Tải bản đầy đủ

phân tích hoạt động marketingmix tại trung tâm tiếng anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING-MIX
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ACTION ENGLISH
CHI NHÁNH GÒ VẤP
Giảng viên hướng dẫn:
ThS.CAO MINH NHỰT

TP.Hồ Chí Minh - 2020

Sinh viên thực hiện
Mã số SV:
Lớp:


TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING-MIX
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ACTION ENGLISH
CHI NHÁNH GÒ VẤP
Giảng viên hướng dẫn:
ThS.CAO MINH NHỰT

Sinh viên thực hiện
Mã số SV:
Lớp:

TP.Hồ Chí Minh - 2020

2


NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
• Họ và tên người nhận xét:
• Học vị:
NỘI DUNG NHẬN XÉT
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
TP.Hồ Chí Minh, ngày……. tháng……..năm 2020
NGƯỜI NHẬN XÉT

………………………………


NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
Họ và tên sinh viên
MSSV
Khóa

:
:
: 2016 - 2020
3


Lớp
Tên đề tài:
1.
2.
3.
4.
5.

:
: Phân tích hoạt động marketing-mix tại công ty cổ phần
Action English chi nhánh Gò Vấp
Cơ quan: Công ty cổ phẩn Action English chi nhánh Gò Vấp.
Thời gian thực tập:
Bộ phận thực tập:
Nhóm Marketing
Người hướng dẫn:
Chức vụ:
Thông tin liên hệ:
Tinh thần trách nhiệm: với công việc và ý thức chấp hành kỷ luật
...................................................................................................................
Nhận xét chung
...................................................................................................................
Đơn vị thực tập

4


LỜI CẢM ƠN
Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến Thạc sỹ Cao
Minh Nhựt, người đã dìu dắt và trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em trong suốt thời
gian thực hiện bài Báo cáo tốt nghiệp của mình. Bằng sự tận tụy và những kiến thức
chuyên môn quý báu của thầy đã giúp em tìm ra và giải quyết các vấn đề còn khúc
mắc trong quá trình thực hiện đề tài của mình.
Đồng thời, em xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tất cả các thầy cô
giảng viên hiện đang công tác, giảng dạy tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành,
những người đã truyền đạt cho em những kiến thức cơ bản vững chắc để làm nền
tảng cho khóa thực tập báo cáo tốt nghiệp này.
Sau cùng, em cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban lãnh đạo và các anh
chị nhân viên tại công ty cổ phần Action English chi nhánh Gò Vấp đã tạo điều kiện
hết sức cho em được có cơ hội thực tập và trải nghiệm công việc và môi trường thực
tế, giúp em giải quyết những vướng mắc trong quá trình làm Báo cáo thực tập tốt
nghiệp.
Em xin chân thành cảm ơn!
Ngày 15 tháng 07 năm 2020
Sinh viên thực hiện
(ký và ghi rõ họ tên)

5


LỜI CAM ĐOAN
Em xin cam đoan bài Báo cáo thực tập tốt nghiệp này được viết hoàn toàn
dựa trên thực lực của bản thân, kiến thức đã học, các tài liệu tham khảo công khai,
cộng với sự hướng dẫn của giảng viên. Bài báo cáo không sao chép từ bất kì công
trình nghiên cứu nào từ các tác giả khác.
Em xin cam đoan với lời nói của mình.
Ngày 15 tháng 07 năm 2020
Sinh viên thực hiện
(ký và ghi rõ họ tên)

6


MỤC LỤC
Trang

7


DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

Cụm từ viết tắt
CP
TP.HCM
FG
AP
VNĐ

Nguyên văn
Cổ phần
Thành phố Hồ Chí Minh
Fighting Go
Action Pronunciation
Việt Nam đồng

8


DANH MỤC BIỂU BẢNG
Trang

Bảng 1.3. Bảng doanh thu của công ty từ năm 2017 đến 2019..................................8
Biểu đồ 1.4. so sánh doanh thu 6 tháng đầu năm và sáu tháng cuối năm từ năm 2017
đến 2019.................................................................................................................... 8
Bảng 2.5. Bảng so sánh giá khóa học giữa Action English và các trung tâm...........17
Biểu đồ 2.6. Biểu đồ so sánh học phí trên một giờ học giữa Action English và các
trung tâm trong khu vực..........................................................................................17
Bảng 3.1. Bảng mô tả một ngày làm việc của sinh viên thực tập.............................27

