Tải bản đầy đủ

Chính tả Sông Hương Tiếng Việt lớp 2 tuần 26

Chính tả

Sông Hương


Chính tả

Sông Hương
Mỗi mùa hè tới, hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai
bên bờ. Hương Giang bỗng thay chiếc áo xanh hằng
ngày thành
dải lụa đào ửng hồng cả phố phường.
Những đêm trăng sáng, dòng sông là một
đường trăng lung linh dát vàng.


Chính tả

Sông Hương
Nhóm 1: Tìm
và viết các chữ

viết hoa trong
bài.

Nhóm 2: Tìm
và viết từ có
âm d.

Nhóm 3: Tìm và
viết từ có vần ưc,
ung.


Sông Hương
Mỗi mùa hè tới, hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai
bên bờ. Hương Giang bỗng thay chiếc áo xanh hằng
ngày thành
dải lụa đào ửng hồng cả phố phường.
Những đêm trăng sáng, dòng sông là một
đường trăng lung linh dát vàng.


Chính tả

Sông Hương
Nhóm 1: Tìm và
viết tên riêng
trong bài.
Sông Hương
 Hương Giang

Nhóm 2: Tìm
và viết từ có
âm d.
 dải lụa
 dòng sông
dát vàng

Nhóm 3: Tìm và
viết từ có vần ưc,
ung.


 đỏ rực
 lung linh


Chính tả

Sông Hương
Mỗi mùa hè tới, hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai
bên bờ. Hương Giang bỗng thay chiếc áo xanh hằng
ngày thành dải lụa đào ửng hồng cả phố phường.
Những đêm trăng sáng, dòng sông là một
đường trăng lung linh dát vàng.


Chính tả

Sông Hương


Chính tả

Sông Hương
Luyện tập :
Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ
trống
(giải, dải, rải) : …thưởng, …rác, …núi.
(giành, dành, rành): …mạch, để …, tranh …


Chính tả

Sông Hương
Luyện tập :
Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ
trống
a)(giải, dải, rải) : giải thưởng, rải rác, dải núi.
(giành, dành, rành): rành mạch, để dành, tranh
giành.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×