Tải bản đầy đủ

Luyện từ và câu Từ ngữ về cây cối Trả lời câu hỏi để làm gì Tiếng Việt lớp 2 tuần 29

LUYỆN TỪ VÀ CÂU:

MỞ RỘNG VỐN TỪ: TỪ NGỮ VỀ CÂY CỐI
ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI : ĐỂ LÀM GÌ ?

1. Hãy kể tên các bộ phận của một cây ăn quả.


Các bộ phận của một cây
ăn quả :
NGỌN
HOA

QUẢ
CÀNH
THÂN
GỐC
RỄ


LUYỆN TỪ VÀ CÂU:


MỞ RỘNG VỐN TỪ: TỪ NGỮ VỀ CÂY CỐI
ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI : ĐỂ LÀM GÌ ?

1. Hãy kể tên các bộ phận của một cây ăn quả.

2. Tìm những từ có thể dùng để tả các bộ phận của cây.


Thân cây :


Rễ cây :


Gốc cây :

to
thô


Thân cây:

cao


Thân cây :

Nhẵn bóng


Thân cây :
Mềm mại
xanh thẳm
Phủ đầy gai


Cành cây :
Xum xuê
Um tùm
Cành cây :

Khẳng khiu
cong queo
khô héo


Lá :
xanh tươi
tươi tốt
úa vàng
Già úa
Đỏ sẫm


Vàng tươi

đỏ tươi


Hồng thắm

trắng tinh


Qủa :

chín mọng
đỏ ối


Quả :
Vàng rực
Vàng tươi


Quả :

chi chít


dài, uốn lượn,ngoằn ngoèo, kì dị, nâu sẫm...

- Rễ cây :
- Gốc cây :
-Thân cây :

to, sần sùi, chắc nịch...
cao, chắc, bạc phếch, xù xì, nhẫn bóng, mảnh mai, phủ đầy gai...

- Cành cây :
um tùm, xum xuê, cong queo, khẳng khiu ,khô héo...

- Lá :

tươi xanh, tươi tốt, xanh nõn, già úa, úa vàng...

- Hoa :
- Quả :

vàng tươi, đỏ rực, đỏ tươi, thơm ngát...
vàng rực, đỏ ối, chín mọng, chi chít...

- Ngọn cây:
chót vót, thẳng tắp,khoẻ khoắn,mảnh dẻ...


LUYỆN TỪ VÀ CÂU:

MỞ RỘNG VỐN TỪ: TỪ NGỮ VỀ CÂY CỐI
ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI : ĐỂ LÀM GÌ ?

3/ Ghi câu hỏi có cụm từ đĐỂ LÀM GÌ ?
để hỏi về từng việc làm của bạn nhỏ được vẽ trong mỗi tranh dưới đây.
Sau đó viết câu trả lời.


Bạn nữ tưới nước

cho cây để

làm gì ?

Bạn nữ tưới nước cho cây xanh
tốt.


Bạn trai bắt sâu cho lá để làm gì
?

Bạn trai bắt sâu để diệt trừ sâu ăn lá
cây.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×