Tải bản đầy đủ

Tập viết Chữ S Tiếng Việt lớp 2 tuần 22

TẬP VIẾT - LỚP 2


Bài cũ

R- Ríu rít chim ca


Con chữ R được viết bởi mấy
nét?

NHẬN XÉT BÀI VIẾT


BÀI MỚI

Chữ Hoa S


HOẠT ĐỘNG 1


Viết chữ hoa STập viết:

Chữ hoa S

Con chữ S được viết bởi mấy nét? Đó là
những nét nào?

Chữ S hoa gồm 1 nét viết liền, là kết hợp của hai
nét cơ bản: Nét cong dưới và nét móc ngược nối
liền nhau tạo thành vòng xoắn to ở đầu chữ, cuối
nét móc lượn vào trong


Tập viết:

Chữ hoa S


HOẠT ĐỘNG 2

THỰC HÀNH


Luyện viết


CỦNG CỐ


Học sinh thi viết chữ đẹp


DẶN DÒ

Tập viết lại các từ ứng dụng theo mẫu sáng tạo.
Chuẩn bị bài : “Chữ hoa T” .
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×