Tải bản đầy đủ (.docx) (29 trang)

thảo luận nhóm TMU môn trang thiết bị khách sạn đề tài mặt bằng công nghệ kinh doanh của khách sạn crowne plaza west hanoi

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.63 MB, 29 trang )

1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
KHOA KHÁCH SẠN – DU LỊCH

————

BÀI THẢO LUẬN
MÔN: QUẢN TRỊ TRANG THIẾT BỊ KHÁCH SẠN
ĐỀ TÀI:
MẶT BẰNG CÔNG NGHỆ KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN
CROWNE PLAZA WEST HANOI

Giáo viên hướng dẫn
Nhóm thực hiện
Lớp HP

: PGS.TS Hoàng Văn Thành
: 15
: H2001TMKT4211

HÀ NỘI - 2020


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
***************
- Môn học: QUẢN TRỊ TRANG THIẾT BỊ KHÁCH SẠN
- Nhóm: 15
- Đề tài thảo luận: Mặt bằng công nghệ kinh doanh của một khách sạn (có cung cấp dịch
vụ lưu trú và dịch vụ ăn uống)


- Số buổi họp của nhóm: 3 buổi
- Giáo viên bộ môn: TS. Hoàng Văn Thành
- Các thành viên trong nhóm:
1 Lê Kim Tuyến (Nhóm trưởng)
2 Trần Thị Tuyền
3 Nguyễn Thị Tuyết
4 Bùi Thị Uyên
5 Trần Thu Uyên
6 Bùi Thảo Vân
7 Chu Thị Vấn
8 Đinh Thị Xuân
9 Lê Thị Thanh Xuân
10 Phạm Thị Thanh Xuân
☆ Buổi làm việc thứ nhất:
- Địa điểm làm việc: Phòng học G302
- Thời gian làm việc : từ 11h30 đến 12h, ngày 30/06/2020.
- Thành viên có mặt : Đầy đủ
- Mục tiêu: Chọn ra được một khách sạn 5 sao trên địa bàn Hà Nội, phân tích các yêu cầu
của đề tài, đưa ra các công việc cần làm và phân chia công việc cho các thành viên.
- Nội dung thảo luận:
+ Nhóm trưởng thông báo nội dung đề tài thảo luận cho các thành viên trong nhóm.
+ Xây dựng đề cương chi tiết cho bài thảo luận
+ Thực hiện chia nhóm theo đề cương chi tiết, cụ thể:
Nhóm đã chọn Khách sạn Crowne Plaza West Hà Nội làm đối tượng nghiên cứu thảo
luận:
1 Chương I: Cơ sở lý thuyết: Phạm thị Thanh Xuân
2 Chương 2: Thực trạng mặt bằng công nghệ kinh doanh của khách sạn Crowne
Plaza West Hanoi
2.1. Giới thiệu khách sạn Crowme Plaza West Hanoi: Lê Kim Tuyến
2.2. Thực trạng mặt bằng công nghệ kinh doanh của khách sạn Crowne Plaza West

Hanoi
2.2.1. Bố trí khu vực lưu trú
2.2.1.1. Nơi đón tiếp khách: Bùi Thị Uyên
2.2.1.2. Các phòng ngủ của khách và bộ phận bổ trợ: Trần Thị Tuyền
2.2.2. Bố Trí khu vực ăn uống
2.2.2.1. Các phòng ăn uống: Chu Thị Vấn
2.2.2.2. Nhà bếp, kho và bộ phận bổ trợ: Đinh Thị Xuân
2.2.3. Bố trí khu vực các dịch vụ bổ sung khác: Trần Thu Uyên


2.3. Đánh giá mặt bằng công nghệ kinh doanh của khách sạn Crowne Plaza West
Hanoi và biện pháp khắc phục: Lê Thị Thanh Xuân
3 Tổng hợp word: Lê Kim Tuyến
4 Powerpoint: Nguyễn Thị Tuyết
5 Thuyết Trình: Bùi Thảo Vân
+ Cùng nhau tìm các nguồn tài liệu phù hợp, chính xác.
+ Nhóm trưởng đưa ra yêu cầu làm bài của từng nhóm
☆ Buổi làm việc thứ 2:
- Địa điểm: Phòng học G302
- Thời gian: từ 11h30 đến 12h ngày 01/07/2020
- Thành viên có mặt: đầy đủ
- Nội dung cuộc họp:
+ Các bạn thông báo tiến độ tìm hiểu, làm bài.
+ Cùng nhau góp ý, chỉnh sửa
+ Cùng tìm tài liệu, giải đáp và thảo luận về mặt bằng công nghệ kinh doanh của Khách
sạn.
+ Nhóm trưởng cử người tổng hợp bản Word, đưa ra thời hạn deadline nộp bài:
 Chương 1 và chương 2: 04/07/2020


Chương 3: 06/07/2020
Hoàn thiện word: 09/07/2020
Hoàn thiện powerpoint: 13/07/2020

☆ Buổi làm việc thứ 3:
- Địa điểm: Phòng học G302
- Thời gian: 11h30 đến 12h ngày 10/07/2020
- Thành viên tham gia: đầy đủ
- Nội dung buổi làm việc: phân công: Người thuyết trình, người làm slide, thu và đóng
tiền quỹ nhóm...
Hà Nội, ngày.....tháng.....năm.....
Nhóm trưởng
(Ký và ghi rõ họ tên )


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
***************
BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ THẢO LUẬN- Nhóm 15
MÔN: QUẢN TRỊ TRANG THIẾT BỊ KHÁCH SẠN
Mã lớp HP: H2001TMKT4211
ST
T

Họ và tên

Mã SV


Lớp HC

Cá nhân
đánh giá

Điể
m
1

Lê Kim Tuyến

K53B2K
S

2

Trần Thị Tuyền

K53B5K
S

3

Nguyễn
Tuyết

4

Bùi Thị Uyên


K54B2K
S

5

Trần Thu Uyên

K53B2K
S

6

Bùi Thảo Vân

K54B1K
S

7

Chu Thị Vấn

K54B4K
S

8

Đinh Thị Xuân

K54B4K

S

9

Lê Thị Thanh K53B5K
Xuân
S

10

Phạm
Thị K54B3K
Thanh Xuân
S

tự Nhóm

Ký tên

trưởn
g
đánh
giá

Thị K54B3K
S

Hà nội, ngày.....tháng.....năm.....
Nhóm trưởng
(Ký và ghi rõ họ tên)


