Tải bản đầy đủ

Kể chuyện Người làm đồ chơi Tiếng Việt lớp 2 tuần 34

Kể chuyện

Người làm đồ chơi.


Kể chuyện

Người làm đồ chơi.

1.Dựa vào nội dung tóm tắt dưới đây, kể lại từng đoạn câu chuyện: Người làm đồ
chơi:
a.Đoạn 1: Cuộc sống vui vẻ của bác Nhân.
b. Đoạn 2: Bác Nhân định chuyển nghề.
c. Đoạn 3: Buổi bán hàng cuối cùng của bác Nhân.


Kể chuyện

Người làm đồ chơi.

a.Đoạn 1: Cuộc sống vui vẻ của bác Nhân.Kể chuyện

Người làm đồ chơi.

b. Đoạn 2: Bác Nhân định chuyển nghề.


Kể chuyện

Người làm đồ chơi.

c. Đoạn 3: Buổi bán hàng cuối cùng của bác Nhân.


Kể chuyện

Người làm đồ chơi.

2.Kể lại toàn bộ câu chuyện


Kể chuyện

Người làm đồ chơi.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×