Tải bản đầy đủ

Checklist kiểm tra chất lượng full public tập 2 2

CHECKLIST KIỂM TRA
CHẤT LƯỢNG TRONG XÂY DỰNG
TẬP II/II

BỘ CHECKLIST NÀY BAO GỒM
TẤT CẢ CHECKLIST KIỂM TRA CÔNG VIỆC XÂY LẮP VÀ MEP

2020


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHECKLIST
Mục đích: Kiểm tra (Inspection) là một trong những công cụ quan trọng nhất để
kiểm soát chất lượng, kiểm tra bao gồm kiểm tra qua checklist, kiểm tra qua
lấy mẫu thí nghiệm, kiểm tra chạy thử và kiểm tra qua quan trắc để xác định
xem kết quả thực hiện có phù hợp với yêu cầu; kiểm tra có thể thực hiện trên
từng hoạt động đơn lẻ hoặc một sản phẩm cuối cùng, ví dụ như kiểm tra từng
hoạt động của công việc, kiểm tra gói thầu, kiểm tra công trình trước khi nghiệm
thu.
Nội dung Sổ tay chỉ đề cập đến nội dung kiểm tra từng hoạt động của công việc,
trong thi công xây dựng, nó giúp ta xác định các hoạt động cần kiểm tra. Việc xác
định này phải thực hiện ngay từ đầu, không chỉ có nhà thầu mới kiểm tra, mà cả

Kỹ sư giám sát thi công, Kỹ sư quản lý dự án cũng thực hiện việc kiểm tra này
một cách độc lập, khẳng định tất cả các bước thi công được kiểm soát một cách
chặt chẽ, nhằm đảm bảo chất lượng thi công. Nội dung bao gồm:
 Danh mục kiểm tra công tác xây dựng dân dụng & công nghiệp và công
trình đường bộ - sân bãi
 Khoảng 500 checklist kiểm tra chất lượng
Xác định danh mục kiểm tra là bước đầu để soạn thảo Kế hoạch kiểm soát chất
lượng, đồng thời xây dựng các Biên bản kiểm tra (checklist) để kiểm tra từng
hoạt động của công việc.
Phạm vi áp dụng: Trước hết chúng ta phải xác định các hoạt động cần kiểm tra
để thiết lập Kế hoạch kiểm soát chất lượng (Quality Control Procedure –QCP).
Sổ tay này giúp cho các Kỹ sư xác định những hoạt động cần thiết, xếp theo trình
tự thi công để kiểm soát, và mỗi hoạt động sẽ có một checklist tương ứng để
kiểm tra, hoạt động nào đạt yêu cầu cho phép thực hiện bước tiếp theo, ngược
lại nếu không đạt cho làm lại và tái kiểm tra.
Ví dụ: Danh mục kiểm tra công tác bê tông cốt thép bao gồm (trang 87):
 Kiểm tra ván khuôn
 Kiểm tra cốt thép
 Kiểm tra vật liệu đầu vào
 Kiểm tra các phụ kiện chôn trong bê tông
 Kiểm tra bê tông tươi
 Kiểm tra mối nối bê tông
 Kiểm tra việc chuẩn bị đổ bê tông
 Kiểm tra công tác đổ bê tông
 Kiểm tra công tác bảo dưỡng bê tông
 Kiểm tra tháo ván khuôn
 Kiểm tra bề mặt, kích thước sau khi tháo ván khuôn
 Kiểm tra công tác chống thấm
 Kiểm tra thí nghiệm bê tông
Trong mỗi hoạt động, ví dụ như “Gia công lắp đặt cốt thép” ta có những mục
kiểm tra chi tiết được ghi vào trong checklist như:Kết quả thí nghiệm thép và các phụ kiện chôn trong bê tông
Kiểm tra chứng chỉ xuất xưởng thép và phụ kiện chôn sẵn
Mẫu checklist để kiểm tra chất lượng do KS Lê Huệ tư vấn soạn thảoKiểm tra đường kính, chiều dài, loại thép,số lượng
Kiểm tra vệ sinh: bề mặt sạch, không gỉ, không vẩy sắt
Kiểm tra thép đã được dũi thẳng
Kiểm tra sai lệch chiều dài thép chịu lực
Kiểm tra bán kính uốn móc, sai lệch về vị trí điểm uốn
Kiểm tra vị trí lắp đặt đúng quy định
Kiểm tra mối hàn
Kiểm tra chiều dài đoạn nối
Kiểm tra mật độ mối nối trên một mặt cắt
Kiểm tra vị trí cốt thép có gây khó khăn cho việc đổ bê tông
Kiểm tra con kê đảm bảo tĩnh cự bê tông và độ ổn định
Kiểm tra cốt thép chờ, cốt thép gia cường
Kiểm tra độ vững chắc của khung cốt thép
Kiểm tra khoảng cách cốt đai
Kiểm tra liên kết với cốt thép chủ

Như vậy mỗi hoạt động sẽ có một checklist để báo cáo kết quả kiểm tra, ví dụ
checklist kiểm tra cốt thép, trong một công việc có nhiều hoạt động tương ứng
với nhiều checklist.
Ngoài ra, khi xong một gói thầu hay toàn bộ công trình cũng sẽ có một checklist
tổng hợp kiểm tra tổng quát lần nữa, xem còn những defect nào tiếp tục sửa
chữa trước khi nghiệm thu.
Cập nhật: Tài liệu này chỉ giúp cho các Kỹ sư áp dụng trong nội bộ, khi sử dụng
“Danh mục” anh chị luôn cập nhật những công việc mới phát sinh trong xây
dựng, đồng thời sẽ cập nhật những hạng mục kiểm tra chi tiết tùy thuộc vào Tiêu
chuẩn áp dụng trong thi công và nghiệm thu của mỗi dự án. Luôn duy trì việc cải
tiến công tác kiểm tra trong thi công xây dựng sẽ mang lại chất lượng ngày càng
được nâng cao.
Chịu trách nhiệm soạn thảo
LÊ HUỆ
Kỹ sư Kiến tạo & Công chánh
Giảng viên đào tạo QLDA

Mẫu checklist để kiểm tra chất lượng do KS Lê Huệ tư vấn soạn thảo


logo

DANH SÁCH CHECKLIST KIỂM TRA ĐIỆN

TT

MÃ HIỆU

TÊN CHECKLIST

1

DI.01

PHIẾU KIỂM TRA CÔNG TÁC LẮP ĐẶT DÂY; CÁP ĐIỆN

2

DI.02

PHIẾU KIỂM TRA CÔNG TÁC LẮP ĐẶT ỐNG ĐIỆN ÂM SÀN

3

DI.03

PHIẾU KIỂM TRA CÔNG TÁC LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN

4

DI.04

PHIẾU KIỂM TRA LẮP ĐẶT TRUNKING; THANG CÁP; MÁNG CÁP

5

DI.05

PHIẾU KIỂM TRA CÔNG TÁC LẮP ĐẶT TỦ ĐIỆN

6

DI.06

PHIẾU KIỂM TRA ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN DÂY DẪN CHÍNH

7

DI.07

PHIẾU KIỂM TRA ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN CỦA TỦ ĐIỆN