Giáo
viên
kết
luậnMỤC LỤC


7
LỜI MỞ ĐẦU
Trong những năm qua, nhờ những thành tựu của công cuộc đổi mới kinh tế và
phát triển khoa học kĩ thuật mà đời sống của con người ngày càng được cải thiện và nâng
cao. Do đó các nhu cầu đi du lịch với mục đích tham quan, nghỉ dưỡng, khám chữa bệnh,
vui chơi giải trí, tìm hiểu văn hóa ngày càng phát triển. Ngành du lịch Việt Nam nói
chung và hoạt động kinh doanh khách sạn nói riêng đã có những bước khởi sắc. Du lịch
phát triển kéo theo một loạt hệ thống khách sạn nhà hàng được xây dựng để đáp ứng nhu
cầu ăn, nghỉ của du khách, đây là loại hình không thể thiếu trong kinh doanh du lịch.
Các khách sạn được hình thành ngày một nhiều, do đó tạo nên sự cạnh tranh
không hề nhỏ. Để thu hút khách du lịch thì trước tiên, khách sạn cần phải xây dựng và bố
trí mặt bằng công nghệ kinh doanh một cách hợp lý và đảm bảo mỹ quan bởi đó là yếu tố
rất quan trọng và cần thiết trong kinh doanh khách sạn.
Hiểu được tầm quan trọng đó, sau khi được học bộ môn Quản trị trang thiết bị
khách sạn với sự giảng dạy tận tình của thầy, nhóm 15 đã thực hiện bài thảo luận với đề
tài: “Mặt bằng công nghệ kinh doanh của khách sạn Crowne Plaza West Hanoi”.
Vì hạn chế về thời gian, kiến thức và kinh nghiệm trong ngành khách sạn, bài thảo
luận của nhóm 15 không tránh khỏi những sai sót, mong cô và các bạn nhận xét và đóng
góp ý kiến để bài thảo luận của chúng em được hoàn thiện hơn.

Nhóm 15 xin chân thành cảm ơn thầy và các bạn!


8
CHƯƠNG I: CỞ SỞ LÝ THUYẾT
1.1. Khái niệm mặt bằng công nghệ kinh doanh
Mặt bằng công nghệ kinh doanh là sự cụ thể hoá của mặt bằng tập thể, liên quan
đến các khu vực sản xuất dịch vụ trong khách sạn. Trong khách sạn có rất nhiều dịch vụ
và để sản xuất ra chúng cần phải có các phòng hoặc không gian nhất định
Mặt bằng công nghệ kinh doanh thể hiện sự bố trí, sắp đặt các phòng, không gian
dịch vụ một cách hợp lý, nhằm đảm bảo cho hoạt động của khách sạn tiến hành thuận lợi,
vừa giúp khách du lịch dễ dàng tham gia vào hệ thống dịch vụ.
1.2. Mặt bằng công nghệ kinh doanh trong khách sạn
1.2.1. Bố trí khu vực phục vụ lưu trú
1.2.1.1. Nơi đón tiếp khách
Vai trò của nơi đón tiếp khách:
- Có mối quan hệ chức năng với tất cả các phòng và khu vực khác
- Đại diện cho khách sạn để giao tiếp với khách du lịch
- Quản lý đăng ký đặt phòng, tiếp đón khách khi khách đến khách sạn
- Giới thiệu các dịch vụ hiện có và tiếp nhận yêu cầu của khách hàng về các dịch vụ hàng
hóa
- Làm thủ tục tiếp nhận khách, bố trí phòng, trao chìa khóa và dẫn khách đến phòng
Nơi đón tiếp khách được bố trí:
Một là, quầy đón tiếp. Quầy đón tiếp được bố trí gần cửa chính, có thể quan sát
được khách ra vào khách sạn và là nơi diễn ra các cuộc giao tiếp hàng ngày với khách du
lịch đến lưu trú hoặc đặt phòng.
Hai là, quầy thu tiền. Quầy thu tiền được bố trí cạnh quầy đón tiếp và là nơi khách
trả tiền các dịch vụ sau khi sử dụng.
Ba là, đại sảnh. Đại sảnh là nơi đẹp nhất và sang trọng nhất của khách sạn, cần
được quy hoạch chi tiết và thiết kế hợp lý. Thiết kế phải rộng rãi, sáng sủa, đối diện với

quầy đón tiếp và gần cửa ra vào chính, nếu đại sảnh quá lớn thì nên thêm quầy rượu hoặc
bán cafe để khách vừa đến sẽ có chỗ nghỉ. Các vị trí tại tiền sảnh khách sạn có thể kể đến
như: Lễ tân, nhân viên đặt phòng, nhân viên gác cửa,nhân viên tổng đài, kế toán,nhân
viên hồ trợ khách hàng.
Bốn là, các phòng dịch vụ công cộng của khách sạn. Tại đây cung cấp các dịch vụ
ngoại vi,ngoài dịch vụ lưu trú và ăn uống, số lượng phụ thuộc và thứ hạng của khách sạn.
Năm là, trung tâm dịch vụ. Trung tâm dịch vụ bao gồm: Cửa hàng lưu niệm và
bách hóa, quầy đổi tiền, phòng tắm hơi,massage, phòng sách, phòng bưu chính viễn
thông..
Sáu là, phòng vệ sinh công cộng. Phòng vệ sinh công cộng yêu cầu sạch sẽ, kín
đáo, thuận tiện; có phòng cho nam và nữ riêng.
Bảy là, các phòng hành chính. Các phòng hành chính là phòng của ban giám đốc
khách sạn và 1 số phòng ban chức năng khác.
1.2.1.2. Các phòng ngủ của khách
- Là bộ phận chính và không thể thiếu của khách sạn
- Cung cấp dịch vụ lưu trú cho khách sạn, thường được bố trí ở các tầng trên của khách
sạn
- Diện tích, trang thiết bị của các loại phòng ngủ phụ thuộc vào thứ hạng và cách bố trí
của khách sạn, giá các loại phòng cũng khác nhau.
- Mỗi tầng bố trí phòng cho nhân viên buồng và phòng chứa đồ phục vụ lưu trú ( chăn,
màn, ga giường, thảm,…)


9
- Cầu thang lên các phòng ngủ mỗi tầng được bố trí cạnh hành lang, thông với nơi đón
tiếp.
1.2.1.3. Bộ phận bổ trợ
- Phục vụ hoạt động kinh doanh lưu trú khách sạn. Bao gồm: khu giặt là, trung tâm điện
nước, trung tâm ý tế, bãi để xe, …
- Nguyên tắc bố trí: được bố trí phía sau khách sạn và có lối đi riêng.

