Tải bản đầy đủ

Kể chuyện Chuyện quả bầu Tiếng Việt lớp 2 tuần 32

KỂ CHUYỆN: Chuyện quả bầu


Kể chuyện:

Chuyện quả bầu
* GIỚI THIỆU BÀI:
- Dựa theo tranh, theo gợi ý, kể lại được
từng đoạn của câu chuyện (Bt1, BT2).


Kể chuyện:

Chuyện quả bầu
HOẠT ĐỘNG 1:
QUAN SÁT TRANH


Kể chuyện:

Chuyện quả bầu

Hoạt động 2:
Hướng dẫn kể chuyện
Dựa vào tranh kể lại đoạn 1, đoạn 2 câu chuyện


Kể chuyện:

Chuyện quả bầu
Đoạn 1:
+ Hai vợ chồng người đi
rừng bắt được con gì?

+ Hai vợ chồng người đi rừng
bắt được một con dúi.

+ Con dúi đã nói cho hai + Con dúi báo cho hai vợ
vợ chồng người đi rừng chồng biết sắp có lụt và mách
hai vợ chồng cách chống lụt
biết điều gì?
là lấy khúc gỗ to, khoét rỗng,
chuẩn bị thức ăn đủ bảy ngày
bảy đêm, rồi chui vào đó, bịt
kín miệng gỗ bằng sáp ong,
hết bảy ngày mới được chui


Kể chuyện:

Chuyện quả bầu
Đoạn 2:
+ Bức tranh vẽ cảnh
gì?
+ Cảnh vật xung quanh
như thế nào?
+ Tại sao cảnh vật lại
như vậy?

+ Hai vợ chồng dắt tay nhau đi
trên bờ sông.
+ Cảnh vật xung quanh vắng


tanh, cây cỏ vàng úa.
+ Vì lụt lội, mọi người không
nghe lời hai vợ chồng nên bị
chết chìm trong biển nước.

+ Tưởng tượng và kể
lại cảnh ngập lụt.

Mưa to, gió lớn, nước ngập
mênh mông, sấm chớp đùng
đùng.Tất cả mọi vật đều chìm


Kể chuyện:

Chuyện quả bầu
Đoạn 3:
- Chuyện kì lạ gì xảy ra
với hai vợ chồng?
- Quả bầu có gì đặc
biệt, huyền bí?
- Nghe tiếng nói kì lạ,
người vợ đã làm gì?
- Những người nào
được sinh ra từ quả
bầu?

+ Người vợ sinh ra một quả
bầu.
+ Hai vợ chồng đi làm về
thấy tiếng lao xao trong quả
+bầu.
Người vợ lấy que đốt thành
cái dùi, rồi nhẹ nhàng dùi vào
quả bầu.
+ Người Khơ-nú, người Thái,
người Mường, người Dao,
người Hmông, người Ê-đê,
người Ba-na, người Kinh, …Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×