đầu
tiên có mặt tại Việt Nam.

Theo kết quả IPSOS, thịt sạch MEATDeli được 98% bà nội trợ thích hơn sản
phẩm thịt heo đang dùng.
2.3. Tình hình phân phối hiện tại
Thời điểm hiện tại là một trong những giai đoạn quan trọng nhất của chiến
dịch MEATDeli, khi mà Masan MEATLife đang chuyển hóa dần từ công ty sản xuất
thức ăn chăn nuôi thành công ty Feed - Farm - Food (3F) mà thịt mát chính là sản
phẩm chủ lực.
Đầu tháng 9/2019, MEATDeli ra mắt tại TP HCM, nơi thương hiệu vẫn còn khá
mới mẻ với người tiêu dùng. Masan MEATLife đánh đổi việc chi phí logistics tăng cao
khi phải vận chuyển từ Hà Nam đến TP HCM để lấy được tốc độ thâm nhập thị
trường. Cùng với đó, công ty cũng bắt đầu một kế hoạch mới trên các kênh truyền
thông, giáo dục người dùng về lợi ích của sản phẩm thịt mát, tung loạt sản phẩm mới
và kênh phân phối bắt đầu được đẩy mạnh.
Tính đến tháng 10/2019, Masan MEATLife cho biết đã ra mắt 320 điểm bán có
hệ thống bảo quản lạnh tại Hà Nội và TP HCM, gấp gần 3 lần so với thời điểm cuối

quí II.
11


Theo ông Nguyễn Huỳnh Thái Hoàng - Giám đốc sản xuất toàn quốc của
Masan MEATLife, thịt mát MEATDeli đã phủ sóng toàn bộ siêu thị VinMart trên địa
bàn TP Hà Nội, một số siêu thị VinMart lớn tại TP HCM và đang làm việc để có thể
đưa vào chuỗi cửa hàng tiện lợi VinMart+. “Tất nhiên chúng tôi sẽ làm trước với các
cửa hàng có sức tiêu thụ thịt heo tương đối lớn, vì còn liên quan đến chi phí logistics”,
ông Hoàng cho biết. MEATDeli cũng đã có mặt tại Co.opXtra, siêu thị cao cấp nhất
của Co.opMart, trong tháng 11 thương hiệu này sẽ đổ bộ vào toàn chuỗi siêu thị
Co.opMart và các siêu thị lớn khác như Big C, Lotte… Bên cạnh kênh siêu thị,
Masan MEATLife cũng tự phát triển các cửa hàng lớn (Store) giống như của Apple
vậy nhưng mà với thịt heo, đây sẽ là một nơi rất hoành tráng, rộng rãi, thoải mái để có
thể tư vấn mọi thứ về sản phẩm cho khách hàng; tiếp theo chúng tôi có đại lý nhượng
quyền đặt tại khu vực các chợ truyền thống và khu đông dân cư, đây là kênh phân phối
chính.

Chiến lược của Masan MEATLife là sẽ biến các đại lý nhượng quyền thành kênh
phân phối thịt chủ lực, chiếm khoảng 70% tổng khối lượng ra thị trường. Đây cũng
chính là kênh giữ vai trò quan trọng trong việc giành lấy thị phần của thịt nóng lên tới
98% từ kênh truyền thống.
Theo vị giám đốc sản xuất của Masan MEATLife, trong thời gian tới, công ty sẽ
mở mới 50 đại lý tại thị trường Miền Bắc mỗi tháng do thương hiệu MEATDeli đã
12


được người tiêu dùng biết đến và tin tưởng. Đối với thị trường Miền Nam mới hơn, số
lượng sẽ khoảng 20 đại lý mỗi tháng; nhưng bắt đầu từ năm sau sẽ tăng dần lên 30 - 40
và trong nửa cuối năm sẽ là 100 đại lý mỗi tháng.