1.2.2. Bố trí khu vực ăn uống và giải trí
1.2.2.1. Các phòng ăn uống và giải trí
- Gồm nhiều loại phòng với chức năng khác nhau, được bố trí thuận tiện cho khách sử
dụng
- Đáp ứng được yêu cầu dây chuyền sản xuất ra các dịch vụ
- Số lượng, diện tích, phương thức phục vụ của các phòng dựa vào : Công suất, thứ hạng
khách sạn ; khách hàng.
- Các loại phòng ăn uống :
Một là, phòng ăn chính. Phòng ăn chính thường bố trí ở tầng 1 hoặc tầng 2 của
khách sạn, có cửa thông với nơi đón tiếp khách. Phòng ăn chinh cần bố trí thuận tiệ cho
cả 2 loại khách hàng là khách lưu trú tại khách sạn và khách vãng lai. Công suất phòng ăn
tối thiểu bằng một nửa công suất khách sạn và được bố trí chậu hoa, cây cảnh, tranh treo
tường,…
Hai là các phòng ăn khác như: phòng ăn Á, Âu,…
1.2.2.2 Nhà bếp, kho và bộ phận bổ trợ
Thường bố trí ở tầng 1 của khách sạn
a) Nơi tiếp nhận nguyên liệu, hàng hóa:
- Vị trí: sau khách sạn, có cổng ra vào riêng, cạnh phòng tài chính kế toán
- Nguyên tắc bố trí: Bố trí cạnh kho dự trữ, bảo quản, tránh gây tiếng ồn; Không để
khách nhìn thấy quá trình nhập hàng; Phải đảm bảo vệ sinh môi trường.
b) Kho bảo quản, dự trữ hàng hóa:
- Được thiết kế đảm bảo chuyển, xếp, dỡ thuận tiện trong quá trình tiếp nhận, phân phát
nhiên liệu.
- Đảm bảo chế độ bảo quản tối ưu cho từng loại nguyên liệu, hàng hóa.
c) Nhà bếp:
- Bếp nóng: Gồm các loại thiết bị nhiệt (các loại bếp, lò nướng,…), thiết bị lạnh (tủ lạnh,
tủ đông, máy đá khối,…), các dụng cụ phục vụ chế biến ăn uống( xoong, dao,chảo,thớt,
…).
- Bếp nguội: Để sơ chế nguyên liệu và chuẩn bị món tráng miệng
- Nguyên tắc thiết kế nhà bếp: Cần có diện tích thích hợp, thuận lợi cho các thao tác chế

biến món ăn và hệ thống thông gió, khử mùi tốt, tạo môi trường thoáng, sạch sẽ, mát mẻ,

d) Bộ phận hành chính:
- Bố trí các phòng nghỉ, thay quần áo của bếp trưởng và các nhân viên bếp
- Các phòng hành chính khác.


10
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG MẶT BẰNG CÔNG NGHỆ KINH DOANH CỦA
KHÁCH SẠN CROWNE PLAZA WEST HA NOI
2.1. Khái quát về khách sạn Crown Plaza Hà Nội
2.1.1. Giới thiệu chung
Tập đoàn khách sạn InterContinental là một công ty xuất phát từ nước Anh có số
lượng phòng nhiều hơn bất kỳ công ty khách sạn khác trên thế giới. Từ nhà máy bia Bass
đầu tiên từ năm 1777 đến công ty khách sạn hiện nay, lịch sử của IHG là những người
tiên phong và ý tưởng mới. Khách sạn chào đón hơn 160 triệu khách mỗi năm cho hơn
640,000 phòng tại hơn 4.300 khách sạn trên gần 100 quốc gia.
Tổ hơp tòa nhà khách sạn, văn phòng và căn hộ cao cấp được đầu tư bởi Công ty TNHH
Trần Hồng Quân, trong đó Crowne Plaza West Hanoi bao gồm toàn nhà khách sạn và căn
hộ cao cấp do tập đoàn khách sạn quốc tế InterContinental Hottels Groups (IHG) quản lý
và trực thuộc chi nhánh Công ty TNHH Thương Mại Trần Hồng Quân - Toà tháp khách
sạn.
Crowne Plaza nằm ở lô X7 đường Lê Đức Thọ - Mỹ Đình – Hà Nội, bao gồm khu
văn phòng tiêu chuẩn hạng A, khách sạn 5 sao và khu căn hộ dịch vụ cao cấp. Đây là khu
vực phát triển kinh tế năng động mới của Thủ đô Hà Nội với không gian và vị trí lý
tưởng tại trung tâm kinh tế, gần trung tâm hội nghị quốc gia, sân vận động Mỹ Đình,
trường học quốc tế, giao thông thuận tiện, đặc biệt rất thuận lợi đi Sân bay Quốc tế Nội
Bài. Khu vực này cũng chính là cửa ngõ phía Tây của Thủ Đô, nằm trên trục đường mốc
tới trung tâm hành chính tương lai của Hà Nội và đô thị vệ tinh Hòa Lạc.
2.1.2. Thành tựu kinh doanh

Chính thức đi vào hoạt động từ năm 2010, đến nay Crowne Plaza West Hanoi đã
chứng tỏ vị thế của mình khi Crowne Plaza West Hanoi đạt mức tăng trưởng 57% về
doanh thu qua 5 năm hoạt động, tăng tới 63% về tỷ lệ lấp đầy phòng và liên tiếp nhận về
các giải thưởng danh giá: Giải thưởng “The Guide Awards” dành cho “Khách sạn tốt nhất
dành cho Doanh nhân và Khách Du lịch” năm 2012-2013; Giải thưởng tiêu biểu trong
lĩnh vực khách sạn như “Travellers’ Choice Awards 2014” do trang web về du lịch hàng
đầu thế giới TripAdvisor bình chọn, cũng như danh hiệu “Khách sạn với sản phẩm và
dịch vụ tuyệt vời” do Thời Báo Kinh tế Việt Nam trao tặng; Giải thưởng danh giá “Khu
căn hộ cao cấp” tại Việt Nam do tổ chức “World Luxury Hotel Award” trao tặng năm
2017; Giải thưởng “World Luxury Hotel Awards” năm 2018, hạng mục dành cho “Khách
sạn sang trọng dành cho Doanh nhân - Khu vực Đông Nam Á” trong Lễ trao giải tại đảo
Bali, Indonesia, với sự tham gia của khoảng 1000 khách sạn trên toàn cầu.
2.2. Thực trạng mặt bằng công nghệ kinh doanh của khách sạn Crowne Plaza West
in Ha Noi
2.2.1. Mặt bằng kinh doanh tổng thể của khách sạn Crowne Plaza West in Ha Noi
Dự án có 02 tầng hầm, diện tích khoảng 18.000m2; khối đế cao 2 tầng; 03 khối
công trình, gồm: Khu khách sạn cao cấp 5 sao và hội thảo cao 21 tầng, khối văn phòng
cho thuê và dịch vụ cao 20 tầng, khối căn hộ cao cấp cho thuê và dịch vụ cao 14 tầng. Về
các chỉ tiêu kỹ thuật: diện tích xây dựng là 13.080m2; tổng diện tích xây dựng công trình:
4.311m2, bao gồm: diện tích xây dựng khách sạn và hội thảo: 2.723m2; diện tích xây
dựng văn phòng và dịch vụ: 789m2; diện tích xây dựng căn hộ và dịch vụ: 799m2; tổng
diện tích cây xanh, mặt nước và giao thông: 8.769m2. Tổng diện tích sàn là 55.984m2.