9


DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH
Trang

 Hình ảnh
Hình 1.1. Logo công ty..............................................................................................3
Hình 2.1. Lớp học đang được diễn ra .....................................................................14
Hình 2.2. Hoạt động ngoại khóa với giảng viên người nước ngoài.........................15
Hình 2.3. Hoạt động đội nhóm................................................................................15
Hình 2.4. Hoạt động đội nhóm................................................................................16
Hình 2.7. Hình chụp bảng đồ hoạt động của chi nánh Gò Vấp................................18
Hình 2.8.Hình chụp bảng đồ hoạt động của chi nhành Thủ Đức.............................19
Hình 2.9. Hoạt động đạp xe ngoài trời.....................................................................20
Hình 2.10. Hoạt động thiện nguyện tại chùa Kỳ Quang 2..........................................
Hình 2.11. Khuyến mãi ngày 8/3.............................................................................21
Hình 2.12. Sự kiện đăng ảnh du lịch hè trên facebook với hashtag
Action_Muôn_Nơi..................................................................................................22
Hình 2.13. Chúc mừng nhân sự mới........................................................................23
Hình 2.14. Học viên ngồi ôn bài trước khi vào lớp học...........................................25

 Sơ đồ
Sơ đồ 1.2. Sơ đồ tổ chức của công ty........................................................................5

10


LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Khách hàng ngày nay có quá nhiều sự lựa chọn, và khi có quá nhiều sự lựa
chọn họ lại khó để chọn. Một sự lựa chọn tốt nhất mà khách hàng đưa ra phải thật
sự phải là một sự lựa chọn làm cho họ hài lòng và thỏa mãn nhất. Vì thế, các
doanh nghiệp đua nhau tìm đủ mọi cách để trở nên nổi bật và thu hút trong mắt
khách hàng.
Với hơn 5 năm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khóa học Tiếng
Anh, công ty cổ phần Action English chi nhánh Gò Vấp cũng đã rất nỗ lực trong
việc sử dụng các công cụ Marketing-mix để làm cho mình trở nên nổi bật trong
thời đại mà các trung tâm Tiếng Anh mọc lên như nấm. Tuy nhiên chỉ với 5 năm
thì chưa đủ để được coi là đã có kinh nghiệm ứng dụng triệt để các công cụ
Marketing-mix. Minh chứng có thể nhìn thấy là các hoạt động còn diễn ra rời rạt
chưa thực sự phối hợp hài hòa và tận dụng triệt để ưu điểm của từng hoạt động
cho nhau. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì trong năm năm tới nhiều công ty sẽ nhảy
vào thị trường, đặt biệt là những công ty của nước ngoài, thì công ty Action
English khó có khả năng cạnh tranh trên thị trường. Xuất phát từ thực trạng trên,
việc phối hợp các công cụ và chính sách marketing với nhau một cách đồng bộ sẽ
giúp doanh nghiệp có được những quyết định đúng đắn và hiệu quả hơn. Xuất
phát từ vấn đề đó nên em chọn đề tài: “Phân tích hoạt động marketing-mix tại
công ty cổ phần Action English chi nhánh Gò Vấp” làm báo cáo tốt nghiệp
của mình.
2. Mục tiêu
Thứ nhất, phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động marketing-mix hiện tại
của công ty cổ phần Action English Gò Vấp.
Thứ hai, từ những phân tích và đánh giá đó, tác giả chỉ ra những mặt đã đạt
được và những mặt chưa đạt được làm ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động
marketing của công ty.
3. Đối tượng phân tích
11


Đối tượng phân tích là 7 yếu tố P thuộc marketing-mix.
Phân tích điểm mạnh và điểm yếu của công ty cổ phần Action English chi
nhánh Gò Vấp bằng công cụ SWOT.
4. Phạm vi
 Phạm vi không gian
Phân tích tổng quan về hoạt động về hoạt động kinh doanh của công ty và
phân tích sâu về thực trạng hoạt động marketing-mix tại công ty cổ phần Action
English chi nhánh Gò Vấp.
 Phạm vi thời gian
Đề tài phân tích được thực hiện từ ngày 15/5/2020 – 15/7/2020.
5. Kết cấu báo cáo
Nội dung của bài khóa luận được chia thành 3 chương cụ thể:
Chương 1: Tổng quan công ty cổ phần Action English chi nhánh Gò Vấp.
Chương 2: Phân tích thực trạng hoạt động marketing-mix tại công ty cổ phần
Action English chi nhánh Gò Vấp.
Chương 3: Kết quả thực tập.