Tốc độ mở mới này của Masan MEATLife nhằm đáp ứng mục tiêu tiêu thụ
khoảng 1 triệu heo vào năm sau. Công ty cũng tự tin đặt kế hoạch chiếm khoảng 30%
thị phần thịt heo tại Hà Nội, cùng với đó là việc mở đại lý sang các tỉnh lân cận như
Hải Dương, Hải Phòng…
Tương tự khu vực phía Nam, bên cạnh TP HCM, MEATDeli cũng sẽ tiếp cận các
tỉnh giáp ranh như Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang. "Để đạt được mục
tiêu, các đại lý của chúng tôi phải tăng trưởng cả về số lượng và chất lượng, tức là mỗi
đại lý sẽ phải bán nhiều thịt hơn", ông Hoàng cho biết.
Ban điều hành của Masan MEATLife dự kiến doanh thu thuần mảng thịt trong
tháng 12 sẽ đạt mức 120 tỉ đồng, tương ứng doanh thu thuần cả năm khoảng 1.500 tỉ
đồng, tức bằng khoảng 75% doanh thu mảng thịt tươi của Vissan (một doanh nghiệp
thực phẩm tương đối lớn tại TP HCM).
"Hai Store MEATDeli mới mở của chúng tôi bán được khoảng 60 triệu đồng mỗi
ngày, tương đương khoảng 12 con heo", ông Hoàng chia sẻ.
2.4. Doanh thu và lợi nhuận sau khi Masan ra mắt Meat Deli
Năm 2018, lợi nhuận từ lĩnh vực kinh doanh chính tăng 57,1% so năm 2017, đạt
3.478 tỉ đồng. Mục tiêu doanh thu thuần năm 2019 lên 50.000 tỉ đồng, tăng trưởng hai
con số cả về doanh thu và lợi nhuận so năm trước'.
Doanh thu thuần đạt hơn 38.000 tỉ đồng
Theo thông tin từ buổi họp công bố kết quả kinh doanh năm 2018 . Trong năm
này, Masan Group thu được 38.188 tỉ đồng doanh thu thuần, tăng 1,5% so với năm
2017 (37.621 tỉ đồng).
Doanh thu của Masan đến từ các hoạt động kinh doanh ngành hàng gia vị, thực
phẩm tiện lợi cao cấp, thịt chế biến… Năm 2018, Masan đã ra mắt thành công thương
hiệu thịt mát “Meat Deli”, thiết lập nền tảng để dần đưa Masan MEATLife trở thành
doanh nghiệp hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).
Ở mảng thịt chế biến doanh thu thuần quý 4/2018 tăng 24,5% nhưng cả năm
2018 giảm 4,8%. Sản phẩm đầu tiên hợp tác sản xuất với đối tác Jin-ju - xúc xích cao
cấp “Ponnie” - được tung ra vào quý 4/2018 với doanh số khả quan. Masan sẽ tiếp tục
13tung những sản phẩm thịt chế biến mới trong 2019 để đáp ứng nhu cầu và khẩu vị của
người tiêu dùng Việt Nam.
Theo công bố kết quả 9 tháng đầu 2019 của Tập đoàn Masan trong 31/10/2019,
doanh thu thuần MEATDeli đạt 69 tỷ đồng vào Quý 3/2019, tăng 4 lần so với Quý
2/2019. Kể từ tháng 6/2019 cho đến cuối tháng 9/2019, doanh thu thuần trung bình
mỗi

tháng

tăng

31%.

Đại diện Tập đoàn Masan cũng cho biết tính đến tháng 10/2019, MML đã ra
mắt thành công 320 điểm bán có hệ thống bảo quản lạnh tại Hà Nội và TP. Hồ Chí
Minh, so với 116 điểm bán có hệ thống bảo quản lạnh vào cuối Quý 2/2019. Dự kiến,
chuỗi điểm bán có hệ thống bảo quản lạnh sẽ đạt hơn 650 điểm vào cuối tháng
12/2019, chỉ sau Bách Hóa Xanh và VinMart. Theo số liệu chưa kiểm toán đơn vị đạt
doanh số gần 330 tỷ đồng và 100 tỷ đồng doanh thu trong tháng 12, tăng gấp đôi so
với tháng 6/2019 - tương đương 60% doanh thu thịt tươi của Vissan chỉ sau 1 năm ra
mắt thị trường.
14


MML cũng mở rộng danh mục thịt với việc ra mắt các sản phẩm thịt mát chế
biến vào quý 4/2019. Thịt mát chế biến sẽ là nhân tố chủ lực giúp thúc đẩy tăng
trưởng, không chỉ về doanh thu mà còn về biên lợi nhuận hoạt động. Dự kiến, thịt mát
có thương hiệu sẽ đóng góp từ 20-25% doanh thu MML trong năm 2020. Luỹ kế quý

