Tải bản đầy đủ

Kể chuyện Những quả đào Tiếng Việt lớp 2 tuần 29

Chào mừng các thầy cô giáo
dự giờ hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp huyệ


Kiểm tra bài cũ


Kể chuyện

Những quả
đào


Kể chuyện:

Những quả

đào

1.Hãy tóm tắt nội dung mỗi đoạn
của câu chuyện Những quả

đào bằng một cụm từ hoặc một
câu.
Đoạn 1: Chia đào
Đoạn 2: Chuyện của Xuân


Kể chuyện:

Những quả

1.Hãy
đàotóm tắt nội dung mỗi đoạn của câu
chuyện Những quả đào bằng một cụm từ
hoặc một câu.

Đoạn
1:
Đoạn
2:
Đoạn

Chia đào
Chuyện của Xuân
Chuyện của Vân
Chuyện của Việt


2. Dựa vào kết quả bài tập 1, kể lại từng đoạ
1

2

Chuyện của Xuân

Chia đào
3

4

Chuyện của Vân

Chuyện của Việt


Kể chuyện:

Những quả

đào
3. Phân vai, dựng lại câu chuyện.
 Người dẫn
chuyện
 Ông.
 Xuân.
 Vân.
 Việt.


Củng cố, dặn dò


Kính chúc các thầy cô giáo khoẻ
Chúc hội thi thành công tốt đẹpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×