12


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÔNG TY CP ACTION ENGLISH
CHI NHÁNH GÒ VẤP
1.1. Thông tin chung
 Giới thiệu chung về Action English


Tên công ty: Công ty cổ phần Action EnglishĐịa chỉ trụ sở chính: 67 Thống Nhất, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCMSố điện thoại: 028 667 683 42Email: actionenglishvn@gmail.comSlogan: Học thật – hành động thậtLogo công ty:

13


Hình 1.1. Logo công ty

Trong thế giới đang thay đổi từng ngày, tiếng Anh là chiếc cầu nối để những
công dân trẻ hòa nhập vào môi trường quốc tế và bắt kịp với sự biến chuyển nhanh
chóng của thời đại. Hiểu được điều đó, Action English ra đời với mục tiêu triệt để
loại bỏ tình trạng “điếc” tiếng Anh, giảng dạy phương pháp học tiếng Anh hiệu quả
cho tất cả những ai đã “trót yêu” môn ngoại ngữ này.
Action English tổ chức và cung cấp các khóa học đào tạo tiếng Anh cho tất
cả những ai có niềm đam mê với thứ tiếng này. Với sự chuyên nghiệp, lòng nhiệt
huyết cùng kinh nghiệm dày dặn, Action English cung cấp cho học viên những
chương trình đào tạo giúp người học không chỉ phát triển về tiếng Anh mà còn kỹ
năng mềm như kỹ năng thuyết trình, kỹ năng bán hàng, kỹ năng làm việc đội nhóm
kỹ năng bán hàng, quản lý thời gian,… Không những vậy, Action English còn đem
lại cho học viên các bài học về giá trị cuộc sống và tình yêu thương.
 Sứ mệnh

Với sứ mệnh giúp 30 triệu người Việt Nam nói tiếng Anh trôi chảy, Action
English cam kết cống hiến hết sức mình, giúp các học viên chinh phục ngoại ngữ
này chỉ trong vòng 6 tháng, để tự tin hội nhập, kết nối với thế giới. Đội ngũ
coaching nhiệt tình luôn sẵn sàng đồng hành và giúp đỡ lúc học viên cần, để nói
được tiếng Anh lưu loát mà không cần ra nước ngoài!
 Đội ngủ giảng viên

Đội ngũ giảng viên của trung tâm gồm có Trainer và Coaching. Mỗi lớp học
sẽ có 1 Trainer giảng dạy và hướng dẫn chính. Ngoài ra còn có 2 Coaching theo sát
mỗi nhóm nhỏ, trao đổi với từng học viên, giúp ôn lại bài cũ ngoài giờ học. Mỗi học
14


viên khi học đến khóa Action English Development sẽ được đăng ký làm Coaching
tập sự để được huấn luyện, kèm cặp cho các học viên mới.
 Hoạt động của học viên
Ngoài các buổi học chính, các học viên tại Action English còn có các chương
trình ngoại khóa để thể hiện bản thân mình và được thực hành nhiều hơn, như cuộc
thi Rung chuông vàng, Action’s Got Talent, teambuilding ngoài trời, chương trình
từ thiện, khóa học về NLP… Bên cạnh đó, các học viên còn được thử sức với việc
thử tổ chức các sự kiện, tự tổ chức chương trình học, được đào tạo thêm các kỹ
năng MC, quản trò…
 Phương pháp giảng dạy

Action English áp dụng phương pháp 3 nhất “nói to nhất, rõ nhất, nhanh
nhất”. “Nói to nhất” giúp khắc phục sự nhút nhát và tự ti, luyện tập kỹ năng nghe và
nói. “Rõ nhất” để nói được giọng điệu chuẩn xác. “Nhanh nhất” để luyện tập giọng
điệu như người nước ngoài.
Ngoài ra, Action English còn rèn tính “lỳ” cho học viên. Vì sao? “Lỳ” là tính
cách của một người thành công. Có nghĩa là không sợ, không ngần ngại, tự tin làm
tất cả điều mình thích, mình muốn mà không sợ người khác cười chê hay nhận xét
gì về mình. Action English quan niệm rằng, nếu muốn học tiếng Anh hiệu quả, học
viên phải có tình “lỳ”!

