Tải bản đầy đủ

Hướng dẫn cách soạn giáo án điện tử Phần II

MICROSOFT POWERPOINT 2003
1
2
1. Tạo lập một bài trình diễn
2. Các thao tác trên Slide
3. Tạo kết nối với tập tin
PHẦN II:
XÂY DỰNG BÀI TRÌNH DIỄN
3
PHẦN 2: XÂY DỰNG BÀI TRÌNH DIỄN
I. TẠO LẬP BÀI TRÌNH DIỄN (PRESENTATION):
Presentation: là tập tin tập hợp các Slide trong đó có các màn hình trình diễn tạo được như các tờ rơi,
tờ quảng cáo, màn hình trình chiếu các báo cáo, tham luận…
PowerPoint cho phép tạo ra một tài liệu mới theo 2 cách:
1. Không dùng Mẫu (Sử dụng Blank Slides):
4
PHẦN 2: XÂY DỰNG BÀI TRÌNH DIỄN
I. TẠO LẬP BÀI TRÌNH DIỄN (PRESENTATION): (tt)
2. Dùng Mẫu (Design Template):
Để tạo một bài trình diễn chuyên nghiệp, PowerPoint cung cấp những bản thiết kế mẫu (Design
template) để áp dụng vào các bản trình diễn, bản thiết kế thành một đối tượng hoàn chỉnh.

Chọn From design template trong ô New Presentation
5
PHẦN 2: XÂY DỰNG BÀI TRÌNH DIỄN
II. CÁC THAO TÁC TRÊN SLIDE:
1. Chèn Header and Footer (Đầu trang và Chân trang):
Từ menu chọn View  Header and Footer
- Chọn Date and time 
chọn Update automatically
(thêm ngày hiện tại); nếu
chọn Fixed: nhập ngày
tháng năm tùy ý.
VD: 12/12/2005
- Chọn Slide number: thêm
số trang.
Tab Slide
Apply to All: áp dụng cho các slide| Apply: áp dụng cho slide hiện h
(tương tự đối với Notes and Handouts)
6
Company Logo
PHẦN 2: XÂY DỰNG BÀI TRÌNH
DIỄN
2. Chèn Notes (chú thích) vào Slide:
Từ menu View
chọn Notes Pane:
thêm chú thích
vào Slide để
trình bày được rõ hơn.
Hoặc thêm trực tiếp vào
II. CÁC THAO TÁC TRÊN SLIDE:
6
7
Company Logo
PHẦN 2: XÂY DỰNG BÀI TRÌNH
DIỄN
3. Sắp xếp các Slide:
Tab Slides (phía bên trái của màn hình
soạn thảo): có thể thay đổi vị trí của
từng Slide bằng cách chọn Slide cần
thay đổi, giữ chuột và kéo xuống vị trí
cần phải đổi chỗ.
II. CÁC THAO TÁC TRÊN SLIDE:
7
8
Company Logo
PHẦN 2: XÂY DỰNG BÀI TRÌNH
DIỄN
4. Chèn slide mới:
- Từ menu Insert, kích vào New Slide.
- Hoặc kích vào biểu tượng New Slide trên thanh công cụ
Formatting.
-
Thêm một bản sao Slide
Từ menu Insert, kích vào Duplicate Slide
II. CÁC THAO TÁC TRÊN SLIDE:
8
9
Company Logo
PHẦN 2: XÂY DỰNG BÀI TRÌNH
DIỄN
5. Sao chép và dán Slide:
Có thể sao chép và dán các slide trong phần Normal View với
Tab Outline và Slides hoặc trong chế độ xem Slide Sorter.
Tab Slides Tab Outline Slide Sorter View
Chọn Slide cần sao chép (Ctrl + C)  di chuyển và dán vào nơi thích hợp (Ctrl + V)
II. CÁC THAO TÁC TRÊN SLIDE:
9

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×