8

DI.08

PHIẾU KIỂM TRA TỦ ĐIỆN PHÂN PHỐI HẠ THẾ

9

DI.09

PHIẾU KIỂM TRA TỦ ĐIỆN CHÍNH

10

DI.10

PHIẾU KIỂM TRA ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN ĐỘNG CƠ

11

DI.11

PHIẾU KIỂM TRA TỦ BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG

12

DI.12

PHIẾU KIỂM TRA MÁY BIẾN ÁP

13

DI.13

PHIẾU KIỂM TRA LẮP ĐẶT Ổ CẮM VÀ CÔNG TẮC ĐIỆN

14

DI.14

PHIẾU KIỂM TRA LẮP ĐẶT ĐÈN

15

DI.15

PHIẾU KIỂM TRA BUSDUCT TRONG HỐ KỸ THUẬT ĐIỆN

16

DI.16

PHIẾU KIỂM TRA LẮP ĐẶT CÁC LỖ CHỜ

17

DI.17

PHIẾU KIỂM TRA HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN

18

DI.18

PHIẾU KIỂM TRA TỦ ĐIỆN/ MÁY CẮT TRUNG THẾ

19

DI.19

PHIẾU KIỂM TRA KIỂM TRA THIẾT BỊ - VẬT TƯ

20

DI.20

PHIẾU KIỂM TRA HỆ THỐNG ÂM THANH & THÔNG TIN CẢNH BÁO

21

DI.21

PHIẾU KIỂM TRA HỆ THỐNG ĐIỆN THOẠI -MẠNG

22

DI.22

PHIẾU KIỂM TRA HỆ THỐNG CAMERA ( CCTV )

23

DI.23

PHIẾU KIỂM TRA Ổ CẮM ĐIỆN & CÔNG TẮC ĐÈN

24

DI.24

PHIẾU KIỂM TRA TỦ ĐIỆN CAO THẾ

25

DI.25

PHIẾU KIỂM TRA CÁP ĐIỆN CAO THẾ

26

DI.26

PHIẾU KIỂM TRA CÁP ĐIỆN ĐỘNG LỰC CHÍNH, BUSDUCT

27

DI.27

PHIẾU KIỂM TRA HỆ THỐNG ĐIỆN THOẠI, DATA

28

DI.28

PHIẾU KIỂM TRA TỦ ĐIỆN

29

DI.29

PHIẾU KIỂM TRA CHẠY THỬ HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN

30

DI.30

PHIẾU KIỂM TRA CHẠY THỬ HỆ THỐNG CAMERA

31

DI.31

PHIẾU KIỂM TRA CHẠY THỬ LẮP ĐẶT ĐÈN

32

DI.32

PHIẾU KIỂM TRA CHẠY THỬ MÁY BIẾN THẾ

Page 151 of 322


33

DI.33

PHIẾU KIỂM TRA TRỤ VÀ MÓNG TRỤ BTLT - TRUNG THẾ

34

DI.34

PHIẾU KIỂM TRA MÓNG NÉO VÀ DÂY NÉO - TRUNG THẾ

35

DI.35

PHIẾU KIỂM TRA XÀ - SỨ - LÈO DÂY - TRUNG THẾ

36

DI.36

PHIẾU KIỂM TRA ĐẤU NỐI DÂY DẪN - TRUNG THẾ

37

DI.37

PHIẾU KIỂM TRA KÉO DÂY - TRUNG THẾ

38

DI.38

PHIẾU KIỂM TRA TIẾP ĐỊA ĐƯỜNG DÂY

39

DI.39

PHIẾU KIỂM TRA LẮP ĐẶT ỐNG KHÓI MÁY PHÁT ĐIỆN

Page 152 of 322


Mã số công trình
………

DỰ ÁN

logo

CÔNG TRÌNH
ĐỊA ĐIỂM

(Logo Nhà thầu)

CHỦ ĐẦU TƯ

Logo TVGS

TV QLDA-GSTC
NHÀ THẦU

Số phiếu: DI.01- …
Ngày phát hành: … / … /…

PHIẾU KIỂM TRA
CÔNG TÁC LẮP ĐẶT DÂY; CÁP ĐIỆN
Lần kiểm tra

Hạng mục:
Hệ thống:
Vị trí:
STT
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

2.10

3
3.1
1
2
3

Kết luận kiểm tra
Đạt
Không đạt

NỘI DUNG KIỂM TRA
Kiểm tra công tác chuẩn bị
Kiểm tra, khảo sát khu vực bên dưới đất trước khi đào (nếu chôn
ống ngầm trong đất)
Độ dày tường, sàn chôn ống (nếu đi ngầm trongsàn, tường)
Kiểm tra ống:
Đường kính, chủng loại dây; cáp
Chứng chỉ xuất xưởng vật liệu dây; cáp
Các kết quả thí nghiệm kèm theo
Phương pháp liên kết ống vào tường, sàn
Chiều dày lớp bảo vệ
Phương pháp chống nứt (tường, trần)
Kiểm tra kỹ thuật
Vị trí lắp đặt các dây; cáp
Cao trình lắp đặt các dây; cáp
Số lượng lắp đặt các dây; cáp
Chiều dài lắp đặt các dây; cáp
Cách điện giữa pha - pha
Cách điện giữa pha - trung tính
Phương pháp cố định dây; cáp
Bán kính cong tối thiểu
Chi tiết chờ sẵn
Vệ sinh sau khi lắp đặt
Với ống chôn ngầm
- Kiểm tra vị trí tuyến ống, đào lấp đất
- Chiều sâu lắp đặt ống theo bản vẽ
- Kiểm tra các lớp bảo vệ
- Đào, lấp đất và lèn chặt
- Bọc bảo vệ các hộp nối chôn ngầm
- Hố cáp
+ Vị trí & kích thước theo thiết kế
+ Ống thoát, nắp bảo vệ và hoàn thiện
Nội dung khác
Biên bản kiểm tra nội bộ

Thời tiết

Phương pháp kiểm tra

Thước kẹp, mắt

Thước
Thước
Mắt
Mắt
Mắt
Mắt
Mắt
Mắt
Mắt

Các căn cứ để kiểm tra/ đối chiếu
Bản vẽ tham chiếu
Qui trình/ Biện pháp
Tiêu chuẩn/ Qui phạm

Đại diện Đơn vị Tư Vấn Giám Sát

Đại diện Nhà thầu

Ý kiến:

Đề xuất:

Họ tên:

Giám sát thi công xây dựng

Kỹ thuật thi công trực tiếp
Họ tên:

Ký tên:

Ký tên:

Ngày

Page 153 of 322

Ngày


Mã số công trình
………

DỰ ÁN

logo

CÔNG TRÌNH
ĐỊA ĐIỂM

(Logo Nhà thầu)

CHỦ ĐẦU TƯ

Logo TVGS

TV QLDA-GSTC
NHÀ THẦU

Số phiếu: DI.02- …
Ngày phát hành: … / … /…

PHIẾU KIỂM TRA
CÔNG TÁC LẮP ĐẶT ỐNG ĐIỆN ÂM SÀN

Hạng mục:
Hệ thống:
Vị trí:
STT
1
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
3
3.1
1
2
3