Xu thế ngoại ngữ ngày càng phổ biến trong xã hội. Không những áp dụng
vào công việc mà ngay cả trên giảng đường Đại học, Cao đẳng sinh viên đã phải nói
Tiếng Anh lưu loát. Nhưng trên thực tế, 90% sinh viên ngại nói Tiếng Anh vì sợ sai,
sợ " nhục " với bạn bè xung quanh. Vì lẽ đó, Action English ra đời như một giải
pháp giúp cho Sinh Viên tự tin nói Tiếng Anh.
Trãi qua 4 năm hình thành và phát triển, hơn 11.000 đã và đang học tại
Action English. Một con số đáng tự hào của tổ chức làm đào tạo ngoại ngữ giống
15


như Action English. Với 4 cơ sở Tp HCM (Gò Vấp, Bình Thạnh, Thủ Đức, Tân
Phú) và 1 Cần Thơ, Action English tự tin mang phương pháp của mình đến với Sinh
Viên nhiều hơn trong tương lai.
1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty
1.2.1. Sơ đồ tổ chức
Hội đồng quản trị
Giám đốc điều hành chi nhánh
3

Đội ngũ trainer – giảng viên

Trưởng nhóm kinh doanhTrưởng nhóm marketing

Kế toán

Nhóm Kinh doanh

Nhóm Marketing
Đội ngũ đào tạo – trợ giảng - coaching

(nguồn: phòng nhân sự)
Sơ đồ 1.2. Sơ đồ tổ chức của công ty
1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban
 Hội đồng thành viên
- Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh
-

hằng năm của công ty.
Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng

-

loại;
Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của công ty.
Quyết định phương thưc đầu tư và dự án đầu tư có giá trị trên 50% tổng giá
trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ

-

lệ khác nhỏ hơn quy định tại điều lệ công ty.
Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với
Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ
công ty quy định; quyết định mức lương và lợi ích khác của những người
16


quản lý đó; cử người đại diện theo uỷ quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần
hoặc phần vốn góp ở công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác
-

của những người đó.
Giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác

-

trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty.
Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty, quyết định thành
lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ

phần của doanh nghiệp khác.
 Giám đốc điều hành chi nhánh
Số lượng: 1 người
*Nhiệm vụ và quyền hạn
-

Phát triển kế hoạch kinh doanh phù hợp với các mục tiêu ngắn hạn và dài

-

hạn của doanh nghiệp.
Điều hành và quản lý đội nhóm đạt hiệu quả tốt nhất trong chiến lược kinh

-

doanh.
Khích lệ và đốc thúc hiệu quả làm việc của từng cá nhân trong đội nhóm.
Cải thiện năng lực của từng thành viên để đem lại hiệu quả làm việc tốt nhất.
Điều chỉnh hành lang pháp lý và các quy định trong công ty để đảm bảo
doanh nghiệp đi đúng với giá trị cốt lõi và văn hóa, duy trì kỷ luật để tiến tới

-

mục tiêu kinh doanh.
Đọc và phân tích báo cáo tài chính để đưa ra các chiến lược / điều chỉnh

-

chiến lược cho phù hợp với công việc kinh doanh.
Hiểu sâu và liên tục cập nhật các thông tin về ngành nghề mà doanh nghiệp
kinh doanh.

 Đội ngũ trainer giảng viên
Số lượng: 4-5 người
*Nhiệm vụ và quyền hạn
-

Nhân lực ở đội ngũ này chính là những người từ giám đốc điều hành chi
nhánh hoặc từ các trưởng nhóm kinh doanh và trưởng nhóm marketing. Tức

-

là họ vừa là giám đốc điều hành chi nhánh vừa là trainer, giảng viên.
Đứng lớp giảng dạy học viên

 Trưởng nhóm kinh doanh
Số lượng: 1 người
*Nhiệm vụ và quyền hạn
17


1.3.

