Tải bản đầy đủ

Tập làm văn Đáp lời xin lỗi Tả ngắn về loài chim Tiếng Việt lớp 2 tuần 22

TẬP LÀM VĂN – TUẦN 22
BÀI:
ĐÁP LỜI XIN LỖI
TẢ NGẮN VỀ LOÀI CHIM


Tập làm văn

Đáp lời xin lỗi – Tả ngắn về loài chim
1. Đọc lời các nhân vật trong tranh dưới đây:
Không sao.

Xin lỗi tớ vô ý quá!


Tập làm văn

Đáp lời xin lỗi – Tả ngắn về loài chim

Em đáp lại lời xin lỗi trong các trường hợp sau như thế nào?
Một bạn vội, nói với em trên cầu thang:”Xin lỗi. Cho tớ đi

trước một chút!”
Một bạn vô ý đụng người vào em, vội nói:”Xin lỗi. Tớ vô ý
quá!”
Một bạn nghịch, làm mực bắn vào áo em, xin lỗi em:
“Xin lỗi bạn. Mình lỡ tay thôi.”
Bạn xin lỗi em vì quên mang sách trả em:”Xin lỗi cậu. Tớ
quên mang sách trả cậu rồi.”


Tập làm văn

Đáp lời xin lỗi – Tả ngắn về loài chim

Em đáp lại lời xin lỗi trong các trường hợp sau như thế nào?
Một bạn vội, nói với em trên cầu thang:”Xin lỗi. Cho tớ đi
trước một chút!”
???
Xin lỗi. Cho tớ đi
trước một chút!


Tập làm văn

Đáp lời xin lỗi – Tả ngắn về loài chim

Em đáp lại lời xin lỗi trong các trường hợp sau như thế nào?
Một bạn vô ý đụng người vào em, vội nói:”Xin lỗi. Tớ vô ý
quá!”

?

Xin lỗi. Tớ vô ý quá!


Tập làm văn

Đáp lời xin lỗi – Tả ngắn về loài chim

Em đáp lại lời xin lỗi trong các trường hợp sau như thế nào?
Một bạn nghịch, làm mực bắn vào áo em, xin lỗi em:


“Xin lỗi bạn. Mình lỡ tay thôi.”
Xin lỗi bạn.
Mình lỡ tay thôi

..
. ..


Tập làm văn

Đáp lời xin lỗi – Tả ngắn về loài chim

Em đáp lại lời xin lỗi trong các trường hợp sau như thế nào?
Bạn xin lỗi em vì quên mang sách trả em:”Xin lỗi cậu. Tớ
quên mang sách trả cậu rồi.”
Xin lỗi cậu. “Tớ quên mang
sách trả cậu rồi.”

?


Tập làm văn

Đáp lời xin lỗi – Tả ngắn về loài chim

Cần phải nói lời xin lỗi và đáp lời xin lỗi
với thái độ như thế nào?


Tập làm văn

Đáp lời xin lỗi – Tả ngắn về loài chim

Em đáp lại lời xin lỗi trong các trường hợp sau như thế nào?
Một bạn vội, nói với em trên cầu thang:”Xin lỗi. Cho tớ đi
trước một chút!”
Một bạn vô ý đụng người vào em, vội nói:”Xin lỗi. Tớ vô ý
quá!”
Một bạn nghịch, làm mực bắn vào áo em, xin lỗi em:
“Xin lỗi bạn. Mình lỡ tay thôi.”
Bạn xin lỗi em vì quên mang sách trả em:”Xin lỗi cậu. Tớ
quên mang sách trả cậu rồi.”


Tập làm văn

Đáp lời xin lỗi – Tả ngắn về loài chim

Thư
tựvăn
sắpdưới
xếp các
vănchim
tả con
chim
. 3.
Các
câu
đâycâu
tả con
gáy.
Hãygáy:
sắp xếp lại thư
tự của chúng
thành một đoạn văn:
b – ađể
– dtạo
– c
a. Cổ chú điểm những đốm cườm trắng rất đẹp.
b. Một chú chim gáy sà xuống chân ruộng vừa gặt.
c. Thỉnh thoảng, chú cất tiếng gáy ”cúc cù … cu”, làm cho
cánh đồng quê thêm yên ả
d. Chú nhẩn nha nhặt thóc rơi bên từng gốc rạ.


Tập làm văn

Đáp lời xin lỗi – Tả ngắn về loài chim
3. Thư tự sắp xếp các câu văn tả con chim gáy:

b–a–d-c
Một chú chim gáy sà xuống chân ruộng vừa gặt.
Cổ chú
điểm những đốm cườm trắng rất đẹp.
Chú nhẩn nha nhặt
thóc rơi bên từng gốc rạ. Thỉnh thoảng, chú cất tiếng gáy
”cúc cù … cu”, làm cho cánh đồng quê thêm yên ả.


Tập làm văn

Đáp lời xin lỗi – Tả ngắn về loài chim
3. Thư tự sắp xếp các câu văn tả con chim gáy:

b–a–d-c
Một chú chim gáy sà xuống chân ruộng vừa gặt.
Cổ chú
điểm những đốm cườm trắng rất đẹp.
Chú nhẩn nha nhặt
thóc rơi bên từng gốc rạ. Thỉnh thoảng, chú cất tiếng gáy
”cúc cù … cu”, làm cho cánh đồng quê thêm yên ả.


Tập làm văn

Đáp lời xin lỗi – Tả ngắn về loài chim
1. Đọc lời các nhân vật trong tranh dưới đây:
2.Em đáp lại lời xin lỗi trong các trường
hợp sau như thế nào?
3. Thư tự sắp xếp các câu văn tả con chim gáy:

b–a–d-c
Một chú chim gáy sà xuống chân ruộng vừa gặt. Cổ chú
điểm những đốm cườm trắng rất đẹp. Chú nhẩn nha nhặt
thóc rơi bên từng gốc rạ. Thỉnh thoảng, chú cất tiếng gáy:
”cúc cù…cu”, làm cho cánh đồng quê thêm yên ả.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×