11

Tổ hợp Crown Plaza

Măt bằng tổng thể


Thứ nhất, tòa nhà khách sạn 5 sao. Tòa nhà khách sạn cao 25 tầng với tổng diện
tích sàn là 29.664m2, có 386 phòng (bao gồm phòng: Standard, Suite (67-98m2), Deluxe
Suite(144m2), President (216m2)). Khách sạn bao gồm các dịch vụ: phòng họp đa năng,
phòng hội thảo, nhà hàng, bể bơi, Spa, khu giải trí, phòng thể dục thể thao... đáp ứng yêu
cầu 5 sao quốc tế.
Thứ hai, tòa nhà khối văn phòng và dịch vụ. Tòa nhà khối văn phòng và dịch vụ
cao 24 tầng, tổng diện tích sàn: 15.880m2. Crown Offices Building dùng cho thuê làm
văn phòng, ngân hàng, dịch vụ giải khát… Toà nhà có 2 tầng hầm để xe với tổng diện
tích 10.000 m2. Khách thuê văn phòng được miễn phí chỗ để xe trong giờ làm. Các đơn
vị thuê văn phòng có thể thoả thuận thời gian thi công nội thất và được miễn phí 1 ô đặt
biển hiệu văn phòng tại biển hiệu chung của toà nhà. Thời hạn hợp đồng thuê văn phòng
tối thiểu là 3 năm.


12
Thứ ba, tòa nhà khối căn hộ và dịch vụ. Tòa nhà khối căn hộ và dịch vụ cao 14
tầng với diện tích sàn 10.440m2. Crown Residence Building: gồm siêu thị, nhà trẻ, dịch
vụ thẩm mỹ, căn hộ cao cấp cho thuê (gồm 120 căn hộ 2 & 3 buồng ngủ), penthouse.

Thứ tư, các tiện ích- hạ tầng khác. Các tiện ích khác như: 798m2/sàn, 23 tầng cao,
02 tầng hầm (tổng diện tích hầm 17.500m2), 05 thang máy Otis tốc độ 4m/s, trọng tải
1350kg, kính chống nhiệt chất lượng cao, cổng an ninh, hệ thống điều hòa không khí
Trane, hệ thống điện dự phòng 150% công suất, 24/7 (cấp độ 5 sao), hệ thống PCCC
đồng bộ tiêu chuẩn quốc tế NFPA, hệ thống lọc nước tinh khiết cho phép uống nước trực
tiếp tại các đầu vòi, thiết kế hiện đại, phù hợp với các yêu cầu đa dụng về văn phòng,
quản lý chuyên nghiệp.
2.2.2. Mặt bằng công nghệ kinh doanh của khách sạn Crowne Plaza West in Ha Noi
2.2.2.1. Bố trí khu vực phục vụ lưu trú
a. Nơi đón tiếp khách
Trong khách sạn được chia thành nhiều khu vực, mỗi khu vực đều có vị trí và vai trò

vô cùng quan trọng góp phần vào sự thành công của khách sạn. Khu vực đón tiếp khách
chính là bộ mặt của khách sạn, là nơi tiếp xúc với khách hàng đầu tiên và dễ gây ấn
tượng đối với họ. Tại khách sạn Crowne Plaza West in Ha Noi nơi đón tiếp được đặt ở
tầng 1 và chia thành nhiều khu vực.
Khu vực sảnh khách sạn là nơi đón tiếp đầu tiên khi khách đến làm thủ tục đăng ký
cho đến khi làm thủ tục trả phòng. Sảnh khách sạn không chỉ là cửa ngõ ra vào mà còn là
nơi để khách hàng cảm nhận rõ được sự chuyên nghiệp cũng như đẳng cấp của khách sạn
từ phong cách phục vụ cho đến thiết kế.


13

Thứ nhất, tiền sảnh. Tiền sảnh là khu vực bên ngoài khách sạn được bao quanh bằng
một hệ thống cây xanh, hồ bơi rộng lớn tạo nên một cảm giác hứng thú trong lành, dễ
chịu cho khách hàng khi đến với Crowne Plaza, cùng với đó là hệ thống cửa xoay, cửa
kính tự động lớn rộng rãi để khách hàng có thể thoải mái thuận tiện di chuyển. Ở khu
vực này bố trí nhân viên Bellman chịu trách nhiệm mở cửa xe, cửa sảnh, đón chào khách,
sắp xếp, hướng dẫn chỗ đỗ xe cho khách. Hỗ trợ xách hành lý của khách và đưa khách
lên phòng, hướng dẫn, giới thiệu các dịch vụ của khách sạn và hướng dẫn khách cách sử
dụng phòng. Giúp khách đóng gói hành lý, nhận hành lý khách gửi tạm tại khách sạn..
Thứ hai, đại sảnh. Đại sảnh là khu vực trung tâm của khách sạn được bố trí ở chính
giữa tầng 1 với diện tích lên đến 35m2 đây chính là khu vực đẹp nhất, rộng nhất và sang
trọng nhất của khách sạn. Phần sảnh được thi công độc đáo thanh lan được thiết kế vừa
làm điểm nhấn trang trí ấn tượng, vừa để ngăn cách phần sảnh và phòng khách sạn. Chỉ 2
tone màu vàng, nâu làm chủ đạo với hệ thống đèn điện và phần sàn nhà lát gạch hoa văn
ấn tượng cũng đủ để khiến người ta chú ý ngay khi đặt chân vào. Thang bộ được đặt ngay
ở sảnh chính của khách sạn với thiết kế thang soắn ốc làm bằng gỗ giúp sảnh trở nên sang
trọng hơn. Trong đại sảnh còn được trang trí bằng những chậu cây cảnh, tranh ảnh , đèn
chùm thiết kế độc đáo làm tăng lên giá trị sang trọng của khách sạn. Tạo nên một không
gian thoái mái và nâng cao diện mạo khách sạn. Các vị nhân viên được bố trí tại khu vực

sảnh bao gồm: Nhân viên tiếp tân (Receptionist), nhân viên đặt phòng (Reservationist),
nhân viên gác cửa (Uniformed Staff), nhân viên giao tiếp (Guest Relation Officer), nhân
viên tổng đài (Telephone Operator), nhân viên kế toán (Cashier/Night Auditors), nhân
viên hỗ trợ khách hàng (Concierge).