-

Dẫn dắt, hỗ trợ tư vấn (Sale) thực hiện công việc theo yêu cầu.
Đào tạo và huấn luyện nghiệp vụ, kỹ năng cơ bản cho nhân viên cấp dưới.
Quản lý và thúc đẩy tư vấn (Sale) hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh theo quy

-

định.
Hoàn thành chỉ tiêu doanh thu theo ngày/ tuần/ tháng/ quý.
Tham dự đầy đủ các cuộc họp và đào tạo chung và đối tác theo quy định.
Phụ trách chấm công, xác nhận doanh thu sale, xác nhận hoa hồng sale cho

-

đội nhóm.
Các công việc hành chính, theo phân công của ban giám đốc điêu hành.

Kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ của công ty cố phần Action

English chi nhánh Gò Vấp (2017-2019)
Action English chi nhánh Gò Vấp tự tin là một trong những trung tâm hàng
đầu trong khu vực, đem lại nguồn thu lớn cho cả tổng công ty.
Đầu năm 2017, giai đoạn Việt Nam tham gia mạnh mẽ vào thị trường thế
giới, các tập đoàn nước ngoài gia nhập vào Việt Nam tìm kiếm lao động, tiếng Anh
trở thành một phần không thể thiếu đối với sinh việc sau tốt nghiệp. Đó cũng chính
là lý do không ít trung tâm tiếng Anh được thành lập. Trước tình hình đó, Action
Enlgish đối mặt không ít với những đối thủ cạnh tranh mạnh trong thị trường. Tuy
nhiên Action Enlish vẫn đứng đứng vững, vẫn thể hiện sức mạnh của đơn vị dẫn
đầu hệ thống, vẫn đãm bảo tiêu chí lợi nhuận và doanh thu.
Dưới đây là tổng kết số liệu, tổng kết doanh thu từ năm 2017 đến 2018 của Action
English chi nhánh Gò Vấp.

(Nguồn từ nhóm marketing)
(ĐVT: 1000 VND)
2017
2018
2019
6 tháng đầu năm
5.844.000
6.954.000
7.823.000
6 tháng cuối năm
5.984.000
7.365.000
9.256.000
Tổng
11.828.000
14.319.000
17.079.000
Bảng 1.3. Bảng doanh thu của công ty từ năm 2017 đến 2019
18


Biểu đồ 1.4. so sánh doanh thu 6 tháng đầu năm và sáu tháng cuối năm từ năm 2017
đến 2019
Nhận xét
Tuy là công ty cung cấp các khóa học tiếng Anh của người Việt Nam, thua
thiệt hơn về danh tiếng so với công ty trung tâm của nước ngoài. Nhưng doanh thu
của công ty không hề giãm mà ngày càng tang rõ rệt. Biểu hiện là tổng doanh thu
năm 2019 tăng gần 3 tỷ đồng so với doanh thu năm 2018 và tăng hơn 5 tỷ đồng so
với năm 2017.

TÓM TẮT CHƯƠNG 1
Giới thiệu tổng quan các thông tin về quá trình hình thành, sản phẩm dịch vụ,
cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần Action English chi nhánh Gò Vấp, cũng như
tình hình hoạt động kinh doanh từ năm 2016 -2018.
Bên cạnh đó, trong chương 1 còn đề cập đến những nhận xét dựa trên phân
tích khách quan và chủ quan của tác giả làm nền tảng góp phần xây dựng nội dung
ở chương 2: “ phân tích thực trạng hoạt động Marketing-Mix tại công ty cố
phần Action English chi nhánh Gò Vấp”.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG
MARKETING MIX TẠI CÔNG TY CP ACTION ENGLISH
CHI NHÁNH GÒ VẤP
2.1. Phân tích ma trận SWOT của công ty
2.1.1. Điểm mạnh – Strenghs
Các điểm mạnh của công ty:
- S1: Phương pháp học thú vị và hiệu quả
- S2: Vị trí trung tâm nằm gần các trường đại học lớn của thành phố.
- S3: Có các chương trình đào tạo kỹ năng mềm
- S4: Có nhiều trụ sợ tại các khu vực trọng điểm của thành phố.
- S5: Màu áo đỏ của đồng phục thu hút ánh nhìn
- S6: Đội ngũ nhân viên trẻ, năng động.
- S7: Đội ngũ giảng viên có chuyên môn ngoại ngữ và các kỹ năng khác.
2.1.2. Điểm yếu – Weakness
19


