Tải bản đầy đủ

thảo luận nhóm TMU phân tích mô hình kinh doanh của airbnb

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
KHOA KINH TẾ & KINH DOANH QUỐC TẾ
--- ---

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN

Phân tích mô hình kinh doanh của Airbnb
Giáo viên hướng dẫn: Lê Duy Hải
Mã lớp học phần: H2004PCOM0111
Nhóm thực hiện: Nhóm 4

Năm học: 2020 – 2021

1


STT

Họ và tên

Mã sinh viên


Nhiệm vụ

31

Đoàn Thị Thìn

18D170087

2.2. Mô hình doanh
thu

32

Nguyễn Thị Thu

18D1700188

2.7. Cấu trúc tổ
chức + 2.8. Đội
ngũ quản trị

33

Nguyễn Thị Minh Thu

18D130050

2.3. Cơ hội thị
trường

34

Phạm Thị Mai Thu

18D170088

2.1. Mục tiêu giá
trị và word


35

Nguyễn Vũ Anh Thư

18D170090

I.Giới thiệu về
Airbnb và
powerpoint

36

Lê Thị Quỳnh Thương

18D170190

2.5. Lợi thế cạnh
tranh

37

Nguyễn Thị Thúy

18D170039

2.6. Chiến lược thị
trường

38

Trần Thị Thúy

18D170089

2.4. Môi trường
cạnh tranh

39

Nguyễn Thị Thủy

18D130191

Lập dàn ý, tổng
hợp word, chỉnh
sửa, in ấn

40

Nguyễn Thị Thanh Thủy

17D100397

Mở đầu + kết luận
+ thuyết trình

2


I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
II.
1.
2.
3.
III.
1.
2.
3.
IV.
-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
------***-----BIÊN BẢN HỌP NHÓM 4
(Lần 1)
Thành phần tham dự
Đoàn Thị Thìn
Nguyễn Thị Thu
Nguyễn Thị Minh Thu
Phạm Thị Mai Thu
Nguyễn Vũ Anh Thư
Lê Thị Quỳnh Thương
Nguyễn Thị Thúy
Trần Thị Thúy
Nguyễn Thị Thủy (Nhóm trưởng)
Nguyễn Thị Thanh Thủy
Mục đích cuộc họp
Làm rõ nội dung đề tài thảo luận
Các thành viên tìm hiểu về nội dung đề tài thảo luận
Giao công việc cho từng thành viên trong nhóm.
Nội dung cuộc họp
Thời gian: Thứ 3, ngày 30 tháng 06 năm 2020
Địa điểm: Phòng V401, nhà V, Đại học Thương Mại
Nội dung cuộc họp
Nhóm nhận đề tài thảo luận.
Nhóm trưởng lập dàn ý và cùng mọi người thảo luận.
Các thành viên đóng góp ý kiến xây dựng các phần của bài thảo luận.
Đánh giá chung
Các thành viên tham gia buổi họp đầy đủ.
Các thành viên tích cực đóng góp ý kiến.
Nhóm trưởng
Nguyễn Thị Thủy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
------***-----BIÊN BẢN HỌP NHÓM 10
(Lần 1)
3


I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
II.
1.
III.
1.
2.
3.
IV.
-

Thành phần tham dự:
Đoàn Thị Thìn
Nguyễn Thị Thu
Nguyễn Thị Minh Thu
Phạm Thị Mai Thu
Nguyễn Vũ Anh Thư
Lê Thị Quỳnh Thương
Nguyễn Thị Thúy
Trần Thị Thúy
Nguyễn Thị Thủy (Nhóm trưởng)
Nguyễn Thị Thanh Thủy
Mục đích cuộc họp
Phân chia công việc cho từng thành viên trong nhóm.
Nội dung cuộc họp
Thời gian: Thứ 5, ngày 02 tháng 07 năm 2020
Địa điểm: Phòng V401, nhà V, Đại học Thương Mại
Nôi dung cuộc họp
Nhóm trưởng giao công việc cho từng thành viên trong nhóm.
Nhóm trửng gia hạn nộp bài vào ngày 6/7/2020
Đánh giá chung
Các thành viên tham gia buổi họp đầy đủ.
Các thành viên tích cực đóng góp ý kiến
Nhóm trưởng
Nguyễn Thị Thủy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
------***-----BIÊN BẢN HỌP NHÓM 10
(Lần 1)
I.
Thành phần tham dự
1. Đoàn Thị Thìn
4


Nguyễn Thị Thu
Nguyễn Thị Minh Thu
Phạm Thị Mai Thu
Nguyễn Vũ Anh Thư
Lê Thị Quỳnh Thương
Nguyễn Thị Thúy
Trần Thị Thúy
Nguyễn Thị Thủy (Nhóm trưởng)
Nguyễn Thị Thanh Thủy
Mục đích cuộc họp
Kiểm tra lại bài thảo luận.
Bạn thuyết trình thuyết trình trước mặt các thành viên.
Nhóm trưởng và các thành viên tự đánh giá trong quá trình làm việc nhóm.
Nội dung cuộc họp
Thời gian: Thứ 5, ngày 09 tháng 07 năm 2020
Địa điểm: Phòng V401, nhà V, Đại học Thương Mại
Hình thức: Offline
Nôi dung cuộc họp
Các thành viên cùng xem xét lại bài thảo luận lần cuối.
Nhóm trưởng đưa ra nhận xét về các thành viên như thái độ hoạt động nhóm, các
thành viên cũng tự đưa ra đánh giá về mình.
IV.
Đánh giá chung
- Các thành viên tham gia buổi họp đầy đủ.
- Các thành viên tích cực đóng góp ý kiến
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
II.
1.
2.
3.
III.
1.
2.
3.
4.
-

Nhóm trưởng
Nguyễn Thị Thủy

Bố cục:
Lời mở đầu
I.
I.1.
I.2.
I.3.
II.
II.1.
II.2.
II.3.

Giới thiệu về Airbnb.com
Sơ lược về Airbnb
Lịch sử hình thành và phát triển
Những thành tựu đã đạt được
Phân tích mô hình kinh doanh của Airbnb.com
Mục tiêu giá trị
Mô hình doanh thu
Cơ hội thị trường
5


II.4.
II.5.
II.6.
II.7.
II.8.

Môi trường cạnh tranh( đối thủ trực tiếp, đối thủ gián tiếp)
Lợi thế cạnh tranh
Chiến lược thị trường
Cấu trúc tổ chức
Đội ngũ quản trị

Kết luận

MỞ ĐẦU
Thương mại điện tử đã và đang trở thành một lĩnh vực có sức ảnh hưởng quan
trọng đến sự tăng trưởng kinh tế của các quốc gia. Sự phát triển của thương mại điện tử
không chỉ làm thuận lợi hóa các hoạt động kinh doanh mà còn cung cấp nhiều giá trị
mới đồng thời đáp ứng những nhu cầu mới của các doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển bùng nổ và chi phối lớn đến cuộc
sống con người như hiện nay, việc ứng dụng công nghệ và kinh tế chia sẻ trở thành một
xu hướng chiến lược trong kinh doanh. Đây cũng là tiền đề để loại hình thương mại điện
tử B2C phát triển mạnh mẽ nhất, đặc biệt phải kể đến mô hình chia sẻ phòng lưu trú trên
nền tảng AirBnB ra đời, giúp cho các chủ sở hữu căn hộ kết nối rộng rãi hơn với những
khách hàng tiềm năng trên Internet.
Ra đời giữa kỷ nguyên công nghệ khiến cho AirBnB ngày càng trở nên phổ biến
và có tác động lớn đến ngành nhà hàng-khách sạn. Chính vì vậy, nhóm 4 lực chọn đề tài
“Phân tích mô hình kinh doanh của AirBnB” làm đề tài nghiên cứu.
6


I.

I.1.

Giới thiệu về Airbnb
Sơ lược về Airbnb

Airbnb là viết tắt của cụm từ AirBed and Breakfast, là một startup với mô hình kết
nối người cần thuê nhà, thuê phòng nghỉ với những người có phòng cho thuê trên khắp
thế giới thông qua ứng dụng di động. Airbnb là một thị trường cộng đồng cho việc đặt
và cho thuê phòng, căn hộtương tự như một hệ thống đặt hàng trực tuyến. Cả người cho
thuê nhà tư nhân và thương mại đều có thể thuê nhà hoặc một phần của nó thông qua
công ty này. Tất cả việc thanh toán sẽ được thực hiện thông qua Airbnb, sử dụng thẻ tín
dụng và nhà trung gian này sẽ thu một khoản phí đối với cả người cần đặt phòng và chủ
nhà.

I.2.