4/2019, doanh thu thuần MEATDeli đạt 220 tỷ. Ước tính doanh thu thuần cả năm tính
trên doanh thu thuần tháng 12 là 1.200 tỷ đồng.
Đặc biệt, do ảnh hưởng của dịch tả heo Châu Phi đối với hoạt động kinh doanh
thức ăn gia súc, doanh thu năm 2019 của Masan MEAT Life đạt 13.799 tỷ đồng, giảm
1,3% so với mức doanh thu 13.977 tỷ đồng của năm 2018. Sự sụt giảm của thức ăn gia
súc được bù đắp nhờ tăng trưởng mạnh mẽ của thức ăn gia cầm và thức ăn thủy sản.
Với việc mở rộng hệ thống phân phối của MEATDeli trong 2019 và sáp nhập
hơn 3.000 điểm bán lẻ từ VCM, Ban điều hành dự kiến doanh thu năm 2020 của
MEATDeli sẽ tăng trưởng gấp 3 lần so với mức doanh thu thuần tháng 12/2019.
3.Đối thủ cạnh tranh, Khó khăn, Giải pháp sơ bộ
3.1.Đối thủ cạnh tranh
Có 3 loai đối thủ cạnh tranh chính:
Nhóm 1: Các loại thịt nhập khẩu đông lạnh được bán tại các siêu thị
Nhóm 2: Thịt được bán tại các cửa hàng mang thương hiệu khác như : Thịt lợn
sạch HinMart, Standardfood, Hello Măm,…
Nhóm 3: Thịt được bán tại các chợ truyền thống
 Phân tích đối thủ cạnh tranh
Điểm mạnh
Đối thủ cạnh tranh thuộc
nhóm 1

Đối thủ cạnh tranh thuộc
nhóm 2

Điểm yếu

+ Bao gói rõ ràng

+ Giá cao


+ Có hệ thống bảo quản tốt

+ Mất nhiều thời gian khi

+ Sản phẩm đa dạng
+ Bao gói rõ ràng

đi mua và thanh toán
+ Chưa thực sự làm người

+ Sản phẩm đa dạng

tiêu dùng tin rằng đây là

+ Hoạt động khá lâu, có nguồn gốc thịt sạch.
nhiều khách hàng quen
thuộc

15


Đối thủ cạnh tranh thuộc
nhóm 3

+ Khối lượng lớn

+ Thịt không được kiểm tra

+ Sản phẩm đa dạng


và kiểm duyệt

+ Thịt tươi

+ Chất lượng không được

+ Giá rẻ

đảm bảo

+ Người dân thường có
thói quen và xu hướng mua
hàng ở chợ

3.2.Khó khăn
Phải cạnh trạnh với rất nhiều nguồn hàng, thương hiệu khác nhau.
Xét về thói quen thì người dân thường có xu hướng mua hàng tại các chợ truyền
thống hơn.
Tại Việt Nam, Thị trường là 1 thị trường đầy tiềm năng, tuy nhiên thịt heo cũng
là thị trường chưa được chuẩn hóa và có nhiều sản phẩm chưa an toàn cho sức khỏe.
Trong đó, thịt không rõ nguồn gốc, có chất kích thích tăng trưởng hay nhiễm dịch bênh
là những rào cản khiến người tiêu dùng ngần ngại khi lưa chọn loại thịt này . Do đó,
dẫn đến việc khách hàng lưa chọn thay thế bằng các loại thực phẩm khác như thịt bò,
thủy sản hay gia cầm,…
Ngoài việc cạnh tranh với các thương hiệu thịt lợn trong nước, còn phải cạnh
tranh với các loại thịt heo đông lạnh nhập khẩu từ Mỹ, BaLan, Nga,...
Gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát chất lượng thịt và đề phòng dịch bệnh.
3.3.Giải pháp
Để khắc phục những khó khăn nói trên, cần phải có những biện pháp cải thiện
đúng đắn:

 Trước tiên cần phải củng cố vị thế trên thị trường trước những đối thủ cạnh
tranh trong và ngoài nước bằng cách lấy lòng tin của khách hàng thông qua việc đặt
chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, đảm bảo giá cả hợp lý, ổn định, phù hợp với đại da
số người tiêu dùng Việt Nam.
 Cần xây dựng cho mình một biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Ông lớn
Massan MEATLife đã áp dụng mô hình chăn nuôi hiện đại khép kín 3F ( Feed - Farm
– Food ) từ trang trại đến bàn ăn để đảm bảo an toàn sinh học.