Các điểm yếu của công ty:
- W1: Các hoạt động nhảy múa trong lớp dễ bị hiểu lầm là mô hình đa cấp
- W2: Đội ngũ giảng viên nước ngoài còn hạn chế
- W3: Không gian phòng học hạn chế
- W4: Học phí các khóa học sau còn cao so với mặt bằng chung
- W5: Danh tiếng của công ty chưa cao dẫn đến giá trị bằng cấp chưa cao.
- W5: Lương nhân viên chưa cao so với doanh thu
2.1.3. Cơ hội – Opportunities
Cơ hội của công ty:
- O1: Ngoại ngữ ngày càng trở nên quan trọng
- O2: Thủ tục cấp phép cho các cơ sở ngoại ngữ hoạt động đơn giản.
2.1.4. Thách thức - Threats
Thách thức mà công ty phải đối mặt:
- T1: Xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh.
- T3: Số lượng trung tâm trên địa bàn thành phố nhiều, gây loãng thị
trường.
- T2: Nguồn giáo viên chi phí thấp chất lượng cao chưa nhiều.
2.2. Thực trạng môi trường marketing-mix của công ty
2.2.1. Môi trường vĩ mô
 Môi trường kinh tế
Theo số liệu sơ cấp lấy từ nguồn Tổng cục Thống kê, năm 2019, thành phố
Hồ Chí Minh với tổng dân số là 8.993.028 người, thu nhập bình quân đầu người đạt
hơn 6.000 USD/năm, gấp 1.77 lần bình quân cả nước, toàn thành phố có hơn 50
trường đại học (khoảng 30.000 sinh viên). Đây là thị trường mục tiêu mà Action
English đã và đang triển khai kế hoạch Marketing. Với quy mô thị trường lớn, khả
năng tăng trưởng cao là mảnh đất màu mỡ để Action English mở rộng hoạt động.
Tuy nhiên, với những điều kiện môi trường thuận lợi đó, Action English cũng vấp
phải sự cạnh tranh khóc liệt với các đối thủ cạnh tranh nặng ký trong ngành đang
đua nhau khai thác thị trường này.
Khi nhu cầu tìm kiếm lao động có khả năng ngoại ngữ được nâng cao thì
việc quan tâm đến trình độ ngoại ngữ của các bạn trẻ sinh viên cũng được chú trọng
nhiều hơn. Đây là cơ hội để Action English triển khai các kế hoạch Marketing để
thu hút học viên.
 Môi trường công nghệ
Sức mạnh cạnh tranh của một doanh nghiệp là nằm ở yếu tố này. Doanh
nghiệp nào có khả năng bắt kịp nhịp độ phát triển của công nghệ thì sẽ vượt xa đối
thủ cạnh tranh, ngược lại sẽ bị đào thải khi việc phát triển công nghệ hiện nay đang
ở tốc độ chóng mặt.