Lần kiểm tra

Kết luận kiểm tra
Đạt
Không đạt

NỘI DUNG KIỂM TRA
Kiểm tra công tác chuẩn bị
Kiểm tra, khảo sát khu vực bên dưới đất trước khi đào (nếu
chôn ống ngầm trong đất)
Độ dày tường, sàn chôn ống (nếu đi ngầm trongsàn, tường)
Kiểm tra ống:
Đường kính, chủng loại dây; cáp
Chứng chỉ xuất xưởng vật liệu dây; cáp
Các kết quả thí nghiệm kèm theo
Phương pháp liên kết ống vào tường, sàn
Chiều dày lớp bảo vệ
Phương pháp chống nứt (tường, trần)
Kiểm tra kỹ thuật
Vị trí lắp đặt các ống
Cao trình lắp đặt các ống, khoảng cách tối thiểu với coppha
sàn
Số lượng lắp đặt các ống
Nối và hộp nối
Khoảng cách tối thiểu giữa 02 ống đặt song song
Phương pháp cố định ống
Phương pháp bịt đầu ống chờ
Chi tiết chờ sẵn
Đã có dây nối, hộp kéo dây
Vị trí xuyên tường hoặc ống xuyên
Vệ sinh sau khi lắp đặt
Nội dung khác
Biên bản nghiệm thu nội bộ

Thời tiết

Phương pháp kiểm tra

Thước kẹp, mắt
Mắt
Mắt

Thước
Thước
Mắt
Mắt
Mắt
Mắt
Mắt

Mắt
Mắt

Các căn cứ để kiểm tra/ đối chiếu
Bản vẽ tham chiếu
Qui trình/ Biện pháp
Tiêu chuẩn/ Qui phạm

Đại diện Đơn vị Tư Vấn Giám Sát

Đại diện Nhà thầu

Ý kiến:

Đề xuất:

Giám sát thi công xây dựng
Họ tên:

Kỹ thuật thi công trực tiếp
Họ tên:

Ký tên:

Ký tên:

Ngày

Page 154 of 322

Ngày


Mã số công trình
………

DỰ ÁN

logo

CÔNG TRÌNH
ĐỊA ĐIỂM

(Logo Nhà thầu)

CHỦ ĐẦU TƯ

Logo TVGS

TV QLDA-GSTC
NHÀ THẦU

Số phiếu: DI.03- …
Ngày phát hành: … / … /…

PHIẾU KIỂM TRA
CÔNG TÁC LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN

Hạng mục:
Hệ thống:
Vị trí:

Lần kiểm tra

STT
1

Kết luận kiểm tra
Đạt
Không đạt

NỘI DUNG KIỂM TRA

Thời tiết

Phương pháp kiểm tra

Kiểm tra công tác chuẩn bị

1.1

Bản vẽ chi tiết, bản vẽ thi công đã được duyệt

1.2

Bảo vệ thiết bị
Lập Biên bản kiểm tra thiết bị trước khi đưa vào lắp đặt:

1.3

+ Chủng loại thiết bị
+ Chứng chỉ xuất xưởng thiết bị

2

Kiểm tra kỹ thuật

2.1

Vị trí lắp đặt thiết bị

2.2

Cao trình lắp đặt thiết bị

2.3

Độ thẳng đứng của thiết bị

2.4

Độ ngang bằng của thiết bị

2.5

Số lượng lắp đặt các thiết bị

2.6

Vật liệu dùng để liên kết thiết bị

2.7

Phương pháp đấu nối

2.8

Vệ sinh sau khi lắp đặt

2.9

Kiểm tra vận hành thử

3

Nội dung khác
Biên bản nghiệm thu nội bộ

3.1

1
2
3

Các căn cứ để kiểm tra/ đối chiếu
Bản vẽ tham chiếu
Qui trình/ Biện pháp
Tiêu chuẩn/ Qui phạm

Đại diện Đơn vị Tư Vấn Giám Sát

Đại diện Nhà thầu

Ý kiến:

Đề xuất:

Họ tên:

Giám sát thi công xây dựng

Kỹ thuật thi công trực tiếp
Họ tên:

Ký tên:

Ký tên:

Ngày

Page 155 of 322

Ngày


Mã số công trình
………

DỰ ÁN

logo

CÔNG TRÌNH
ĐỊA ĐIỂM

(Logo Nhà thầu)

CHỦ ĐẦU TƯ

Logo TVGS

TV QLDA-GSTC
NHÀ THẦU

Số phiếu: DI.04- …
Ngày phát hành: … / … /…
Hạng mục:
Hệ thống:
Vị trí:
Công tác

PHIẾU KIỂM TRA
LẮP ĐẶT TRUNKING; THANG CÁP; MÁNG CÁP
Lần kiểm tra

 Lắp đặt trungking

STT

Lắp đặt thang cáp

Lắp đặt máng cáp

Kết luận kiểm tra
Đạt
Không đạt

NỘI DUNG KIỂM TRA

Thời tiết

Phương pháp kiểm tra

1 Kiểm tra công tác chuẩn bị
Lập Biên bản kiểm tra phụ kiện như: Thang cáp, máng cáp, ty
treo, đai ốc, bù long, màu sắc… trước khi đưa vào lắp đặt:
1.1

+ Chủng loại

Mắt

+ Chứng chỉ xuất xưởng

Mắt

2 Kiểm tra kỹ thuật
2.1

Vị trí lắp đặt

Mắt

2.2

Cao trình lắp đặt

Thước

2.3

Số lượng lắp đặt

Mắt

2.4

Phương pháp cố định: Ty treo, phụ kiện

Mắt

2.5

Tiếp địa giữa các đoạn nối

Mắt

2.6

Góc chuyển hướng tối thiểu tại vị trí qua cấu kiện khác

Mắt

2.7

Vệ sinh sau khi lắp đặt

Mắt

3 Nội dung khác
Biên bản nghiệm thu nội bộ

3.1

1
2
3

Mắt

Các căn cứ để kiểm tra/ đối chiếu
Bản vẽ tham chiếu
Qui trình/ Biện pháp
Tiêu chuẩn/ Qui phạm

Đại diện Đơn vị Tư Vấn Giám Sát

Đại diện Nhà thầu

Ý kiến:

Đề xuất:

Họ tên:

Giám sát thi công xây dựng

Kỹ thuật thi công trực tiếp
Họ tên:

Ký tên:

Ký tên:

Ngày

Page 156 of 322

Ngày


Mã số công trình
………

DỰ ÁN

logo

CÔNG TRÌNH
ĐỊA ĐIỂM

(Logo Nhà thầu)