14
Thứ ba, quầy lễ tân. Quầy lễ tân thiết kế đặt ở vị trí bên trái trong đại sảnh là một
không gian đa chức năng: vừa là nơi làm việc của bộ phận lễ tân, vừa là nơi tiếp khách .
Khu vực quầy lễ tân sử dụng tone mầu trắng và gam trầm phù hợp với thiết kế của khách
sạn tạo nên sự sang trọng và bắt tầm nhìn của khách lưu trú. Thiết kế khá đơn giản với
thiết kế quầy tủ hình chữ I làm bằng đá cẩm thạch có kích thước tiêu chuẩn là cao
1100cm và chiều dài là 2200cm, được đặt ở vị trí ra vào dễ thấy khi du khách bước chân
vào khách sạn tầm 5 đến 9 bước chân của khách thích hợp cho nhân viên lễ tân đứng tiếp
khách. Với bức tường phía sau quầy lễ tân được bố trí tên khách sạn, logo, bảng giá…
Trang thiết bị được đặt ở quầy lễ tân bao gồm: wifi miễn phí, điện thoại, máy tính, giá
niêm yết dịch vụ của khách sạn, các thiết bị phục vụ cho thanh toán, giá để sách báo,
quầy hỗ trợ thông tin khách hàng, có nơi giữ đồ và bảo quản tài sản của khách.

Thứ tư, quầy thu tiền. Quầy thu tiền được bố trí ngay cạnh quầy đón tiếp với chiều
dài 1,8m kích thước bàn chính: D1200 x R500 x C850, kích thước bàn máy: D500 x
R500 x C850 gồm: máy tính, máy đếm tiền, giá niêm yết dịch vụ của khách sạn, các thiết
bị phục vụ cho việc thanh toán bằng thẻ. Chiều cao của quầy thu ngân ở mức trung bình
vừa tầm thuận tiện cho nhân viên thu ngân và khách hàng

Thứ năm, quầy thông tin. Quầy thông tin được đặt ở vị trí dễ nhìn nhất và có kích
thước vừa phải. Trên quầy thông tin có hệ thống những dịch vụ mà khách sạn cung cấp,


15

giá cả và thông tin cụ thể quảng bá những chương trình khuyến mại, ưu đãi của khách sạn
trong thời gian khách lưu trú để khách hàng dễ nắm bắt và lựa chọn. Nhân viên quản lý
quầy thông tin hướng dẫn những dịch vụ tiện ích mà khách sạn mạng đến cho khách
hàng.

Thứ sáu, khu vực bàn đón tiếp. Tại khu vực bàn đón tiếp, các bàn được bố trí gọn
gàng và đối diện khu vực quầy lễ tân để khách hàng ngồi nghỉ trong quá trình chờ làm
thủ tục check in, check out. Giá để sách báo nằm ở giữa khu vực bàn ghế để cho khách
đọc trong quá trình chờ làm thủ tục. Khu vực này được bố trí 2 chiếc ghế sofa sài và bàn
uống nước, ở đây sẽ có nhân viên tiếp tân phục vụ nước cho khách hàng.

Thứ bảy, khu vực hành chính. Đi sâu vào phía bên trong sảnh phía đối diện nhà hàng
Lacka chính là khu vực hành chính của khách sạn, khu vực này có diện tích 300m2. Gồm
có các bộ phận chuyên trách như: Tổng giám đốc, phó giám đốc, bộ phận nhân sự, bộ
phận kinh doanh và tiếp thị sản phẩm, bộ phận lễ tân, bộ phận buồng phòng, bộ phận tài
chính kế toán, bộ phận kỹ thuật, bộ phận an ninh, bộ phận thu mua, bộ phận IT.
Thứ tám, hệ thống thang máy. Hệ thống thang máy được bố trí ở phần bên trong các
thanh lan ngăn cách các bộ phận của khách sạn. Thang máy tại khách sạn không chỉ để
tải khách mà nó còn góp phần nâng cao giá trị chất lượng mà còn làm tăng tính thẩm mỹ
cho khách sạn. Khách sạn chia thang máy thành: thang máy dành riêng cho khách, thang
máy dành cho nhân viên và thang máy dành cho hàng hóa. Thang máy và các thiết bị đều
đảm bảo về chất lượng và đạt tiêu chuẩn. Các bộ phận của thang máy gồm: Cabin, trọng


16
tải, sức chứa, giếng thang, điểm dừng, hố giếng, đỉnh giếng thang, vận tốc làm việc, vận
tốc sửa chữa.
b. Các phòng ngủ của khách
Khách sạn gồm 393 phòng tiêu chuẩn, trong đó có 40 phòng suite được thiết kế với
nội thất sang trọng, hiện đại phù hợp với yêu cầu cao cấp của khách hàng.

Khu vực phòng ngủ của khách: bao gồm các tầng từ tầng 5 đến tầng 25, mỗi tầng đều có
1 kho pantry dành cho bộ phận buồng và có 2 tháng máy riêng biệt cho nhân viên và
khách. Phòng của khách sạn nằm ở hai bên theo lối ra của thang máy, nếu khách bước ra
từ thang máy nhìn về phía tay trái là các phòng 1 – 11, tay phải là 12 – 21. Khách sạn
không có tầng 13, các phòng ngủ của khách nằm từ phòng 5 – 24, trong đó tầng 24 là khu
vực Club lounge dành riêng cho khách VIP với đầy đủ dịch vụ. Khách sạn có phòng
Presidential nằm trên tầng 25.
Thứ nhất, phòng Deluxe. Phòng Deluxe nằm từ tầng 5 đến tầng 21 của khách sạn.
Diện tích 34 m2, diện tích rộng, hướng nhìn đẹp và trang bị cao cấp. Trong mỗi phòng
deluxe có một giường đôi đặt ngay giữa phòng thích hợp cho các cặp vợ chồng hoặc gia
đình nhỏ. Bàn đầu giường được đặt ngay phía bên trái của giường với ánh sáng vàng giúp
cho khách hàng có thể đọc sách hoặc làm việc. Bên cạnh đó vì phòng nằm ở tầng cao và
diện tích không quá rộng vì thế được bố trí một chiếc ghế đơn sofa view hướng ra đường
phố.

