Tải bản đầy đủ

Tập đọc Những quả đào Tiếng Việt lớp 2 tuần 29

TẬP ĐỌC

Những quả đào


TẬP ĐỌC

Những quả đào
 Hoạt động 1: Luyện đọc
a.GV đọc mẫu toàn bài.

b.Hướng dẫn HS luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ
mới:


TẬP ĐỌC

Những quả đào
 Luyện đọc từng câu
Luyện đọc từ khó : chẳng bao lâu, giỏi, với vẻ
tiếc rẻ, vẫn thèm, trải bàn, thốt lên.TẬP ĐỌC

Những quả đào
Luyện đọc từng đoạn:
Đọc theo 5 giọng khác nhau, là giọng của người kể,
giọng của người ông, giọng của Xuân, giọng của
Vân, giọng của Việt.


TẬP ĐỌC

Những quả đào
Giải nghĩa từ mới:
- Cái vò:
- Hài lòng:
- Thơ dại:
- Thốt:


TẬP ĐỌC

Những quả đào
 Luyện đọc trong nhóm
 Các nhóm thi đọc cá nhân, đồng thanh
 Cả lớp đọc đồng thanh đoạn 2


TẬP ĐỌC

Những quả đào
 Hoạt động 2: Tìm hiểu bài.
Đọc từng đoạn – Trả lời câu hỏi
Câu hỏi:
Trả lời:
+ Người ông dành những
+ Người ông dành những
quả đào cho vợ và 3 đứa
quả đào cho ai?


cháu nhỏ.
+ Xuân đã làm gì với quả +Xuân đã ăn quả đào rồi lấy
đào ông cho?
hạt trồng vào 1 cái vò. Em hi
vọng hạt đào sẽ lớn thành 1
cây đào to.
+ Ông đã nhận xét về Xuân Ông sẽ nhận xét về Xuân
rằng sau này Xuân sẽ trở
như thế nào?
thành 1 người làm vườn


TẬP ĐỌC

Những quả đào
Câu hỏi:
Trả lời:
+ Bé Vân đã làm gì với quả + Vân ăn hết quả đào của
mình rồi đem vứt hạt đi.
đào ông cho?
Đào ngon đến nổi cô bé ăn
xong mà vẫn còn thèm
mãi.
+ Ông đã nhận xét về Vân
+ cháu của ông còn thơ
như thế nào?
dại quá.
+Việt đã làm gì với quả
đào ông cho?

+ Việt đem quả đào của
mình cho bạn Sơn bị ốm.
Sơn không nhận, Việt đặt
quả đào lên giường bạn rồi


TẬP ĐỌC

Những quả đào
Câu hỏi:
Trả lời:
+ Ông nhận xét về Việt
như thế nào?

+ Ông nói Việt là người có
tấm lòng nhân hậu.

+ Vì sao ông lại nhận xét
về Việt như vậy?

+ Vì Việt rất thương bạn,
biết nhường phần quà của
mình cho bạn khi bạn ốm.

+Em thích nhân vật nào
nhất? Vì sao?

VD:Em thích Vân vì Vân
ngây thơ .


TẬP ĐỌC

Những quả đào
Hoạt động 3: Luyện đọc lại
Đọc theo vai với 5 giọng khác nhau, là giọng của
người kể, giọng của người ông, giọng của Xuân,
giọng của Vân, giọng của Việt.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×