CHỦ ĐẦU TƯ

Logo TVGS

TV QLDA-GSTC
NHÀ THẦU

Số phiếu: DI.05- …

PHIẾU KIỂM TRA
CÔNG TÁC LẮP ĐẶT TỦ ĐIỆN

Ngày phát hành: … / … /…

Lần kiểm tra

Hạng mục:
Hệ thống:
Vị trí:
STT

Kết luận kiểm tra
Đạt
Không đạt

NỘI DUNG KIỂM TRA

Thời tiết

Phương pháp kiểm tra

1 Kiểm tra công tác chuẩn bị
1.1 Bản vẽ thi công đã được phê duyệt
Kiểm tra thiết bị và các phụ kiện trước khi lắp đạt:
1.2
+ Chủng loại
+ Chứng chỉ xuất xưởng
2 Kiểm tra kỹ thuật
2.01 Cấu tạo tủ điện
2.02 Kích thước hình học
2.03 Vị trí lắp đặt
2.04 Cao trình lắp đặt
2.05 Lắp đặt khung, sường chặc chẽ
2.06 Số lượng lắp đặt
2.07 Phương pháp cố định
2.08 Cấu tạo trong tủ không hư hỏng, sơn tốt
2.09 Kỹ thuật đấu dây và an toàn điện
2.10 CB và các relay đúng kích cỡ
2.11 Cách điện, nối đất
2.12 Kiểm tra điều kiện thông gió
2.13 Hiện trạng cuả đèn chỉ thị, Ampe mét, Vôn kế …
2.14 Điện trở cách điện cáp/ dây đầu vào
2.15 Điện trở cách điện cáp/ dây đầu ra
2.16 Các thanh cái được bố trí thích hợp
2.17 Tình trạng đấu nối phù hợp giữa pha và các cực
2.18 Tình trạng che chắn an tồn cho tủ
2.19 Tên tủ, ký hiệu theo tên bản vẽ
2.20 Vệ sinh sau khi lắp đặt
3 Nội dung khác
3.1 Biên bản nghiệm thu nội bộ
1
2
3

Các căn cứ để kiểm tra/ đối chiếu
Bản vẽ tham chiếu
Qui trình/ Biện pháp
Tiêu chuẩn/ Qui phạm

Đại diện Đơn vị Tư Vấn Giám Sát

Đại diện Nhà thầu

Ý kiến:

Đề xuất:

Giám sát thi công xây dựng
Họ tên:

Kỹ thuật thi công trực tiếp
Họ tên:

Ký tên:

Ký tên:

Ngày

Page 157 of 322

Ngày


Mã số công trình
………

DỰ ÁN

logo

CÔNG TRÌNH
ĐỊA ĐIỂM

(Logo Nhà thầu)

CHỦ ĐẦU TƯ

Logo TVGS

TV QLDA-GSTC
NHÀ THẦU

Số phiếu: DI.06- …
Ngày phát hành: … / … /…

PHIẾU KIỂM TRA
ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN DÂY DẪN CHÍNH
Lần kiểm tra

Hạng mục:
Hệ thống:
Vị trí:
STT

Kết luận kiểm tra
Đạt
Không đạt

NỘI DUNG KIỂM TRA

Thời tiết

Phương pháp kiểm tra

1 Kiểm tra công tác chuẩn bị
1.1 Kiểm tra nhãn hiệu cáp:
1.2 Loại cáp, mã hiệu cáp:
đến:
1.3 Cáp điện từ:
Máy đo cách điện (Dùng điện áp đo 1000V)
1.4
Nhãn hiệu và loại:
Mã hiệu máy đo:
2 Kiểm tra điện trở cách điện:
Điện trở cách điện so với đất (E):
Pha A _ E:
MW
2.1
Pha B _ E:
MW
Pha C _ E:
MW
Điện trở cách điện so với dây trung tính(N):
Pha A _ N:
MW
2.2
Pha B _ N:
MW
Pha C _ N:
MW
Điện trở cách điện giữa các dây pha:
Pha A _ Pha B:
MW
2.3
Pha A _ Pha C:
MW
Pha A _ Pha B:
MW
Điện trở cách điện dây trung tính so với đất:
2.4
Trung tính (N)_Đất (E):
MW
3 Nội dung khác
3.1 Biên bản nghiệm thu nội bộ
1
2
3

Các căn cứ để kiểm tra/ đối chiếu
Bản vẽ tham chiếu
Qui trình/ Biện pháp
Tiêu chuẩn/ Qui phạm

Đại diện Đơn vị Tư Vấn Giám Sát

Đại diện Nhà thầu

Ý kiến:

Đề xuất:

Họ tên:

Giám sát thi công xây dựng

Kỹ thuật thi công trực tiếp
Họ tên:

Ký tên:

Ký tên:

Ngày

Page 158 of 322

Ngày


Mã số công trình
………

DỰ ÁN

logo

CÔNG TRÌNH
ĐỊA ĐIỂM

(Logo Nhà thầu)

CHỦ ĐẦU TƯ

Logo TVGS

TV QLDA-GSTC
NHÀ THẦU

Số phiếu: DI.07- …

PHIẾU KIỂM TRA
ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN CỦA TỦ ĐIỆN

Ngày phát hành: … / … /…

Lần kiểm tra

Hạng mục:
Hệ thống:
Vị trí:
STT

Kết luận kiểm tra
Đạt
Không đạt

NỘI DUNG KIỂM TRA

Thời tiết

Phương pháp kiểm tra

1 Kiểm tra công tác chuẩn bị
1.1 Tên tủ điện
1.2 Vị trí
Máy đo cách điện (Dùng điện áp đo 1000V)
1.3

Nhãn hiệu và loại:
Mã hiệu máy đo:

2 Kiểm tra điện trở cách điện:
Điện trở cách điện so với đất (PE):
2.1

Pha A _ PE:

MW

Pha B _ PE:

MW

Pha C _ PE:

MW

Điện trở cách điện so với dây trung tính(N):
2.2

Pha A _ N:

MW

Pha B _ N:

MW

Pha C _ N:

MW

Điện trở cách điện giữa các dây pha:
2.3

Pha A _ Pha B:

MW

Pha A _ Pha C:

MW

Pha A _ Pha B:

MW

3 Nội dung khác
Biên bản nghiệm thu nội bộ

3.1
1
2
3

Các căn cứ để kiểm tra/ đối chiếu
Bản vẽ tham chiếu
Qui trình/ Biện pháp
Tiêu chuẩn/ Qui phạm

Đại diện Đơn vị Tư Vấn Giám Sát

Đại diện Nhà thầu

Ý kiến:

Đề xuất:

Họ tên:

Giám sát thi công xây dựng

Kỹ thuật thi công trực tiếp
Họ tên:

Ký tên:

Ký tên:

Ngày

Page 159 of 322

Ngày


Mã số công trình
………

DỰ ÁN

logo

CÔNG TRÌNH
ĐỊA ĐIỂM

(Logo Nhà thầu)

CHỦ ĐẦU TƯ

Logo TVGS

TV QLDA-GSTC
NHÀ THẦU

Số phiếu: DI.08- …

PHIẾU KIỂM TRA
TỦ ĐIỆN PHÂN PHỐI HẠ THẾ

Ngày phát hành: … / … /…

Lần kiểm tra

Hạng mục:
Hệ thống:
Vị trí:
STT

Kết luận kiểm tra
Đạt
Không đạt

NỘI DUNG KIỂM TRA

Thời tiết

Phương pháp kiểm tra

1 Kiểm tra công tác chuẩn bị
vị trí tủ
1.1 Tên tủ điện:
Máy đo cách điện (Dùng điện áp đo 1000V)
1.2
Nhãn hiệu và loại:
Mã hiệu máy đo:
2 Kiểm tra kỹ thuật:
2.1 Tính chất kín giữa phần khung và vỏ tủ
2.2 Kiểm tra vệ sinh trong tủ
2.3