Lịch sử hình thành và phát triển

Airbnb được thành lập vào năm 2008 tại San Francisco, Mỹ bởi 3 đồng sáng lập:
Joe Gebbia, Brian Chesky và Nathan Blecharczyk. Câu chuyện thần kỳ của Airbnb khởi
nguồn từ một bức email mà Joe Gebbia gửi cho bạn cùng phòng của mình – Brian
Chesky vào một ngày tháng 9/2007.
Trong email đó, Joe chia sẻ ý tưởng: Sẽ thế nào nếu họ chia sẻ căn phòng của mình
với những nhà thiết kế trẻ tuổi, cùng một chiếc giường đệm hơi và một bữa ăn sáng. Họ
hy vọng đây sẽ là một ý tưởng mang lại cho họ “một chút thu nhập” để trả tiền thuê nhà
đắt đỏ ở San Francisco.
Họ biến gác xép của mình thành nơi tạm trú với 3 tấm nệm hơi và phục vụ thêm
bữa sáng, đồng thời tạo một trang web đơn giản tên là “airbedandbreakfast.com”. Họ có
3 vị khách đầu tiên, mỗi người trả 80 USD để qua đêm trên những chiếc đệm hơi. Joe và
Brian nhanh chóng nhận ra đây có thể là một ý tưởng kinh doanh tuyệt vời. Họ cùng với
người bạn cùng phòng cũ Nathan Blecharczyk bắt tay nhau, chính thức thành lập một
doanh nghiệp.
Công ty chính thức đi vào khai trương dịch vụ, nhưng không ai quan tâm đến họ.
Năm 2008, bộ ba tìm đến lễ hội âm nhạc tương tác thường niên South by Southwest
(SXSW) ở bang Texas để quảng bá, nhưng cũng chỉ thu hút được 2 khách hàng. Mùa hè
năm 2008, các nhà đồng sáng lập hoàn thành phiên bản cuối cùng của trang web “Air
Bed and Breakfast” và đi tìm các nhà đầu tư.Tất cả các nhà đầu tư đều không thấy
thuyết phục. 15 nhà đầu tư “thiên thần” đã được giới thiệu, thì 8 người từ chối họ. 7
người còn lại thậm chí hoàn toàn phớt lờ Airbnb.

7


Cạn tiền, Airbnb bắt đầu bán ngũ cốc, và thu được 30.000 USD trong quá trình
này. Với lượng truy cập web thấp, Airbnb không thể tự nuôi sống bản thân, rơi vào
khủng hoảng và phải sống nhờ vào ngũ cốc.
Năm 2009, Joe, Brian và Nathan tham gia Y Combinator và đã huy động được
20.000 USD. Công ty bắt đầu phát triển. Các nhà sáng lập đến thăm và ngụ lại tại chính
những căn nhà đăng cho thuê ở New York trên website “Air Bed and Breakfast”, viết
nhận xét, và chụp ảnh từng địa điểm một cách chuyên nghiệp.
Tháng 3 năm 2009, công ty chính thức đổi tên từ “Air Bed & Breakfast” thành
“Airbnb”. Một tháng sau đó, Airbnb cuối cùng cũng đã được nhận một khoản đầu tư hạt
giống (seed) 600.000 USD từ quỹ Sequoia Capital vào tháng 4 năm 2009. 700.000 đêm
được đặt ngay sau đó qua Airbnb. Airbnb thông báo Sequoia Capital và Greylock
Parrtners đã dẫn đầu vòng huy động vốn đầu tiên với số tiền 7.2 triệu USD.
Và gần 11 năm sau, ý tưởng “kiếm một chút thu nhập” này đã biến họ trở thành
những tỷ phú thế giới. Ngày nay, Airbnb là một trong những start-up giá trị nhất thế
giới, được định giá khoảng 30 tỷ USD.

I.3.

Những thành tựu đã đạt được

Năm 2011, Airbnb đã có mặt tại 89 quốc gia, và đạt 1 triệu lượt đặt phòng qua
website của họ. Họ cuối cùng cũng giành được một giải thưởng cho ứng dụng di động
đáng chú ý nhất ở SXSW, sau khi từng thất bại hoàn toàn tại đây 3 năm trước đó. Cũng
trong năm này, một số quỹ đầu tư mạo hiểm lớn đã đầu tư 112 triệu USD cho Airbnb,
đưa công ty đạt giá trị hơn 1 tỷ USD và trở thành 1 “kỳ lân” tại Thung lũng Silicon.
Đầu năm 2012 do sự tăng trưởng của người sử dụng Airbnb mở văn phòng tại
Paris, Milan,… Đến tháng 11/ 2012 Airbnb tuyên bố hợp tác với thị trường thành phố
New York. Tháng 12/2012 Airbnb tuyên bố tiến sâu vào thị trường châu Á. Tháng
4/2015 Airbnb trở thành công ty đầu tiên của Hoa Kỳ mở rộng phạm vi sang thị trường
Cuba. Tháng 2/2017 Airbnb mua lại Luxury Retreats International.
Tính đến cuối năm 2017, Airbnb có tất cả 20 văn phòng đặt tại Mỹ, Tây Ban Nha,
Đức, Trung Quốc, Anh, Italy, Canada, Ấn Độ, Pháp, Brazil, Hàn Quốc, Singapore, Úc,
Nhật Bản, Hà Lan, Đan Mạch, Ai-len.
Airbnb hiện đã có mặt ở hơn 10.000 thành phố trên 191 quốc gia và vùng lãnh thổ,
là một trong những start-up giá trị nhất thế giới, được định giá khoảng 30 tỷ USD.

8


Airbnb bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam năm 2015 với khoảng 1.000 phòng được
cho thuê và tăng gấp 6,5 lần tính đến giữa năm 2017. Đây được đánh giá là ứng dụng
tuyệt vời và tiện ích giúp người đi du lịch/ công tác tìm kiếm được những căn phòng
trống như ý mình với giá cả phải chăng (vì kết hợp trực tiếp giữa chủ nhà và khách thuê)
và mang lại sự thoải mái như ở tại nhà mình.
Tại Việt Nam, tính đến tháng 1 năm 2019, số phòng Airbnb tại Việt Nam đạt
40.800 căn, và con số này không có dấu hiệu dừng lại. Airbnb phát triển mạnh nhất tại
các thành phố du lịch: Sapa, Đà Lạt, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà
Nẵng, Hội An, … Hy vọng trong tương lai mô hình Airbnb còn phát triển mạnh mẽ
trong tương lai.
Hiện nay, Airbnb khá phổ biến, tập trung chủ yếu ở Hà Nội, TP HCM và các TP du
lịch lớn như Đà Lạt, Sa Pa, Hội An, Đà Nẵng,…và dự báo sẽ tiếp tục được nhân rộng
chỉ trong thời gian ngắn. Đây sẽ là thách thức rất lớn cho các doanh nghiệp kinh doanh
các loại hình lưu trú truyền thống.
II.

II.1.

Phân tích mô hình kinh doanh của Airbnb
Mục tiêu giá trị

Giá trị cho khách hàng hay mục tiêu giá trị của một doanh nghiệp là điểm cốt yếu
của mô hình kinh doanh. Mục tiêu giá trị được hiểu là cách thức để sản phẩm hay dịch
vụ của một doanh nghiệp đáp ứng được nhu cầu của khách hang. Đứng từ góc độ khách
hàng, thành công của mục tiêu giá trị bao gồm: sự cá nhân hóa, cá biệt hóa của sản
phẩm mà doanh nghiệp cung cấp, giảm bớt chi phí tìm kiếm sản phẩm, so sánh giá, sự
thuận tiện trong giao dịch thông qua quá trình quản lí phân phối sản phẩm.
Airbnb mang đến cho khách thuê phòng có nhiều sự lựa chọn hơn cho các địa
điểm hiếm có, mới lạ, và phi truyền thống. Với Airbnb bạn có thể thử sống trong một
ngôi nhà nhỏ, đơn giản làm bằng gỗ (cabin), trong một ngôi nhà trên cây, trong máy bay,
trong một chiếc taxi ở giữa Manhatta (trung tâm tài chính đông dân nhất ở New York),
trong một ngôi nhà bánh gừng kiểu cổ tích.
Airbnb là cung cấp cho khách hàng mức giá cả hợp lí, tiện nghi gia đình, tính công
bằng cho đôi bên và những trải nghiệm Experiences (giống tour du lịch nhưng thiên về
trải nghiệm mới lạ cùng chủ nhà) và Restaurant. Về mặt chi phí rõ Airbnb có mức chi
phí thấp hơn so với các ứng dụng đặt phòng khác như Booking hay Agoda bởi vì phí
dịch vụ của Airbnb chỉ có 3% trong khi phí dịch vụ của Booking và Agoda là 15%. Dịch
vụ Airbnb là dịch vụ cho thuê nhà trực tiếp từ cá nhân đến cá nhân (homestay) trong khi
Booking và Agoda cho thuê từ phòng bình dân đến khách sạn 5 sao, so với một khách
9