Thứ hai, phòng Club. Phòng club nằm từ tầng 22-25 của khách sạn với diện tích
phòng 34 m2. Với diện tích tương đương với phòng deluxe, phòng club cũng được thiết
kế tương tự như thế. tuy nhiên với vị trí ở tầng cao hơn, phòng club được sử dụng dịch vụ
Club Lounge tại tầng 24 của khách sạn vì thế phải chi trả mức giá cao hơn cho loại phòng
này.


17

Thứ ba, phòng Suite. Mỗi tầng có 2 phòng suite là các phòng có đuôi số 07 và 16
có diện tích 68m2. Mỗi phòng Suite gồm 1 phòng ngủ, 1 phòg khách, 2 phòng vệ sinh và
nhiều ban công hướng đẹp nhất. Thiết kế phòng khách được đặt một bộ sofa lớn tạo
không gian làm việc riêng biệt với phòng ngủ.

Thứ tư, phòng Executive. Riêng phòng Executive suite có diện tích 101 m 2 với một

phòng ăn một phòng ngủ và một phòng khách. Phòng khách được trang bị bộ bàn ghế
sofa ở giữa phòng và 2 TV đặt đối diện với bộ sofa thuận tiện cho khách xem phim và
làm việc. Phòng ăn riêng biệt với phòng ngủ và phòng khách, bàn ghế ăn đặt ngay giữa
phòng, minibar, tủ lạnh,… được bố trí phù hợp trong phòng tạo một không gian đủ rộng
và thoải mái cho khách hàng khi thưởng thức món ăn tại đây.


18
Thứ năm, phòng Presidential. Phòng tổng thống nằm ở tầng cao nhất của khách
sạn là tầng 25 và là phòng 2507 với diện tích 207 m 2. Phòng ăn và phòng khách tách
riêng biệt, phòng bếp đi kèm bồn tắm đẹp cùng tiện nghi phòng tinh vi như một căn nhà
xa xỉ.

c. Bộ phận bổ trợ
Thứ nhất, khu giặt là. Khu giặt là được bố trí ở tầng B2 nơi mà thuận tiện cho tất cả
nhân viên cũng như cho bộ phận có thể lấy lưu chuyển đồ vải đến khu này một cách
thuận tiện nhất.Các trang thiết bị trong khu vực giặt là được bố trí phù hợp với quy trình
giặt là tiêu chuẩn.

Các thiết bị được đặt theo thứ tự thực hiện để đảm bảo vận hành trơn tru khu vực giặt
là. Phòng giặt là được thiết kế có một cửa vào riêng và một cửa ra riêng, hai cửa có lối đi
riêng biệt để đảm bảo không bị nhầm lẫn giữa đồ bẩn và đồ sạch.


19
Thứ hai, bãi để xe. Bãi để xe được chía thành các khu vực, khu vực tầng hầm B1, B2
là khu vực để xe, khu vực để xe máy và ô tô tách biệt nhau. Bãi để xe đảm bảo bố trí phù
hợp với số lượng phòng và diện tích xây dựng khách sạn.
2.2.2.2. Bố trí khu vực ăn uống
a. Các phòng ăn uống

Gồm 2 khu chính là 1 Nhà hàng Lackah và 1 Club Lounge. Ngoài ra còn có các
khu vực khác như: Little Korea, Pool bar, Barista.
Thứ nhất, nhà hàng Lackah. Đi từ cửa khách sạn vào thì nhà Lakca hàng được bố trí
nằm ở bên phải của khách sạn .Nhà hàng Lackah có tổng diện tích 630, sức chứa lên tới
350 khách, được bố trí tại tầng một của khách sạn, cạnh hồ bơi; phục vụ các món ăn địa
phương và quốc tế. Khu vực nhà hàng rộng rãi, không gian hướng ra khu vườn nhiệt đới
xanh mướt, thông với vườn cạnh hồ bơi ngoài trời, đón nhận ánh sáng tự nhiên, tạo nên
không gian yên tĩnh. Thiết kế của nhà hàng lấy màu vàng làm chủ đạo, sự kết hợp giữa
vàu nâu của gỗ và ánh sáng vàng của đèn đã tạo cho nhà hàng không gian sang trọng mà
ấm cúng. Nhà hàng Lackah phục tiệc buffet, do đó nhà hàng bố trí quầy phục vụ và khu
vực bàn tiệc. Khu bàn tiệc của nhà hàng được chia làm 4 khu: A, B, C, D với khu D là
góc dành riêng cho trẻ em, có trang bị tivi và đầu kỹ thuật số chất lượng cao. Phía trong
nhà hàng có phòng dành riêng cho những thực khách muốn thưởng thức bữa ăn với
không gian riêng tư. Quầy phục vụ của nhà hàng Lackh được chia ra thành các khu riêng
biệt: quầy bún phở châu Á; quầy đồ ăn nóng; quầy đồ ăn Ý; quầy bánh; quầy đồ ăn
nguội; quầy đồ ăn Nhật; quầy đồ desserts. Ngoài ra, khách sạn còn cho lắp đặt wifi,
internet miễn phí tại nhà hàng.

Thứ hai, Club Lounge. Tọa lạc tại tầng 24 của khách sạn, là nơi làm việc và trao đổi
thường xuyên của các doanh nhân trong chuyến công tác tại khách sạn Crowne Plaza
West Hanoi. Không gian mở hướng ra toàn thành phố, được cách ly khỏi những tạp âm,
mang đến những trải nghiệm được cá nhân hóa cho từng vị khách.


20

Thứ ba, Little Korea – The Library. Được bố trí tại tầng một khu căn hộ, cạnh hồ bơi,
hướng nhìn ra vườn; phục vụ món ăn Hàn Quốc, nhà hàng biệt lập yên tĩnh ở một bên
khu vườn. Tại đây phục vụ các món ăn ẩm thực Hàn đúng vị cùng với những chương
trình liên quan tới văn hóa Hàn Quốc. Giúp các vị khách Hàn Quốc có thể dùng được

món ăn quê nhà cũng như phục vụ cho các vị khách muốn trải nghiệm ẩm thực Hàn
Quốc. Phong cách trang trí nhẹ nhàng cùng với ánh sáng vàng cam là chủ đạo.


