Tải bản đầy đủ

Chính tả Cây dừa Tiếng Việt lớp 2 tuần 28

Môn: Chính tảCHÍNH TẢ: (nghe viết)

Cây

dừa

Cây dừa xanh tỏa nhiều tàu,
Dang tay đón gio,ù gật đầu gọi trăng.
Thân dừa bạc phếch tháng năm,
Quả dừa – đàn lợn con nằm trên cao.
Đêm hè hoa nở cùng sao,
Tàu dừa – chiếc lược chải vào mây
xanh.
Ai mang nước ngọt, nước lành,


CHÍNH TẢ: (nghe viết)


Cây

dừa

Bài tập 2a
Hãy kể tên các loài cây bắt đầu bằng chữ s hoặc x
M: sắn, xà cừ
Tên cây bắt đầu bằng chữ s

Tên cây bắt đầu bằng chữ x


CHÍNH TẢ: (nghe viết)

Cây

dừa

Bài 3: Có bạn chép đoạn thơ sau của nhà thơ Tố Hữu nhưng quên viết
hoa nhiều tên riêng. Em hãy giúp bạn sửa lại cho đúng
Ta đi giữa ban ngày
Trên đường cái ung dung ta bước
Đường ta rộng thênh thang tám thước
Đường bắc sơn, đình cả, thái nguyên
Đường lên tây bắc, đường qua điện biên
Đường cách mạng dài theo kháng chiến.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×