Thang máng cáp phải được nối đất với tủ điện tại điểm ra/vào
tủ

2.4
2.5

Tất cả các cáp ra/vào tủ đã được đấu nối hoàn chỉnh
Tất cả các cáp điện phải được bấm đầu coss và buộc chặt

2.6

Các cáp điện đúng chủng loại, kích cỡ& được dán nhãn thích
hợp
Tất cả các CB đúng chủng loại theo thiết kế

2.7
2.8

Các CB và phụ kiện khác của tủ phải được dán nhãn thích
hợp

2.9 Phần khung, vỏ tủ, cửa tủ phải được nối đất
2.10 Không có hư hỏng vật lý trên tủ điện và phần sơn
2.11 Không có hư hỏng vật lý các phụ kiện lắp trong tủ điện
2.12 Kiểm tra cách điện của mạch điện bên trong tủ(1000V)
2.13 Kiểm tra cách điện của cáp cấp nguồn ở mức > 5MW
2.14 Kiểm tra cách điện của cáp đầu ra ở mức > 5MW
2.15 Kiểm tra từng tiếp điểm chính giữa CB, cáp và thanh cái
3 Nội dung khác
3.1 Biên bản nghiệm thu nội bộ
1
2
3

Các căn cứ để kiểm tra/ đối chiếu
Bản vẽ tham chiếu
Qui trình/ Biện pháp
Tiêu chuẩn/ Qui phạm

Đại diện Đơn vị Tư Vấn Giám Sát

Đại diện Nhà thầu

Ý kiến:

Đề xuất:

Họ tên:

Giám sát thi công xây dựng

Kỹ thuật thi công trực tiếp
Họ tên:

Ký tên:

Ký tên:

Ngày

Page 160 of 322

Ngày


Mã số công trình
………

DỰ ÁN

logo

CÔNG TRÌNH
ĐỊA ĐIỂM

(Logo Nhà thầu)

CHỦ ĐẦU TƯ

Logo TVGS

TV QLDA-GSTC
NHÀ THẦU

Số phiếu: DI.09- …

PHIẾU KIỂM TRA
TỦ ĐIỆN CHÍNH

Ngày phát hành: … / … /…

Lần kiểm tra

Hạng mục:
Hệ thống:
Vị trí:
STT

Kết luận kiểm tra
Đạt
Không đạt

NỘI DUNG KIỂM TRA

Thời tiết

Phương pháp kiểm tra

1 Kiểm tra công tác chuẩn bị
1.1 Bản vẽ thi công đã được phê duyệt
vị trí tủ
1.2 Tên tủ điện:
Máy đo cách điện (Dùng điện áp đo 1000V)
1.3
Nhãn hiệu và loại:
Mã hiệu máy đo:
2 Kiểm tra tổng thể:
2.1 Tính chất kín giữa phần khung và vỏ tủ
2.2 Kiểm tra vệ sinh trong tủ
Thang máng cáp phải được nối đất với tủ điện tại điểm ra/vào
2.3
tủ
2.4 Tất cả các cáp ra/vào tủ đã được đấu nối hoàn chỉnh
2.5 Tất cả các cáp điện phải được bấm đầu coss và buộc chặt
Các cáp điện đúng chủng loại, kích cỡ& được dán nhãn thích
2.6
hợp
2.7 Tất cả các CB đúng chủng loại theo thiết kế
2.8
2.9
2.1
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
3
3.1
1
2
3

Các CB và phụ kiện khác của tủ phải được dán nhãn thích
hợp
Phần khung, vỏ tủ, cửa tủ phải được nối đất
Không có hư hỏng vật lý trên tủ điện MSB và phần sơn
Không có hư hỏng vật lý các phụ kiện lắp trong tủ điện
Tình trạng hoạt động của các đèn chỉ thị & các đồng hồ đo
dòng áp
Kiểm tra cách điện của các thanh cái (1000V)
Kiểm tra cách điện của cáp vào/ra tủ ở mức > 5 MW
Kiểm tra từng tiếp điểm chính giữa CB, cáp và thanh cái
Nội dung khác
Biên bản nghiệm thu nội bộ
Các căn cứ để kiểm tra/ đối chiếu
Bản vẽ tham chiếu
Qui trình/ Biện pháp
Tiêu chuẩn/ Qui phạm

Đại diện Đơn vị Tư Vấn Giám Sát

Đại diện Nhà thầu

Ý kiến:

Đề xuất:

Họ tên:

Giám sát thi công xây dựng

Kỹ thuật thi công trực tiếp
Họ tên:

Ký tên:

Ký tên:

Ngày

Page 161 of 322

Ngày


Mã số công trình
………

DỰ ÁN

logo

CÔNG TRÌNH
ĐỊA ĐIỂM

(Logo Nhà thầu)

CHỦ ĐẦU TƯ

Logo TVGS

TV QLDA-GSTC
NHÀ THẦU

Số phiếu: DI.10- …

PHIẾU KIỂM TRA
ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN ĐỘNG CƠ

Ngày phát hành: … / … /…

Lần kiểm tra

Hạng mục:
Hệ thống:
Vị trí:
STT

Kết luận kiểm tra
Đạt
Không đạt

NỘI DUNG KIỂM TRA

Thời tiết

Phương pháp kiểm tra

1 Kiểm tra công tác chuẩn bị
1.1

Động cơ loại:

1.2

Công suất:

1.3

Điện áp:

1.4

Dòng điện định mức:

1.5

Tần số:
Máy đo cách điện (Dùng điện áp đo 1000V)

1.6

Nhãn hiệu và loại:
Mã hiệu máy đo:

2 Kiểm tra điện trở cách điện:
Điện trở cách điện cuộn dây so với đất (E):
2.1

Cuộn dây U1(U2) _ E:

MW

Cuộn dây V1(V2) _ E:

MW

Cuộn dây W1(W2) _ E:

MW

Điện trở cách điện giữa các cuộn dây:
2.2

Cuộn dây U1(U2) _ Cuộn dây V1(V2):

MW

Cuộn dây V1(V2) _ Cuộn dây W1(W2):

MW

Cuộn dây W1(W2) _ Cuộn dây U1(U2):

MW

3 Nội dung khác
Biên bản nghiệm thu nội bộ

3.1

1
2
3

Các căn cứ để kiểm tra/ đối chiếu
Bản vẽ tham chiếu
Qui trình/ Biện pháp
Tiêu chuẩn/ Qui phạm

Đại diện Đơn vị Tư Vấn Giám Sát

Đại diện Nhà thầu

Ý kiến:

Đề xuất:

Giám sát thi công xây dựng
Họ tên:

Kỹ thuật thi công trực tiếp
Họ tên:

Ký tên:

Ký tên:

Ngày

Page 162 of 322

Ngày


Mã số công trình
………

DỰ ÁN

logo

CÔNG TRÌNH
ĐỊA ĐIỂM

(Logo Nhà thầu)