sạn 5 sao đầy đủ dịch vụ thì chắc chắn một homestay với ít dịch vụ sẽ có mức giá nhỏ
hơn.
Tiếp đến là Airbnb đảm bảo tính công bằng cho cả khách thuê và chủ nhà. Trên
Airbnb, chủ nhà và khách thuê phòng đều có thể đánh giá. Chủ nhà càng có nhiều đánh
giá 5* càng tốt và sẽ càng có nhiều khách đặt phòng, chủ nhà cũng có thể đánh giá
khách hàng nên nguồn khách thuê phòng trên Airbnb khá chất lượng và đàng hoàng.
Còn đối với trên các trang như Agoda và Booking chỉ có khách hàng mới được phép để
lại đánh giá dẫn đến một số trường hợp phòng bị hỏng hóc do khách không bảo quản
cẩn thận. Ngoài ra đối với phí hủy, Airbnb cũng đưa ra những chương trình đảm bảo lợi
ích cho khách hàng, chủ nhà sẽ bị phạt $100 nếu hủy trong vòng 7 ngày trước khi khách
đến, mức phạt là $50 nếu huỷ trước 7 ngày.
Airbnb còn hỗ trợ các phương thức thanh toán khác nhau, tùy vào tài khoản thanh
toán của bạn ở quốc gia nào. Vì vậy, ngoài các loại thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ chính, có
một số tùy chọn thanh toán nhất định được cung cấp ở các quốc gia cụ thể hoặc trên các
nền tảng cụ thể (như ứng dụng trên iOS hoặc ứng dụng trên Android), hiển thị các
phương thức thanh toán mà bạn có thể sử dụng trên trang thanh toán, trước khi bạn gửi
yêu cầu đặt phòng/đặt chỗ. Sau khi bạn chọn quốc gia, tất cả thông tin thanh toán của
bạn sẽ được hiển thị. Airbnb sử dụng các tùy chọn thanh toán có sẵn trên toàn cầu, hầu
hết các loại thẻ tín dụng chính và thẻ tín dụng trả trước (Visa, MasterCard, Amex,
Discover, JCB) cũng như nhiều loại thẻ ghi nợ có thể được xử lý như thẻ tín dụng, ngoài
ra các tùy chọn thanh toán có sẵn cho một số nền tảng nhất định hoặc tại một số quốc
gia chọn lọc như Apple Pay cho ứng dụng trên IOS còn Google Play cho ứng dụng trên
Android ở Hoa Kỳ.
Giao diện của Airbnb đẹp, sinh động, các mục tìm kiếm đều được ghi chú rất rõ
ràng ngoài ra còn rất dễ sử dụng, ngoài ra các hình ảnh trên giao diện cũng đều rất chân
thực. . Giao diện trên online của Airbnb mang lại nhiều yếu tố cảm xúc hơn với các
mảng hình ảnh, màu sắc lớn, cùng các thông tin tối giản, rõ ràng. Danh mục “khám phá”
trở nên sống động hơn với dạng danh sách các bức ảnh đại diện cho vị trí và chỗ thuê,
được thiết kế để thể hiện các địa điểm du lịch tiềm năng nhất. Airbnb loại bỏ sắc xanh
mộng mơ với viền màu trắng của logo mà thay vào đỏ là màu đỏ tươi bắt mắt. Sắc đỏ
tươi này đại diện cho giá trị của thương hiệu, và thiết kế logo của Airbnb còn thể hiện
cho 4 điều: Con người, địa điểm, tình yêu, và chữ A của Airbnb tạo nên nét riêng biệt.

II.2.

Mô hình doanh thu

Airbnb là nơi trung gian kết nối giữa người cho thuê phòng và khách có nhu cầu
thuê phòng. Nếu bạn có một phòng trống, một căn hộ, một Villas hay một lâu đài…thì
10


bạn hoàn toàn có thể trở thành một Host (Chủ nhà) bằng việc đăng ký tài khoản với
Airbnb, đăng thông tin lên website và cho khách thuê.
Khách du lịch sẽ tìm kiếm những địa điểm mà họ cho là phù hợp để đăng ký thuê.
Tất cả việc thanh toán sẽ được thực hiện thông qua kinh doanh Airbnb và bạn sẽ có thể
kiếm tiền được từ những phòng trống, căn hộ không sử dụng của mình.
Airbnb hoạt động theo mô hình doanh thu là phí giao dịch. Chỉ đến năm 2009 mô
hình này mới bắt đầu phát triển mạnh do kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái, buộc người dân
phải thay đổi thói quen tiêu dùng. Việc chia sẻ những tài nguyên sẵn có giúp người tiêu
dùng cắt giảm được chi phí, đồng thời biến những start-up công nghệ non trẻ thành
những “gã khổng lồ” thực sự.
Airbnb đóng vai trò là trung gian, kết nối giữa chủ nhà với những khách du lịch
thuê phòng. Nếu bạn có một phòng trống, căn hộ hay villa… bạn hoàn toàn có thể đăng
ký trở thành host (chủ nhà) trên website của Airbnb. Khi khách du lịch có nhu cầu thuê
phòng, họ có thể đặt phòng trên Airbnb. Tất cả việc thanh toán sẽ được thực hiện qua
Airbnb, và chủ nhà sẽ kiếm được tiền từ việc tận dụng những phòng, căn hộ đang bỏ
trống. Airbnb chuyên kết nối những chủ căn hộ hoặc nơi ở trống có ý muốn cho thuê
ngắn hạn với người có nhu cầu. Ðây là mô hình kinh doanh chia sẻ dựa trên internet ra
đời từ năm 2008 và mới được định giá lên đến gần 10 tỉ USD.
Tính đến nay, Việt Nam đã có 18.230 chủ nhà cho thuê các cơ sở lưu trú trên nền
tảng này và có đến 69% số căn hộ/phòng ngủ cho thuê trên nền tảng Airbnb tại Việt
Nam là multi-listing host, tức là những người chủ có nhiều hơn 1 căn hộ/phòng nghỉ cho
thuê cùng lúc. Báo cáo nhận định chia sẻ phòng lưu trú không đơn thuần giúp tăng thu
nhập mà còn trở thành sản phẩm kinh doanh với mức lợi nhuận cao. Phương thức kinh
doanh lưu trú mới đem lại hiệu quả cao. Airbnb tuy chỉ mới du nhập vào thị trường Việt
Nam những năm gần đây nhưng đang phát triển mạnh mẽ và nhận được sự đón nhận rất
tốt từ thị trường. Trung bình mỗi chủ nhà trên Airbnb có thể thu được khoảng 15 triệu
đồng/tháng. Nếu có khả năng quản lý tốt, vị trí nhà thuận lợi những chủ nhà này còn có
thể thu được lợi nhuận cao hơn nữa.
Giá thuê phòng trung bình là 55$/ đêm ~ 1,200,000 VND/ đêm.
Tỷ lệ thuê phòng bình quân là 64% ~ 19/30 ngày.
Vậy Airbnb kiếm tiền như thế nào?
Đầu tiên, nguồn thu của Airbnb đến từ : Khi đăng tin giới thiệu phòng trọ, hoặc
nhà cho thuê phòng trên Airbnb, và khi có khách đặt phòng, nền tảng sẽ tính phí cho cả
2 bên, bao gồm chủ nhà và người đặt phòng.
11


Tính phí đối với chủ nhà
Airbnb tính phí 3% dịch vụ cho chủ nhà cho mỗi phòng được đặt, coi như phí xử
lý giao dịch, nhưng có thể cao hơn đối với chủ nhà ở Ý hoặc chủ nhà yêu cầu các chính
sách nghiêm ngặt trong trường hợp khách hủy thuê phòng. Khoản phí này được tính từ
tổng số tiền đặt phòng (số đêm thuê phòng cộng các dịch vụ phí dọn dẹp phòng và các
khoản phí phát sinh khác, nhưng chưa bao gồm phí và thuế Airbnb) và tự động khấu trừ
từ khoản thanh toán cho chủ nhà.
Nếu bạn đăng là 22$ thì hệ thống Airbnb hiển thị cho khách thấy là 23$ và trừ 1$
trong giá phòng của bạn + 3% phí giao dịch. Tất cả số liệu thống kê số tiền chi trả hoa
hồng bao nhiêu host nhận được bao nhiêu đều thể hiện rõ trong tài khoản của chủ nhà.
Cụ thể phí của AirBnb với các dịch vụ được tính cho một phòng cụ thể được đặt
như sau:
Bước 1: Truy cập lịch sử giao dịch trên Airbnb.com.
Bước 2: Ở phía bên cạnh phòng mà bạn muốn xem, click chọn mã đặt phòng.
Bước 3: Trong mục Payout (thanh toán), bạn sẽ nhìn thấy có phần phí dịch vụ Airbnb.
Tính phí dịch vụ cho khách đặt phòng
Phí dịch vụ được tính cho khách đặt phòng dao động từ 0 - 20% tổng chi phí đặt
phòng (phí hàng đêm cộng với phí dọn dẹp và phí phát sinh khác nếu có, nhưng không
bao gồm phí và thuế Airbnb) và được tính dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm
tổng số phòng đặt, thời gian ở là bao lâu, ... . Về cơ bản, phí dịch vụ sẽ thấp hơn nếu chi
phí đặt phòng cao. Khách đặt phòng sẽ thấy khoản phí này trên trang thanh toán trước
khi đặt phòng.
Nếu Airbnb yêu cầu thuế VAT, phí dịch vụ và VAT sẽ được liệt kê trên trang thanh
toán, như vậy phí dịch vụ cho khách đặt phòng sẽ cao hơn 20%.
Tùy thuộc vào quy định, luật pháp ở các quốc gia, khu vực có liên quan, thuế VAT
có thể được tính dựa trên phí dịch vụ của chủ nhà và khách đặt phòng. Phí dịch vụ sẽ
bao gồm các khoản phí VAT này nếu áp dụng. Thuế giá trị gia tăng là thuế đánh vào việc
bán hàng hoá và dịch vụ cuối cùng. Đối với những khách hàng muốn tìm kiếm chỗ ở tại
Liên minh châu Âu, Thụy Sĩ, Na Uy, Băng Đảo và Nam Phi, Airbnb sẽ tính thuế VAT
ngoài phí dịch vụ. Do luật thuế khác nhau, Airbnb không tính thuế GTGT cho mỗi
khách trên bảng. Đặc biệt, khách có đặt phòng ở EU phải chịu thuế dựa trên tỷ lệ được
tìm thấy tại quốc gia của khách. Hơn nữa, khách hàng thanh toán cho các đặt phòng
bằng một loại tiền tệ khác với máy chủ đã chọn có thể thay đổi tỷ giá do Airbnb xác
12