20


Action English là công ty cung cấp sản phẩm dịch vụ nên không chuyên về
nghành ứng dụng triệt để công nghệ nhưng với sự phát triển nhanh chóng của môi
trường công nghệ thì Action English cần có sự quan tâm đúng mức đến việc trang bị
các máy móc, chương trình ChatBot tự động tư vấn khách hàng cũng như các thiết
bị hiện đại phục vụ cho chương trình đào tạo của mình để bắt kịp nhịp độ phát triển
và là cơ sở để nâng cao cơ sở vật chất, đa dạng hóa chất lượng dịch vụ.
 Môi trường văn hóa xã hội
“Hiệu ứng bầy đàn” trong quyết định tiêu dùng là nét đặc trưng của người
tiêu dùng Việt Nam. Nếu tận dụng tốt đặc điểm này, chương trình Marketing của
doanh nghiệp sẽ rất hiệu quả.
Trong phân tích khách hàng, ta sẽ thấy rõ khách hàng của chúng ta rất tin tưởng vào
cộng đồng hơn là tin vào lời quảng cáo. Khi chúng ta đã thành công với một lượng
học viên nhất định công hưởng với “hiệu ứng bầy đàn” là một trong những mấu
chốt để Action English triển khai marketing “Mouth to mouth” hoặc “Mouth of
Word” cho sản phẩn Anh văn của mình.
 Môi trường chính trị
Trong phân tích môi trường chính trị để phục vụ cho kế hoạch Marketing, Action
English chú trọng vào sự thay đổi, gia tăng trong các quy định của Pháp luật có liên
quan đến các trung tâm Anh ngữ và các chương trình đào tạo Anh Văn. Các văn bản
pháp luật có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Action English là: Luật đầu tư
nước ngoài tại Việt Nam, luật Giáo dục, quy định về việc cấp giấy phép lao động
cho người nước ngoài tại Việt Nam.
Hiện tại, luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và luật Giáo dục Việt Nam chưa có sự
thay đổi. Tuy nhiên, cùng với xu thế hội nhập của toàn thế giới, Nhà nước Việt Nam
và Chính phủ Việt Nam cũng có nhiều chính sách khuyến khích hợp tác, mở rộng
giáo dục tạo điều kiện cho giáo viên bản xứ để nâng cao chất lượng dịch vụ theo thị
hiếu của khách hàng.
2.2.2. Môi trường vi mô
 Khách hàng
Đa phần các khách hàng bạn trẻ ngày nay mang một căn bệnh “sợ Tiếng
Anh” trong mình. Đây cũng chắc là do phương pháp giảng dạy của chúng ta trong
12 năm chưa thực sự hiểu quả, dẫn đến mất tự tin cho các bạn.
Vấn đề mà Action English cần lưu tâm chính là những yếu tố là nguyên nhân chính
của “nỗi sợ đó” và dùng những “liều thuốc” phương pháp của mình để chữa nó.
21


Cảm nhận nhận về môi trường cũng như phương pháp học chính là những yếu tố
chủ đạo giúp thay đổi cái tư duy “sợ” Tiếng Anh của các bạn.
Theo một cuộc khảo sát do một nhóm học viên cao học kinh tế thực hiện cho
rằng khi lựa chọn một trung tâm học, khách hàng quan tâm nhiều nhất đến giá cả và
đội ngũ giáo viên.
Tuy nhiên, khách hàng không mong đợi được học với 100% giáo viên người
bản xứ dù cho khách hàng đó có khả năng trả mức cao, điều đó cho thấy rằng yếu tố
giáo viên nước ngoài không thu hút sự quan tâm của khách hàng nhiều bằng đầu tư
vào chất lượng giảng dạy. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu về phản xạ tốt khi giao
tiếp hay kỹ năng nghe thực tế thì các Trung tâm ngoại ngữ phải duy trì tỷ lệ giáo
viên nhất định, tỷ lệ 50% giáo viên nước ngoài và 50% giáo viên Việt nam là tỷ lệ
hợp lý và được khách hàng mong đợi nhất.
Với sinh viên khi nhắc đến hai chữ ngoại ngữ là họ nghĩ ngay đến hai chữ
nhàm chán và buồn ngủ. Vì vậy, yếu tố tâm lý vô cùng quan trọng, làm sao để lớp
học không nhàm chán, thu hút được sự vận động của học viên là mục tiêu cần đạt
được của các trung tâm ngoại ngữ nói chung và của Action English nói riêng.
 Đối thủ cạnh tranh
 Đối thủ cạnh tranh trực tiếp
Trong rất nhiều trung tâm Ngoại ngữ tại TP.HCM, các Trung tâm có tiêu chí
hoạt động, khách hàng mục tiêu và chất lượng đào tạo gần với Action English như:
SAS, ILA, Không Giang, Greenn Galaxy. Mặc dù đều có chung khách hàng mục
tiêu, nhưng Action English tự tin khẳng định phương pháp giảng khác biệt. Action
English chú trọng kỹ năng giao tiếp theo các cấp độ lớp từ thấp đến cao:
Pronunciation, Speaking, Debating. Học viên học hết cấp độ nào thìtham gia kỳ thi
Final Test của cấp độ đó rồi tiến đên khóa học cấp độ cao hơn.
 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn
Hiện nay, các trường đại học đã và đang thực hiện các chương trình giảng
dạy tiếng Anh vào trong chương trình đào tạo của mình, nhưng đại đa số các
phương học đều lỗi thời và chưa thực sự hiệu quả. Một số trường như FPT, RMIT,
Ngoại Thương,… đã thúc đẩy sinh viên sử dụng tiếng Anh trong khuông viên
trường học, cũng áp dụng các chương trình đào tạo tiên tiến hiệu quả cho sinh viên.
Điều này đồng nghĩa với việc một lượng sinh viên không có nhu cầu tìm học ở các
22


