Tải bản đầy đủ

Tập đọc Vè chim Tiếng Việt lớp 2 tuần 21

CHÀO MỪNG
Q
VỀ DỰ TIẾT

UÝ THẦY CÔ

TẬP ĐỌC LỚ
P

2


MỜI CÁC EM MỞ SÁCH
TIẾNG VIỆT
TẬP 2 TRANG 23


KIỂM TRA BÀI CŨ

Đọc đoạn 1và 2Tập đọc

Vè chim


Lắng nghe cơ đọc


Vè chim
Hay chạy lon xon

Tính hay mách lẻo

Là gà mới nở

Thím khách trước nhà

Vừa đi vừa nhảy

Hay nhặt lân la

Là em sáo xinh

Là bà chim sẻ

Hay nói linh tinh

Có tình có nghĩa

Là con liếu điếu

Là mẹ chim sâu

Hay nghịch hay tếu

Giục hè đến mau

Là cậu chìa vôi


Là cô tu hú

Hay chao đớp mối

Nhấp nhem buồn ngủ

Là chim chèo bẻo

Là bác cú mèomới
nở

Chim sáo

Chìa vôi

Liếu điếu

Chèo bẻo
Chim khách


Chim sẻ

Chim sâu

Tu hú

Cú mèo


Đọc nối tiếp


Luyện đọc

lon xon

em sáo xinh

linh tinh

liếu điếu

mách lẻo

lân la


Giọng đọc

* Giọng vui, nhí nhảnh.


Đọc
từng đoạn

Mỗi đoạn : 4 câu


Nối tiếp đọc từng đoạn


Giải nghĩa từ
- Vè: là lời kể có vần
- lon xon: dáng chạy của trẻ nhỏ
- tếu: vui nhộn, gây cười
- chao: nghiêng mình rất nhanh từ bên này sang bên kia.

- mách lẻo: kể chuyện riêng của người này cho người khác

- nhặt lân la: nhặt nhạnh lúc xa lúc gần
- Nhấp nhem: (mắt) lúc nhắm lúc mở


Đọc từng đoạn
theo nhóm 2


Các nhóm thi đọc


Cả lớp cùng hát bài “Thật là
hay”


Trả lời câu hỏi

1/ Tìm tên các loài chim được kể trong bài?

2/ Tìm các từ ngữ được dùng:

a)Để gọi các loài chim
b)Để tả đặc điểm các loài chim
3/ Em thích con chim nào? Vì sao?


Học thuộc lòng bài vè
Hay chạy lon xon

Tính hay mách lẻo

Là gà mới nở

Thím khách trước nhà

Vừa đi vừa nhảy

Hay nhặt lân la

Là em sáo xinh

Là bà chim sẻ

Hay nói linh tinh

Có tình có nghĩa

Là con liếu điếu

Là mẹ chim sâu

Hay nghịch hay tếu

Giục hè đến mau

Là cậu chìa vôi

Là cô tu hú

Hay chao đớp mối

Nhấp nhem buồn ngủ

Là chim chèo bẻo

Là bác cú mèo


*Luyện đọc lại bài, chú ý đọc
đúng giọng.
*Tìm thêm những bài vè dân
gian khác.I

Y
I

CG
TH

Ý
H
U
Q
N
ƠN
OA
G
M
N
CẢ
M
Ă
H
C
EM
C

C
Ú
CHTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×