Tải bản đầy đủ

Tập đọc Tiếng chổi tre Tiếng Việt lớp 2 tuần 32

Tập đọc

Tiếng chổi tre


Tập đọc

Tiếng chổi
tre
Luyện đọc

Tìm hiểu bài

• Lặng ngắt

• Xao xác

• Gió rét

• Lao công


• Đẹp lối
Tôi đứng trông/
Trên đường lạnh ngắt/
Chị lao công/
Như sắt /
Như đồng//


Tập đọc
Tiếng chổi tre
Tìm hiểu nội dung bài

Câu 1 : Nhà thơ nghe thấy tiếng chổi tre vào
những lúc nào?
Nhà thơ nghe thấy tiếng chổi tre vào
những đêm hè rất muộn,khi ve cũng đã mệt,
không kêu nữa và vào những đêm đông giá rét
khi cơn giông vừa tắt.


Tập đọc
Tiếng chổi tre
Câu 2 :Tìm những câu thơ ca ngợi chị lao công?

Chị lao công/Như sắt/Như đồng/ tả vẻ đẹp khỏe
khoắn mạnh mẽ của chị lao công.


Tập đọc
Tiếng chổi tre
Câu 3 :Nhà thơ muốn nói với em điều gì qua bài
thơ?
Chị lao công làm việc rất vất vả cả những
đêm hè oi bức,những đêm đông giá rét.Nhớ
ơn chị lao công em hãy giữ cho đường phố
sạch ,đẹp.


Tập đọc
Tiếng chổi tre
Học thuộc lòng 2 khổ thơ cuối

Nhớ em nghe/
Những đêm đông/
Tiếng chổi tre/
Khi cơn giông/
Chị quét//
Vừa tắt//
Những đêm hè/
Tôi đứng trông/
Trên đường lặng ngắt/ Đêm đông gió rét//
Tiếng chổi tre/
Chị lao công/
Sớm tối/
Như sắt/
Đi về//
Như đồng//
Giữ sạch lề/
Chị lao công/
Đẹp lối/
Đêm đông/
Em nghe!//
Quét rác...//Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×