Tải bản đầy đủ

Chính tả Đàn bê của anh Hồ Giáo Tiếng Việt lớp 2 tuần 34

iệt liệt chào mừng quý thầy, cô về dự giờ, thăm l

Chính tả( Nghe viết): Đàn bê của anh Hồ Gíao


Thứ sáu ngày tháng năm 2012

Chính tả:

Kiểm tra bài cũ:
con kiến

kín mítChính tả: (Nghe - viết)
Đàn bê của anh Hồ Giáo
Giống như những đứa trẻ quấn quýt bên mẹ, đàn bê cứ quẩn vào chân anh Hồ Giáo. Những
con bê đực chốc chốc lại ngừng ăn, nhảy quẩng lên rồi chạy đuổi nhau thành một vòng tròn
xung quanh anh. Những con bê cái thì rụt rè. Có con sán vào lòng anh, quơ quơ đôi chân lên

như đòi bế.

Đoạn văn nói về tình cảm của đàn bê với anh Hồ Giáo.

Đoạn văn có những từ nào viết hoa?


Chính tả: (Nghe - viết)
Đàn bê của anh Hồ Giáo
BẢNG CON
quấn quýt,

quẩn,

Viết bài:
Chấm bài và nhận xét
Bài tập:

quẩng lên,

quơ quơ


Chính tả: (Nghe - viết)
Đàn bê của anh Hồ Giáo
Bài tập 2:
a, Bắt đầu bằng ch hoặc tr:
- Chỉ nơi tập trung đông người mua bán.
- Cùng nghĩa với đợi
- Trái nghĩa với méo
b, Có thanh hỏi hoặc thanh ngã:
- Chỉ hiện tượng gió rất mạnh, gây mưa to, có sức phá hoại dữ dội.
- Cùng nghĩa với cọp, hùm.
- Trái nghĩa với bận.


Chính tả: (Nghe - viết)
Đàn bê của anh Hồ Giáo
Bài tập 2:
a, Bắt đầu bằng ch hoặc tr:


- Chỉ nơi tập trung đông người mua bán.
- Cùng nghĩa với đợi.
- Trái nghĩa với méo.

chờ
tròn

chợ


Chính tả: (Nghe - viết)
Đàn bê của anh Hồ Giáo

Bài tập 3:
a, Những từ bắt đầu bằng ch hoặc tr chỉ các loài cây.
M: chè, trám
b, Những thanh hỏi hoặc thanh ngã chỉ các đồ dùng.
M: tủ, đũa


Chính tả: (Nghe - viết)
Đàn bê của anh Hồ Giáo
Bài tập 3:
b, Những thanh hỏi hoặc thanh ngã chỉ các đồ dùng.
M: tủ, đũa
thanh hỏi :
thanh ngã:

chảo, chổi, . . . .
chõ, võng, . . . .


Chính tả: (Nghe - viết)
Đàn bê của anh Hồ Giáo

CỦNG CỐ, DẶN DÒ:

Bảng con: xung quanh, quơ quơ, …


Kính chào quý thầy cô!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×