Tải bản đầy đủ

Tập làm văn Kể ngắn về người thân Tiếng Việt lớp 2 tuần 34

KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN TẬP LÀM VĂN
Bài : KỂ NGẮN VỀ NGƯỜI THÂN


M
E
N

B
C

O
H
M
E
A

C
T


T
KỂ MỘT VIỆCVỀ NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯ


Đ1: KỂ VỀ NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI THÂ

Đ2: VIẾT VỀ NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI TH


HOẠT ĐỘNG 1

Đ1: KỂ VỀ NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI THÂ


CÁC EM HÃY MỞ SÁCH GIÁO KHOA

140


1. KỂ VỀ NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI THÂN


GỢI Ý
a. Bố (mẹ, chú, dì, …) của em làm nghề
gì ?
b. Hằng ngày, bố (mẹ, chú, dì, …) làm
những việc gì ?
c. Những việc ấy có ích như thế nào ?


KỂ CHO NHAU NGHE


GỢI Ý
a. Bố (mẹ, chú, dì, …) của em làm nghề
gì ?
b. Hằng ngày, bố (mẹ, chú, dì, …) làm
những việc gì ?
c. Những việc ấy có ích như thế nào ?


18


02


HOẠT ĐỘNG 2

Đ2: VIẾT VỀ NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI THÂ


2. DỰA THEO LỜI KỂ Ở BÀI TẬP 1, HÃY
VIẾT MỘT ĐOẠN VĂN NGẮN KỂ VỀ
NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI THÂN.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×