CHỦ ĐẦU TƯ

Logo TVGS

TV QLDA-GSTC
NHÀ THẦU

Số phiếu: DI.11- …

PHIẾU KIỂM TRA
TỦ BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG

Ngày phát hành: … / … /…

Lần kiểm tra

Hạng mục:
Hệ thống:
Vị trí:
STT

Kết luận kiểm tra
Đạt
Không đạt

NỘI DUNG KIỂM TRA

Thời tiết

Phương pháp kiểm tra

1 Kiểm tra công tác chuẩn bị
1.1 Tên tủ điện:
1.2 Vị trí:
Máy đo cách điện:
1.3
Nhãn hiệu và loại:
Mã hiệu máy đo:
2 Kiểm tra điện trở cách điện và cài đặt hệ thống:
2.1 Điện trở cách điện:(Yêu cầu > 1MW)
Pha A _ Dây đất (PE):
MW
Pha B _ PE:
MW
Pha C _ PE:
MW
Trung tính _ PE:
MW
Pha A _ Trung tính:
MW
Pha B _ Trung tính:
MW
Pha C _ Trung tính:
MW
Pha A _ Pha B:
MW
Pha A _ Pha C:
MW
Pha B _ Pha C:
MW
2.2 Cài đặt hệ thống:
Giá trị cosj cài đặt:
Lập trình chuyển đổi (đóng ngắt bộ tụ):
Tổng số cấp bù của bộ tụ:
Chỉ số C/K:
Thời gian trể của chuyển đổi:
2.3 Kiểm tra các chức năng khi không tải:
Chuyển đổi bằng tay
Bước 1
Kiểm tra việc đóng ngắt khởi động từ Bước 2
Kiểm tra đèn chỉ thị bước
Bước 3
2.4 Khởi động việc kiểm tra (có tải):
Tăng giá trị cosj cài đặt đến 1:
Số tụ bù tự động đóng vào
Giá trị cosj cài đặt giảm xuống 0.9:
Số tụ bù tự động ngắt ra
3 Nội dung khác
3.1 Biên bản nghiệm thu nội bộ
1
2
3

Các căn cứ để kiểm tra/ đối chiếu
Bản vẽ tham chiếu
Qui trình/ Biện pháp
Tiêu chuẩn/ Qui phạm

Đại diện Đơn vị Tư Vấn Giám Sát

Đại diện Nhà thầu

Ý kiến:

Đề xuất:
Giám sát thi công xây dựng

Họ tên:
Ký tên:

Ngày

Kỹ thuật thi công trực tiếp
Họ tên:
Ký tên:

Page 163 of 322

Ngày


Mã số công trình
………

DỰ ÁN

lopgo

CÔNG TRÌNH
ĐỊA ĐIỂM

(Logo Nhà thầu)

CHỦ ĐẦU TƯ

Logo TVGS

TV QLDA-GSTC
NHÀ THẦU

Số phiếu: DI.12- …

PHIẾU KIỂM TRA
MÁY BIẾN ÁP

Ngày phát hành: … / … /…

Lần kiểm tra

Hạng mục:
Hệ thống:
Vị trí:
STT

Kết luận kiểm tra
Đạt
Không đạt

NỘI DUNG KIỂM TRA

1 Kiểm tra công tác chuẩn bị
1.1 Biên bản kiểm vật tư thiết bị
1.2 Kiểm tra giấy chứng nhận xuất xưởng của nhà chế tạo.
Kiểm tra giấy kiểm định của cơ quan quản lý chất lượng địa
1.3
phương
Các thông tin của máy biến áp:
Cấu tạo, kiểu đấu nối:
Tỉ số biến áp:
1.4
Đấu nối:
Số pha:
Số xê-ri của máy biến áp:
Các máy đo sử dụng
1.5
Nhãn hiệu và loại:
Mã hiệu máy đo:
2 Kiểm tra tỉ số biến áp & điện trở cách điện:
Kiểm tra tỉ số biến áp:
Trung thế
Hạ thế
Vị trí đầu cực
2.1
Pha A
Pha B
Pha C
Tỉ số
% lỗi
Kiểm tra điện trở cách điện:
Cao thế(trung thế) _ Đất:
MW
2.2
Hạ thế _ Đất:
MW
Cao thế (trung thế) _ Hạ thế:
MW
2.3 Kiểm tra nấc điều chỉnh điện áp
2.4 Kiểm tra các biện pháp phòng chống cháy nổ khu vực biến áp
2.5 Kiểm tra việc thông gió phòng máy (tự nhiên hay cưởng bức)
2.6 Kiểm tra rào chắn, khóa cửa bảo vệ, các biển cảnh báo …
3 Nội dung khác
3.1 Biên bản nghiệm thu nội bộ
1
2
3

Thời tiết

Phương pháp kiểm
tra

Điện áp đo 5KV
Điện áp đo 1000V
Điện áp đo 5KV

Các căn cứ để kiểm tra/ đối chiếu
Bản vẽ tham chiếu
Qui trình/ Biện pháp
Tiêu chuẩn/ Qui phạm

Đại diện Đơn vị Tư Vấn Giám Sát

Đại diện Nhà thầu

Ý kiến:

Đề xuất:

Họ tên:

Giám sát thi công xây dựng

Kỹ thuật thi công trực tiếp
Họ tên:

Ký tên:

Ký tên:

Ngày

Page 164 of 322

Ngày


Mã số công trình
………

DỰ ÁN

logo

CÔNG TRÌNH
ĐỊA ĐIỂM

(Logo Nhà thầu)

CHỦ ĐẦU TƯ

Logo TVGS

TV QLDA-GSTC
NHÀ THẦU

Số phiếu: DI.13- …

PHIẾU KIỂM TRA
LẮP ĐẶT Ổ CẮM VÀ CÔNG TẮC ĐIỆN

Ngày phát hành: … / … /…

Lần kiểm tra

Hạng mục:
Hệ thống:
Vị trí:
STT

Kết luận kiểm tra
Đạt
Không đạt

NỘI DUNG KIỂM TRA

1

Bản vẽ thi công đã được phê duyệt

2

Vật liệu/ phụ kiện đã được phê duyệt

3

Đã lắp đặt tủ điện/ hộp nối

4

Mọi dây cáp/ dây dẫn đã đấu nối

5

Kích thước ống dây phù hợp

6

Máng điện, ống điện đảm bảo

7

Chủng loại ổ cắm phù hợp phê duyệt

8

Vị trí ổ cắm phù hợp phê duyệt

9

Chủng loại công tắc phù hợp phê duyệt

Thời tiết

Phương pháp kiểm
tra

10 Vị trí công tắc phù hợp phê duyệt
11 Kích cỡ dây dẫn thích hợp
12 Đã đấu dây bảo vệ an toàn
13 Không có hư hỏng vật lý cho ổ cắm, công tắc
14 Kiểm tra cách ly
15 Hồ sơ tài liệu kèm theo
16 Các yêu cầu khác

1
2
3

Các căn cứ để kiểm tra/ đối chiếu
Bản vẽ tham chiếu
Qui trình/ Biện pháp
Tiêu chuẩn/ Qui phạm