định. Tương tự như vậy, máy chủ cũng phải chịu thuế giá trị gia tăng được khấu trừ từ
thu nhập thu được từ đặt phòng đặt phòng.
Phí trải nghiệm
Phí dịch vụ cho chủ nhà: AirBnb tính phí trải nghiệm dịch vụ đối với chủ nhà là
20%. Phí này được tính dựa trên giá của trải nghiệm và tự động khấu trừ từ khoản thanh
toán của chủ nhà. Nếu chủ nhà tham gia đối tác phi lợi nhuận sẽ được miễn phí phí trải
nghiệm này.
Phí dịch vụ cho khách đặt phòng: hiện tại AirBnb không tính phí dịch vụ trải
nghiệm cho khách đặt phòng.
Phí huỷ đối với chủ nhà huỷ
Một khoản phí sẽ được khấu trừ vào khoản chi trả đầu tiên của bạn sau khi hủy. Số
tiền khấu trừ sẽ phụ thuộc vào thời điểm bạn chấp nhận đặt phòng và bạn hủy sớm bao
lâu trước thời điểm nhận phòng:
Nếu hủy sớm hơn 7 ngày trước ngày nhận phòng, chúng tôi sẽ khấu trừ 50 USD từ
khoản chi trả tiếp theo của bạn.
Nếu hủy muộn hơn 7 ngày trước ngày nhận phòng, chúng tôi sẽ khấu trừ 100 USD
từ khoản chi trả tiếp theo của bạn.
Bạn có thể được miễn phí hủy nếu đã hoàn thành ít nhất 10 đặt phòng liên tiếp
không hủy, kể từ ngày bạn bắt đầu đón tiếp khách hoặc từ lần hủy gần nhất của bạn.
Phí huỷ đối với khách hàng
Trên Airbnb hiện có 5 loại chính sách hủy phòng (cancellations) ở các mức độ
khác nhau, bao gồm:
-

-

Flexible (linh hoạt): cho phép hủy đặt phòng 24h trước khi check-in và được
hoàn lại toàn bộ số tiền đã thanh toán.
Moderate (trung bình): cho phép hủy đặt phòng 5 ngày trước khi check-in và
được hoàn lại toàn bộ số tiền đã thanh toán.
Strict (nghiêm ngặt): cho phép hủy đặt phòng 14 ngày trước khi check-in và được
hoàn lại toàn bộ số tiền đã thanh toán - chỉ được nhận lại tối đa 50% số tiền đã
thanh toán trước nếu hủy đặt phòng 7 ngày trước khi check-in – nếu hủy đặt
phòng ít hơn 7 ngày hoặc check-out sớm hơn so với số ngày đã định thì sẽ bị mất
toàn bộ số tiền đã thanh toán.
Super Strict (siêu nghiêm ngặt): chính sách tương tự như Strict, chỉ khác ở số
ngày được phép hủy đặt phòng là 30 ngày và chỉ được hoàn lại 50% số tiền đã
13


-

thanh toán trước – nếu hủy đặt phòng ít hơn 30 ngày hoặc check-out sớm hơn so
với số ngày đã định thì sẽ bị mất toàn bộ số tiền đã thanh toán.
Long-term (hủy dài hạn): chỉ áp dụng với những booking từ 28 đêm trở lên.
Trường hợp muốn hủy đặt phòng trước khi check-in thì phải trả toàn bộ tiền
tháng đầu tiên cho Host, bất kể hủy hợp đồng trước bao nhiêu ngày.

Thứ hai, nguồn thu khác của Airbnb có thể đến từ việc cung cấp thêm dịch vụ ăn
uống, giặt sấy, đưa đón sân bay, cho thuê xe máy, bán SIM… Bên cạnh việc cho thuê
nhà, các chủ nhà cũng có thể bán thêm các hoạt động trải nghiệm online hoặc offline
như tour du lịch, nấu ăn, vẽ, yoga, khiêu vũ, làm gốm, thêu thùa… hoặc hợp tác với các
đơn vị cung cấp các dịch vụ này để có thêm thu nhập từ hoa hồng giới thiệu. Bên cạnh
đó, Airbnb hiện còn đang cung cấp dịch vụ thiết kế nội thất Airbnb căn hộ chuyên
nghiệp, được thi công bởi các kiến trúc sư có kinh nghiệm lâu năm trong ngành.
Ở Việt Nam, có lẽ bạn đã quá quen với Uber, Grab – những đại diện thành công
của mô hình kinh doanh này. Nếu như Grab và Uber tận dụng nguồn tài nguyên sẵn có
là ô tô, xe máy thì Airbnb đã thực hiện điều đó với dịch vụ lưu trú. AirBnB đang xâm
nhập vũ bão nhưng thầm lặng với tốc độ tăng trưởng là 200%/ năm. Mô hình chia sẻ
phòng lưu trú đang trở thành đối thủ đáng gờm của loại hình căn hộ dịch vụ vì thời gian
cho thuê và giá thuê cực kỳ linh hoạt. Lượng khách du lịch đến Việt Nam trong những
năm qua tăng nhanh, Việt Nam đặt mục tiêu chạm mốc 10 – 10,5 triệu lượt khách quốc
tế và 47 - 48 triệu lượt khách du lịch nội địa. Đây sẽ là điều kiện lý tưởng để Airbnb Việt
Nam mở rộng mô hình trong thời gian tới. Nhiều người dân bắt đầu tận dụng phòng
trống, nhà trống để đăng ký kinh doanh. Theo Báo cáo “Homesharing Vietnam Insights”
giai đoạn 2015 - 2019 của Outbox Consulting, số lượng phòng AIRBNB ở Việt Nam đã
lên đến 40.804 cơ sở, tăng hơn 40 lần chỉ sau 4 năm - từ con số 1.000 trong năm 2015
lên tới hơn 40.000 vào đầu năm 2019. Trong đó, tốc độ tăng trưởng số lượng căn họ
̂/phòng đăng ký cho thuê hàng năm tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng luôn đạt
mức cao. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng số lượng dịch vụ cho thuê hàng năm trên AIRBNB
tại TP. Hồ Chí Minh là 97%, ở Hà Nội là 112% và Đà Nẵng là 111% khiến cho doanh
thu của Airbnb luôn ở mức cao.
Tuy nhiên, khi không còn đơn thuần là cuộc chơi của những nhà đầu tư "nhàn rỗi",
mô hình kinh doanh home-shareing đòi hỏi những người tham gia phải có chiến lược
kinh doanh rõ ràng, những hiểu biết cụ thể về thị trường, môi trường kinh doanh cũng
như các đối thủ cạnh tranh; qua đó tối ưu hóa được doanh thu và công suất phòng cho
thuê.

II.3.

Cơ hội thị trường của Airbnb
14


Nhà sáng lập Airbnb thời điểm đó đã nhận thấy tiềm năng rất lớn của mô hình kinh
doanh chia sẻ căn hộ đang ở cho người có nhu cầu thuê nhà khi bản thân Joe Gebbia và
Brain Chesky- những chàng trai ngành thiết kế tại San Francisco không thể trả được tiền
thuê nhà của mình. Khi biết được thông tin có một hội thảo sắp diễn ra ở thành phố San
Francisco và khả năng cao các khách sạn trong thành phố sẽ kín phòng, họ đã nghĩ tới
việc chia sẻ căn hộ đang ở với khách du lịch với 3 tấm đệm hơi và bữa ăn sáng trên
website mình tạo ra có tên là Airbedandbreakfast.com. Đây là một ý tưởng kinh doanh
tuyệt vời khi cơ hội thị trường của mô hình kinh doanh này là rất lớn:


Phân khúc khách hàng

Đối tượng khách hàng của Airbnb hầu hết là khách du lịch hoặc các nhân viên
công tác nhu cầu đặt phòng, thuê phòng, căn hộ ngắn ngày. Tại các thành phố du lịch
nổi tiếng tại Mỹ như New York, Chicago, San Francisco…lượng du khách đến thăm
quan, du lịch rất đông, đặc biệt vào các ngày nghỉ cuối tuần, các kỳ nghỉ lễ trong năm.
Các khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp có giá thành đắt đỏ trong khi các khách sạn,
phòng trọ giá bình dân thường trong tình trạng kín phòng và đôi khi chất lượng phục vụ
không tương xứng với giá tiền. Do đó, thị trường thuê phòng giá thấp là cơ hội thị
trường lớn cho Airbnb. Đặc điểm của đối tượng khách hàng trong phân khúc này là họ
thường có nhu cầu thuê phòng trong thời gian ngắn, giá thuê phòng rẻ với đầy đủ các
tiện ích, có mong muốn trải nghiệm đời sống, văn hóa địa phương.
Với mô hình kinh doanh nhà kiến tạo thị trường, Airbnb kết nối trực tiếp những
người chủ căn hộ có nhu cầu cho thuê và người thuê phòng, căn hộ, khách sạn làm giá
thành thuê thấp so với các khách sạn, nhà nghỉ chất lượng tương đương khi các chi phí
trong quản lý, điều hành nhân viên giảm xuống đáng kể; do đó dễ dàng thu hút các đối
tượng khách hàng. Nhắm đến phân khúc bình dân, Airbnb là sự lựa chọn tuyệt vời cho
nhiều đối tượng khách hàng khi đưa ra nhiều mức giá thuê phòng khác nhau với đa dạng
các tiện ích, sự thuận tiện, vị trí, diện tích căn hộ, quang cảnh xung quanh…


