Tải bản đầy đủ

Kế hoạch lao động hướng nghiệp dạy nghề 10-11 THCS Bắc Sơn

Kế hoạch lao động hớng nghiệp dạy nghề
Năm học 2010-2011
Trờng thcs bắc sơn
Phó hiệu trởng : Vũ Thế Võ
Phần 1
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010
A. Đặc điểm năm học 2009-2010
I. Đặc điểm chung :
- Năm thứ 5 thực hiện nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X về giáo dục.
- Năm thứ 8 tiêp tục thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông thay sách đối với các
khối lớp theo nghị quyết 40 của quốc hội và chỉ thị 14 của thủ tớng chính phủ .
- Năm thứ 6 toàn ngành GD&ĐT Nam Trực chủ động quản lý ngân sách chi cho
giáo dục theo nghị định số 10 của thủ tớng chính phủ.
II. Đặc điểm của địa ph ơng và nhà tr ờng:
1. Địa ph ơng :
Xã Đồng Sơn huyện Nam Trực tỉnh Nam Định là xã có diện tích lớn nhất
huyện và là xã duy nhất trong toàn tỉnh có 3 trờng T.H.C.S . Xã nằm ở phía
Nam của huyện theo dọc đờng 55 cách thành phố Nam Định 16km . Diện tích tự
nhiên là 14,5 km2 .Dân số 16000 dân .Trong đó số ngời theo đạo thiên chúa
chiêm 1/4 số dân toàn xã . Nhân dân Đồng Sơn có truyền thống yêu nớc ,cần cù
sáng tạo trong lao động sản xuất ,trong phát triển văn hoá xã hội. Đảng bộ

chính quyền và các tổ chức xã hội của địa phơng đều là những tổ chức tiên tiến
vững mạnh. Đặc biệt xã Đồng Sơn đã đợc nhà nớc phong tặng danh hiệu "Anh
hùng lực lợng vũ trang nhân dân thời kì chống Pháp"
2. Về nhà tr ờng
- Nhà trờng đợc thành lập từ ngày 15/08/1962
- Kể từ khi thành lập năm 1962 trờng luôn luôn là trờng tiên tiến của huyện.
+ Năm 2003 trờng đợc UBND huyện công nhận trờng có nếp sống văn hoá
+ Năm 2005-2006 trờng đạt danh hiệu trờng tiên tiến xuất sắc
+ Năm 2006-2007 trờng tiếp tục giữ vững thành tích là trờng tiên tiến xuất sắc
+ Năm 2006-2007 trờng đợc Bộ Trởng Bộ GD&ĐT tặng bằng khen về thành tích
đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học
+ Năm học 2007-2008 trờng tiếp tục giữ vững thành tích là trờng tiên tiến xuất
sắc và từng bớc xây dựng trờng chuẩn quốc gia
+ Năm học 2008-2009 Trờng đón nhận Bằng công nhận Trờng THCS đạt chuẩn
quốc gia
+ Năm học 2009-2010 trờng đạt danh hiệu trờng tiên tiến xuất sắc
+ Chi bộ nhà trờng liên tục là chi bộ trong sạch vững mạnh.
+ Công đoàn luôn là công đoàn xuất sắc của huyện
+ Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên hoạt động sôi nổi tích cực, đã có nhiều đóng
góp cho trờng
+ Nhiều cá nhân trong trờng nhiều năm liền là chiến sĩ thi đua, giáo viên giỏi
cấp cơ sở và lao động giỏi
* Năm học 2009-2010 trờng có :
- Số lớp : 9 lớp
( Khối 6 : 2 lớp, Khối 7 : 2 lớp, Khối 8 : 2 lớp, Khối 9 : 3 lớp )
- Số học sinh toàn trờng : 308 hs
( Khối 6 : 64, Khối 7 : 85, Khối 8 :75, Khối 9 :84, bình quân 34 hs/lớp )
( Con thơng binh : 0, Con liệt sỹ : 0 )
- Cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trờng
+ Tổng số : 24 ( Nam :10, Nữ : 14 )
- Ban giám hiệu : 2 - 1. Cồ Ngọc Ngọ - Hiệu trởng
- 2. Vũ Thế Võ - Hiệu phó
- Văn phòng : 2 - Nguyễn Thị Lụa, Phạm Anh Tuấn
- Giáo viên tổ Xã Hội
+ Văn - Sử : Oanh Niết - Lan
+ Văn - Địa : Phợng - Thu
+ Sử - GDCD : Tuấn
+ Anh văn : Thanh - Hơng
- Giáo viên tổ Tự Nhiên :
+ Toán : Th