21
Thứ tư, quầy Lotus – Pool bar. Đặt tại tầng 4 của khách sạn, nằm cạnh hồ bơi
ngoài trời; chuyên phục vụ các món ăn nhẹ và đồ uống tốt cho sức khỏe. Với những ai
mong muốn tìm một không gian yên tĩnh cho chính mình thì Lotus cafe là một ý tưởng
tuyệt vời. Đúng như tên gọi, quán cafe Lotus giống như một đóa sen ẩn mình trong
những tán lá xanh tươi của hàng cây xanh mát, không ồn ào, phô trương nhưng mang lại
cho khách hàng cảm giác thư thái tuyệt đối bởi không gian hài hòa và thiên nhiên đầy
màu sắc.

Thứ năm, Quầy bar tại sảnh – Barista. Nằm ở tầng một của khách sạn, gồm không
gian trong nhà (Sảnh chờ khách sạn – Barista) và khu vực chòi ngoài trời (Barista
Outdoor) đặt dưới những lùm cây xanh mát; phục vụ trà, coffee, đồ uống có cồn và các
món ăn nhẹ. Ngoài ra còn có bàn lớn (dành cho người dùng máy tính xách tay) và hiên
ngoài trời mang đến không gian thoải mái để thư giãn giữa các cuộc họp.


22

b. Nhà bếp, kho và bộ phận bổ trợ
Khách sạn Crowne Plaza West Ha Noi bố trí khu vực bếp và kho lần lượt tại tầng B1,
1, và tầng 2. Cụ thể tại tầng B1 khách sạn, đây là khu vực bếp canteen, bếp bánh và khu
vực kho cung cấp nguyên liệu chế biến món ăn.
Đối với kho lưu trữ thực phẩm có thể nói đây là khu vực quan trọng có chức năng dự
trữ, bảo quản các loại hàng hoá, thực phẩm phục vụ cho hoạt động chế biến của bộ phận
bếp trong khách sạn. khu vực kho của khách sạn được bố trí rộng rãi tại tầng B1, gọn
gang giúp việc tìm kiếm thực phẩm nhanh chóng và dễ dàng. Kho lưu trữ thực phẩm

được chia thành hai khu vực kho khô bao gồm các gia vị tẩm ướp, nấu ăn, kho rau củ và
các thực phẩm đông lạnh là các nguyên liệu chính được đặt trong khu vực sơ chế.
Khu sơ chế của khách sạn cũng được đặt ngay cạnh kho lưu trữ thực phẩm bao gồm
các thiết bị: chậu rửa, giá để đồ, dụng cụ thái rau củ quả, dụng cụ chặt xương, dao, thớt
các loại, thùng rác,…Khu vực này cần chú ý bố trí các giá để và chậu rửa vừa tầm với
đầu bếp, chậu rửa nên dùng loại inox rộng và chia thành nhiều ngăn vừa sạch sẽ, dễ lau
chùi, vừa tăng hiệu suất công việc. Dao thớt các loại cũng nên để hoặc treo vừa tầm với
của các phụ bếp để có thể dễ dàng lấy xuống ngay khi cần. Thùng rác được đặt cố định
tại vị trí cần dùng, đặt dưới chân hoặc bên cạnh nhưng không được làm vướng chân
người sơ chế. Các giá để đồ cần thiết kế thành nhiều ngăn để có thể cất, đặt các dụng cụ
như rổ rá, xoong nồi theo từng loại.
Tiếp đến là khu vực bếp bánh được đặt đối diện với khu sơ chế. Bếp bánh được thiết
kế gọn gàng với khu chế biến và nguyên liệu gọn gàng trong cùng một không gian. thuận
tiện cho việc chế biến và kiểm soát nguyên liệu.
Khu vực bếp canteen được đặt ở tầng B1 nhằm phục vụ các bữa ăn trong ca của nhân
viên làm việc tại khách sạn. với cách bố trí hài hoà bếp canteen là nơi rộng rãi với khu
vực ăn ở giữa, khu vực chế biến và khu vực rửa bát và diệt khuẩn đối diện nhau rất phù
hợp cho nhân viên lấy thức ăn và dọn dẹp bát sau bữa ăn một cách nhanh chóng. Giảm


23
thiểu được thời gian dọn dẹp cho nhân viên steward.
Tầng một của khách sạn là nơi bố trí của bếp lackal. Bếp lackal được bố trí bên cạnh
nhà hàng lackal nhằm phục vụ cho quầy buffer và không chỉ vậy nó dùng để phục vụ các
món ăn order của khách hàng với các món alacat được chế biến từ bếp nóng và bếp lạnh.
Ngay trong khu vực bếp cũng bố trí luôn khu vực steward phục vụ cho quá trình vệ sinh
bếp và hỗ trợ đồ ra món ăn.
Bếp banquet của khách sạn được đặt trên tầng 2 với diện tích rộng rãi nhằm phục vụ
cho yêu cầu từ các tiệc hội nghị, tiệc đám cưới hoặc đơn giản chỉ là những bàn ăn bình
thường của khách lưu trú hay khách vãng lai. Bếp banquet cũng được thiết kế thành hai