Phạm vi thị trường

Phạm vi thị trường của Airbnb rất rộng lớn khi Airbnb.com là ứng dụng đặt hàng
đáp ứng nhu cầu thuê nhà ở của nhiều đối tượng khác nhau. Phân khúc bình dân luôn là
thị trường rộng mở đối với các doanh nghiệp khi đối tượng này dễ tiếp cận hơn thị
trường cao cấp và chiếm phần đông trên thị trường. Những người sử dụng dịch vụ của
Airbnb có thể là người có thu nhập thấp hoặc trung bình với mong muốn tìm được nơi ở
giá thấp, an toàn, chất lượng. Ngoài ra, khách hàng của Airbnb là người có thu nhập cao,
mong muốn trải nghiệm chân thực cuộc sống của người dân bản địa với điều kiện nhà ở

15


và các tiện ích tốt nhất. Có thể nói rằng, Airbnb.com phù hợp với tất cả các nhu cầu
khác nhau của nhiều đối tượng khách hàng với các nhu cầu, mong muốn khác nhau.
Nhu cầu thuê càng cao thì người cung cấp phòng, căn hộ của Airbnb cần tìm kiếm
sẽ càng lớn. Người cung cấp đóng vai trò rất lớn trong việc tạo ra lợi nhuận doanh
nghiệp. Chất lượng phòng thuê tốt, sự đa dạng các loại phòng, giá phòng thuê hợp lý sẽ
luôn là yếu tố thu hút khách hàng. Do đó, việc hợp tác nhiều với các chủ khách sạn, căn
hộ sẽ thu hút khách hàng với nhiều sự cân nhắc về các phòng thuê. Điểm khác biệt của
Airbnb.com so với đặt phòng truyền thống là khách hàng có thể lựa chọn các phòng thuê
khác nhau đến từ tất cả mọi nơi trên thế giới. Người cung cấp phòng thuê không bị giới
hạn, chỉ cần họ có phòng cho thuê và đáp ứng được các tiêu chí, quy định về phòng thuê
Airbnb đưa ra là được. Nhờ sự kết nối của Airbnb, nhiều chủ phòng trọ có thể tận dụng
phòng trống, tăng đáng kể thu nhập do đó ngày một thu hút mạnh mẽ sự tham gia của
nhiều người.


Cơ hội thị trường tại các nước khác trên thế giới

Giống như tại Mỹ, ngành du lịch tại đa số các quốc gia đang có sự phát triển nhanh
chóng do thu nhập và nhu cầu giải trí, nghỉ dưỡng của mọi người ngày một tăng cao. Và
do đó, nó kéo theo nhu cầu đặt phòng, thuê phòng tăng cao khi các tác vụ được thực
hiện chính xác, nhanh chóng, tiện lợi. Các thành phố có nhu cầu và giá thành nhà ở cao
trên thế giới như Milan (Ý), Zurich (Thụy Sỹ), London(Anh), Tokyo (Nhật Bản), Seoul
(Hàn Quốc)… Sau 4 năm hoạt động với những vị khách đầu tiên, đến năm 2011,
Airbnb.com đã cho phép đặt phòng tại 89 quốc gia trên thế giới, đạt 1 triệu lượt đặt
phòng với giá trị khoảng hơn 1 tỷ USD. Hiện nay, Airbnb được phổ biến tại hơn 190
quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khoảng 5 năm trở lại đây, lượng người truy cập và sử
dụng Airbnb.com bùng nổ mạnh mẽ. Nếu năm 2012, lượng người sử dụng ứng dụng của
Airbnb để đặt phòng là khoảng 10 triệu lượt thì đến năm 2018, con số này đã chạm mốc
60 triệu lượt, có mặt tại hơn 30,000 thành phố lớn nhỏ trên khắp thế giới.


Cơ hội thị trường tại Việt Nam

Trong những năm trở lại đây, ngành du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam đã và đang tăng
trưởng vượt bậc, hứa hẹn tiềm năng cho các dịch vụ đặt phòng, khách sạn tại các thành
phố du lịch nổi tiếng. Năm 2018, du lịch Việt Nam đạt kỷ lục với 15,6 triệu lượt khách
quốc tế, tăng 2,7 triệu lượt so với năm trước đó và 80 triệu lượt khách nội địa. Theo
thống kê, 10 tháng đầu năm 2019, du lịch Việt Nam đạt 14,5 triệu lượt, tăng 13% so với
cùng kỳ năm trước với các trọng điểm du lịch Hạ Long, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú
Quốc. Bất động sản nghĩ dưỡng tại Việt Nam chủ yếu là khách sạn 4-5 sao, ngoài ra là
căn hộ khách sạn và biệt thự biển. Với sự phát triển du lịch cũng như sự phát triển kinh
16


tế, hạ tầng Việt Nam đang có những dấu hiệu tích cực, Airbnb ngày càng đẩy mạnh mô
hình kinh doanh của mình tại nước ta. Trang Airbnb.com cho phép bất kỳ du khách nào
đã, đang và sắp có ý định du lịch Việt Nam có nhiều sự lựa chọn về chất lượng, giá cả,
vị trí… của phòng thuê hơn, thủ tục đặt phòng nhanh chóng hơn so với đặt phòng truyền
thống.


Cơ hội thị trường tiềm năng ngày càng tăng của Airbnb

Cơ hội thị trường của Airbnb rộng mở nhờ sự phát triển mạnh mẽ của Internet.
Ngày nay, xu thế kinh doanh trên mạng phát triển nhanh chóng làm tăng đáng kể số
lượng các cá nhân tham gia vào các giao dịch. Điều này đồng nghĩa với việc khả năng
tiếp cận của Airbnb với khách hàng và các đối tác của mình dễ dàng hơn. Hơn nữa, với
sự lớn mạnh và phát triển không ngừng của Airbnb trong những năm qua đã giúp Airbnb
có chỗ đứng nhất định trên thị trường đặt phòng cư trú, đe dọa sự phát triển của dịch vụ
đặt phòng truyền thống trên thế giới. Ứng dụng của Airbnb giúp khách hàng dễ dàng tìm
kiếm thông tin về phòng thuê chính xác, đầy đủ nhất, giảm rủi ro về chất lượng không
tương xứng với giá cả của phòng thuê, đem lại trải nghiệm tốt nhất cho người thuê
phòng. Rõ ràng với các lợi ích tích cực trên, Airbnb đang dần lấy được lòng tin từ khách
hàng và thu hút ngày càng nhiều chủ khách sạn, căn hộ gia nhập trong cộng đồng đối tác
của Airbnb. Đồng thời, các chính sách từ chính phủ các quốc gia về lĩnh vực này chưa
quá nghiêm ngặt đã tạo điều kiện phát triển mạnh mẽ để Airbnb mở rộng cơ hội thị
trường.


Một số khó khăn của Airbnb khi mở rộng thị trường

Sự phát triển của một doanh nghiệp luôn đi kèm những khó khăn, nhất là với tốc
độ phát triển mạnh mẽ của Airbnb trong những năm qua. Điển hình như việc các chủ
nhà than phiền khách thuê phòng bày bừa và làm bẩn căn phòng. Do đó, Airbnb đã áp
dụng chính sách bảo hiểm có tên là Host Guarantee có hiệu lực từ năm 2012 đến nay.
Bên cạnh đó, một số thành phố cấm chủ nhà cho thuê trên Airbnb.com hay luật pháp ở
một số nơi cho rằng thuê nhà tư nhân dưới 30 ngày là không hợp pháp. Tuy nhiên, các
khó khăn trên đã được Airbnb khắc phục tương đối tốt.
Nổi bật nhất trong khó khăn của Airbnb khi tiếp cận các thị trường mới và có nhiều
bước phát triển mạnh mẽ là tại Paris. Sự phát triển nhanh chóng của Airbnb khiến Chính
quyền và người dân Paris không hài lòng khi Paris đã mất hơn 20,000 nhà ở cho người
dân trong thành phố có mức sống trung bình khi các căn hộ chủ yếu cho khách du lịch
thuê phòng trong vòng 5 năm (số liệu năm 2017). Và do đó, chính quyền Paris đã áp đặt
biện pháp để kiểm soát và hạn chế mức thuê nhà của chủ phòng trên trang Airbnb.com.
Pháp tăng thuế lưu trú, cho phép các địa phương ấn định khoản thuế lưu trú tương
17


đương từ 1-5% tiền thuê nhà/người/đêm từ năm 2017. Đồng thời, những người cho thuê
nhà quá 120 đêm/năm sẽ bị phạt từ 5,000-1,000 euro và Airbnb sẽ trực tiếp bị phạt
50,000 euro với vụ việc vi phạm của các chủ thuê nhà. Có thê nhận thấy sự khó khăn và
các biện pháp mạnh tay của chính quyền nhiều thành phố đã áp dụng để kiểm soát sự
phát triển nhanh chóng của Airbnb, song cơ hội thị trường của Airbnb vẫn rất lớn theo
tiềm năng du lịch, nhu cầu của người dân và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ.

II.4.

Môi trường cạnh tranh

Dịch vụ lưu trú ngày càng đa dạng hóa với nhiều loại hình lưu trú khác nhau:
khách sạn 4-5 sao, khu nghỉ dưỡng cao cấp đến các dịch vụ rẻ hơn như homestay, khách
sạn bình dân …Đã làm cho giới công nghệ cũng phát triển mở rộng nhiều nền tảng đặt
phòng trực tuyến khiến sân chơi home-sharing trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Buộc các
nền tảng phải cạnh trạnh, dành lấy phị phần khách hàng cho riêng mình. Sự gia tăng
chóng mặt về số lượng cũng như sự xuất hiện của những công ty chuyên nghiệp lấy
home-sharing làm sản phẩm sinh lời, vô hình chung đã tạo áp ra áp lực kinh doanh thêm
dựa trên căn hộ nhàn rỗi và nảy sinh những vấn đề tiêu cực trong kinh doanh.