Đại diện Đơn vị Tư Vấn Giám Sát

Đại diện Nhà thầu

Ý kiến:

Đề xuất:

Họ tên:

Giám sát thi công xây dựng

Kỹ thuật thi công trực tiếp
Họ tên:

Ký tên:

Ký tên:

Ngày

Page 165 of 322

Ngày


Mã số công trình
………

DỰ ÁN

logo

CÔNG TRÌNH
ĐỊA ĐIỂM

(Logo Nhà thầu)

CHỦ ĐẦU TƯ

Logo TVGS

TV QLDA-GSTC
NHÀ THẦU

Số phiếu: DI.14- …

PHIẾU KIỂM TRA
LẮP ĐẶT ĐÈN

Ngày phát hành: … / … /…

Lần kiểm tra

Hạng mục:
Hệ thống:
Vị trí:
STT

Kết luận kiểm tra
Đạt
Không đạt

NỘI DUNG KIỂM TRA

1

Đã lắp đặt tủ điện/ hộp nối

2

Mọi dây cáp/ dây dẫn đã đấu nối

3

Kiểm tra phụ kiện, ống luồn dây

4

Máng điện, ống điện đảm bảo

5

Chủng loại đèn phù hợp phê duyệt

6

Vị trí, số lượng đèn phù hợp phê duyệt

7

Vị trí đèn sự cố phù hợp với phê duyệt

8

Kích cỡ dây dẫn thích hợp

9

Đã đấu dây bảo vệ an toàn

Thời tiết

Phương pháp kiểm
tra

10 Không có hư hỏng vật lý cho đèn
11 Hoạt động của đèn
12 Hồ sơ tài liệu kèm theo
13 Các kiểm tra khác

1
2
3

Các căn cứ để kiểm tra/ đối chiếu
Bản vẽ tham chiếu
Qui trình/ Biện pháp
Tiêu chuẩn/ Qui phạm

Đại diện Đơn vị Tư Vấn Giám Sát

Đại diện Nhà thầu

Ý kiến:

Đề xuất:

Họ tên:

Giám sát thi công xây dựng

Kỹ thuật thi công trực tiếp
Họ tên:

Ký tên:

Ký tên:

Ngày

Page 166 of 322

Ngày


Mã số công trình
………

DỰ ÁN

logo

CÔNG TRÌNH
ĐỊA ĐIỂM

(Logo Nhà thầu)

CHỦ ĐẦU TƯ

Logo TVGS

TV QLDA-GSTC
NHÀ THẦU

Số phiếu: DI.15- …

PHIẾU KIỂM TRA
BUSDUCT TRONG HỐ KỸ THUẬT ĐIỆN

Ngày phát hành: … / … /…

Lần kiểm tra

Hạng mục:
Hệ thống:
Vị trí:
STT

Kết luận kiểm tra
Đạt
Không đạt

NỘI DUNG KIỂM TRA

1

Bản vẽ thi công đã được phê duyệt

2

Kiểm tra thực tế lắp đặt so với bản vẽ thi công

3

Kiểm tra vệ sinh khu vực hố thông tầng

4

Kiểm tra các sleeves xuyên sàn (vật liệu, phương pháp thực hiện)

5

Kiểm tra sự chắc chắn của các giá đỡ (thang cáp, busduct…)

6

Kiểm tra lắp đặt các tap-off unit

7

Kiểm tra các đầu dây ra cáp từ tap-off unit

8

Kiểm tra các hư hỏng vật lý cho cáp hay busduct (nếu có)

9

Kiểm tra biên bản đo điện trở cách điện cáp hay busduct

Thời tiết

Phương pháp kiểm
tra

10 Kiểm tra thao tác đóng cắt MCCB của tap-off unit
11 Biên bản kiểm tra vật tư thiết bị
12 Khác

1
2
3

Các căn cứ để kiểm tra/ đối chiếu
Bản vẽ tham chiếu
Qui trình/ Biện pháp
Tiêu chuẩn/ Qui phạm

Đại diện Đơn vị Tư Vấn Giám Sát

Đại diện Nhà thầu

Ý kiến:

Đề xuất:

Họ tên:

Giám sát thi công xây dựng

Kỹ thuật thi công trực tiếp
Họ tên:

Ký tên:

Ký tên:

Ngày

Page 167 of 322

Ngày


Mã số công trình
………

DỰ ÁN

logo

CÔNG TRÌNH
ĐỊA ĐIỂM
CHỦ ĐẦU TƯ

(Logo Nhà thầu)

Logo TVGS

TV QLDA-GSTC
NHÀ THẦU

Số phiếu: DI.16- …

PHIẾU KIỂM TRA
LẮP ĐẶT CÁC LỖ CHỜ

Ngày phát hành: … / … /…

Lần kiểm tra

Hạng mục:
Hệ thống:
Vị trí:
STT

Kết luận kiểm tra
Đạt
Không đạt

NỘI DUNG KIỂM TRA

I

Kiểm tra lỗ chờ thông gió điều hòa

1

Kiểm tra kích thước

2

Kiểm tra vị trí

3

Kiểm tra số lượng

4

Khác

II

Kiểm tra lỗ chờ đèn

1

Kiểm tra kích thước

2

Kiểm tra vị trí

3

Kiểm tra số lượng

4

Khác

III

Kiểm tra lỗ chờ thông tầng

1

Kiểm tra kích thước

2

Kiểm tra vị trí

3

Kiểm tra số lượng

4

Khác

1
2
3

Các căn cứ để kiểm tra/ đối chiếu
Bản vẽ tham chiếu
Qui trình/ Biện pháp
Tiêu chuẩn/ Qui phạm

Đại diện Đơn vị Tư Vấn Giám Sát

Thời tiết

Phương pháp kiểm
tra

Đại diện Nhà thầu

Ý kiến:

Đề xuất:

Họ tên:

Giám sát thi công xây dựng

Kỹ thuật thi công trực tiếp
Họ tên:

Ký tên:

Ký tên:

Ngày

Page 168 of 322

Ngày


Mã số công trình
………

DỰ ÁN

logo

CÔNG TRÌNH
ĐỊA ĐIỂM
CHỦ ĐẦU TƯ

(Logo Nhà thầu)

Logo TVGS

TV QLDA-GSTC
NHÀ THẦU

Số phiếu: DI.17- …

PHIẾU KIỂM TRA
HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN

Ngày phát hành: … / … /…

Lần kiểm tra

Hạng mục:
Hệ thống:
Vị trí:
STT

Kết luận kiểm tra
Đạt
Không đạt

NỘI DUNG KIỂM TRA

1

Thông số máy phát (công suất, dầu tiêu thụ, tần số…)

2

Vị trí lắp đặt bồn dầu chính cung cấp & bồn dầu ngày so với bản vẽ

3

Kiểm tra vị trí lắp đặt máy bơm dầu cung cấp cho máy phát điện

4

Thử áp suất đường ống dẫn dầu (nếu có)