trung tâm ngoài nữa. Như vậy, Action English sẽ mất đi một lượng khách hàng tiềm
năng.
Bên cạnh đó, các Trung tâm như: IWEB, DƯƠNG MINH, BẮC MỸ, ÚC
MỸ…hiện tại là những trung tâm nhỏ hay chương trình đào tạo chưa hay, chưa đáp
ứng được nhu cầu của người dân. Nhưng nếu các trung tâm này nghiên cứu và cải
tiến chất lượng, tìm nguồn đầu tư trong nước hoặc nước ngoài để đầu tư vào cơ sở
vất chất, trang thiết bị dạy và học… thì các trung tâm này sẽ chia sẻ một phần thị
phần của Action English.
 Cộng đồng
Thời gian qua, người dân cảm thấy hoang mang với thông tin về việc lừa đảo
người tiêu dùng của các công ty đa cấp. Hầu hết các công ty này bán các sản phẩm
với giá cực cao nhưng chất lượng thì không như đã hứa. Các công ty này cũng tổ
chức các hoạt động nhảy múa. Điều này ảnh hướng đến việc tổ chức nhảy múa hoạt
động trong lớp học của Action English dễ bị hiểu lầm là công ty đa cấp. Điều đáng
nói ở đây là phần lớn học viên trong lớp học đều là sinh viên, họ nắm bắt và truyền
thông rất nhanh, họ dễ bị kích động. Vậy nên trung tâm cần phải giải thích rõ cho
học viên hiểu lý do của việc làm này. Cụ thể là phương pháp học VAK (Phương
pháp học bằng hình ảnh, âm thanh và hành động) để tránh bị “dính phốt” là đa cấp.
2.3. Thực trạng hoạt động marketing-mix tại công ty
2.3.1. Chiến lược sản phẩm
Tiếng Anh cũng như tiếng Việt, chúng đều được gọi là ngôn ngữ. Việc học
tiếng Anh cũng giống như việc một đứa bé học ngôn ngữ. Hãy học ngôn ngữ như
một đứa trẻ. Học NÓI-ĐỌC-VIẾT. Nhưng nền giáo dục của chúng ta lại đi ngược
lại với trật tự đó.
Nhận ra vấn đề đó, Action English đã chú tâm và ưu tiên vào việc phát triển
kỹ năng cho học viên của mình trên hết hai kỹ năng còn lại. Học viên phải trãi qua
khóa học AP (Action Pronunciation). Với phương châm “Hãy nói như bạn là một
đứa trẻ, không sợ sai, không sợ ngại.” Sau khi kết thúc khóa học này, học viên sẽ có
khả năng phát âm, đọc chuẩn xác, đúng tông giọng ngữ điệu với người bản ngữ.
Thời gian đào tạo cho khóa học này là 2 tháng.
Điều xây dựng nên sự khác biệt cho Action English chính là môi trường học
không bàn ghế, tạo sự thoải, phá vỡ qui tắt, không theo khuôn khổ. Bên cạnh đó học
viên phải luôn vận động đến “vã mồ hôi”, kích hoạt sự tỉnh táo. Phương pháp học
23


phát âm dùng cử chỉ tay (gesture) tạo nên sự hiệu quả cho học viên, giúp học viên
nhớ lâu hơn.

Hình 2.1. Lớp học đang được diễn ra
Trong thời gian tham gia khóa học AP, bên cạnh việc học Tiếng Anh, học
viên còn được đào tạo miễn phí thêm các kỹ năng mềm như kỹ năng bán hàng, quản
lý thời gian, làm việc đội nhóm.

Hình 2.2. Hoạt động ngoại khóa với giảng viên người nước ngoài

24


Hình 2.3. Hoạt động đội nhóm

Hình 2.4. Hoạt động đội nhóm
Sau khi kết thúc khóa học AP, học viên sẽ tiếp tục khóa học FG. Ở khóa học
này, bằng kỹ năng phát âm chuẩn xác đã học học viên phải trãi qua 120 FG “cửa25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×