Tải bản đầy đủ

Chuyen chau rat nho ban ay

Con trai của bố giỏi thật!
Con kiếm đâu được bữa tối
cho cả nhà thế? Con hãy
trông coi cẩn thận đừng để
nó chạy chốn nhé!

Không bố mẹ không
được ăn thịt bạn thỏ
trắng đâu! Bạn ấy là
người bạn tốt nhất
của con mà!Từ nay con không được
chơi với sói nghe chưa! Loài
sói là kẻ thù số một của họ

hàng nhà thỏ chúng ta đấy!Cám ơn cháu nhé, Sói
con!

Cô Thỏ nâu ơi, cô
hãy chạy thật nhanh
về nhà đi! Cô nói với
Thỏ trắng là cháu rất
nhớ bạn ấy!1. Cô vừa kể cho các con nghe câu
chuyện gì?

Cháu rất nhớ bạn ấy


2. Trong truyện có những nhân vật
nào?


3. Sói con lang thang trong rừng thì
gặp ai?


4. Sói bố đã nói gì với Sói con?
Con trai của bố giỏi thật!
Con kiếm đâu được bữa
tối cho cả nhà thế? Con
hãy trông coi cẩn thận
đừng để nó chạy trốn nhé

Không! Bố mẹ không
được ăn thịt bạn Thỏ
trắng đâu! Bạn ấy là
người bạn tốt nhất của
con mà!


5. Cô Thỏ nâu đã làm gì khi thấy
Thỏ trắng chơi cùng Sói con?
Từ nay con không được chơi
với Sói nghe chưa! Loài sói là
kẻ thù số một của họ hàng nhà
thỏ chúng ta đấy!


6. Khi cô Thỏ nâu bị Sói bố bắt thì
ai đã cứu cô Thỏ nâu?


7. Bạn Sói đã nhờ cô Thỏ nâu nói
gì với Thỏ trắng?
Cô Thỏ nâu ơi! Cô hãy
chạy thật nhanh về nhà
đi! Cô nói với Thỏ trắng
là cháu rất nhớ bạn ấy!


8. Qua câu chuyện con thích nhất
nhân vật nào? Vì sao?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×