Tải bản đầy đủ

Diễn văn bế mạc ĐH Công đoàn

DIỄN VĂN BẾ MẠC ĐẠI HỘI
Kính thưa : - Quý vị khách quý
- Các đồng chí đại biểu về dự đại hội.
Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, đại hội CĐ
trường PTCS Vũ Muộn đã thành công tốt đẹp.
Đại hội vinh dự đoán tiếp các đồng chí :
……………………………………….… Đại biểu …………….……………
………………………………….……... Đại biểu …………………………....
……………………………………….… Đại biểu ………………………….…
……………………………………….… Đại biểu ……………...…………….
đại biểu lãnh đạo và đại diện đơn vị bạn, đồng thời đại hội hôm nay cũng đón tiếp
……… là cán bộ, CĐV của đơn vị về dự đại hội.
Kính thưa các đồng chí.
Đại hội đã diễn ra theo đúng kế hoạch, đạt được các yêu cầu, nội dung đặt ra.
Đại hội đã hoàn tất các nội dung :
 Thảo luận và thông qua báo cáo của BCH, gồm :
* Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2008 - 2010
* Phương hướng nhiệm vụ hoạt động CĐ nhiệm kỳ 2010 - 2013
 Lựa chọn và bầu BCH công đoàn nhiệm kỳ mới 1010 - 2013
 Thảo luận và thông qua Nghị quyết đại hội.
Cũng trong đại hội nầy chúng ta đã nghe đồng chí …………………………………

phát biểu chỉ đạo. Đại hội trân trọng tiếp thu ý kiến của các đồng chí.
Thành công của đại hội kỳ nầy trước hết là do tập thể BCH/CĐCS nhiệm kỳ
trước đã có những bước chuẩn bị chu đáo, đó còn là trách nhiệm của các Tổ công
đoàn, các bộ phận, của mỗi cán bộ CĐV, đặc biệt là sự phối hợp, hổ trợ và tạo điều
kiện của Ban giám hiệu nhà trường, sự lãnh đạo sâu sát của chi bộ và Công đoàn
Giáo dục huyện Bạch Thông.
Từ Đại hội này chúng ta cần tập trung thực hiện và tiếp tục phát huy tốt các
cuộc vận động: “ Hai không với 4 nội dung ”, gắn chặt phong trào “ Thi đua 2 tốt ”
và “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, đặc biệt là cuộc vận động “
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “ Mỗi thầy cô giáo là tấm
gương đạo đức, tự học và sáng tạo” toàn thể CB-Đoàn viên nghiêm chỉnh thực hiện
người cán bộ “ Trung thành – Sáng tạo – Tận tụy – Gương mẫu”. Với những yêu
cầu trên, đòi hỏi công đoàn phải có những đổi mới về nội dung và phương pháp
hoạt động để vươn cao hơn nữa cùng chuyên môn xây dựng nhà trường vững mạnh
về mọi mặt.
Xin chân thành cảm ơn quý vị khách quý, quý vị đại biểu đã về dự đại hội
đông đủ và đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho đại hội. Xin cảm ơn các bộ phận đã
hỗ trợ mọi điều kiện góp phần cho đại hội thành công tốt đẹp.
Để biến tinh thần đại hội hôm nay thành hiện thực, tôi kêu gọi tất cả cán bộ,
CĐV hãy đoàn kết chặt chẽ chung quanh BCH, ra sức phấn đấu thực hiện tốt Nghị
quyết của Đại hội.
Xin kính chúc sức khoẻ quý vị đại biểu.
Tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội CĐ trường PTCS Vũ Muộn nhiệm kỳ 2010 -
2013
Trân trọng cảm ơn.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×