16


 Ngoài ra phương tiện vận chuyển và bảo quản lạnh chuyên dụng cũng ảnh
hưởng đến chất lượng thịt. Do đó, việc trang bị thiết bị bảo quản và phương tiện vận
chuyển cũng là một việc cần phải chú trọng.
 Thiết lặp hệ thống kiểm dịch chặt chẽ để tạo cơ sở cho người tiêu dùng yên tâm
lựa chọn thịt mát Meat Deli.

17


PHẦN 2: TỔ CHỨC BÁN HÀNG TRONG VAI TRÒ LÀ CỬA HÀNG
NHƯỢNG QUYỀN
1.Lựa chọn địa điểm bán hàng
1.1.Khái niệm, vai trò của địa điểm kinh doanh
1.1.1.Khái niệm địa điểm kinh doanh
Địa điểm bán hàng là nơi mà doanh nghiệp tiến hành việc bán các sản phẩm, dịch
vụ tới khách hàng. Địa điểm bán hàng sẽ tồn tại dưới dạng cửa hàng, showroom trưng
bày sản phẩm, văn phòng đại diện… là nơi mà khách hàng có thể tham quan hàng hoá
dịch vụ, dung thử sản phẩm và tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp
1.1.2.Các loại điểm bán hàng

Theo góc độ doanh nghiệp
Các điểm bán hàng lớn: bao gồm các khách hàng có doanh số quan trọng như các
siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng bách hoá lớn. Với các điểm bán hàng này
việc đưa hàng hoá vaò tiêu thụ khá khó khăn, đòi hỏi phải đàm phán lâu dài.
Các điểm bán hàng trọng yếu: là những đại lý, điểm bán hàng nằm ở những địa
điểm trọng yếu bám sát nhu cầu người tiêu dung. Các điểm bán hàng này có doanh số
ổn định.
Các điểm bán hàng nhỏ lẻ: nằm rải rác tại các khu dân cư, có doanh số nhỏ. Các
điểm bán hàng này có tác dụng tăng doanh số trong thị trường bão hoà.
Theo tiêu thức sở hữu
Điểm bán hàng thuộc sở hữu của doanh nghiệp: doanh nghiệp đầu tư và bố trí lực
lượng bán hàng.Doanh nghiệp triển khai mạng lưới điểm bán hàng thuộc sở hữu của
mình đòi hỏi phải có vốn lớn và làm tốt công tác quản trị nhân sự.
Điểm bán hàng đối tác: các đại lý, các siêu thị, cửa hàng chấp nhận bán hàng cho
doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp sẽ tiến hành ký kết với các đối tác
đảm bảo triển khai tốt công tác bán hàng, đặc biệt là công tác xúc tiến bán hàng.
Điểm bán hàng nhượng quyền: hợp đồng nhượng quền có ràng buộc chặt chẽ về
quyền và nghĩa vụ của hai bên vì đối tác sử dụng thương hiệu của doanh nghiệp.

18


1.2.Lựa chọn địa điểm bán hàng
1.2.1.Giới thiệu vị trí nhắm tới
Khu đô thị Petro Thăng Long Thái Bình
TỔNG QUAN DỰ ÁN
Khu đô thị Petro Thăng Long nơi đẳng cấp thăng hoa! Toạ lạc tại vị trí thuận lợi
vào bậc nhất ở Thành phố Thái Bình với chợ Sinh viên Kỳ Đồng là khu chợ sầm uất
bậc nhất Thành phố với lưu lượng người lui tới trong ngày lên tới hàng nghìn lượt.
Petro Thăng Long đối diện với kho bạc và cục thuế Tỉnh Thái Bình nên vượng

khí của người sở hữu nhà tại đây là không thể bàn cãi, thêm vào đó là hệ thống hạ tầng
trong nội khu hiện đại đã hoàn thiện với đa số là mặt đường rộng 13,5m nên thuận tiện
cho việc Kinh doanh của chủ nhà. KĐT Petro Thăng Long sẽ là trung tâm phát triển
của cả khu vực phía Tây Thành phố với diện tích 12,84 ha.

 Tên dự án: Petro Thăng Long
 Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư xây lắp dầu khí Thăng Long
 Diện tích khu đất: 12.84ha
 Quy mô: 4 chung cư thuộc phân khúc nhà ở xã hội gồm 560 căn hộ và 640 căn
nhà liền kề
VỊ TRÍ DỰ ÁN
Khu đô thị PETRO THĂNG LONG nằm ngay trung tâm phường Quang Trung –
TP. Thái Bình, trước mặt chợ Quang Trung, tiếp giáp với UBND Phường, trường Cao

19


đẳng sư phạm Thái Bình, trường THPT Chuyên và trường trung cấp nghề GTVT Thái
Bình.
Tiếp giáp với các trục đường huyết mạch giao thông cửa ngõ phía Tây và chỉ
cách trung tâm Thành phố khoảng 2km, từ KĐT Petro Thăng Long, bạn có thể đi khắp
mọi nơi một cách thuận tiện nhất. KĐT Petro Thăng Long – đô thị phức hợp với đầy
đủ không gian chức năng tạo nên một quần thể đô thị hiện đại, thống nhất.

