Tải bản đầy đủ

Chính tả Bác sĩ Sói Tiếng Việt lớp 2 tuần 23

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG

CÁC THẦY GIÁO, CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ

Môn chính tả : Lớp 2


Chính tả

Bác sĩ Sói


Chính tả

Bác sĩ Sói
Muốn ăn thịt Ngựa, Sói giả làm bác sĩ, đến gần
Ngựa, bảo : “ Có bệnh, ta chữa giúp cho.” Ngựa biết
mưu của Sói, vờ nhờ Sói khám giúp chân sau. Sói
định cắn vào chân cho Ngựa hết chạy, nhưng Ngựa
đã kịp thời tung vó, đá cho Sói một cú trời giáng.Chính tả

Bác sĩ Sói
Nhóm 1: Tìm
và viết tên
riêng.

Nhóm 2: Tìm và Nhóm 3: Tìm và
viết từ có âm gi. viết từ có vần up,
ip.


Chính tả

Bác sĩ Sói
Muốn ăn thịt Ngựa, Sói giả làm bác sĩ, đến gần
Ngựa, bảo : “ Có bệnh, ta chữa giúp cho.” Ngựa biết
mưu của Sói, vờ nhờ Sói khám giúp chân sau. Sói
định cắn vào chân cho Ngựa hết chạy, nhưng Ngựa
đã kịp thời tung vó, đá cho Sói một cú trời giáng.


Chính tả

Bác sĩ Sói

Nhóm 1: Tìm
và viết tên
riêng.
 Ngựa
 Sói

Nhóm 2: Tìm và
viết từ có âm gi.
 giả

Nhóm 3: Tìm và
viết từ có vần up,
ip.

 trời giáng

 chữa giúp
 kịp thời


Chính tả

Bác sĩ Sói
Luyện tập :
Bài 2 : Chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào
chỗ trống?
a) - (lối, nối) :nối
… liền,lối… đi
- (lửa, nửa): ngọn
lửa
…., một
nử…
a ướt
b) - (ước, ướt):
… mong, khăn
ước
….- (lược, lượt): lần
lượt
….. , cái
lượ….
c


NHẬN XÉT


Xin chân thành cảm ơn!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×