Đối thủ cạnh tranh gián tiếp

Những đối thủ cạnh tranh gián tiếp có khả năng đưa ra một sản phẩm, dịch vụ thay
thế, vì vậy trong một số trường hợp, những sản phẩm thay thế này có khả năng thay đổi
toàn bộ cục diện của thị trường và lôi kéo khách hàng về phía mình nhất là trong thời
đại Internet toàn cầu và sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử như hiện nay.
Airbnb hiện đang phải cạnh tranh với các websites đặt phòng trực tuyến như Booking và
Agoda.
Booking là dịch vụ cho thuê phòng khách sạn (hotel) được vận hành bởi thuộc
Priceline Group có mặt trên toàn thế giới, mạnh ở thị trường Âu Mỹ. Tính đến năm 2017
Booking có hơn 1,5 triệu tin đăng trên toàn cầu. Booking hợp tác với các khách sạn, nhà
nghỉ và các loại chỗ ở tương tự khác, đồng thời hoạt động như một dịch vụ tổng hợp giá
vé du lịch. Nếu như Luxstay và Airbnb mạnh ở thị phần về homestay, nhà nghỉ và khách
sạn từ 1-3 sao thì Booking lại mạnh thị phần về khách sạn từ bình dân đến resort 5 sao.
Booking hoạt động chủ yếu qua trang web Booking.com. Trung bình lượng truy cập của
Booking là 14.3 triệu lượt/ngày. Trong tháng 6/2019, số lượng người sử dụng Booking
để đặt phòng lớn là 203 triệu lượt. Mỗi ngày, hơn 1.550.000 đêm phòng được đặt trước
trên trang web. Công ty hiện có giá trị giao dịch hơn 10 tỷ USD. Số lượng khách hàng
quốc tế rất lớn, thường xuyên lựa chọn đặt phòng do các chính sách hỗ trợ khách hàng
tốt, có uy tín như cho phép các doanh nghiệp mở cửa 24/24 mang lại rất nhiều thuận lợi
cho khách hàng.
18


Hơn nữa, Booking hiện đang cung cấp hệ thống booking online giúp thanh toán
nhanh hơn các công ty có thể yêu cầu khách hàng thanh toán trước cho việc phòng. Như
vậy, tiền sẽ vào túi của doanh nghiệp nhanh hơn, và giúp đảm bảo khi hành trình diễn ra
không còn phải lo lắng về việc thanh toán. Booking cũng cung cấp các dịch vụ đi kèm
như phương tiện, nhà hàng, vé máy bay,… với mức phí hợp lý, vừa tiện lợi và đảm bảo
cho khách hàng không phải thuê dịch vụ ngoài chất lượng kém, vừa có thể dễ dàng bổ
sung thêm doanh thu cho doanh nghiệp.
So với Airbnb thì Booking cung cấp nhiều loại hình hơn như bán vé máy nay, thuê
khách sạn, nhà nghỉ. Tuy nhiên, Booking lại không rõ ràng trong việc đưa ra các điều
khoản thanh toán tiền thuê căn hộ. Booking không hỗ trợ cho việc thanh toán lỗi từ thẻ
của khách hàng. Cũng vì đó mà Booking không thể chú trọng về chất lượng của một loại
hình kinh doanh cụ thể nhưng với lượng khách quốc tế lớn Booking cũng gây sức ép lớn
đến hoạt động kinh doanh của Airbnb.
Tương tự như Booking, Agoda là dịch vụ cho thuê phòng khách sạn (hotel) thuộc
Priceline Group, mạnh ở thị trường Đông Nam Á. Agoda đang sở hữu 2 triệu khách sạn
tham gia có mặt ở hơn 230 quốc gia và sử dụng 40 ngôn ngữ để thuận tiện tiếp cận
khách hàng. Vì vậy, không có gì lạ khi doanh thu và lợi nhuận tăng đến hai chỉ số mỗi
năm dù có đối thủ cạnh tranh rất mạnh như AirBnB. Trung bình, Agoda có 1.56 triệu
lượt/ngày truy cập tìm khách sạn. Năm 2018, doanh thu đạt 14.5 tỷ USD, lợi nhuận là
4.0 tỷ USD. Agoda là dịch vụ đặt phòng uy tín và đảm bảo, hỗ trợ tới trên 110 quốc gia
khác nhau do đó có một lượng khách quốc tế rất lớn. Khách hàng hay lựa chọn đặt qua
đây vì có nhiều mã khuyến mãi mạnh giảm giá phòng lên tới 30 – 40% hoặc hơn. Bên
cạnh đó còn có thêm dịch vụ đặt vé máy bay, taxi … Giá phòng rẻ, thu hút nhiều khách
hàng.
Tuy nhiên, so với Airbnb thì phí hoa hồng của Agoda cao, Host phải trả 15%, miễn
phí cho guest.


Đối thủ cạnh tranh trực tiếp

Một trong những đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Airbnb là HomeAway.
HomeAway là công ty chuyên cho thuê các nhà nghỉ và khu nghỉ dưỡng trực tuyến hàng
đầu thế giới với danh sách 742,000 địa điểm tại 171 quốc gia trên toàn cầu. So với
Airbnb, HomeAway cho thuê toàn bộ căn nhà, cung cấp cho khách hàng sự lựa chọn
phong phú và đáng tin cậy về các khu nghỉ dưỡng, mang đến những trải nghiệm đáng
nhớ và đặc biệt là không gian thư giãn khác biệt hoàn toàn so với những khách sạn
truyền thống. Hiện tại, HomeAway có hơn 14,000 danh sách địa điểm cho thuê ngắn hạn
19


tại châu Á – Thái Bình Dương bao gồm các biệt thự hạng sang, căn hộ trong nội thành,
nhà thuyền, đảo tư nhân và thậm chí cả một số không gian chung.
HomeAway đạt tới hơn 77 triệu người dùng có thể tìm kiếm thông qua một triệu
chỗ ở. HomeAway tính phí cho việc niêm yết không gian và không tính phí cho một tỷ
lệ phần trăm của giao dịch. Sau khi kết nối được thực hiện trên HomeAway, các bên ký
hợp đồng cho thuê và thanh toán tiền đặt cọc. Chỉ có toàn bộ căn nhà đủ điều kiện để
được niêm yết trên HomeAway, vì công ty tin tưởng vào việc cung cấp "Toàn bộ ngôi
nhà. Cả gia đình.Một kỳ nghỉ cả. Công ty hiện đang có giá trị vào khoảng 25.5 tỷ đô la
Mỹ HomeAway là truyền thống hơn Airbnb.
Cả hai đều hấp dẫn các thị trường khác nhau. Tuy nhiên, vì cả hai công ty đã phát
triển vô cùng và trở nên rất hấp dẫn, thị trường của họ đang bắt đầu chồng lên nhau.
Mặc dù sự cạnh tranh giữa các nền kinh tế đang chia sẻ, họ vẫn đang làm rất tốt trong
không gian và đã chứng tỏ mình như một sự thay thế khả thi đối với các căn hộ truyền
thống.
Khi Airbnb bước vào thị trường Việt Nam nó chắc chắn sẽ phải cạnh tranh với đối
thủ trong nước. Luxstay là nền tảng home-sharing số 1 Việt Nam, do người Việt sáng lập
ra đời vào cuối năm 2016. Tính đến 1/2019 cũng đang sở hữu 15 000 chỗ nghỉ chính
thức trên khắp cả nước. Đối tác của Luxstay là những homestay, khách sạn, biệt thự cao
cấp ở hầu hết các tỉnh thành du lịch phát triển tại Việt Nam. Ngoài ra, trong vòng 3 năm
từ khi thành lập đến nay, Luxstay cũng xác nhận độ gia tăng về mặt số lượng chỗ nghỉ
luôn dao động ở mức 98%, không hề kém cạnh đối thủ Airbnb với mức tăng trưởng
hàng năm tại thành phố Hồ Chí Minh là 97%, Hà Nội và Đà Nẵng lần lượt là 112% và
111%. Tổng giá trị giao dịch năm 2017 của Luxstay năm 2017 đạt 300.000 USD, đến
năm 2018 đạt 2,2 triệu USD, và mục tiêu đạt trên 20 triệu USD vào năm 2023.
Ngoài ra Luxstay và Airbnb đều đang ảnh hưởng không nhỏ tới thị phần của các
khách sạn 1 đến 3 sao. Thuê phòng ở Luxstay thì giá phòng rẻ hơn so với thuê khách
sạn. Nhìn chung, mức giá phòng tối thiểu ở Luxstay không quá đắt. Đặc biệt là những
dạng căn hộ nhiều phòng cho nhóm đông người thuê. Chất lượng phòng được Luxstay
đảm bảo. Luxstay rất khắt khe trong việc chọn lọc và kiểm duyệt sản phẩm. Chỉ những
nơi ở thực sự đẹp, vị trí thuận tiện và chủ nhà cung cấp những đồ dùng đạt tiêu chuẩn
mới có thể tham gia hệ thống. Du khách sẽ giảm thiểu tối đa mức độ thất vọng giữa chất
lượng thực tế với những hình ảnh xem trên web. Chính sách hủy phòng có lợi cho du
khách. Đặt phòng qua Luxstay, khách có thể hủy trước 5 ngày được hoàn 100% tiền.
Mô hình Luxstay tập trung vào thị trường ngách khi cho thuê căn hộ ở phân khúc
cao cấp với mức giá trung bình từ 1 – 2 triệu đồng/ ngày. Tiềm năng từ hãng là cực kỳ
20


