Tải bản đầy đủ

Kể chuyện Tôm càng và cá con Tiếng Việt lớp 2 tuần 26

Kể chuyện
1. Kiểm tra
Tôm Càng và Cá Con

Kể nối đoạn câu chuyện Sơn Tinh - Thuỷ
Tinh
1. Dựa vào các tranh minh hoạ dưới đây, kể lại
từng đoạn câu chuyện Tôm Càng và Cá Con:


Kể chuyện
Tôm Càng và Cá Con
1. Dựa vào các tranh minh hoạ dưới đây, kể lại
từng đoạn câu chuyện Tôm Càng và Cá Con:


1. Dựa vào các tranh minh họa dưới đây, kể lại
từng đoạn câu chuyện Tôm Càng và Cá Con.


Tôm Càng và Cá Con làm quyen với

nhau

1


Cá Con đang trổ tài bơi lội

2


Cá Con gặp nạn, Tôm Càng đã cứu bạn

3


Cá Con và Tôm Càng kết bạn với
nhau

4


1. Dựa vào các tranh minh họa dưới đây, kể lại
từng đoạn câu chuyện Tôm Càng và Cá Con.
2
1
Tôm Càng
và Cá Con
làm quyen
với nhau

3
Cá Con gặp
nạn, Tôm
Càng đã
cứu bạn

Cá Con đang
trổ tài bơi lội

4

Cá Con và
Tôm Càng
kết bạn với
nhau


2. Phân vai,
dựng lại câu chuyệnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×