Tải bản đầy đủ

Kể chuyện Quả tim khỉ Tiếng Việt lớp 2 tuần 24

Kể chuyện :

Quả tim khỉ

1. Dựa vào các bức tranh sau, hãy kể từng đoạn câu chuyện Quả

tim khỉ :


Kể chuyện :

Quả tim khỉ

1 : Khỉ
3
kết Cá
thoát
bạn
nạn
với tẽn


Đoạn Đoạn
4 : Bị khỉ
2

mắng,
Sấu
vờ
Sấu
mời
khỉSấu

vềlũi
nhà
mất
chơi


Kể chuyện :

Vào một ngày……..

Cá Sấu liền đưa Khỉ……….

Quả tim khỉ

Một hôm, Cá Sấu………

Nghe vậy……


Kể chyuện :

Quả tim khỉ

2. Phân vai, dựng lại câu chuyện.
Câu
chuyện
đãQuả
giúptim
emkhỉ
nhận
ra điều nhân
gì trong
H Trong
câu
chuyện
có những
vật cách
nào ?cư xử với bạn bè của mình ?
Người dẫn chuyện : Giọng chậm rãi , nhẹ nhàng
Khỉ : Ân cần hỏi han, bình thản
Cá Sấu : Buồn một cách giả dối


Kể chuyện :

Quả tim khỉ

Về nhà :
* Kể lại câu chuyện cho người thân nghe và
chuẩn bị bài sau : Sơn Tinh, Thủy TinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×