lớn khi mà đây dường như đang là một thị trường ngách còn bị bỏ ngỏ chưa nhận được
nhiều sự chú ý. Trong khi Airbnb hầu như chỉ tập trung vào thành phố lớn, phù hợp khi
bạn đi du lịch nước ngoài. Bên cạnh đó, việc làm thương hiệu khi mới ra mắt, giúp hãng
có độ nhận diện cao trên mặt trận truyền thông, và hãng xứng đáng là một “kỳ lân”
trong ngành khách sạn Việt Nam.
Tiếp đến, lợi thế là người đi tiên phong là điều mà Luxstay đã nhanh chân hơn các
thương hiệu khác. Việt Nam chưa có một doanh nghiệp nào đủ lớn để dẫn dắt thị trường.
Các hình thức cho thuê nhà, cho thuê homestay còn nhỏ lẻ và làm rời rạc. Luxstay với
số vốn đầu tư “khổng lồ” sẽ là mối đe dọa lớn.
Bên cạnh việc đặt phòng qua các app, trang web kể trên thì các khách sạn truyền
thống trong nước cũng là những đối thủ đáng gờm của Airbnb. Dữ liệu từ AirDNA cho
thấy tính tới tháng 8/2018, Hà Nội và TP.HCM ghi nhận 21.994 đăng ký cho thuê trên
Airbnb trong khi số phòng của các khách sạn 4-5 sao hiện hữu trên địa bàn là 17.426
phòng. Khối khách sạn hiện có có số lượng là 7.433 khách sạn và tổng cộng 256.142
phòng, chiếm 42,7% trong tổng số cơ sở lưu trú và 69,1% trong tổng số phòng của cả
nước. Tuy nhiên, giá cho thuê tại các khách sạn truyền thống vẫn nhỉnh hơn giá cho thuê
tại Airbnb. Hiện nay sự phát triển mạnh mẽ về số lượng phòng cho thuê của Airbnb đã
khiến nhiều chủ khách sạn, đặc biệt là khách sạn có quy mô nhỏ lo ngại. Nếu nếu số
lượng phòng Airbnb vẫn tiếp tục phát triển với tốc độ như các năm vừa qua thì trong
thời gian không lâu nữa, những chủ nhà cho thuê phòng qua ứng dụng Airbnb sẽ là một
đối thủ lớn của các khách sạn truyền thống. Tuy nhiên nếu các khách sạn có những
chính sách ưu đãi về giá cả, cung cấp các dịch vụ tuyệt vời, nhân viên với tác phong
chuyên nghiệp, vị trí đắc địa trên địa bàn thì các khách sạn có khả năng sẽ lật ngược thế
cờ.
Việt Nam đang là quốc gia có mức tăng trưởng cao nhất về lượng khách du lịch
quốc tế, đặc biệt là lượng đặt phòng tăng mạnh tại các khu vực Hà Nội (212%) và Đà
Nẵng (225%). Tốc độ phát triển nhanh chóng của du lịch Việt Nam trong những năm
gần đây kéo theo sự tăng trưởng mạnh mẽ trong nguồn cầu lưu trú. Tiềm năng phát triển
mô hình kinh tế chia sẻ chỗ ở tại Việt Nam rất lớn. Nhu cầu đã có sẵn và nguồn cung
phòng hoặc căn hộ cũng đã có sẵn nhờ sự phát triển của thị trường bất động sản. Theo
báo cáo từ AirDNA, kinh doanh homestay tại Việt Nam tăng trưởng gấp 5 về số lượng
nguồn cung chỗ ở trong một năm qua, cao hơn rất nhiều so với ngành khách sạn truyền
thống chỉ tăng trưởng 40% về nguồn cung. Lượng khách quốc tế vào Việt Nam càng
tăng, đồng nghĩa với việc nhu cầu tìm phòng lưu trú càng lớn. Và với xu hướng tìm
phòng lưu trú thông qua các trang web cung cấp dịch vụ chia sẻ chỗ ở đang phát triển

21


mạnh tại châu Âu, châu Mỹ và cả châu Á, nhu cầu tìm kiếm homestay qua các trang
mạng trực tuyến để có được trải nghiệm mới tại Việt Nam cũng tăng theo.

II.5.

Lợi thế cạnh tranh của Airbnb

Trong kinh doanh, bất cứ một doanh nghiệp nào cũng mong muốn tối đa hóa lợi
nhuận và doanh thu. Để duy trì được điều này, lợi thế cạnh tranh sẽ đóng vai trò hết sức
quan trọng. Trước hết, cạnh tranh trong kinh doanh là sự ganh đua giữa các chủ thể kinh
tế với đối thủ cạnh tranh nhằm mang lại nhiều vị thế nhất cho doanh nghiệp. Điều này
tạo nên lợi thế tương đối trong sản xuất, tiêu thụ hàng hóa hay các lợi thế kinh tế nhằm
mang lại lợi ích tốt nhất cho mình. Lợi thế cạnh tranh của một doanh nghiệp là khả năng
sản xuất (tung ra thị trường) một loại sản phẩm có chất lượng cao hơn, có mức giá thấp
hơn hầu hết (hoặc toàn bộ) các đối thủ cạnh tranh. Nhờ đó, doanh nghiệp sẽ hoạt động
tốt hơn so với những doanh nghiệp khác. Đây là yếu tố cần thiết phải có giúp công ty
ngày thành công và tồn tại lâu dài, khác biệt so với đối thủ cạnh tranh. Lợi thế cạnh
tranh tồn tại trong doanh nghiệp sẽ mang lại những lợi ích như lợi thế về chi phí, mang
lại lợi ích vượt xa với các sản phẩm phẩm cạnh tranh.
Đối với Airbnb, một thị trường cộng đồng cho việc đặt phòng và thuê phòng được
thành lập năm 2008, đã có một chỗ đứng vững chắc, nhất định trong lĩnh vực này so với
các đối thủ cạnh tranh. Thế giới ngày càng phát triển, tư duy của con người lại càng trở
nên khác biệt, đối với việc đi du lịch cũng thế. Airbnb bành trướng bằng cách cung cấp
những chỗ ở hợp túi tiền và độc đáo trong thế giới nhàm chán. Sau hơn 10 năm thành
lập, công ty đã tận dụng sự dịch chuyển thế hệ trong tư duy xã hội, khi những khách
hàng sành công nghệ trở nên thoải mái chia sẻ chuyến đi với người lạ hoặc chấp nhận
ngủ trong những căn nhà nhỏ để từ đó ngày càng phát triển hơn.
Trước hết, lợi thế cạnh tranh của Airbnb so với các đối thủ chính là lợi thế về thị
trường. Airbnb chính là nhà tiên phong, là công ty đầu tiên gia nhập vào thị trường chia
sẻ phòng home-sharing và có ảnh hưởng rất lớn đối với thị trường mà không công ty
nào có thể làm được. Airbnb là một công ty kỳ lân chỉ có một sừng để tấn công: kết nối
những người có nhà và căn hộ trống với những ai có nhu cầu thuê và đó là tất cả. Đây là
lý do Airbnb đang chú ý nhiều hơn. Sự tiên phong của Airbnb chính là tiền đề để thị
trường chia sẻ phòng ngày một phát triển và cạnh tranh với nhau mạnh mẽ hơn.
Airbnb hiện đang là start-up có giá trị lớn thứ ba toàn cầu và đó cũng chính là lợi
thế lớn của Airbnb so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường. Airbnb góp phần tạo lập
nền kinh tế chia sẻ – một mô hình kinh doanh toàn cầu đang phát triển mạnh mẽ. Họ tạo
ra một sân chơi mới mà ở đó, thương hiệu là người tiên phong. Xu hướng chia sẻ hình
thành và phát triển khi nền kinh tế Mỹ và thế giới vẫn chưa hồi phục sau khủng hoảng.
22