+ Toán - Lí : Thanh H ơng
+ Toán - Tin : Hiến - Tờng - Duyên - Giang
+ Sinh - Hoá : Tuyên - Thuý
+ Thể dục : Thịnh
+ Nhạc : Huyền
* Phân loại :
+ Đại học : 4 đ/c - Cồ Ngọc Ngọ, Vũ Thế Võ, Nguyễn Thị Hơng,Trần Thị
Th , Vũ Thị Mai Lan , Dơng Mệnh Tuấn , Đỗ Thị Kim Thuý = 7/24
+ Cao đẳng : 18 đ/c = 14/24
+ Trung cấp : 2 đ/c = 2/25 (Tuấn; Lụa)
* Danh hiệu thi đua :
+ Chiến sĩ thi đua :6 đ/c - Ngọ - Võ- Thu -Thịnh H ơng lụa .
+ Lao động tiên tiến :16 đ/c .: Giang Duyên H ơng- Tuấn - Sim- Hiến
T ờng Oanh Lan Huyền Ph ợng
* Đảng viên : 15 đ/c
* Cơ sở vật chất :
- Tổng số có 18 phòng. Trong đó : 18 phòng mái bằng cao tầng
+ 9 phòng học cao tầng
+ 1 phòng hội đồng - 1 phòng Hiệu trởng - 1 phòng Hiệu phó - 1 phòng
Văn phòng
+ 1 phòng đồ dùng
+ 1 phòng Th viện
+ 1 phòng Đoàn đội
+ 1 phòng công đoàn
- 2 khu vực để xe : 1 của GV - 1 của học sinh
- 1 sân trờng có hàng cây xanh - diện tích :2000 m
2

- 1 sân thể thao - diện tích :1500 m
2

- Khu vệ sinh của GV, HS xây riêng biệt, sạch sẽ
- Các trang thiết bị nhà trờng đạt tối thiểu và đợc bảo quản cẩn thận, sử dụng
hợp lí.
- Khuôn viên trờng lớp xanh - sạch - đẹp. Đặc biệt trờng có hệ thống cây xanh ở
khu vực sân trờng lâu năm và mát nhất huyện
- Tổng diện tích mặt bằng : 7000 m
2
- Tổng sách th viện là : 2000 cuốn
Trong đó :
+ Sách giáo khoa dùng chung :500
+ Sách tham khảo :100
+ Sách hớng dẫn nghiệp vụ :200
+ Tạp chí thông tin nghiên cứu :100
+ Báo chí các loại: 100
Bình quân mỗi cán bộ GV là : 90. mỗi HS là : 5
B. Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ giáo dục lao động h ớng
nghiệp dạy nghề năm học 2009 - 2010
1.Về công tác lao động :
- Giáo viên đã nhận thức đúng về lao động coi đây là việc làm có ý nghĩa tự nguyện ,
tự giác là nghĩa vụ của ngời học sinh nên học sinh làm việc tích cực có trách nhiệm,
biết trân trọng thành quả của lao động . Có ý thức bảo vệ của công tốt
- Thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra từ đầu năm học .
- Đối với khu vực lao động cố định chia cho các khối lớp . Tất cả các khối lớp đều
thực hiện nghiêm túc , vệ sinh sạch sẽ , không có hiện tợng cỏ mọc , rác bẩn ở những
khu vực đợc phân công .
- Đối với những buổi lao động theo lịch tuần , tháng : Giáo viên soạn giáo án đầy đủ,
thực hiện đúng tiến trình buổi lao động chính vì vậy học sinh lao động hăng say, tích
cực, đặc biệt không có hiện tợng tai nạn lao động nào xẩy ra trong các buổi lao động .
- Tu sửa, tôn tạo trờng lớp, trồng cây xanh vờn hoa của nhà trờng.Tạo môi trờng
xanh, sạch, đẹp cho toàn bộ khu vực của nhà trờng
2. Về công tác h ớng nghiệp day nghề :
- Dạy đủ các bài giáo dục hớng nghiệp cho học sinh khối 9 theo lịch mỗi tháng một
buổi chiều. Kết quả các em học sinh đã xác định rõ khả năng của mình mà định hớng
cho công tác học nghề sau này
* Công tác dạy nghề : dạy đủ 90 tiết nghề cho HS khối 8 môn điện dân dụng
+ HS khối 8 thi nghề đạt kết quả cao
*Tồn tại :
- Vẫn còn hiện tợng giáo viên chủ nhiệm lớp trong khi chỉ đạo lao động vẫn cha thật
sự bám sát lớp để đôn đúc , thúc dục học sinh lao động .
- Trong các buổi lao động các giáo viên vẫn chỉ biết làm theo sự phân công một cách
thụ động mà cha có sự sáng tạo, đổi mới trong lao động .
- Công tác dạy nghề cho học sinh khối 9 thi nghề không tiến hành .

