Tải bản đầy đủ

Tập đọc Nội quy đảo khỉ Tiếng Việt lớp 2 tuần 23

Tập đọc:

NỘI QUY ĐẢO KHỈ

Sau một lần đi chơi xa, Khỉ Nâu về quê nhà. Cảnh vật nhiều thay đổi.

Thấy tấm biển lớn ngay bến tàu, Khỉ Nâu bèn theo mấy

khách du lịch đến xem.
NỘI QUY ĐẢO KHỈ
Đảo Khỉ là khu vực bảo tồn loài khỉ.
Khách đến tham quan Đảo Khỉ cần thực hiện những điều quy định dưới đây:
1. Mua vé tham quan trước khi lên đảo.
2. Không trêu chọc thú nuôi trong chuồng.
3. Không cho thú ăn các loại thức ăn lạ.
4. Giữ gìn vệ sinh chung trên đảo.
Ngày 15 tháng 1 năm 1990
BAN QUẢN LÍ ĐIỂM DU LỊCH ĐẢO KHỈ

Đọc xong, Khỉ Nâu cười khành khạch tỏ vẻ khoái chí.
NGUYỄN TRUNGTập đọc: NỘI QUY ĐẢO KHỈ
1: Luyện Đọc

Du lịch
Nội quy
tham quan,

Du
Tham
lịch:
Quản
quan:
lí:
Luyện đọc
đọc
từng
câu
Nội
Bảo
Khoái
quy:
tồn:
chí:
Luyện
Luyện
đọc
từng
từ
khó:
đoạn.
Khoái
chí:
Xem,
Điđiều
chơi
thăm
xamọi
Trong


cho
nơi
biết
coi
đểđó

mở
biết
giữ
rộng
đây.
gìn.
Những
Giữ
quy
lại
định
không
Thích

mọi
đẻ
thú.
mất
người
đi.hiểu
phảibiết
theo.
Thích
thú.
khành khành,
khoáilàm
chí,hai
cảnh
vật
Bài này được chia
đoạn.

Bảo tồn
Đoạn 1: (3 câu đầu) từ Sau một lần…khách du lịch đến xem.
Tham quan
Quản lí
ĐoạnKhoái
2: (Nội
chíquy) phần còn lại.


Tập đọc

NỘI QUY ĐẢO KHỈ
1.// Mua vé tham quan trước khi lên đảo.//
2.// Không trêu chọc thú nuôi trong chuồng.//
3.// Không cho thú ăn các loại thức ăn lạ.//
4.// Giữ gìn vệ sinh chung trên đảo.//


Tập đọc

NỘI QUY ĐẢO KHỈ
2: Tìm hiểu bài:

Câu 1: Nội Câu
quy
CâuĐảo
3:
2:Vì
Em
Khỉ
sao
hiểu

đọc
mấy
những
xong
điều?
nội
điềuquy,
nói Khỉ
trênNâu
nhưlại
thếkhoái
nào?chí?


Tập đọc

NỘI QUY ĐẢO KHỈ
2: Tìm hiểu bài:

Nội
Quadung:
bài này
Hiểu
cácvàem
córút
ý thức
ra điều
tuân
gì?
theo nội quy.


Tập đọc
Nội quy của trườngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×