Tải bản đầy đủ (.pptx) (44 trang)

QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.89 MB, 44 trang )

HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY
Ở LỢN DO VI KHUẨN
GÂY RA
• NHÓM 3


I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Vi sinh vật

Yếu
tố

ngoạ
i cản

h


II. CĂN BỆNH
E.coli
Gram (-)
Trực khuẩn hình gậy
ngắn, 2 đầu tròn
 Vk có 4 loại kháng
nguyên: O, H, K, F

Salmonella
Gram (-)
Hình gậy ngắn, 2 đầu
tròn
Có lông ở xung quanh


thân


II. CĂN BỆNH
Clostridiuma perfringens 
 Gram (+)
 Trực khuẩn yếm khí
 Sinh nha bào
 Clostridium perfingens
type A, B,C,D,E, quan
trọng nhất là type A,C.


II. CĂN BỆNH
Brachyspira hyodysenteria
 Xoắn khuẩn
 Là vi khuẩn yếm khí,

gram (-).
 Có tiêm mao nhỏ ở mỗi

đầu tế bào để vi khuẩn
di chuyển dễ dàng hơn.


III. DỊCH TỄ HỌC
Đặc điểm

Bệnh tiêu
chảy ở lợn

do E.coli

Bệnh phó
thương hàn

Bệnh viêm
ruột do
Clostridium

Bệnh Hồng
lỵ

Căn bệnh

E.coli

Salmonella
spp

C. perfringens

Brachyspira
hyodysenteria

Lứa tuổi

Lợn con sau
cai sữa

2- 4 tháng

tuổi

5- 21 ngày
tuổi

6-12 tuần tuổi

Mùa vụ

Quanh năm
( lúc thời tiết
thay đổi)

Quanh năm

Tháng 9tháng 12

Mùa mưa

Phương thức
truyền lây

Thức ăn,
nước uống,
tiếp xúc,
sữa mẹ

Qua đường
tiêu hóa,
tiếp xúc


Qua đường
tiêu hóa,
tiếp xúc

Qua đường
tiêu hóa,
tiếp xúc
( Do nhập lợn
bệnh vào trại)

Mầm bệnh
bài thải

Qua phân

Qua phân

Qua phân

Qua phân


CƠ CHẾ SINH BỆNH
E.coli

Mầm bệnh


CƠ CHẾ SINH BỆNH

Salmonella
Salmonella typhimurium
Salmonella choleraesuis

Mất cân bằng hệ
vi khuẩn

Trúng độc

TIÊU CHẢY

Giảm hấp thu
Na+
Tăng tiết Cl-


CƠ CHẾ SINH BỆNH
Clostridium perfringens 
Vi khuẩn sẵn có trong cơ thể khi cơ thể gia súc
Khi cơ thể gia súc suy yếu sức đề kháng vi khuẩn
tăng nhanh về số lượng và độc lực
Vi khuẩn tiết ra nội độc tố và ngoại độc tố phá hủy
tế bào niêm mạc ruột, rối loạn hấp thu Na+, nước
và chất điện giải


CƠ CHẾ SINH BỆNH
Brachyspira hyodysenteria
Vi khuẩn khi xâm nhập vào cơ thể nó tấn công
vào lớp tế bào biểu mô

Khi vi khuẩn tăng về số lượng và độc lực (nội độc
tố và ngoại độc tố) làm phá hủy tế bào niêm mạc
Sau đó chúng tiếp tục đi sâu vào bên trong thành
ruột,


IV. TRIỆU CHỨNG
Triệu chứng chung
Sốt
Lợn mệt mỏi, ủ rũ, biếng ăn
Gầy còm ốm yếu
Tiêu chảy


IV. TRIỆU CHỨNG
Bệnh tiêu chảy ở lợn do
E.coli
 Tiêu chảy nặng, phân lỏng màu trắng vàng, trắng
ngà hoặc vàng xám.
 Cơ thể lạnh, giảm trọng lượng nhanh, còi cọc, lông xù
và dựng
 Khi biến chứng thì phân vàng, dẻo, đặc sệt, mùi tanh.
 Trường hợp nặng lợn chết sau 3 – 5 ngày


