Tải bản đầy đủ

Kế hoạch marketing khai trương cửa hàng chi tiết nhất
“GU”NO

ACTIVITIES

TIME

1

Đón tiếp khách mời

09:00 – 09:30

2

Múa lân hoạt náo mở màn lễ khai trương

09:30 – 10:00

3

MC giới thiệu đại biểu & tuyên bố lý do

10:00 – 10:05

4

Tổng giám đốc lên phát biểu

10:05 – 10:15

5

Nghi thức khai trương : Cắt băng khánh thành

10:15 – 10:25

6

MC thông báo các hoạt động ưu đãi nhân ngày khai trương

10:25 – 10:30

7

Mời khách mời tham quan và tham gia các hoạt động

10:30


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×