Tải bản đầy đủ

Tập viết chữ Y Tiếng Việt lớp 2 tuần 28

Trân trọng kính chào quý thầy cô.


Tập viết:

Chữ hoa


Tập viết:

Chữ hoa


Tập viết:

1

Chữ hoa

Viết chữ hoa
Chọn ý đúng nhất:

Conchữ
chữ cỡ
nằm
trong
Con
cỡvừa
vừa
rộng
caokhung
mấy
mấy ôôhình
lili ?? gì ?

a) 5 ô li
a) hình vuông
b) 4
7 ô li
b) hình chữ nhật đứng
c) 6
8 ô li
c) hình chữ nhật nằm ngang


Tập viết:

1

Chữ hoa

Viết chữ hoa
Chọn ý đúng nhất:
Con chữ

được viết bởi mấy nét? Là những nét

nào?
a) 3 nét (nét móc xuôi trái, nét móc ngược phải và
nét khuyết)
b) 2 nét (nét móc hai đầu và nét khuyết dưới)


c) 2 nét (nét móc hai đầu và nét khuyết trên)


Tập viết:

1

Chữ hoa

Viết chữ hoa

Nét thứ 2
1 con chữ
nào em đã học?

giống nét thứ2
thứ 1con
conchữ
chữ


Tập viết:

1

Chữ hoa

Hướng dẫn viết chữ hoa


Tập viết:
2

Chữ hoa

Viết cụm từ ứng dụng

luỹ tre làng


Chữ hoa

Tập viết:
3

Viết vở

Chúc các em viết đúng mẫu, đẹp.


Tập viết:

Chữ hoa

* Luyện viết thêm


Chúc quý thầy cô sức khoẻ.

Chúc các em chăm ngoan, học giỏi.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×