IV. TRIỆU CHỨNG
Bệnh tiêu chảy ở lợn do
E.coli

Phân lỏng màu trắng vàngIV. TRIỆU CHỨNG
Bệnh phó thương hàn

THỂ CẤP TÍNH

THỂ MẠN TÍNH

 Lợn sốt cao 41 – 42ºC
 Ỉa chảy, phân có màu
vàng tanh khắm
 Nôn mửa, ho, chảy nước
mũi
 Có các đám đỏ sẫm ở
chỏm tai, mõm và 4 chân
 Chết sau 2 - 4 ngày phát
bệnh

 Lợn ỉa chảy liện miên, phân
lỏng, màu vàng rất thối
 Gầy còm, da thô, lông xù,
nhợt nhạt
 Ho, khó thở
 Có thể qua khỏi nhưng
chậm lớn, khó vỗ béo
 Bệnh tiến triển vài tuần


IV. TRIỆU CHỨNG

Thể bại huyết (thể cấp tính)

Tím tai, tím mõm, tím 4
chân, tím bụng

Ỉa chảy phân vàng,
tanh khắm


IV. TRIỆU CHỨNG.
Thể viêm ruột kết ( thể mạn tính)

Lợn gầy còm

Ỉa chảy phân vàng liên miên


IV. TRIỆU CHỨNG
Bệnh viêm ruột do
Clostridium perfringens 
Thể quá cấp Xảy ra nhanh trong vòng 8h đầu tiên sau sinh,
tinh
con vật yếu ớt dần rồi chết
Thường không biểu hiện triệu chứng gì bên ngoài,
có khi thấy tiêu chảy ra máu.
Thể cấp tính Lợn con khoảng 2-5 ngày tuổi
Dấu hiệu đầu tiên là chết bất thình lình và kèm
theo tiêu chảy ra máu.
Thể bán cấp Lợn con :phân thường có màu nâu đỏ có chứa
tính

những mảng hoại tử, heo con trở nên yếu dần rồi
chết sau 2-3 ngày mắc bệnh.


IV. TRIỆU CHỨNG
Bệnh viêm ruột do
Clostridium perfringens 

Phân màu đỏ

Lợn con yếu dần rồi chết


IV. TRIỆU CHỨNG
Bệnh Hồng lỵ
Thể cấp tính:

Thể mạn tính:

 Lợn bỏ ăn, sốt nhẹ 40,5
- 41ºC.
 Lợn luôn ngoáy đuôi,
đau vùng bụng, lưng
còng lên
 Đỏ nhẹ ở da
 Tiêu chảy, phân có nhiều
chất nhầy, máu và mảng
hoại tử lẫn trong phân

 Thân nhiệt thấp (<

38ºC
 Tiêu chảy loãng có lẫn
máu
 Hậu môn loét, con vật
kêu và rất đau đớn
 Gầy yếu dần rồi chết.


IV. TRIỆU CHỨNG
Bệnh Hồng lỵ

Phân lẫn máu


IV. TRIỆU CHỨNG
Tên
bệnh

Bệnh tiêu chảy ở
lợn do E.coli

Triệu
chứng
đặc
trưng

-Phân lỏng màu
trắng vàng, trắng
ngà hoặc vàng
xám.

-Biến chứng thì
phân vàng, dẻo,
đặc sệt, mùi tanh.

Bệnh phó
thương hàn

Bệnh viêm
ruột do
Clostridium
perfringens

Bệnh hồng lỵ

-Phân lỏng
-Tiêu chảy
-Có nhiều chất
nhầy, màu xám ra máu.
nhầy, máu và
vàng, mùi hôi
-Chết nhanh mảng hoại tử lẫn
khó chịu.
trong phân
-Có các đám đỏ
-Hậu môn loét,
sẫm ở chỏm
đau đớn.
tai, mõm và 4
chân ở thể cấp
tính.V. BỆNH TÍCH
Bệnh tiêu chảy ở lợn do
E.coli

Mạch máu ruột và hạch ruột
sung huyết cấp tính

Phù thũng ở kết tràng


V. BỆNH TÍCH
Bệnh phó thương hàn

Lách dai như cao su

Loét lan tràn ở ruột già


V. BỆNH TÍCH
Bệnh viêm ruột do Clostridium perfringens

Ruột sưng đỏ chứa đầy máu Xoang bụng chứa các dịch đỏ


V. BỆNH TÍCH
Bệnh viêm ruột do Clostridium perfringens

Màng treo ruột thủy thũng


Niêm mạc ruột xuất huyết
và chuyển sang màu đen


×