Tải bản đầy đủ

Toán 2 Tuần 29 So sánh các số tròn trăm

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ VĨNH DIỆN

TOÁN – LỚP 2
SO SÁNH CÁC SỐ TRÒN TRĂM

GIÁO VIÊN: NGUYỄN MINH NGỌC


SO SÁNH CÁC SỐ TRÒN TRĂM

200

<

300


SO SÁNH CÁC SỐ TRÒN TRĂM

300


<

400

>
400 …… 300
<
300 …… 500
>
500 …… 300
Khi so sánh các số tròn trăm, ta so sánh các chữ số hàng trăm với nhau. Số nào có chữ số hàng trăm lớn hơn, thì số
đó lớn hơn. Số nào có chữ số hàng trăm bé hơn, thì số đó bé hơn.


BÀI 1: Điền dấu > ; < ; ?

300
300

100
> 100
<

300 < 400 400 >
300

700 > 600

700

600 < 700

900 > 700

< 900


BÀI 2: Điền dấu > ; < ; =
400 …… 600
<500 …… 700

600 …… 400
>

700 …… 500

500 …… 800

900 …… 1000

1000……900

600 …… 500

300 …… 500

500 ……. 200


BÀI 3: Điền số còn thiếu vào ô trống
100

200

100

300

400

500

600

700

200

800

900

1000

400

600
1000

800


CỦNG CỐ

-

Ôn lại bài.

Làm bài 2 và bài 3 trang 139


Các em về nhà nhớ ôn tập nhé!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×