Tại Petro Thăng Long, bạn có thể tận hưởng không khí trong lành, những không
gian mơ ước từ 3 công viên cây xanh có hồ nước nhân tạo và hàng loạt cây cổ thụ dọc
các khu phố, môi trường sinh thái thân thiện với thiên nhiên…Có trường mầm non,
trường THPT Chuyên Thái Bình, những không gian chức năng khác như khu vui chơi
giải trí, văn hoá, khu văn phòng, khu mua sắm, khu sân thể thao và khu vui chơi cho
trẻ em được đầu tư xây dựng nhằm mang lại cuộc sống hoàn hảo nhất cho mỗi cư dân

nơi đây. Ngoài ra, Petro Thăng Long còn áp dụng hình thức quản lý KĐT đầu tiên trên
địa bàn Tỉnh với hệ thống an ninh cư dân bảo vệ 24/24, hệ thống camera giám sát mọi
ngả đường và khu vực công cộng, thiết kế nhằm đảm bảo an ninh tuyệt đối cho mỗi
người dân sống nơi đây cùng với đội ngũ kỹ thuật sửa chữa hạ tầng và chăm sóc cây
xanh đảm bảo bốn mùa xanh tốt.

20


Tại Petro Thăng Long, bạn có thể thấy hình mẫu phát triển của khu phố chợ đêm
đầu tiên trên địa bàn Tỉnh Thái Bình, một mô hình Bất động sản Thái Bình điển
hình biểu tượng cho cuộc sống năng động, hiện đại.
1.2.2.Phân tích theo các căn cứ lựa chọn điểm bán hàng
-Khả năng chi trả tiền thuê địa điểm
Theo giá giao dịch từ phòng bất động sản của thành phố, dãy nhà 3 tầng xây thô
nằm tại tuyến đường đầu cổng KĐT Petro Thăng Long có giá giao dịch vào khoảng
2,4 tỷ/căn cho 72 . Đây là mức giá cao đối với một cửa hàng nhượng quyền, chính vì
thế nhóm quyết định thuê mặt bằng dài hạn có hợp đồng với chủ nhà. Với mức thuê
hàng tháng là 8 triệu đồng cho 20 tầng 1 của chủ nhà.
Với mức thuê 8 triệu/ tháng để đổi lấy lượt khách qua lại lên tới hàng nghìn
lượt trong ngày. Nhóm nhận thấy đây là một cơ hội kinh doanh tốt và phù hợp với khả
năng chi trả tiền thuê địa điểm.
-Thông tin nhân khẩu học
Đầu tiên về khách hàng của cửa hàng. Theo kết quả điều tra dân số và nhà ở
năm 2019 Thái Bình có 1.860.447 người với mật độ dân số 1.138 người/km² và thành
thị chiếm 19% là khoảng 353.000 người với mật độ dân số 5.278 người/ km². Chính vì
thế nhắm tới khu vực thành phố Thái Bình là một khu vực đầy tiềm năng. Đặc biệt khu
đô thị Petro Thăng Long là một trong số những khu đô thị hiện đại, hội nhập, tập trung
đông đúc dân cư có mức thu nhập cao hơn so với mặt bằng chung. Khi lựa chọn KĐT
Petro Thăng Long, nhóm chủ yếu nhắm tới các bà nội trợ từ 4 toà chung cư xung

quanh với 560 căn hộ và 640 căn nhà liền kề.
Với mức thu nhập bình quân đầu người năm 2019 được thống kê, tỉnh Thái
Bình đạt 48 triệu/người/năm so với thành phố Hà Nội là khoảng 117 triệu/người/năm.
Con số đó gấp 2,4 lần. Từ đó có thể thấy thu nhập của Thành phố Thái Bình có triển
vọng phát triển rất cao. Đặc biệt cùng với đó trình độ dân trí ngày càng nâng cao,
chính vì thế việc sử dụng sản phẩm thịt mát MeatDeli có an toàn cho người sử dụng
chính là lựa chọn của nhiều hộ gia đình trong khu vực.
Từ đó, ta nhận thấy được về nhân khẩu học của địa điểm kinh doanh trên là
hoàn toàn khả thi với mức độ mang lại lợi nhuận cao.
-Điều kiện giao thông