Phần 2
Ph ơng h ớng, mục tiêu, chỉ tiêu và những giải pháp năm học 2010-2011
A . Đặc điểm tình hình năm học 2010-2011
I. Đặc điểm chung .
- Năm học 2010-2011 đợc xác định là Năm học đổi mới quản lý và năng cao chất
lợng giáo dục
-Năm học thứ 6 triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ x của Đảng và tiếp tục thực hiện giai đoạn hai của chiến lợc phát triển giáo
dục 2001-2010 .
- Năm học thứ 5 toàn ngành giáo dục quyết tâm thực hiện cuộc vận động 2
không với 4 nội dung " Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích
trong giáo dục nói không với việc ngồi nhầm lớp , nói không với việc vi phạm
đạo đức nhà giáo "
- Năm học 2010-2011 là năm có nhiều ngày kỷ niệm trọng đại của dân tộc : 121
năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại , 81 năm ngày thành lập Đảng cộng
sản Việt Nam quang vinh , 65 năm ngày thành lập nớc .
- Năm thứ 10 thc hiện chỉ thị 01 của huyện uỷ Nam Trực về phát triển giáo dục
xây dựng một nền giáo dục với chất lợng cao và bền vững .
- Năm thứ 9 tiếp tục thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông thay sách theo nghị
quyết 40 của quộc hội khoá X và chỉ thị 14 của thủ tớng chính phủ .
- Năm th 8 toàn ngành GD&ĐT Nam Trực chủ động quản lý ngân sách chi cho
giáo dục theo nghị định số 10 của thủ tớng chính phủ .
- Năm thứ 6 thực hiện luật giáo dục sửa đổi
- Năm học có nhiều vấn đề đổi mới về tổ chức thi cử và bệnh thành tích trong
giáo dục và xây dựng trờng học thân thiện .
- Đặc biệt năm học 2010-2011 sở GD&ĐT Nam Định tiếp tục triển khai học
chính thức trớc hai tuần khai giảng vào ngày 23/8
- Ngày 05/09/2010 tổ chức lễ khai giảng năm học mới .
II. Đặc điểm của địa ph ơng và của nhà tr ờng .
1.Địa ph ơng.
- Là xã lớn nhất huyện . Xã duy nhất trong toàn huyện có ba trờng T.H.C.S .
- Diện tích hành chính là 14500 ha . Dân số : 16000 dân .
( trong đó số giáo dân chiếm 1/4 dân số toàn xã với ba họ )
- Chính quyền , Đảng bộ và các tổ chức xã hội khác của xã đều là những tổ chức
tiên tiến , vững mạnh .
- Xã vinh dự đợc Đảng , nhà nớc phong tặng danh hiệu " Anh hùng lực lợng vũ
trang nhân dân thời kỳ chống Pháp "
- Về giáo dục : Xã có bề dầy truyền thống về GD , các trờng mầm non tiểu học,
THCS , trung tâm GD cộng đồng đều là những đơn vị tiên tiến xuất sắc. Đặc
biệt trờng mầm non Nam Thành là trờng chuẩn quốc gia đầu tiên của tỉnh Nam
Định .
2. Về nhà tr ờng :
- Trờng THCS Bắc Sơn đợc thành lập từ ngày 15/8/1962 . Kể từ khi thành lập tr-
ờng luôn luôn là đơn vị tiên tiến xuất sắc của huyện .
- Năm 2003 nhà trờng đợc UBND huyện tặng bằng công nhận trờng có nếp sống
văn hoá
- Hai năm học liên tiếp nhà trờng đợc công nhận là trờng tiên tiến xuất sắc
- Năm học 2006-2007 nhà trờng đợc bộ GD&ĐT tặng bằng khen
- Năm học 2007-2008 trờng tiếp tục đợc công nhận là trờng tiên tiến xuất sắc
- Năm học 2008-2009 trờng vinh dự đón nhận Bằng công nhận Trờng THCS đạt
chuẩn quốc gia
- Năm học 2009-2010 trờng đạt danh hiệu trờng tiên tiến xuất sắc
- Năm học 2010-2011 Trờng phấn đấu giữ vững thành tích là trờng đạt chuẩn
quốc gia
- Các tổ chức : Công đoàn, Đoàn thanh niên , đội thiếu niên , tổ chuyên môn
luôn hoạt động tốt đóng góp nhiều cho phong trào thi đua của trờng .
- Đội ngũ giáo viên đoàn kết , nhất trí, luôn duy trì tốt kỷ cơng nề nếp , trình độ
chuyên môn nghiệp vụ vững vàng .
- Năm học 2010-2011 .( thời điểm xây dựng kế hoạch ) trờng có :
+Tổng số lớp : 9 lớp ( trong đó : K6 : 2lớp ; K7 : 2lớp ; K8 : 3lớp ; K9 : 2lớp )
+Số HS toàn trờng : 278 HS
( trong đó : K6 : 61 HS ; K7 : 63 HS ; K8 : 82 HS ; K9 : 72 HS )
Bình quân : 31 HS / lớp
+ Cán bộ GV công nhân viên nhà trờng tổng là : 23

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×