5

Kiểm tra vị trí lắp đặt của máy phát điện

6

Kiểm tra thiết bị chống rung của máy phát điện

7

Kiểm tra tính liên động của máy phát điện

8

Kiểm tra độ ồn và khói thải của máy phát điện

9

Kiểm tra dầu nhớt và nước tản nhiệt

Thời tiết

Phương pháp kiểm
tra

10 Kiểm tra nối đất cho máy phát điện
11 Kiểm tra không gian khoảng cách để bảo đảm cho công tác bảo trì
12 Kiểm tra bình ắc quy khởi động
13 Kiểm tra đèn chỉ thị, hệ bảo vệ, cảnh báo …
14 Tủ điều khiển
15 Khác

1
2
3

Các căn cứ để kiểm tra/ đối chiếu
Bản vẽ tham chiếu
Qui trình/ Biện pháp
Tiêu chuẩn/ Qui phạm

Đại diện Đơn vị Tư Vấn Giám Sát

Đại diện Nhà thầu

Ý kiến:

Đề xuất:

Giám sát thi công xây dựng

Ngày

Kỹ thuật thi công trực tiếp

Họ tên:

Họ tên:

Ký tên:

Ký tên:

Page 169 of 322

Ngày


Mã số công trình
………

DỰ ÁN

logo

CÔNG TRÌNH
ĐỊA ĐIỂM

(Logo Nhà thầu)

CHỦ ĐẦU TƯ

Logo TVGS

TV QLDA-GSTC
NHÀ THẦU

Số phiếu: DI.18- …

PHIẾU KIỂM TRA
TỦ ĐIỆN/ MÁY CẮT TRUNG THẾ

Ngày phát hành: … / … /…

Lần kiểm tra

Hạng mục:
Hệ thống:
Vị trí:
STT

Kết luận kiểm tra
Đạt
Không đạt

NỘI DUNG KIỂM TRA

1

Biên bản kiểm tra vật tư thiết bị

2

Kiểm tra chứng nhận xuất xưởng của nhà sản xuất

3

Kiểm tra chứng nhận của trung tâm thí nghiệm điện (nếu có yêu
cầu)

4

Kiểm tra vị trí lắp đặt

5

Khoảng cách cho phép với các thiết bị khác

6

Nối đất

7

Kiểm tra các biên bản đo cách điện và thông mạch các tuyến cáp

8

Kiểm tra công tác dán nhãn, đánh dấu

9

Kiểm tra thao tác của ACB, máy cắt …

Thời tiết

Phương pháp kiểm
tra

10 Kiểm tra điều kiện thông gió của phòng đặt tủ
11 Kiểm tra các quạt giải nhiệt của tủ và relay nhiệt
12 Kiểm tra chỉ số bảo vệ thích hợp theo yêu cầu
13 Tên tủ, kí hiệu theo như bản vẽ
14 Kiểm tra tình trạng vệ sinh
15 Khác (tùy theo công trình)

1
2
3

Các căn cứ để kiểm tra/ đối chiếu
Bản vẽ tham chiếu
Qui trình/ Biện pháp
Tiêu chuẩn/ Qui phạm

Đại diện Đơn vị Tư Vấn Giám Sát

Đại diện Nhà thầu

Ý kiến:

Đề xuất:

Họ tên:

Giám sát thi công xây dựng

Kỹ thuật thi công trực tiếp
Họ tên:

Ký tên:

Ký tên:

Ngày

Page 170 of 322

Ngày


Mã số công trình
………

DỰ ÁN

logo

CÔNG TRÌNH
ĐỊA ĐIỂM

(Logo Nhà thầu)

CHỦ ĐẦU TƯ

Logo TVGS

TV QLDA-GSTC
NHÀ THẦU

Số phiếu: DI.19- …

PHIẾU KIỂM TRA
KIỂM TRA THIẾT BỊ - VẬT TƯ

Ngày phát hành: … / … /…

Lần kiểm tra

Hạng mục:
Hệ thống:
Vị trí:
STT

Kết luận kiểm tra
Đạt
Không đạt

NỘI DUNG KIỂM TRA

I

Hồ sơ - tài liệu

1

Chứng chỉ xuất xứ

2

Chứng chỉ chất lượng

3

Phiếu nhập hàng

4

Danh mục hàng hoá

5

Hoá đơn

6

Bảng thống kê vật liệu

II

Kiểm tra

1

Kiểm tra tình trạng toàn vẹn (nguyên đai, nguyên kiện)

2

Kiểm tra mã hiệu, chủng loại

3

Kiểm tra số lượng

4

Kiểm tra tình trạng sử dụng (mới 100% hay đã qua sử dụng)

5

Khác

1
2
3

Các căn cứ để kiểm tra/ đối chiếu
Bản vẽ tham chiếu
Qui trình/ Biện pháp
Tiêu chuẩn/ Qui phạm

Đại diện Đơn vị Tư Vấn Giám Sát

Thời tiết

Phương pháp kiểm
tra

Đại diện Nhà thầu

Ý kiến:

Đề xuất:

Họ tên:

Giám sát thi công xây dựng

Kỹ thuật thi công trực tiếp
Họ tên:

Ký tên:

Ký tên:

Ngày

Page 171 of 322

Ngày


Mã số công trình
………

DỰ ÁN

logo

CÔNG TRÌNH
ĐỊA ĐIỂM

(Logo Nhà thầu)

CHỦ ĐẦU TƯ

Logo TVGS

TV QLDA-GSTC
NHÀ THẦU

Số phiếu: DI.20- …
Ngày phát hành: … / … /…

PHIẾU KIỂM TRA
HỆ THỐNG ÂM THANH & THÔNG TIN CẢNH BÁO
Lần kiểm tra

Hạng mục:
Hệ thống:
Vị trí:
STT

Kết luận kiểm tra
Đạt
Không đạt

NỘI DUNG KIỂM TRA

1

Biên bản kiểm tra giao nhận vật tư thiết bị

2

Vị trí lắp đặt loa phù hợp bản vẽ

3

Kiểm tra sự chắc chắn gia cố loa vào vị trí lắp đặt

4

Kiểm tra sự phù hợp vị trí lắp đặt loa với thiết kế

5

Vị trí đặt micro và tủ khuyếch đại

6

Kiểm tra âm lượng và độ điều chỉnh lớn nhỏ

7

Kiểm tra hệ thống khuyếch đại âm thanh

8

Kiểm tra các kênh ra/ bộ chọn kênh của hệ thống

9

Kiểm tra sự phù hợp về đấu nối hệ thống với thiết kế

Thời tiết

Phương pháp kiểm
tra

10 Kiểm tra nguồn điện cung cấp/ hệ thống pin
11 Các hệ thống phụ khác (casset, CD … nếu có)
12 Đấu nối hệ thống với các hệ cảnh báo khác

1
2
3

Các căn cứ để kiểm tra/ đối chiếu
Bản vẽ tham chiếu
Qui trình/ Biện pháp
Tiêu chuẩn/ Qui phạm

Đại diện Đơn vị Tư Vấn Giám Sát

Đại diện Nhà thầu

Ý kiến:

Đề xuất:

Họ tên:

Giám sát thi công xây dựng

Kỹ thuật thi công trực tiếp
Họ tên:

Ký tên:

Ký tên:

Ngày

Page 172 of 322

Ngày


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×