21


Tiếp giáp với các trục đường huyết mạch giao thông cửa ngõ phía Tây và chỉ
cách trung tâm Thành phố khoảng 2km, từ KĐT Petro Thăng Long, bạn có thể đi khắp
mọi nơi một cách thuận tiện nhất. KĐT Petro Thăng Long – đô thị phức hợp với đầy
đủ không gian chức năng tạo nên một quần thể đô thị hiện đại, thống nhất.
Đặc biệt xung quanh bán kính 1km còn hội tụ rất nhiều địa điểm nổi bật. Trong
đó phải nhắc tới: Chợ Quang Trung, UBND Phường Quang Trung, trường Cao đẳng
sư phạm Thái Bình, trường THPT Chuyên, trường trung cấp nghề GTVT Thái Bình,
kho bạc tỉnh Thái Bình,…
Với lợi thế giao thông ấn tượng, nổi bật trên địa bàn thì đây chắc chắn là địa
điểm bán hàng đáng để nhóm đầu tư.
-Khả năng tiếp cận và khu vực để xe
Khu đô thị Petro Thăng Long có thiết kế dạng ô bàn cờ, tương tự mô hình những
khu phố lớn ở thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Người dân di chuyển trong
khu đô thị không bị thu phí đỗ xe, mặt đường rộng thoáng. Giao thông khu vực này
thông thoáng chủ yếu là sự tham gia từ người dân sinh sống tại khu dân cư.
-Đối thủ cạnh tranh

Hiện tại trong khu vực KĐT Petro Thăng Long chỉ mới xuất hiện đối thủ cạnh
tranh là thịt lợn truyền thống và thịt lợn nhập ngoại. Bên cạnh đó có sự tham gia của 2
cửa hàng tiện lợi Vinmart Plus vừa là đối thủ cạnh tranh mạnh, vừa là người bạn cùng
kinh doanh tốt.
-Cơ sở hạ tầng
Khu đô thị Petro Thăng Long có một dãy nhà 3 tầng xây thô với mặt bằng 72 m².
Nhóm dự định sẽ thuê mặt bằng tầng 1 với diện tích 20-25 m². Mặt tiền của cửa hàng
sẽ có chiều dài 4,3m. Với những thông số trên rất phù hợp với quy mô của cửa hàng
nhượng quyền
-Lịch sử của địa điểm dự kiến
Khu đô thị Petro Thăng Long được hoàn thành vào cuối năm 2016 và nhận được
sự chào đón nồng nhiệt từ người dân khu vực thành phố Thái Bình.
-Vấn đề pháp lý
Dự án Khu đô thị Petro Thăng Long do nhà đầu tư Công ty CP Đầu tư xây lắp
dầu khí Thăng Long làm chủ. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành, Công ty CP
Đầu tư xây lắp dầu khí Thăng Long đã hoàn thành đầy đủ những thủ tục pháp lý liên
22


quan ngay từ những ngày đầu khởi công xây dựng. Và khi bàn giao về cho khách hàng
mua nhà, tất cả giấy tờ đều được minh bạch, trao đổi sòng phẳng giữa hai bên. Chính
vì thế, về pháp lý chúng ta không cần lo ngại quá nhiều.

23


2.Tổ chức không gian và trưng bày hàng hoá
2.1.Bố trí mặt bằng của cửa hàng

1

2
3

Quầy thu ngân
Khu gia vị
Quầy sản phẩm thịt đã qua chế

4
5
6
7
8

biến
Quầy sản phẩm thịt tươi sống
Khu sơ chế sản phẩm
Quầy sản phẩm về xương
Góc ẩm thực (Công thức chế biến)
Khu vực rửa tay cho khách hàng

2.2.Trưng bày hàng hoá
Trưng bày hàng bán các sản phầm thịt của MeatDeli
₋Các loại thịt tươi sống:
Ba rọi heo: 274,900
Nạc dăm heo: 244,900
Cốt lết: 179,900
Nạc vai: 184,900
Giò heo cắt khoanh: 302,900
Thăn chuột: 189,900
Bắp giò heo không sương: 242,900

Chân giò heo rút sương: 202,900
Đuôi heo: 243,900
Mỡ heo: 104,900
24


Xem Thêm

×