Khi đó, nhu cầu sử dụng, thuê, mượn lớn hơn so với nhu cầu sở hữu. Người sở hữu nhà
cửa, xe cộ, vật dụng, quần áo… muốn cho thuê sản phẩm khi không sử dụng để kiếm
thêm thu nhập. Kết hợp với sự phát triển như vũ bão của công nghệ, Internet đã tạo ra
một thị trường thuê mướn khổng lồ. Airbnb đã nhanh chóng nắm bắt nhu cầu thị trường
và đón đầu đầu xu hướng tiêu dùng này. Họ trở thành đơn vị trung gian kết nối nhu cầu
giữa người “cho thuê” và người “đi thuê”. Người cần thuê chỗ ở và người cho thuê
phòng hay căn hộ kết nối được với nhau qua Airbnb.
Tiếp đó, lợi thế của Airbnb chính là lợi thế về giá. Nếu bạn đang tìm kiếm chỗ ở ở
mức trung bình (không phải nhà trọ hay căn phòng sang trọng tuyệt vời), thì việc ở lại
với Airbnb sẽ rẻ hơn trong hầu hết các trường hợp. Với mức giá rẻ hơn khá nhiều so với
các khách sạn truyền thống, đặt phòng trên Airbnb là một giải pháp phù hợp với dân
phượt. Theo khảo sát, bạn có thể dễ dàng tìm kiếm các căn hộ hay biệt thự sang trọng
trên Airbnb với mức giá thấp hơn đến 30% cho tới 50% so với các khách sạn. Đây chính
là lý do lớn nhất khiến các khách hàng, đặc biệt là thế hệ trẻ quay lưng với các khách
sạn truyền thống để chuyển sang đặt phòng ở các căn hộ trên Airbnb. Rõ ràng, đây là
một thách thức không nhỏ với các khách sạn truyền thống, đặc biệt là các khách sạn vừa
và nhỏ.
Airbnb đánh sâu vào tâm lý của khách với giá cả thu hợp lý để chi trả cho một nơi
ở ấm cúng như ở nhà và đôi khi rẻ hơn khách sạn hoặc nhà nghỉ. Với giá trung bình mỗi
phòng trên Airbnb khoảng 35 USD/đêm trở lên hoặc có thể thấp hơn, thậm chí hàng loạt
cơ sở kinh doanh trên Airbnb sở hữu hồ bơi và dàn bếp công phu với mức giá trên. Tiện
nghi các phòng ở trên Airbnb khá tốt, khách thuê có thể kiểm tra các tiện nghi trên ảnh
mà chủ nhà công khai và kiểm tra độ xác thực của thông tinh thông qua những đánh giá
của khách cũ. Thuê Airbnb không chỉ lý tưởng cho khách du lịch sang trọng và kinh
doanh, mà còn cho khách du lịch với ngân sách hạn chế. Tùy vào nhu cầu mà giá thuê
phòng sẽ phù hợp với từng khách hàng, nhưng nhìn chung là rẻ hơn so với các trang đặt
phòng trực tuyến khác.
Airbnb còn có một lợi thế: chủ nhà chỉ phải chia sẻ 3% lợi nhuận, thấp hơn nhiều
so với con số 15% các đại lý online như Booking thường thu. "Họ không phải là một đối
tác tốt hơn, chỉ là một đối tác rẻ hơn," Alec Shtromandel, quản lý khách sạn Gowanus
Inn ở Brooklyn, chia sẻ.
Một điểm đặc biệt của Airbnb chính là ngoài cung cấp phòng nghỉ theo kiểu phòng
chung, phòng riêng, toàn bộ căn nhà hoặc căn hộ. Đây cũng chính là điểm nổi bật của
Airbnb so với các đối thủ như Homeaway (chỉ cho thuê toàn bộ căn nhà). Airbnb còn
cung cấp các trải nghiệm (Experiences, Adventures) mang lại những kỉ niệm khó quên,
23


hay còn gọi là trải nghiệm địa phương (văn hóa bản địa) - một trong những yếu tố đáng
lưu ý giúp Airbnb tạo nên sức hút trong cộng đồng du lịch.
Airbnb tạo điều kiện để nhiều người có thể đi du lịch với chi phí rẻ, đồng thời,
mang đến những trải nghiệm độc đáo, mới lạ khi lưu trú. Người lưu trú sẽ được ở tại các
căn hộ của người dân bản địa, trải nghiệm đời sống, văn hóa địa phương. Không chỉ tiết
kiệm chi phí lưu trú, mang đến trải nghiệm mới mẻ, Airbnb còn mang doanh thu cho các
hộ gia đình có phòng trống, ít sử dụng. Thay vì cung cấp một nơi ở xa hoa, Airbnb
mang đến người dùng những không gian gần gũi dưới dạng homestay – nơi giúp cả chủ
nhà và khách du lịch có sự tương tác với nhau. Trải nghiệm này giúp mọi người được đi
du lịch đúng nghĩa: sống cùng dân bản địa, trải nghiệm đời sống văn hóa của địa
phương. "Tôi cho rằng Airbnb nên tập trung mang đến những trải nghiệm độc đáo
không nơi nào trên internet có thể đem lại," Chesky- CEO của công ty từng nói để
khẳng định sự độc đáo của Airbnb.
Đặc biệt, khi du lịch theo nhóm, việc thuê cả căn nhà sẽ tiết kiệm hơn và người
thuê có toàn quyền sử dụng dịch vụ tại đó mà không phải chia sẻ với bất kỳ một người
lạ nào. Người thuê có thể chọn lựa tham gia hoặc bỏ qua các dịch vụ đi kèm để linh hoạt
thay đổi lịch trình chuyến du lịch của mình.
Nói đến chất lượng phòng cho thuê, Airbnb chọn cách thuê nhiếp ảnh gia đến tận
nơi để chụp ảnh (ảnh có chất lượng cao, không bị mờ, nhòe), nhờ đó hạn chế việc thuê
phòng không giống trong ảnh khiến khách hàng thất vọng và đưa ra sự lựa chọn phù hợp
khi thuê phòng trên Airbnb. Tùy vào nhu cầu của khách mà Airbnb có các loại hình khác
nhau để phục vụ với chất lượng tốt. Về các chương trình ưu đãi, tùy từng thời điểm,
từng thị trường cụ thể mà Airbnb đưa ra các chương trình và ưu đãi khác nhau. Ví dụ
như năm 2019 Airbnb tặng 35 USD cho các tài khoản mới ở Việt Nam. Số tiền này sẽ
được trừ khi khách đặt phòng/căn hộ và áp dụng với các đơn đặt phòng/căn hộ có tổng
giá trị từ 75 USD, hoặc điển hình như tháng 7/2020 có rất nhiều mã giảm giá khi đặt
phòng ở các thành phố du lịch như Nha Trang, Đà Nẵng,..
Ngoài ra, Airnbnb còn chú trọng vào giới hạn những mối bận tâm về an toàn và rủi
ro bằng cách cung cấp các tính năng mạnh. Ví dụ như chủ nhà phải yêu cầu xác minh
bằng cách cung cấp thông tin nhận dạng cho Airbnb và chứng minh danh tính (xác minh
địa chỉ email, số điện thoại, giấp phép lái xe và các tài khoản mạng xã hội), hình thức
đánh giá trung thực mà không cảm thấy áp lực để làm hài lòng bên còn lại, cùng với đó
là dịch vụ hỗ trợ 24/7, có thể nhắn tin cho chủ nhà trước mà không cần đặt chỗ trước,
hình ảnh của căn phòng hay căn nhà cho thuê được chụp ảnh xác minh,...

24


Hơn thế nữa, lợi thế của Airbnb chính là sự mới mẻ và đa dạng. Điển hình như hầu
như không có list nào trên Airbnb là giống nhau. Nếu muốn thử cảm giác sống hoàng
gia hoặc một chút phô trương, du khách có thể làm điều đó nhờ Airbnb bằng cách thử
những list đặc biệt và độc đáo như nhà gỗ, bungalows, lâu đài, thậm chí trong ngọn hải
đăng, du thuyền. Cùng với đó, Airbnb có một nền tảng thanh toán an toàn. Người đặt
phòng không cần phải lo lắng về những người ngẫu nhiên có thông tin cá nhân của họ,
vì tất cả thanh toán đều đi qua hệ thống Airbnb. Ngoài ra, chủ nhà không được thanh
toán cho đến 24 giờ sau khi khách đến (check-in).
Tháng 2/2018, Airbnb mở rộng loại hình dịch vụ, từ cho thuê căn hộ, cho tới các
khách sạn hạng sang và tour hướng dẫn du lịch. Đó là đường lối hiển nhiên để phát
triển, dù nó phá vỡ đặc thù trước giờ của Airbnb và cũng là một điểm riêng biệt của
Airbnb.
Lợi thế cạnh tranh của Airbnb có thể nói là khá vượt trội so với các đối thủ trực tiếp
(Homeaway, Couchsurfing...), các đối thủ gián tiếp như các website đặt phòng trực
tuyến ( Booking.com, agoda.com...). Tuy nhiên, thị trường mà Airbnb hướng tới đang
ngày càng phát triển, các công ty, doanh ngiệp ngày càng cạnh tranh gay gắt đòi hỏi
Airbnb phải liên tục thay đổi, phát triển và có những chiến lược phù hợp để khác biệt và
tạo dấu ấn trên thị trường.
So với các trang đặt phòng truyền thống: Agoda, Booking, Traveloka,… Airbnb xuất
hiện khá muộn. Mặc dù chỉ có ở Việt Nam từ năm 2015 nhưng sau 4 năm phát triển,
Airbnb đã xây dựng thương hiệu và thị trường của riêng mình, trở thành đối thủ cạnh
tranh mạnh mẽ cho các loại khách sạn và khách sạn khác nhau.

II.6.

Chiến lược thị trường của Airbnb

Chiến lược thị trường nói đơn giản là kế hoạch xúc tiến sản phẩm, dịch vụ của
doanh nghiệp nhằm thu hút khách hàng. Đối với Airbnb chiến lược thị trường của họ
không chỉ cung cấp cho người dùng những thông tin cần thiết mà còn giúp mọi người
khám phá chuyến hành trình với sự phối kết với chủ nhà, lên kế hoạch cho những hành
trình tiếp theo với một hệ thống kết hợp sáng tạo thấu hiệu sở thích của khách hàng. Cụ
thể:
Airbnb xây dựng chiến lược đại dương xanh của doanh nghiệp dựa trên 3 nguyên
lý chính:
-

Đáp ứng như cầu của khách hàng khác nhau

Vài năm trở lại đây người ta bắt đầu biết đến khái niệm nền kinh tế chia sẻ. một cá
nhân có thể cho thuê bất cứ thứ gì mà họ không sử dụng từ xe cộ, nhà cửa,…thông qua
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×