khu riêng biệt với bếp nóng và bếp lạnh. Diện tích của khu vực bếp nóng chiếm phần lớn
vì đây là bếp chủ yếu phục vụ đồ ăn ra trực tiếp sau khi chế biến. bếp lạnh chiếm diện
tích nhỏ hơn phục vụ cho các món ăn nhẹ nhàng theo yêu cầu của khách hàng.
2.2.2.3. Bố trí khu vực các dịch vụ bổ sung khác
Khách sạn Crowne Plaza Hà Nội là một khách sạn 5 sao, tọa lạc tại một vị trí đắc
địa thuộc khu đô thị mới phát triển phía tây thành phố Hà Nội, cách sân bay Quốc Tế Nội
Bài 30 phút chạy xe và Hồ Hoàn Kiếm khoảng 25 phút lái xe. Crown Plaza Hà Nội là
một trong những khách sạn xanh và thân thiện với môi trường, đây là một trong những
điểm đáng tự hào của khách sạn. Crown Plaza Hà Nội đem đến cho khách hàng không
gian hài hòa với thiên nhiên để họ cảm thấy như đang ở giữa một khu nghỉ dưỡng ngay
giữa lòng thành phố. Crowne Plaza West Ha Noi gồm 393 phòng trong đó có 40 phòng
Suit với đầy đủ các trang thiết bị tiện nghi. Ngoài cung cấp các dịch vụ chính là lưu trú
và ăn uống, Crowne Plaza West Ha Noi còn cung cấp các dịch vụ cao cấp khác đáp ứng
mọi nhu cầu của khách hàng cho dù là doanh nhân hay khách du lịch. Crowne Plaza West
Ha Noi có 131 phòng dịch vụ, 10 phòng họp, hội thảo lớn với diện tích lên tới 418 m2.
Thứ nhất, spa. Đến với Crowne Plaza Hà Nội khách hàng không chỉ được chăm
sóc về giấc ngủ mà còn được tận hưởng nhiều hoạt động thư giãn đầy lý thú tại khu Spa
và phòng tập của khách sạn tại tầng 4 bao gồm các phòng tập gym, phòng spa, bể jacuzzi
(bể sục massage). Khu vực spa gồm có 16 phòng trị liệu, gồm có phòng đôi và phòng
đơn, trong nhà và ngoài trời. Có các dịch vụ gồm massage mô sâu, massage đá nóng,
massage Thụy Điển và massage Thái. Có khu vực xông hơi, xông khô. Phòng spa được
thiết kế với tông màu trầm: nâu, xám,... không gian sức chứa chỉ dành cho lượng khách
ít, mỗi khách sẽ được sử dụng dịch vụ massage trong một phòng riêng( tùy theo loại
phòng đơn hoặc phòng đôi) , được một nhân viên chuyên nghiệp phục vụ massage, đảm
bảo được sự thư giãn, thoải mái, yên tĩnh cho du khách. Ngoài ra, nếu sử dụng các dịch
vụ khác như làm nail, ngâm chân,... thì số lượng ghế cho khách sẽ nhiều hơn nhưng cũng
không quá nhiều để đảm bảo sự yên tĩnh, thoải mái cho khách hàng, tạo ra một không
gian thư giãn cho du khách, tránh tiếng ồn của đô thị.24

Thứ hai, trung tâm Fitnit. Phòng tập rộng rãi, có sức chứa lên đến hàng trăm
người. Ở đây trang bị nhiều thiết bị thể dục hiện đại như các trang thiết bị cầm tay (free
weight) cũng như máy tập Cardio, máy elip, máy chạy bộ, máy tập stair stepper, máy tập
đạp xe đạp, máy tập cơ,... giúp sức khỏe khách hàng luôn được giữ gìn và nâng cao.

Thứ ba, bể bơi. Vị trí bể bơi tọa lạc trên tầng 4 của khách sạn, nằm ngay sát cạnh
Club Lounge. Bể bơi nằm ở vị trí trung tâm giữa ba khối tòa nhà của Crowne Plaza Hà
Nội. Xung quanh được bao bọc bởi hàng cây xanh. Thiết kế, kết cấu của bể bơi theo l ối
kiến trúc hiện đại, hệ thống lọc nước hiện đại đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của
khách hàng, hài hòa với thiên nhiên. Bao quanh là hàng cây nhiệt đới xanh mát, tạo cảm


25
giác thư giãn, thoải mái, gần gũi với thiên nhiên. Bên cạnh đó có Pool Bar (quầy bar bể
bơi) nằm ngay cạnh hồ bơi mở cửa hàng ngày phục vụ đồ ăn nhẹ cũng như đồ uống. Có
bàn vuông và ghế bằng gỗ để phục vụ các món ăn nhẹ và thức uống mát lạnh. Trên cạnh
hồ bơi có các chậu hoa, vườn hoa nhỏ tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Có các ghế
dài để du khách nghỉ ngơi sau khi đã bơi xong hoặc tắm nắng. Ngoài ra, không thể thiết
các trang thiết bị an toàn khác tại bể bơi như phao bơi, áo phao,...được treo ở gần bể bơi
để đảm bảo sự an toàn cho khách hàng khi bơi. Bể bơi có sức chứa khoảng 100 người
lớn. Có hai loại bể bơi ngoài trời: bể bơi dành cho người lớn và bể bơi dành cho trẻ em.
Một bể bơi hình chữ nhật được đặt thấp hơn so với một bể bơi ở trên cao nhưng có diện
tích bé hơn.

Thứ tư, phòng họp. Toàn bộ tầng 2 của khách sạn được thiết kế dành riêng cho các
sự kiện và hội họp, mang đến những giải pháp hiện đại nhất, hỗ trợ nhanh chóng và linh
hoạt cho khách hàng từ khi bắt đầu đến khi kết thúc sự kiện. Khu vực hội nghị, hội thảo
bao gồm phòng ballroom lớn với sức chứa 400 người và 6 phòng họp nhỏ. Phòng họp hội

nghị được thiết kế với không gian tổ chức hội thảo và sự kiện được thiết kế linh hoạt và
thông minh có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu khác nhau từ khách hàng. Diện tích xây
dựng hội thảo lên tới 418 m2, diện tích rộng, sức chứa lớn và trần nhà cao tạo ra một
không gian trang trọng không bị vướng hay che lấp bởi cột. Khu sảnh trước phòng đại
tiệc rộng rãi là nơi đón tiếp lý tưởng dành cho khách mời. Ngoài ra còn có các phòng họp
nhỏ từ 30 người đến hội trường lớn dành cho 500 người. Các phòng được thiết kế linh
hoạt với công nghệ hiện đại mang lại sự thuận tiện nhất cho khách hàng. Crowne Plaza
West Ha Noi thường hay tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế tại khách sạn dành
cho các sinh viên chuyên ngành Khách sạn - Du lịch của các trường Đại học Thành Đô,
Đại học Mở,... trong đó có Đại học Thương Mại. Khi đến thăm qun tại khách sạn, sinh
viên sẽ được vào trong mộ phòng họp nhỏ, được xếp hình chữ U, có các trang thiết bị
hiện đại: máy chiếu, máy chiếu ánh sáng 35mm, bảng viết chuyên nghiệp và bút,... để
giới thiệu cho sinh viên biết được những điều cơ bản về khách sạn trước khi đi thăm quan
trải nghiệm thực tế tại khách sạn. Ngoài tầng 2, tầng 4 cũng là nơi để tổ chức các sự kiện,
hội họp ngoài trời bởi khu vườn bên hồ nước. Khu vườn nhiệt đới rất thích hợp cho việc
tổ chức các sự kiện hay các hoạt động theo nhóm. Khu vực này khá linh hoạt để tổ chức
nhiều sự kiện phù hợp các yêu cầu khác nhau của khách hàng. Có khu vực dịch vụ thư
ký: phòng Business Centre chuyên cung cấp các dịch vụ như Photocopy, in ấn, internet,...
nằm ở tầng 2 gần các phòng họp để thuận tiện cho việc phục vụ các cuộc họp, hội nghị.


Xem Thêm

×